accesskey_mod_content

Normativa de la Comunitat Autònoma de Galícia

Selecció de lleis i normativa de la Comunitat Autònoma de Galícia.

NOTA. Es tracta d'una primera aproximació de legislació autonòmica. No es realitza un recopilatori exhaustiu d'esta matèria.

GALÍCIA. Conselleria d'Economia, Ocupació i Indústria

18 juliol 2019

Decret 85/2019, de 4 de juliol, pel qual es modifica el Decret 50/2012, de 12 de gener, pel qual es crea l'Agència Gallega d'Innovació i s'aproven els seus estatuts. DOG: núm. 136 de 18/07/2019

 • NOTA: Agència Gallega d'Innovació (Gain), adscrita a la Conselleria d'Economia, Ocupació i Indústria. La finalitat de Gain és recolzar i impulsar la innovació de les empreses gallegues i fomentar i vertebrar les polítiques d'innovació en les administracions públiques gallegues.

 • Contractació
 • Cooperació interadministrativa

GALÍCIA. Vice-presidència i Conselleria de Presidència, Administracions Públiques i Justícia

04 setembre 2015

Orde de 31 de juliol de 2015, per la qual s'establix la notificació electrònica dels expedients d'assistència jurídica gratuïta. DOG: núm. 169, de 04/09/2015

 • Servicis electrònics

GALÍCIA. Vice-presidència i Conselleria de Presidència, Administracions Públiques i Justícia

30 juny 2014

Decret 73/2014, de 12 de juny, pel qual es creen i regulen els òrgans col·legiats amb competències en matèria de seguretat de la informació i govern electrònic de l'Administració general i del sector públic autonòmic de Galícia. DOG: núm. 122 de 30/06/2014

 • Servicis electrònics
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Seguretat

GALÍCIA. Agència per a la Modernització Tecnològica de Galícia

05 març 2014

Resolució de 25 de febrer de 2014, per la qual s'aprova la política de firma electrònica i de certificats de l'Administració general i del sector públic autonòmic de Galícia. DOG: Núm. 44 de 05/03/2014 ( Secció III)

Nota: arreplegat en Notícia PAe d'11 de març 

 • Servicis electrònics
 • Interoperabilitat
 • Identitat i Firma electrònica

GALÍCIA. Vice-presidència i Conselleria de Presidència, Administracions Públiques i Justícia

14 febrer 2014

Orde de 6 de febrer de 2014, per la qual s'aprova el protocol d'identificació i firma electròniques de l'Administració general i del sector públic autonòmic de Galícia. DOG: Núm. 31 de 14/02/2014

 • Este orde té per objecte aprovar el protocol d'identificació i firma electròniques de l'Administració general i del sector públic autonòmic de Galícia, inclòs com a annex, que es configura com el document que determina els criteris comuns assumits per l'Administració general i el sector públic de Galícia en relació amb la identificació i firma electròniques.
  En els termes previstos per l'article 3 del Decret 198/2010, de 2 de desembre, pel qual es regula el desenvolupament de l'Administració electrònica en la Xunta de Galícia i en les entitats d'ella depenents.

 • Servicis electrònics
 • Identitat i Firma electrònica

GALÍCIA. Conselleria de Presidència, Administracions Públiques i Justícia

30 novembre 2011

Decret 218/2011, de 17 de novembre, pel qual es regula la certificació gallega de competències digitals en ofimàtica.
DOG Núm. 229, de 30/11/2011

 • Identitat i Firma electrònica
 • Servicis electrònics

GALÍCIA. Conselleria de Presidència, Administracions Públiques i Justícia

23 setembre 2011

Orde de 15 de setembre de 2011, per la qual s'aprova la posada en funcionament de la seu electrònica de la Xunta de Galícia. DOG: Núm. 183, de 23/09/2011

 • La direcció de referència de la seu electrònica de la Xunta de Galícia és https://sede.xunta.es(Obri en nova finestra) . Així mateix, l'accés a la seu també estarà disponible mitjançant un enllaç en el portal web institucional de la Xunta de Galícia (www.xunta.es).

 • Servicis electrònics
 • Ciutadà

GALÍCIA. Conselleria de Presidència, Administracions Públiques i Justícia

10 abril 2011

Decret 201/2011, de 13 d'octubre, pel qual es regula la presència de l'Administració general i del sector públic autonòmic de Galícia en internet. DOG: Núm. 207 de 28/10/2011

 • Constituïx l'objecte del present decrete la regulació de la presència de l'Administració general i del sector públic autonòmic de Galícia en internet, la determinació dels instruments d'ordenació i l'estructura organitzativa encarregada de la seua coordinació i gestió. (Potenciar una imatge institucional de Galícia; Oferir un canal de comunicació a la ciutadania...)

 • Ciutadà
 • Govern obert

GALÍCIA. Conselleria de Presidència, Administracions Públiques i Justícia

17 desembre 2010

Decret 198/2010, de 2 de desembre, pel qual es regula el desenvolupament de l'Administració electrònica en la Xunta de Galícia i en les entitats d'ella depenents.[Derogat] DOG: Núm. 241, de 17/12/2010

 • Servicis electrònics
 • Desenvolupament de Sistemes
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Interoperabilitat
 • Ciutadà

GALÍCIA. Conselleria de la Presidència, Relacions Institucionals i Administració Pública

24 juny 2005

Decret 164/2005, de 16 de juny, pel qual es regulen i determinen les oficines de registre pròpies o concertades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de Galícia, es crea el Registre Telemàtic de la Xunta de Galícia i es regula l'atenció al ciutadà. DOG: Núm. 1212, de 24/06/2005

 • Des de l'entrada en vigor del Decret 198/2010, de 2 desembre(Obri en nova finestra)  el Registre Telemàtic de la Xunta de Galícia canviarà la seua denominació per la de Registre Electrònic de la Xunta de Galícia.

 • Servicis electrònics