Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema Integrat de Gestió de Personal

 • Nomeni Abreujat:
  SIGP
  Accessos Directes:
  PMF (Obre en nova finestra) , Sol·licitud d'alta i rols en SIGP (Obre en nova finestra) , Accés a manuals del sol·licitant (Obre en nova finestra) , Accés a manuals del gestor (Obre en nova finestra) , Accés a manuals d'instal·lació (Obre en nova finestra)
  Resum:
  El Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP) és un servei que proporciona una plataforma per a la gestió integral dels Recursos Humans de l'Administració General de l'Estat, cobrint les necessitats del personal funcionari i laboral. Permet la tramitació completa de l'expedient electrònic, inclosa la gestió documental, la signatura electrònica i interacció entre organismes i unitats depenents. El sistema possibilita la comunicació entre els diferents actors que participen en un expedient; empleats públics, responsables d'unitats orgàniques i gestors de recursos humans, a través d'accessos allotjats al portal Funciona.
  Destinataris:
  AGE
  Organismes Responsables:
  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
  Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial
  Secretaria General d'Administració Digital
  Manera d'Ús:
  Servei en xarxa per a usuari final
  Contacte:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/formularioincidencia.html

  El servei SIGP compta amb dues llistes de distribució amb la fi  de donar a conèixer les últimes novetats relacionades sobre el sistema:

  • Per a informació sobre notícies, documents i fòrums orientada a usuaris i gestors està disponible l'opció “Subscriure's”, situada en aquesta mateixa pàgina.
  • Per a avisos sobre novetats, versions i pujades a producció orientats a les unitats consumidores de SIGP ha de realitzar-se una subscripció a través de l'enllaç:
   https://listas-ctt.administracionelectronica.gob.es/mailman/listinfo/sigp-avisos
  Tipus de Solució:
  Infraestructura o servei comú
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea tècnica:
  Gestió de recursos humans
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Públic
  Llicència:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Tècnic

  Descripció

  El projecte SIGP (Sistema Integrat de Gestió de Personal) està desenvolupat per la Sotsdirecció General d'Aplicacions i Serveis Generals, pertanyent a la Secretaria General d'Administració Digital, i té com a objectiu principal proporcionar una eina de treball per als gestors de Recursos Humans de l'Administració General de l'Estat. El projecte ha aconseguit la centralització de la gestió dels procediments sobre una única aplicació, oferint als organismes integrats un servei final accessible des del navegador sense necessitat d'infraestructura pròpia ni manteniment. A més de l'anterior el sistema s'adapta a les evolucions tecnològiques de forma constant, no requerint suport especialitzat per les unitats usuàries. Tot això amb una alta disponibilitat i robustesa en un entorn segur/segur d'execució.

  Contribuint a la digitalització de l'Administració i al compliment dels objectius de racionalització en la despesa pública, el Sistema Integrat de Gestió de Personal és una peça clau en l'estratègia de l'AGE, aspirant a convertir-se en l'aplicació referent en l'àmbit dels Recursos Humans. S'assegura, per tant, un servei de qualitat a l'usuari amb adaptacions dinàmiques als canvis normatius  permetent una tramitació d'acord amb la legalitat vigent a cada moment.

  En l'actualitat (Gener 2020) compta amb els següents procediments:

  -Anotacions genèriques

  -Autorització de compatibilitat amb  activitat pública

  -Reconeixement de compatibilitat per a activitat privada

  -Registre d'Òrgans de Representació (Permisos sindicals)

  -Tramitació d'expedients de modificació de RPT (Personal funcionari i laboral)

  -Procés selectiu i nomenament de funcionaris en pràctiques i de carrera dels cossos i escales generals de l'Administració General de l'Estat

  -Reingrés al servei actiu de funcionaris i escales generals de l'Administració General de l'Estat

  -Autorització de comissions de serveis amb canvi de departament o fora de l'àmbit d'una Comunitat Autònoma

  -Autorització de projectes de convocatòria de concursos de mèrits

  -Emissió de certificats de mèrits

  -Autorització d'ajornaments de cessaments en concursos

  -Trasllats per motius de salut o rehabilitació del funcionari, cònjuge o fills

  -Autorització de redistribucions d'efectius

  -Regularització de situacions administratives

  -Reingrés de personal laboral

  -Mobilitat funcional per incapacitat laboral permanent total del personal laboral

