Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Plataforma de Distribución de Facturas Electrónicas entre Empresas

 • Indicadores:

   

   

  Descrición Funcional

   

  Principais funcionalidades do sistema de FACEB2B:

  FACEB2B ofrecerá por unha banda unha interface de servizos web ás empresas que permita a integración co sistema a través das seguintes funcións:

  • Emitir factura
  • Obter información da factura
  • Anular factura
  • Obter as facturas rexistradas
  • Obter as facturas anuladas
  • Descargar factura
  • Modificar o estado da factura
  • A factura poderá informar de como mínimo 1 unidade, sendo de obrigado cumprimento o receptor da factura, que deberá estar asociado a unha plataforma de facturación para que poida descargarse a factura electrónica. De maneira opcional poderanse informar máis unidades, ata facer un total de 4 unidades.
  • O sistema de FACEB2B custodiará as facturas presentadas ata que a factura sexa descargada polo receptor.

  • O sistema non validará a validez da firma na entrega das facturas, de tal forma que se admitirán todas as facturas con formato facturae e as validacións que se consideren necesarias.

  • Al descargar la factura se comprobará la validez de su firma electrónica y se emitirá un informe de la validez de la firma. En caso de no validez, la factura podrá ser descartada en función de la configuración del usuario, que podrá elegir si valida o no la factura, y si desea rechazar automáticamente la factura en caso de no validez.

   Adicionalmente, se permitirá validar la factura una vez descargada. Para ello, el sistema almacenará un identificador único o “clave-hash” de la factura en el momento de la emisión que permitirá al sistema identificar de forma unívoca la factura que se desea validar, con el objetivo de validar sólo aquellas facturas que hayan sido presentadas en FACEB2B.

  • O portal web ofrecerá dous accesos diferenciados:

    

   • Acceso como Clientes: para aqueles clientes que queiran asociarse cunha empresa de servizo de facturación que ofrece servizos a terceiros e configurar a recepción de facturas a través das plataformas de facturación dispoñibles.
   • Acceso como Empresa de servizo de facturación: para aquelas empresas que queren configurar a súa empresa de servizo de facturación e plataformas de facturación.

   Ademais, o portal ofrecerá un buscador de entidades a partir do nif, nome e código da empresa, similar ao buscador de entidades do sistema DIRe.

   

  Descrición Técnica

   

   
Responsable