Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Plataforma de Distribució de Factures Electròniques entre Empreses

 • Indicadors:

   

   

  Descripció Funcional

   

  Principals funcionalitats del sistema de FACEB2B:

  FACEB2B oferirà d'una banda una interfície de serveis web a les empreses que permeti la integració amb el sistema a través de les següents funcions:

  • Emetre factura
  • Obtenir informació de la factura
  • Anul·lar factura
  • Obtenir les factures registrades
  • Obtenir les factures anul·lades
  • Descarregar factura
  • Modificar l'estat de la factura
  • La factura podrà informar de com a mínim 1 unitat, sent de compliment obligat el receptor de la factura, que haurà d'estar associat a una plataforma de facturació perquè pugui descarregar-se la factura electrònica. De manera opcional es podran informar més unitats, fins a fer un total de 4 unitats.
  • El sistema de FACEB2B custodiará las facturas presentadas hasta que la factura sea descargada por el receptor.

  • El sistema no validará la validez de la firma en la entrega de las facturas, de tal forma que se admitirán todas las facturas con formato facturae y las validaciones que se consideren necesarias.

  • En descarregar la factura es comprovarà la validesa de la seva signatura electrònica i s'emetrà un informe de la validesa de la signatura. En cas de no validesa, la factura podrà ser descartada en funció de la configuració de l'usuari, que podrà triar si valida o no la factura, i si desitja rebutjar automàticament la factura en cas de no validesa.

   Adicionalmente, se permitirá validar la factura una vez descargada. Para ello, el sistema almacenará un identificador único o “clave-hash” de la factura en el momento de la emisión que permitirá al sistema identificar de forma unívoca la factura que se desea validar, con el objetivo de validar sólo aquellas facturas que hayan sido presentadas en FACEB2B.

  • El portal web oferirà dos accessos diferenciats:

    

   • Accés com Clientes: per a aquells clients que vulguin associar-se amb una empresa de servei de facturació que ofereix serveis a tercers i configurar la recepció de factures a través de les plataformes de facturació disponibles.
   • Accés com a Empresa de servei de facturació: per a aquelles empreses que volen configurar la seva empresa de servei de facturació i plataformes de facturació.

   A més, el portal oferirà un cercador d'entitats a partir del nif, nom i codi de l'empresa, similar al cercador d'entitats del sistema DIRe.

   

  Descripció Tècnica

   

   
Responsable