  -Convocatòria i resolució de concursos de trasllats interdepartamentals de personal laboral

  -Autorització de projectes de convocatòria de concursos departamentals de personal laboral

  -Jubilació voluntària en el règim de classes passives i Seguretat Social per als cossos i escales generals de l'Administració General de l'Estat (Personal funcionari)

  -Jubilacions departamentals

  -Comissions de servei internes a un ministeri

  -Reconeixement de triennis

  -Canvi de situacions administratives

  -Suspensió de funcions (personal funcionari i laboral)

  -Cessaments de personal funcionari

  -Preses de possessió de personal funcionari

  -Altes i baixes de personal laboral

  -Reconeixement de serveis previs de personal funcionari

  -Reconeixement de serveis de personal laboral

  -Reconeixement de Complement de Destinació de Director General

  -Reconeixement de Grau

  -Concurs de mèrits (Personal funcionari i laboral)

  -Convocatòries de lliure designació

  -Concessió i denegació de permisos i llicències (incloent incapacitat)

  -Gestió de el  Pla Anual de Formació

  -Gestió de el  Pla Anual d'Acció Social

  -Prolongació del servei actiu

  -Avaluació de l'acompliment

  -COSMO-Comissions de Servei Missió Oficial

  -Adscripcions temporals personal laboral

  -Seguiment d'indicadors (CONCILIA i Absentisme)

  -Gestió d'usuaris

  Es pot consultar el catàleg ampliat de procediments al següent enllaç:

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:9d09b041-2f38-4d4c-aba3-6i147904f26a/Funcionalitats%20de%20els%20procediments%20de%20SIGP%20Març%202019%20.pdf

   

  La interacció amb l'aplicació es pot realitzar de les següents formes:

  1. Des de la xarxa SARA, a través del menú Els meus Serveis de RH ( https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html ), enllaç allotjat així mateix en Funciona.
  2. Des d'internet, per a alguns procediments, també a través del menú Els meus Serveis de RH accedint per https://sede.funciona.gob.es/public/servicios .

   

  Els gestors i usuaris seran identificats per Autentica i les signatures es realitzaran en un portasignatures propi. Així mateix s'interactua amb serveis comuns com Geiser, Notifica, Inside, Nedaes o la Plataforma d'Intermediació (PID) amb la finalitat de que els procediments administratius es realitzin íntegrament en SIGP, de manera àgil, ràpida i minimitzant al màxim les càrregues administratives i de tramitació.

  Amb la finalitat d'introduir i perfeccionar l'ús de l'eina, s'ofereixen periòdicament cursos de formació, publicitats a l'Espai SIGP del portal Funciona, oberts a organismes interessats en el coneixement de l'eina.

  Notícies

  07 August 2020

  Publicació de nous Videotutoriales dels Procediments SIGP (Agost 2020) Desplegar acordeon

  S'han publicat els següents Videotutoriales de l'aplicació, seguint amb l'actuació de millora sobre el material de consulta disponible per a Gestors de Recursos Humans:

  • Anotacions Genèriques:

     Càrrega massiva d'expedients des d'excel

  • Concurs de Mèrits:

     Enviament a Funció Pública per a autorització del Concurs

  • Genèrics Comuns:

     Consultes Genèriques

     Gestió de Llocs

  • Suspensió de Funcions:

     Suspensió de funcions

   

  L'accés es troba disponible a través de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

  22 July 2020

  Publicació de nous Manuals dels Procediments SIGP (Julio 2020) Desplegar acordeon

  En els últims dies s'han publicat els següents Manuals de l'aplicació, seguint amb l'actuació de millora sobre el material disponible per a Usuaris i Gestors de Recursos Humans:

   

  • Certificat de Mèrits:

     Manual de Certificat de Mèrits (Gestors)

     Accés: https://www.funciona.es/public/dam/jcr:i9fcdaa8-8235-4814-aeb9-i5bc925fe8a3/Manual%20Certificat%20de%20M%C3%A9ritus%20-%20Gestor_17.pdf

