Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Plataforma per a la Gestió del Sistema Educatiu Andalús

 • Indicadors:
  • Nº d'usuaris del sistema: 802.859 (165.898 docents i PAS i 63.6961 famílies).
  • Nº de documents/mes signats electrònicament en 2010: 91.389.
  • sol·licituds presentades per Secretària Virtual en 2010: 5.028.

  Descripció Funcional

  El sistema d'informació Sèneca és l'instrument per a la gestió telemàtica integral dels centres docents, els serveis de suport a l'educació, els programes i les activitats del sistema educatiu andalús, a través de la utilització de les TIC en un entorn segur/segur i integrat, afavorint un accés igualitari de la població als serveis educatius. Des del punt de vista funcional, Sèneca està format pels següents mòduls:

  • Mòduls del Nucli Funcional: conformen la base de la gestió acadèmica i administrativa des de tres enfocaments: alumnat (gestió del seu cicle de vida acadèmica i administrativa), centre docent (gestió, calendari, plans d'estudi, etc.) i personal (gestió del professorat al centre).
  •  Mòduls de Suport de Polítiques Educatives: responen a la gestió i seguiment derivats de la regulació de programes o iniciatives de polítiques educatives específiques.
  •  Mòduls d'Administració electrònica: Sèneca incorpora components d'AE de la JA com a @signatura, el registre telemàtic Àries, la Plataforma de SCSP, Notario, Plataforma SMS corporativa.,etc., per a la teletramitació de procediments administratius.
  •  Mòduls de Secretaria Virtual: permet a l'alumnat i a les famílies interactuar amb el centre de forma telemàtica i la realització de procediments administratius.
  • Mòduls de Relació telemàtica Centro-Famílies (Passin): formen el canal alternatiu per al foment de la comunicació i col·laboració entre els centres i les famílies.
  • Mòdul d'arquitectura: comprèn la configuració, gestió d'usuaris, funcionalitats de caràcter general de navegació, gestió de dades i processos.

  Des del punt de vista organitzatiu, el projecte va ser liderat per l'alta adreça de la Conselleria i les DDGG implicades en el seu desenvolupament, i l'equip tècnic de manteniment està basat en diferents grups de treball formats per empleats públics i personal d'empreses col·laboradores.

  Descripció Tècnica

  Quant a la solució tecnològica, es van utilitzar arquitectures obertes (entorn Java J2EE) i van reutilitzar components horitzontals d'AE(@Signa5, Àries, SCSP). Les principals qualitats del sistema són: accés online (24*7*365), robustesa, escalabilitat, adaptabilitat, disseny funcionable i amigable i exportabilidad. SÈNECA està a la disposició d'altres AAPP educatives a través de convenis de col·laboració amb el Ministeri d'Educació.
  Quant a la implantació del sistema, es van seguir les següents etapes: fase de pilotatge i prova (2001-2003), fase de desplegament (2003-2004), consolidació (2004-2007) i millora continuada (2007-2010).
   

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades