Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Librer?a de Intercanvi SIR

 • Resumixen:
  Librer?al fet que gestiona l'intercanvi registral amb la Plataforma d'Interconexi?n de Registres SIR.

  Les aplicacions de registre que vullguen integrar-se en SIR poden utilitzar esta librer?a per a facilitar el seu desenvolupament i agilitzar el proc?s de certificaci?n necessari per a la seua integraci?n en SIR.

  ?s important consultar el document d'Alternatives d'Integraci?n en SIR perqu? no tots els organismes poden certificar la seua pr?pia aplicaci?n i per tant descarregar este component.
  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/sir
  ?reva de Desc?rregues/Documentaci?n per a Integradors.


  La Librer?a de Intercanvi SIR, ?s un component que est? en constant evoluci?n. En pr?ximas versions, a?adiremos noves funcionalitats i realitzarem correccions si s?n necess?ries.
  Destinataris:
  Qualsevol Administraci?n P?blica
  Organismes Responsables:
  Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica
  Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica
  Secretar?a General d'Administraci?n Digital
  Contacte:

  Centre d'Atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID):

  Per a comunicar una incid?ncia o sol?licitud de suport al Centre d'Atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID) ?mpliga el seg?ent formulari:

  https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/sir

  Tipus de Soluci?n:
  Aplicaci?n
  Estat de la Soluci?n:
  Implantaci?n
  ?reva org?nica:
  Estatal
  ?reva funcional:
  Govern i Sector P?blico
  Llic?ncia:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  T?cnico
  Llenguatge de Programaci?n:
  JAVA

  Descripci?n

  La Librer?a de Intercanvi SIR gestiona tot el protocol d'intercanvi registral entre aplicacions de registre connectades a la plataforma SIR. Es compon dels seg?ents elements:

  ? Una s?rie de m?tots per a permetre el registre i l'intercanvi registral a les aplicacions de registre.

  ? Una Base de dades per a emmagatzemar els seients registrals enviats, rebuts, i els seus canvis d'estat.

  ? Una s?rie de m?tots per a consultar els seients registrals de la Base de dades.

  ? Uns Servicis Web que gestionen l'intercanvi registral a trav?s de la Plataforma SIR.

  ? Un servici que realitza les anotacions de canvi d'estat dels seients registrals en el m?dulo de Tra?abilitat de SIR.

  ? Un servici que registra de manera oficial en el Registre Electr?nico Com?n.

  ? Una integraci?n amb els components d'@firma i repositori com?n CSV Storage de la SGAD.

  Per motius d'efic?cia i proporcionalitat, s?l'es certificar?n aplicacions de Comunitats?Aut?nomas, Diputacions, Cabildos i Consells i Entitats Locals catalogades de gran poblaci?n?Llei 57/2003.
  https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/boe-a-2003-23103-consolidado.pdf

  Es podr?n certificar tambi?n aplicacions oferides per un prove?dor de programari del sector privat que complisca les condicions per a ser Punt de Pres?ncia en RedSARA
  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/redsara donant servici en el n?vol als municipis o altres organismes als quals oferix el servici. En este cas, els requisits indispensables s?n?disposar d'una ?nica instalaci?n del node CIR, un ?nico proc?s d'anotaci?n en Tra?abilitat i un ?nico proc?s de sincronizaci?n amb DIR3 para tots els organismes integrats.

  Per a m?s informaci?n, es pot consultar el document d'Alternatives d'Integraci?n en SIR:
  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/214/descargas/alternativas%20de%20Integracion%20en%20SIR%20v4-0.pdf?idIniciativa=214&idElemento=10516

  Subscripcions

  En esta ?reva podr? donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en not?cies, documents o f?rums relacionats amb la soluci?n o l'actiu sem?ntico.

  PAe - Gesti?n de Subscripcions

  Els camps amb asterisc * s?n obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de suscripci?n (Not?cies, Documents o F?rums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de suscripci?n.

  Introdu?sca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la soluci?n o de l'actiu sem?ntico.

  *

  Introdu?sca l'email per a donar-se de baixa de la suscripci?n.
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General