   

     Manual de Certificat de Mèrits (Sol·licitants)

     Accés: https://www.funciona.es/public/dam/jcr:06fc0fd1-5821-4a83-b196-a48i547170i4/Manual_SOL_Certificat%20de%20M%C3%A9ritus_10.pdf

   

  11 July 2020

  Nova actualització de la versió de SIGP en producció (Julio 2020) Desplegar acordeon

  El dia 9 de Julio de 2020 s'ha realitzat l'última pujada a producció del sistema SIGP en la qual s'han escomès treballs de millora i implementació de noves funcionalitats, sent les més reseñables les següents:

  Genèrics

  S'amplia la connexió de portal SIGP amb GEISER per afegir el registre d'altres tipus de documents de tramitació des de portal: desistiments, esmenes, al·legacions,…

  S'ha inclòs la possibilitat de passar a estat anul·lat un document que s'havia anotat prèviament en RCP. L'anul·lació serà requisit obligat per poder enviar a anotar una resolució Anul·la i Substitueix d'una altra prèvia.

  Inclosos camps DIR3 en la consulta traduïda del lloc i en la consulta traduïda de la unitat.

  En la pantalla de “Documents emmagatzemats” associada als expedients SIGP en els procediments amb generació de documents registrals, s'ha afegit camp amb informació de el “tiquet” associat a l'enviament a anotació mitjançant AnotaRCP.

  S'ha incorporat el procediment d'Anotacions Genèriques a l'opció “Pendent de validació”, de manera que apareguin els expedients de l'esmentat procediment en la llista d'expedients pendents de validació si es troben en aquest estat.

  Portal Internet SIGP

  Afegides noves funcionalitats d'Acció Social i Formació al portal d'Internet de SIGP que es troba a la seu Funciona. Amb aquesta nova funcionalitat es permetrà la realització de sol·licituds d'acció social i de formació cap als plans departamentals iniciant les mateixes a través d'internet.

  Procediment d'Anotacions Genèriques

  S'incorpora funcionalitat de gestió massiva d'expedients en el procediment d'Anotacions genèriques de SIGP, de manera que certes accions sobre l'expedient; generació de documents, pas a validació, enviament a signatura, enviament a anotació, notificació o finalització, es puguin realitzar alhora sobre un conjunt d'expedients seleccionat.

  S'incorpora en el procediment la possibilitat de càrrega d'Excel amb empleats als quals es requereix generar documents registrals, creant-se un expedient d'anotacions genèriques bàsic en SIGP per a la gestió massiva, com pot ser la càrrega d'assistents a un curs de formació per a la generació massiva dels F10R/L7R.

  Procediment Descarrega de Fitxers SIGP

  S'afegeixen com a fitxers de descàrrega de SIGP les opcions de menú ofertes per BADARAL:

  • Descàrrega de Dades (persona, lloc, unitat)
  • Descarrega RPT (txt i Excel)
  • Descarrega RPTL (txt i Excel)

  Procediment d'Emissió de Certificats de Mèrits

  Millora en l'informe Excel d'explotació d'expedients per incloure la Data de Resolució del certificat.

  Procediment de Gestió anual del pla de Formació

  Millora en l'accessibilitat a la informació que es presenta quant als enviaments a anotació relatiu als motius de rebot. Millores en els avisos que dona l'aplicació durant la gestió.

  S'incorporen noves columnes als informes “Obtenir dades de sol·licituds” i “Llistat de sol·licituds”.

  S'ha realitzat actualització d'estats d'anotació per a documents enviats a anotar anteriorment al pas de SIGP a AnotaRCP en el procediment de Formació.

  Procediment de Jubilacions Departamentals

  S'inclou millora per ajustar el règim de jubilació segons el cos i la data d'entrada en el mateix, amb tractament excepcional per al personal pertanyent a Cos de Sotsinspectors Laborals - Escala Ocupació i Seguretat Social.

  Procediment de Reconeixement de Complement de Destinació de Director General

  S'habilita la possibilitat d'indicar diferents càrrecs ocupats per a diferents períodes de temps tant en la sol·licitud de portal com en l'expedient de gestió.

  Procediment de Reconeixement de Triennis

  Revisat comportament de la funcionalitat per recuperar el valor del complement transitori d'antiguitat si s'ha inclòs en algun expedient previ.

  11 July 2020

  Publicació de nous Videotutoriales dels Procediments SIGP (Julio 2020) Desplegar acordeon

  Seguint amb l'actuació de millora i actualització dels Videotutoriales del Sistema Integrat de Gestió de Personal es publiquen els exposats a continuació:

   

  • Concurs de Mèrits:

     Alta Comissió de Valoració

     Alta de Llocs Acceptats i Inclosos

  • Reconeixement CD de Director General:

     Reconeixement de Complement de Destinació de Director General

  • Genèrics:

     Anul·la i substitueix-Deser-Cancel·lació en Registre

  • Genèrics comuns:

     Opcions Generals

     Consulta Informació de l'Empleat

     Gestió d'Empleats

   

  L'accés als Videotutoriales es troba disponible a través de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

  15 June 2020

  Nova actualització de la versió de SIGP en producció (Juny 2020) Desplegar acordeon

  El dia 11 de Juny de 2020 s'ha realitzat l'última pujada a producció del sistema SIGP en la qual s'han escomès treballs de millora i implementació de noves funcionalitats i resolt incidències, sent les més reseñables les següents:

  Adaptacions a l'IV Conveni d'Empleats Laborals:

  Com a millora  transversal en el sistema s'ha dut a terme l'adaptació de tots els procediments que ofereix SIGP perquè s'ajustin a l'IV Conveni d'Empleats Laborals, tant en les sol·licituds des del Portal com en les pantalles i documents dels diferents procediment de l'aplicació d'usuaris gestors.

  Adaptació a l'enviament de documents registrals mitjançant AnotaRCP:

  S'ha integrat l'enviament de documents registrals cap a registre central de personal amb la funcionalitat AnotaRCP, per a aquells documents encara no integrats, de manera que tots els tipus de documents registrals de SIGP es posen a la disposició de les oficines delegades directament en el registre, substituint d'aquesta manera les oficines delegades de SIGP.

  Els procediments que s'han actualitzat per completar aquesta integració han estat: Altes i Baixes de personal Laboral (L1R, L2R, L3R, L12R, L13R, M3R), Anotacions genèriques (F21R, F29R, L21R, L16R, L21R), Cessaments de Personal Funcionari (F4R), Reconeixement de Serveis Previs (F9R, L6R), Preses de possessió de Personal Funcionari (F2R, F5R, M2R) i el document transversal DESER.

  Genèrics Comuns:

  S'ha inclòs el valor del camp DIR3 associat a una unitat en les opcions de consulta traduïda de la unitat i consulta traduïda del lloc.

  Procediment d'Anotacions Genèriques:

  S'implementa la simplificació en la tramitació de documents registrals dotant al procediment d'una gestió basada en expedients SIGP, amb major flexibilitat en la selecció de lloc, control de camps obligatoris per als documents, visibilitat d'empleats jubilats i millora del filtre de cerca d'anotacions.

  Procediment d'Avaluació de l'Acompliment:

  Se soluciona incidència relacionada amb la no visualització de les descripcions dels objectius en els qüestionaris d'avaluació.

  Procediment de Gestió del Pla Anual de Formació:

  S'implementa nova funcionalitat de correu en els recordatoris d'avaluació de sessions de formació.

  S'ha optimitzat la càrrega de la pantalla de l'enllaci 'Inscripcions' per poder gestionar major nombre d'inscripcions. S'optimitza la tramitació dels documents registrals F10R/L7R, amb generació simultània i control d'estats en relació a la signatura i enviament a anotació. S'ha solucionat la incidència en la gestió d'anotacions massives.

  S'inclouen millores en la gestió de formació amb diferents províncies (rol de Coordinador de Formació), que podrà inscriure alumnes directament en les sessions de cursos definits amb la check de 'Gestió per Províncies' i també en les sessions a les quals li han donat accés des de SSCC. Es modifica l'opció de gestionar prioritats per província per permetre que es carreguin els cursos les sol·licituds dels quals estan en determinats estats i s'han prioritzat des de SSCC. En aquesta opció es veurà el botó del llistat de sol·licituds perquè les prioritzin des de les províncies.

  Procediment de Gestió de RPT:

  Es duu a terme la modificació del fitxer BADEX de format txt a xml.

  S'incorpora funcionalitat que permet l'actualització d'informació dels llocs vigents després d'haver estat inclosos en l'expedient amb anterioritat.

  Procediment de Registre de Drets Sindicals (ROR):

  S'habiliten noves funcionalitats per a generació de sol·licituds de permisos sindicals a través del Portal SIGP basat en seguretat gestionada per la S.G. de Relacions Laborals.

  S'implementa comunicació entre Funció Pública i Ministeris per a la gestió de peticions d'informe i resolució en el flux de tramitació d'una dispensa total.

  Es permetrà en SIGP que una persona pugui ser Representant Electoral i que tingui una dispensa total amb crèdit de Mesa/Subcomissió Delegada, així com la possibilitat de registrar fins a 140 hores de crèdit quan sigui d'un tipus (entre crèdit rebut i assignat).

  Se soluciona incidència en la cancel·lació de cessió de crèdit RE o DS.

  Procediment de Reingressos:

  S'ha activat la funcionalitat de Reingressos Departamentals per a Cossos no adscrits a Funció Pública.

  Procediment de Suspensió de Funcions:

  Es posa a disposició en producció el procediment de Suspensió de Funcions, integrat amb AnotaRCP, que permet la gestió d'expedients amb documents registrals d'anotació de sancions (F11R, L9R), cancel·lació/anul·lació de sancions (F12R, L10R) i anotació de suspensions (F13R, L11R), tant per a personal funcionari com a personal laboral.

  15 June 2020

  Publicació de nous Videotutoriales i Manuals dels Procediments SIGP (segona setmana Juny 2020) Desplegar acordeon

  Dins de l'actuació de millora i actualització dels Videotutoriales i Manuals del Sistema Integrat de Gestió de Personal es posen a la disposició dels Gestors de Recursos Humans i Usuaris de l'aplicació els que s'exposen a continuació:

   

  Videotutoriales:

  • Anotacions Genèriques:

     Anotacions Genèriques

  • Concurs de Mèrits:

     Alta de Llocs- Posats Pendents

     Sol·licitud de Concurs des de Portal

  • Comissió de Serveis:

     Obertura d'expedient

   

  L'accés als Videotutoriales es troba disponible a través de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

   

  Manuals:

  • Prolongació del Servei Actiu:

     Prolongació del Servei Actiu

     Guia Pràctica de Prolongació del Servei Actiu

   

  L'accés als Manuals es troba disponible a través de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/mangestor.html

  08 June 2020

  Publicació de nous Videotutoriales i Manuals dels Procediments SIGP (Juny 2020) Desplegar acordeon

  S'estan escometent en el servei SIGP una sèrie d'ampliacions i actualitzacions dels Videotutoriales i Manuals que ja s'oferien als gestors i validadors amb la finalitat de maximitzar el coneixement sobre l'aplicació i facilitar l'ús del sistema.

  Durant la primera setmana de Juny s'han actualitzat els que s'exposen a continuació:

   

  Videotutoriales:

   

  • Concurs de Mèrits:

  Introducció Concursos

  Alta de Mèrits

  Alta d'Exclusions

  Alta Criteris de Desempat

  • Registre de Drets Sindicals (ROR):

  Informes ROR

   

  L'accés als Videotutoriales es troba disponible a través de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

   

  Manuals:

   

  • Comissions de Servei Departamentals:

  Manual Comissions de Servei Departamentals

  Manual Comissió de Servei Departamental RH Depenent

  Manual Comissions de Servei-PORTAL

  • Formació:

  Guia ràpida-Disseny del Pla de Formació

  Guia ràpida-Flux de Formació

  • Reconeixement de Triennis:

  Manual de Reconeixement de Triennis (Unitats de RR.HH)

  Guia Ràpida de Reconeixement de Triennis

  • Suspensió de Funcions:

  Manual de Suspensió de Funcions

   

  L'accés als Manuals es troba disponible a través de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/mangestor.html

  26 May 2020

  Publicació de nous Videotutoriales en Espai SIGP Desplegar acordeon

  Es posen a la disposició dels gestors i validadors de procediments en SIGP els nous Videotutoriales:

   

  • Altes i Baixes de Personal Laboral:

     Altes i Baixes de Personal Laboral

     Altes i Baixes de Personal Laboral (Tramitació massiva)

   

  • Anotacions Genèriques:

     Anotacions Genèriques

   

  • Cessaments:

     Cessaments

     Cessaments (Tramitació massiva)

   

  • Concurs de Mèrits:

     Alta de Llocs a través de Portal (Mànager)

     Alta Convocatòria Concurso

   

  • Genèrics:

     Descàrrega de fitxers de SIGP

     Enviament a Unitat Responsable i notificació a Unitat Depenent

     Descàrrega de SIGP per NEDAES

   

  • Processos Selectius:

     Sol·licitud de posats-Processos Selectius (Funcionaris de Cossos Generals)

   

  • Registre de Drets Sindicals (ROR):

     Alta de Resultat Electoral

     Alta de Representant Electoral

     Alta de Delegat Sindical

     Cessió Delegat Sindical

     Cessió Representant Electoral

     Gestió Crèdit Horari Mesa Delegada

     Alta Sol·licitud Portal

     Petició Informi Dispensa

   

  • Preses de possessió de Personal Funcionari:

     Presa de possessió   

     Presa de possessió (Tramitació Massiva)

   

  L'accés als Videotutoriales es troba disponible a l'Espai SIGP, a través de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

  08 April 2020

  Actualització de la versió de SIGP en producció en el mes d'Abril de 2020 Desplegar acordeon

  El dia 6 d'Abril de 2020 s'ha realitzat l'última pujada a producció del sistema SIGP en la qual s'han implementat noves funcionalitats i resolt incidències, sent les més destacables les següents:

  Adaptacions IV conveni de laborals:

  S'ha adaptat la Base de dades de SIGP amb les taules i camps corresponents per acollir la migració a SIGP del Registre Central de Personal a l'IV Conveni d'Empleats Laborals.

  Anotacions per serveis web (Anota) cap a Registre Central de Personal:

  Els procediments de Canvi de Situació Administrativa, Reconeixement de Grau i Reconeixement de Serveis Previs realitzaran el seu enviament a anotació a través d'Anota, no estant ja disponibles aquestes anotacions en les oficines delegades com a usuaris de SIGP.

  Descàrregues de fitxers:

  S'han fet visibles dins dels fitxers de descàrregues a aquells empleats jubilats o amb situacions administratives com a "Serveis Especials o Excedència per cura de familiars", i s'ha inclòs com a dada en la taula d'unitats el camp DIR3.

  Mòdul de Genèrics Comuns:

  S'ha inclòs nou estat d'expedient “Rebutjat d'Anotació” en tots els procediments amb gestió i anotació de documents registrals, per als casos en els quals es rebutgi document d'oficina delegada.

  S'ha habilitat la selecció de diverses unitats dins del filtre en els Informes/Consultes Genèriques. Així mateix, s'ha implementat la recuperació d'informació dels empleats en la seva consulta traduïda encara que tinguin una sola activitat laboral i aquesta es trobi tancada.

  S'han introduït millores en l'opció de Consulta de llocs, per incloure el nombre de registres totals, eliminació del límit de 300 registres, així com poder filtrar per estat del lloc.

  Procediment d'Adscripcions Temporals:

  S'ha modificat el format dels documents registrals incorporant una estructura organitzativa de 4 nivells per als llocs. A més, s'ha ampliat el camp de Recursos i actualitzat el format de la Normativa de Signatura.

  Procediment d'Anotacions Genèriques:

  Solucionades incidències en l'anotació de documents DID, DPR, L17R sobre estrangers.
  S'habilita possibilitat de re-envio a anotació d'un mateix document rebutjat per error.

  Procediment d'Altes i Baixes de Personal Laboral:

  S'habilita funcionalitat per a la inscripció (M3R) d'empleat laboral docent o fora de RPTL. En la inscripció es permet enviar les característiques del lloc de treball per a la seva creació en RCP.

  Procediment de Cessaments de Personal Funcionari:

  S'obre novament la possibilitat d'enviament a anotació massiva dels documents d'inscripció M2R (inscripció d'interí o eventual). Per a aquestes inscripcions s'ha afegit en l'expedient nou camp ‘Localitat de naixement de l'empleat’, dada obligatòria en la inscripció del que de vegades no es disposa en registre central de personal (RCP). Es carregarà per defecte amb el valor que provingui de RCP i es podrà informar per als casos en els quals no hi hagi valor.

  Procediment de Comissions de Servei:

  S'ha optimitzat el rendiment per a l'Informe Detallat d'Expedients, facilitant a més la seva descàrrega com a fitxer.

  Procediment d'Emissió de Certificat de Mèrits:

  Per facilitar la tramitació dels Certificats la càrrega dels cursos des de RCP es realitzarà en ordre cronològic invers, quedant en primer lloc les activitats formatives més recents, així mateix s'han introduït noves opcions en el filtre de cerca inicial.

  Procediment de Gestió del Pla anual d'Acció Social:

  S'han portat millores en la presentació del llistat d'ajudes no concedides.

  Procediment de Gestió de Processos Selectius:

  Actualitzats els manuals de portal de petició de places en processos selectius. Incorporats missatges d'avís d'obertura automàtica de portasignatures en enviament de sol·licitud de places.

  Procediment de Jubilacions:

  S'ha modificat el càlcul de l'edat de jubilació forçosa tenint en compte la legalment establerta i que es retarda cada any.

  Procediment de Prolongació del Servei Actiu:

  S'han implementat millores en l'enviament a anotació per a la modalitat de tramitació massiva. Així mateix, s'ha implementat la possibilitat de generar un F28R per a empleats que estiguin en Serveis Especials i en el cas de personal en situació no activa s'ha habilitat la possibilitat d'associació de lloc.

  Procediment de Reconeixement de Triennis:

  S'habilita la possibilitat d'afegir un lloc per a l'expedient si no es carrega automàticament, o canviar respecte a que carrega de registre, per poder cobrir els casos d'empleats en excedència per cura de fills, o aquells en els quals a causa d'una anotació de presa de possessió s'està carregant l'últim lloc associat a l'empleat en lloc del lloc en el qual s'ha de realitzar el reconeixement.

  Procediment de Reingressos:

  S'han implementat millores en la independència de sessió entre gestors.

  Reconeixement de Serveis Previs:

  S'han implementat millores i corregit incidències en l'emissió de documents i en les associacions de lloc/emprat.

  08 April 2020

  Nova guia de Tramitació entre Unitats en procediments departamentals Desplegar acordeon

  Es posa a la disposició dels gestors una nova guia sobre el procés de comunicació entre Unitats de Recursos Humans, per a la gestió d'expedients en àmbit de perifèria en procediments departamentals com els següents:

  • Anotacions genèriques
  • Altes i baixes de personal laboral
  • Certificat de mèrits
  • Cessaments de personal funcionari
  • Preses de possessió de personal funcionari
  • Reconeixement de triennis
  • Reconeixement de grau
  • Reconeixement de serveis previs
  • Reconeixement de complement de destinació
  • Gestió de prolongació de serveis
  • Gestió de canvis de situació administrativa
  • Gestió de llicències, permisos i incapacitats
  • Gestió de suspensió de funcions

  El document complet es troba accessible en la següent adreça electrònica:

   

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:b8f11bc3-38d8-4fd2-81d9-29a6f85b6f9b/Tramitaci%C3%B3n%20entre%20unitats%20en%20procediments%20departamentals_v1.pdf

  16 March 2020

  Ampliació de Codis CIE-10 en l'última pujada a producció de SIGP del mes de març de 2020 Desplegar acordeon

  En l'última pujada a producció del sistema SIGP del dia 10 de març de l'any 2020 s'han ampliat els Codis de Classificació Internacional de Malalties (CIE-10) incloent els factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis (Codis Z) i que són utilitzats per a la Comunicació Electrònica de Parts d'Incapacitat Temporal en els expedients gestionats mitjançant l'aplicació.

