Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Directorio Común de Unidades Orgánicas e Oficinas (DIR3)

 • RoadMap:
  • Evolución do sistema para recoller un modelo de códigos “versionados”, que minimice o cambio de códigos DIR3 ante reorganizacións ministeriais.

  Descrición Funcional

   

   MOTIVACIÓN:

  O Directorio Común de Unidades Orgánicas e Oficinas, xestionado pola Secretaría Xeral de Administración Dixital, dá resposta ao artigo 9 do Esquema Nacional de Interoperabilidade, o cal especifica:

  “ As administracións públicas manterán unha relación actualizada dos seus órganos administrativos e oficinas de rexistro e atención ao cidadán, e as súas relacións entre eles. Este órganos e oficinas codificaranse de forma unívoca e esta codificación difundirase entre as Administracións públicas.”

   “Cada Administración pública regulará a forma de creación e mantemento deste Inventario, que se enlazará e interoperará co Inventario da Administración Xeral do Estado nas condicións que se determinen por ambas as partes e no marco do previsto no presente real decreto; no seu caso, as Administracións públicas poderán facer uso do citado Inventario centralizado para a creación e mantemento dos seus propios inventarios”.

   O DIRECTORIO COMÚN:

  Este Inventario da Administración Xeral do Estado queda implementado mediante o Directorio Común (DIR3), proporcionando a relación xerárquica da estrutura das Administracións con codificación única, e actualizado de forma corresponsable por todas as Administracións participantes.

  O mantemento dos códigos e a xestión do ciclo de vida da información do Directorio é esencial, entre outros, para conformar os metadatos asociados ás Normas Técnicas de Interoperabilidade de Expediente Electrónico, e Intercambio de Datos entre Entidades Registrales (SICRES 3.0), en particular:

  • Os Expedientes Electrónicos, inclúen o código de órgano no seu nome de ficheiro e nos seus metadatos.
  • A información dos Asentos Rexistrais está asociada ao código da Oficina de Rexistro que os emite, e ao Código de Órgano da Unidade de Tramitación.
  • As Facturas Electrónicas necesitan a identificación da unidade tramitadora e o órgano xestor, identificados o seu Código de Órgano.

  REQUISITOS

  DIR3 é un servizo na nube e non require tarefas de instalación nin mantemento por parte do organismo interesado. No entanto, o organismo usuario debe: 

  - Dispor de conexión a Internet ou Red SARA nos PCs dos usuarios.

  - Opcionalmente dispor de certificado dixital válido para os seus usuarios

  - Trasladar e cumprir as normas e condicións de cumplimentacion da información definidas na guía de boas prácticas, así como seguir o procedemento establecido sobre a Xestión do Cambio das unidades orgánicas.

  Descrición Técnica

  • Java 1.6
  • Oracle 11G
  • Axis 1.4
  • JSP
  • Pentaho Kettle
  • Conectividade con servizos de:
   • @firma
   • servidor de correo
   • Rexistro de entidades locais
   • RCP
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas