Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Norma SICRES 3.0

 • Nomee Abreviado:
  SICRES
  Resumen:
  A Norma SICRES3 forma parte do conxunto de solucións do Servizo compartido de xestión do Rexistro que se irá adaptando gradualmente co fin de cumprir os requirimentos legais contemplados no a Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  Normaliza e establece de forma única, global e completa, o Modelo de Datos para o intercambio de asentos entre Entidades Rexistrais con independencia do Sistema de Rexistro orixe ou destino, e da tecnoloxía de intercambio
  Organismo promotor:
  Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
  Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial
  Secretaría Xeral de Administración Dixital
  Contacto:

  Centro de Atención a Integradores e Desenvolvedores (CAID):

  Para comunicar unha incidencia ou solicitude de soporte ao Centro de Atención a Integradores e Desenvolvedores (CAID) encha o seguinte formulario:

  https://ssweb.seap.minhap.es/axuda/consulta/SIR

   

  Área orgánica:
  Estatal
  Subtipo de modelo de datos:
  Estrutura de Información (Estándar semántico)
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público
  Licenza:
  Non aplica

  Descrición

  Finalidade:

  A Lei 11/2007, no seu artigo 24.4, especifica que no ámbito da Administración Xeral do Estado automatizaranse as oficinas de rexistro físicas co fin de garantir a interconexión de todas as súas oficinas e posibilitar o acceso por medios electrónicos aos asentos rexistrais e ás copias electrónicas dos documentos presentados.

  De acordo a dar resposta aos requisitos da Lei, o Ministerio da Presidencia promoveu, no marco do Esquema Nacional de Interoperabilidade, a elaboración unha nova versión da norma de intercambio rexistral, SICRES 3.0, para normalizar a interoperabilidade entre as distintas oficinas de rexistro.

  A finalidade principal da norma SICRES 3.0 é normalizar o intercambio de asentos rexistrais entre distintas oficinas de rexistro de documentos de entrada e saída. Para iso, establece a información mínima necesaria para realizar o intercambio dun asento rexistral, así como a estrutura da este información e os requisitos tecnolóxicos mínimos que deben cumprirse durante o intercambio.

  Obxectivo:

  O obxectivo principal do proxecto é dar cumprimento ao artigo 24.4 do LAECSP Lei 11/2007. Nel establécese que, no ámbito da AGE, automatícense as Oficinas de Rexistro físicas ás que se refire o artigo 38 da LRJPAC. Deste xeito, pódese garantir a interconexión de todas as súas oficinas e posibilitar o acceso por medios electrónicos aos asentos rexistrais e ás copias electrónicas dos documentos presentados.

  Descrición:

  Na preparación da norma tivéronse en consideración estas características xerais:

  • SICRES 3.0 está aberto a traballar con distintas tecnoloxías de intercambio e comunicación de datos, incorporando algúns fluxos de traballo habituais non previstos en versións anteriores.
  • SICRES 3.0 incorpora unha funcionalidade de intercambio de mensaxes, que mellora a información sobre os fluxos de traballo e o control e seguimento do proceso de intercambio.
  • Outras novidades son:
   • A inclusión de información sobre a validez xurídica dos documentos electrónicos adxuntos (en relación ao uso de firmas electrónicas e selos de tempo, entre outros)
   • A xestión optimizada de ficheiros adxuntos. Posibilidade de enviar o ficheiro anexo embebido no asento rexistral ou como un arquivo adicional
   • Cambio da tecnoloxía para o intercambio de información.
   • Xeración dun Identificador de Intercambio único para cada operación.
   • Recomendación para que o estado e a secuencia das operacións de intercambio queden rexistradas nun sistema centralizado que permita realizar a rastrexabilidade das operacións efectuadas.
   • Implementación de forma estruturada dos erros do sistema de intercambio creando rangos e erros asociados aos mesmos.
   • A xestión do transporte seguro será delegada ao módulo de transporte da plataforma de intercambio, así como a autenticación dos sistemas implicados, entre outros.

  Requisitos:

  O uso da norma SICRES 3.0 defínese dentro do marco do Esquema Nacional de Interoperabilidade

  Resultados:

  Unha norma que estableza de forma única, global e completa, o Modelo de Datos para o intercambio de asentos e entre as Entidades Rexistrais con independencia do Sistema de Rexistro orixe ou destino, e da tecnoloxía de intercambio.

  Vantaxes:

  A adaptación das aplicacións de rexistro e plataformas de intercambio á norma SICRES 3.0 garante a interoperabilidade con outras oficinas de rexistro que tamén cumpran a norma, con independencia dos sistemas de información que se utilicen en orixe e destino.

  O cubro da norma SICRES 3.0 posibilita a integración da oficina de rexistro coa plataforma de intercambio desenvolvida polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, no marco do proxecto “ Sistema de Interconexión de Rexistros "

  Noticias

  08 August 2012

  Dispoñible Guía de Aplicación de SICRES 3.0 Despregar acordeon

  Desenvolveuse e publicado unha guía de aplicación da Norma SICRES 3.0, que resolve as dúbidas técnicas e funcionais máis frecuentes no proceso de adaptación de aplicacións de rexistro.

   

  07 September 2011

  Publicación do NTI de SICRES 3.0 en BOE Despregar acordeon

  21 October 2010

  Aprobación da Norma SICRES 3.0. Despregar acordeon

  O pasado 6 de Abril de 2010, na reunión do Comité Sectorial de Administración Electrónica, aprobouse por parte das CCAA a Norma SICRES 3.0. Leste era o último trámite necesario para a súa aprobación e publicación definitiva.
  A Norma SICRES 3.0 normaliza e establece de forma única, global e completa, o Modelo de Datos para o intercambio de asentos entre Entidades Rexistrais con independencia do Sistema de Rexistro orixe ou destino, e da tecnoloxía de intercambio. A norma dá resposta aos requisitos da Lei 11/2007 de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos no seu artigo 24.4.
  A Norma SICRES 3.0 pode ser consultada na súa totalidade desde o CTT por todos os ámbitos, públicos e privados, interesados en coñecela e utilizala.

   

  21 October 2010

  Norma SICRES 3.0 Despregar acordeon

  Os usuarios do CTT pertencentes ás AAPP poden consultar a documentación referente á Norma SICRES 3.0 Con esta norma e co fin de dar resposta aos requisitos da Lei 11/2007 no seu artigo 24.4, o Ministerio da Presidencia promoveu, no marco do Esquema Nacional de Interoperabilidade, a elaboración dunha nova versión da norma de intercambio rexistral, SICRES 3.0, para normalizar a interoperabilidade entre as distintas oficinas de rexistro.

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas