Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Norma SICRES 3.0

 • Nomeni Abreujat:
  SICRES
  Resumeixen:
  La Norma SICRES3 forma part del conjunt de solucions del Servei compartit de gestió del Registre que s'anirà adaptant gradualment amb la finalitat de complir els requeriments legals contemplats en el la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Normalitza i estableix de forma única, global i completa, el Model de Dades per a l'intercanvi de seients entre Entitats Registrals amb independència del Sistema de Registre origen o destinació, i de la tecnologia d'intercanvi
  Organisme promotor:
  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
  Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial
  Secretaria General d'Administració Digital
  Contacte:

  Centre d'Atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID):

  Per comunicar una incidència o sol·licitud de suport al Centre d'Atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID) empleni el següent formulari:

  https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/sir

   

  Àrea orgànica:
  Estatal
  Subtipo de model de dades:
  Estructura d'Informació (Estàndard semàntic)
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Públic
  Llicència:
  No aplica

  Descripció

  Finalitat:

  La Llei 11/2007, en el seu article 24.4, especifica que en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat s'automatitzaran les oficines de registre físiques a fi de garantir la interconnexió de totes les seves oficines i possibilitar l'accés per mitjans electrònics als seients registrals i a les còpies electròniques dels documents presentats.

  D'acord a donar resposta als requisits de la Llei, el Ministeri de la Presidència ha promogut, en el marc de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, l'elaboració una nova versió de la norma d'intercanvi registral, SICRES 3.0, per normalitzar la interoperabilitat entre les diferents oficines de registre.

  La finalitat principal de la norma SICRES 3.0 és normalitzar l'intercanvi de seients registrals entre diferents oficines de registre de documents d'entrada i sortida. Per a això, estableix la informació mínima necessària per realitzar l'intercanvi d'un seient registral, així com l'estructura d'aquesta informació i els requisits tecnològics mínims que han de complir-se durant l'intercanvi.

  Objectiu:

  L'objectiu principal del projecte és donar compliment a l'article 24.4 de la LAECSP Llei 11/2007. En ell s'estableix que, en l'àmbit de l'AGE, s'automatitzin les Oficines de Registre físiques a les quals es refereix l'article 38 de la LRJPAC. D'aquesta manera, es pot garantir la interconnexió de totes les seves oficines i possibilitar l'accés per mitjans electrònics als seients registrals i a les còpies electròniques dels documents presentats.

  Descripció:

  En la preparació de la norma s'han tingut en consideració aquestes característiques generals:

  • SICRES 3.0 està obert a treballar amb diferents tecnologies d'intercanvi i comunicació de dades, incorporant alguns fluxos de treball habituals no prevists en versions anteriors.
  • SICRES 3.0 incorpora una funcionalitat d'intercanvi de missatges, que millora la informació sobre els fluxos de treball i el control i seguiment del procés d'intercanvi.
  • Altres novetats són:
   • La inclusió d'informació sobre la validesa jurídica dels documents electrònics adjunts (en relació a l'ús de signatures electròniques i segells de temps, entre uns altres)
   • La gestió optimitzada de fitxers adjunts. Possibilitat d'enviar el fitxer annexo embegut en el seient registral o com un arxiu addicional
   • Canvi de la tecnologia per a l'intercanvi d'informació.
   • Generació d'un Identificador d'Intercanvi únic per a cada operació.
   • Recomanació perquè l'estat i la seqüència de les operacions d'intercanvi quedin registrades en un sistema centralitzat que permeti realitzar la traçabilitat de les operacions efectuades.
   • Implementació de forma estructurada dels errors del sistema d'intercanvi creant rangs i errors associats als mateixos.
   • La gestió del transport segur serà delegada al mòdul de transport de la plataforma d'intercanvi, així com l'autenticació dels sistemes implicats, entre uns altres.

  Requisits:

  L'ús de la norma SICRES 3.0 es defineix dins del marc de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat

  Resultats:

  Una norma que estableixi de forma única, global i completa, el Model de Dades per a l'intercanvi de seients i entre les Entitats Registrals amb independència del Sistema de Registre origen o destinació, i de la tecnologia d'intercanvi.

  Avantatges:

  L'adaptació dels aplicatius de registre i plataformes d'intercanvi a la norma SICRES 3.0 garanteix la interoperabilitat amb altres oficines de registre que també compleixin la norma, amb independència dels sistemes d'informació que s'utilitzin en origen i destinació.

  L'empleno de la norma SICRES 3.0 possibilita la integració de l'oficina de registre amb la plataforma d'intercanvi desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en el marc del projecto “ Sistema d'Interconnexió de Registres "

  Notícies

  08 August 2012

  Disponible Guia d'Aplicació de SICRES 3.0 Desplegar acordeon

  S'ha desenvolupat i publicat una guia d'aplicació de la Norma SICRES 3.0, que resol els dubtes tècnics i funcionals més freqüents en el procés d'adaptació d'aplicacions de registre.

   

  07 September 2011

  Publicació de la NTI de SICRES 3.0 en BOE Desplegar acordeon

  21 October 2010

  Aprovació de la Norma SICRES 3.0. Desplegar acordeon

  El passat 6 d'Abril de 2010, en la reunió del Comitè Sectorial d'Administració Electrònica, s'ha aprovat per part de les CCAA la Norma SICRES 3.0. Est era l'últim tràmit necessari per a la seva aprovació i publicació definitiva.
  La Norma SICRES 3.0 normalitza i estableix de forma única, global i completa, el Model de Dades per a l'intercanvi de seients entre Entitats Registrals amb independència del Sistema de Registre origen o destinació, i de la tecnologia d'intercanvi. La norma dona resposta als requisits de la Llei 11/2007 d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Serveis Públics en el seu article 24.4.
  La Norma SICRES 3.0 pot ser consultada íntegrament des del CTT per tots els àmbits, públics i privats, interessats a conèixer-la i utilitzar-la.

   

  21 October 2010

  Norma SICRES 3.0 Desplegar acordeon

  Els usuaris del CTT pertanyents a les AAPP poden consultar la documentació referent a la Norma SICRES 3.0 Amb aquesta norma i amb la finalitat de donar resposta als requisits de la Llei 11/2007 en el seu article 24.4, el Ministeri de la Presidència ha promogut, en el marc de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, l'elaboració d'una nova versió de la norma d'intercanvi registral, SICRES 3.0, per normalitzar la interoperabilitat entre les diferents oficines de registre.

  Subscripcions

  En aquesta àrea podrà donar-se de alta per rebre les notificacions de canvis que es realitzin en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introdueixi l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introdueixi l'email per donar-se de baixa de la subscripció.
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades