Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Plataforma de Distribución de Facturas Electrónicas entre Empresas

 • Indicadores:

   

   

  Descrición Funcional

   

  Principais funcionalidades do sistema de FACEB2B:

  FACEB2B ofrecerá por unha banda unha interface de servizos web ás empresas que permita a integración co sistema a través das seguintes funcións:

  • Emitir factura
  • Obter información da factura
  • Anular factura
  • Obter as facturas rexistradas
  • Obter as facturas anuladas
  • Descargar factura
  • Modificar o estado da factura
  • A factura poderá informar de como mínimo 1 unidade, sendo de obrigado cumprimento o receptor da factura, que deberá estar asociado a unha plataforma de facturación para que poida descargarse a factura electrónica. De maneira opcional poderanse informar máis unidades, ata facer un total de 4 unidades.
  • O sistema de FACEB2B custodiará as facturas presentadas ata que a factura sexa descargada polo receptor.

  • O sistema non validará a validez da firma na entrega das facturas, de tal forma que se admitirán todas as facturas con formato facturae e as validacións que se consideren necesarias.

  • Ao descargar a factura comprobarase a validez da súa firma electrónica e emitirase un informe da validez da firma. En caso de non validez, a factura poderá ser descartada en función da configuración do usuario, que poderá elixir se valida ou non a factura, e se desexa rexeitar automaticamente a factura en caso de non validez.

   Adicionalmente, permitirase validar a factura unha vez descargada. Para iso, o sistema almacenará un identificador único ou “crave-hash” da factura no momento da emisión que permitirá ao sistema identificar de forma unívoca a factura que se desexa validar, co obxectivo de validar só aquelas facturas que fosen presentadas en FACEB2B.

  • O portal web ofrecerá dous accesos diferenciados:

    

   • Acceso como Clientes: para aqueles clientes que queiran asociarse cunha empresa de servizo de facturación que ofrece servizos a terceiros e configurar a recepción de facturas a través das plataformas de facturación dispoñibles.
   • Acceso como Empresa de servizo de facturación: para aquelas empresas que queren configurar a súa empresa de servizo de facturación e plataformas de facturación.

   Ademais, o portal ofrecerá un buscador de entidades a partir do nif, nome e código da empresa, similar ao buscador de entidades do sistema DIRe.

   

  Descrición Técnica

   

   
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Responsable