Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Gestor Electrònic d'Expedients de Contractació

 • Indicadors:
  • 25.600 expedients tramitats des de maig 2008 fins a octubre 2010 pels 3 Departaments i 2 entitats pilot.
  • Premi CATCert 2008 a la millor iniciativa d'ús de la signatura electrònica dins d'una Administració Pública.

  Descripció Funcional

  La iniciativa consisteix en la definició, construcció i implantació d'un Sistema de Gestió Electrònica d'Expedients de Contractació (GEEC) d'ús corporatiu per tota la Generalitat, que permeti la gestió de les tipologies de contractes previstes per la legislació de contractes i que s'adapti a les necessitats pròpies de cada Departament i Organisme.

  El GEEC possibilita l'obtenció directa d'informació per part dels diferents agents que intervenen en el procediment de contractació per mitjà del sistema de BIW que porta associat (disponibilitat d'informes executius i operatius sobre la informació del sistema) i, a més, permet la transmissió electrònica de la informació requerida per altres sistemes (RPC).


  Les etapes seguides per a la implantació van ser:

  • Implantació en departaments i entitats pilot i integració de l'aplicació amb altres sistemes de contractació de la Generalitat. Realització de correctius i evolutius necessaris.
  • Implantació i desplegament de l'aplicació a la resta de departaments i diferents entitats. S'ha licitat el desplegament en 3 Lots i s'han definit diferents Serveis de Manteniment de suport a les diferents empreses licitadores, Departaments, Organismes i usuaris finals

  Des del punt de vista funcional, possibilita totes les tasques i activitats clau per a la gestió completa d'expedients de contractació, amb possibilitats de consulta de documents i estat de tramitació d'expedients, annexat i signatura de documents, gestió eficient de lots, contractes menors i factures directes, accés descentralitzat a l'expedient, integració amb sistemes de gestió econòmica, altres aplicatius i registres, generació de comunicacions i notícies, integració completa amb signatura electrònica i de monitoratge i parametrització de l'actvidad.

  Des del punt de vista organitzatiu, les unitats implicades en la implantació del Projecte són: els òrgans de contractació, unitats de contractació, unitats de gestió econòmica, intervenció i òrgans de control econòmic, unitats promotores, assessories jurídiques, unitats de documentació i arxiu i estaments directius.

  Descripció Tècnica

  La solució tecnològica es basa principalment en dues solucions de mercat: SAP i Documentum.

  • La part de SAP es basa en SAP Netwaver, mòdul RMS per donar cobertura a la tramitació, PI per a la integració amb altres sistemes, BW per a explotació i anàlisi d'informació contractual, i SAP Portal com a únic punt d'accés amb gestor de continguts.
  • La gestió documental va ser resolta amb Documentum per a gestió documental contractual, integrada totalment amb el tramitador.
  • La Base de dades utilitzada es basa en la plataforma Oracle 10.
Responsable