  29 January 2020

  Sessions formatives presencials SIGP durant el mes de febrer de l'any 2020 Desplegar acordeon

  Es van a realitzar sessions formatives d'alguns procediments de SIGP, durant la setmana del 17 al 21 de Febrer del 2020, per a SERVEIS CENTRALS i Madrid.

  Es mostren a continuació els cursos que es van a impartir en les instal·lacions de la SGAD, carrer Manuel Cortina 2:

  • REINGRESSOS - 5 hores (inclou Genèrics Comuns)
  • GESTIÓ IT's - 2,5 hores
  • ANOTACIONS GENÈRIQUES - 2,5 hores

  Aquells departaments interessats a assistir podran proposar un màxim de 2 assistents per sessió, que hauran d'emplenar la seva sol·licitud a través de l'opció de Formació dins de "Els meus serveis de RH (SIGP)", al portal Funciona, al que s'accedeix a través de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html

  Amb la finalitat de realitzar correctament la inscripció han de triar el Pla "PLA ESPECIFICO SIGP - FEBRER 2020".

  14 January 2020

  Actualització de la versió de SIGP en producció Desplegar acordeon

  Amb data 9/1/2020 s'ha actualitzat la versió de SIGP en producció amb la finalitat de resoldre incidències i incloure millores. Entre les més destacables es troben les actuacions sobre el Portal Autoservei de SIGP i els mòduls de Compatibilitats, Registre d'Òrgans de Representació i Comissions de Servei.

  19 December 2019

  Nova versió de l'aplicació de Gestió del Pla de Formació Desplegar acordeon

   

  El dia 18/12/2019 s'ha pujat a producció una nova versió de SIGP amb modificacions en el mòdul de Gestió de Formació. Els canvis més reseñables són els següents:

   

  -          Activar sempre `Aprovar Sol·licitud´

   

  -          Actualització de les capçaleres en el document `Fitxa de professor’

   

  -          Modificació de l'alta d'instructors

   

  -          Eliminació correu automàtic a gestors en signar Certificats

   

  -          Canvi en la pantalla de `Disseny del Pla de Formació´

   

  -          Nou document `Certificat bancari´

   

  -          Nou document `Certificat de conformitat de l'empresa´

   

  -          Canvis de literals als `Centres de Treball´

   

  -          Correcció d'incidència al Portal amb els Responsables de Formació

   

  -          Eliminació del DNI del Portal

   

  -          Nova pantalla de Sol·licitud de Formació

   

  -          Canvis en les altes d'inscripcions en relació a les Províncies i addició de nou botó `Validar inscripcions´

   

  -          Addició de nous camps en Gest. Prioritats Províncies, funcionalitat només disponible per a Províncies (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Possibilitat d'alta de Llocs i Equipament per als Coordinadors , funcionalitat només disponible per a Províncies (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Addició d'opció de termini de sol·licitud per Gestió de Convocatòries

   

  -          Possibilitat que els Coordinadors puguin reobrir sessions, funcionalitat només disponible per a Províncies (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Aprovació de sol·licituds de forma massiva, funcionalitat només disponible per a Províncies (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Nous correus  a `Prioritzar per Província´ i en `Accés a Coordinadors´

   

  -          Millores en Menú d'Avaluació, funcionalitat només disponible per a Províncies (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Al Portal es mostren Objectius, Contingut i Destinatari de cada curs

   

  -          Actualització del documento `Sol·licitud de Formació´

   

  -          Actualització de la capçalera de la Sol·licitud

   

  -          Correcció d'errors en li avaluació

   

  Per a més informació s'ha publicat una guia a aquest efecte al portal Funciona, en la següent ubicació:

   

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:6c579cbf-b6ac-414b-ab7f-756effa73i68/54D_Gu%C3%ADa%20r%C3%A1demani%20-%20Dise%C3%B1o%20Pla%20de%20Formaci%C3%B3n.pdf

   

  Subscripcions

  En aquesta àrea podrà donar-se de alta per rebre les notificacions de canvis que es realitzin en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introdueixi l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introdueixi l'email per donar-se de baixa de la subscripció.
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable