Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Plataforma para a Xestión do Sistema Educativo Andaluz

 • Indicadores:
  • Nº de usuarios do sistema: 802.859 (165.898 docentes e PAS e 63.6961 familias).
  • Nº de documentos/mes asinados electronicamente en 2010: 91.389.
  • solicitudes presentadas por Secretaria Virtual en 2010: 5.028.

  Descrición Funcional

  O sistema de información Séneca é o instrumento para a xestión telemática integral dos centros docentes, os servizos de apoio á educación, os programas e as actividades do sistema educativo andaluz, a través da utilización do TIC nunha contorna segura e integrada, favorecendo un acceso igualitario da poboación aos servizos educativos. Desde o punto de vista funcional, Séneca está formado polos seguintes módulos:

  • Módulos do Núcleo Funcional: conforman a base da xestión académica e administrativa desde tres enfoques: alumnado (xestión do seu ciclo de vida académica e administrativa), centro docente (xestión, calendario, plans de estudo, etc.) e persoal (xestión do profesorado no centro).
  •  Módulos de Soporte de Políticas Educativas: responden á xestión e seguimento derivados de a regulación de programas ou iniciativas de políticas educativas específicas.
  •  Módulos de Administración electrónica: Séneca incorpora compoñentes de AE da JA como @firma, o rexistro telemático Aries, a Plataforma de SCSP, Notario, Plataforma SMS corporativa.,etc., para a teletramitación de procedementos administrativos.
  •  Módulos de Secretaría Virtual: permite ao alumnado e ás familias interactuar co centro de forma telemática e a realización de procedementos administrativos.
  • Módulos de Relación telemática Centro-Familias (Pasen): forman a canle alternativa para o fomento da comunicación e colaboración entre os centros e as familias.
  • Módulo de arquitectura: comprende a configuración, xestión de usuarios, funcionalidades de carácter xeral de navegación, xestión de datos e procesos.

  Desde o punto de vista organizativo, o proxecto foi liderado pola alta dirección da Consellería e as DDGG implicadas no seu desenvolvemento, e o equipo técnico de mantemento está baseado en diferentes grupos de traballo formados por empregados públicos e persoal de empresas colaboradoras.

  Descrición Técnica

  Canto á solución tecnolóxica, utilizáronse arquitecturas abertas (contorna Java J2EE) e reutilizaron compoñentes horizontais de AE(@Firma5, Aries, SCSP). As principais cualidades do sistema son: acceso en liña (24*7*365), robustez, escalabilidade, adaptabilidade, deseño funcionable e amigable e exportabilidad. SÉNECA está a disposición doutras AAPP educativas a través de convenios de colaboración co Ministerio de Educación.
  Canto á implantación do sistema, seguíronse as seguintes etapas: fase de pilotaxe e proba (2001-2003), fase de despregamento (2003-2004), consolidación (2004-2007) e mellora continuada (2007-2010).
   

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas