Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Gestor Electrònic d'Expedients de Contractació

 • Indicadors:
  • 25.600 expedients tramitats des de maig 2008 fins a octubre 2010 pels 3 Departaments i 2 entitats pilot.
  • Premi CATCert 2008 a la millor iniciativa d'ús de la firma electrònica dins d'una Administració Pública.

  Descripció Funcional

  La iniciativa consistix en la definició, construcció i implantació d'un Sistema de Gestió Electrònica d'Expedients de Contractació (GEEC) d'ús corporatiu per a tota la Generalitat, que permeta la gestió de les tipologies de contractes previstes per la legislació de contractes i que s'adapte a les necessitats pròpies de cada Departament i Organisme.

  El GEEC possibilita l'obtenció directa d'informació per part dels diferents agents que intervenen en el procediment de contractació per mitjà del sistema de BIW que porta associat (disponibilitat d'informes executius i operatius sobre la informació del sistema) i, a més, permet la transmissió electrònica de la informació requerida per altres sistemes (RPC).


  Les etapes seguides per a la implantació van ser:

  • Implantació en departaments i entitats pilot i integració de l'aplicació amb altres sistemes de contractació de la Generalitat. Realització de correctius i evolutius necessaris.
  • Implantació i desplegament de l'aplicació a la resta de departaments i diferents entitats. S'ha licitat el desplegament en 3 Lots i s'han definit diferents Servicis de Manteniment de suport a les diferents empreses licitadores, Departaments, Organismes i usuaris finals

  Des del punt de vista funcional, possibilita totes les tasques i activitats clau per a la gestió completa d'expedients de contractació, amb possibilitats de consulta de documents i estat de tramitació d'expedients, annexat i firma de documents, gestió eficient de lots, contractes menors i factures directes, accés descentralitzat a l'expedient, integració amb sistemes de gestió econòmica, altres aplicatius i registres, generació de comunicacions i notícies, integració completa amb firma electrònica i de monitoratge i parametrització de l'actvidad.

  Des del punt de vista organitzatiu, les unitats implicades en la implantació del Projecte són: els òrgans de contractació, unitats de contractació, unitats de gestió econòmica, intervenció i òrgans de control econòmic, unitats promotores, assessories jurídiques, unitats de documentació i arxiu i estaments directius.

  Descripció Tècnica

  La solució tecnològica es basa principalment en dos solucions de mercat: SAP i Documentum.

  • La part de SAP es basa en SAP Netwaver, mòdul RMS per a donar cobertura a la tramitació, PI per a la integració amb altres sistemes, BW per a explotació i anàlisi d'informació contractual, i SAP Portal com a únic punt d'accés amb gestor de continguts.
  • La gestió documental va ser resolta amb Documentum per a gestió documental contractual, integrada totalment amb el tramitador.
  • La Base de dades utilitzada es basa en la plataforma Oracle 10.
Responsable