Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Implantación de Solución Integral para o Desenvolvemento da Tramitación de diferentes Procedementos Administrativos

 • Descrición Funcional

  As funcionalidades que ofrece o produto son:
   

  • Tecnoloxía Web: Información accesible desde calquera lugar do mundo con conexión a Internet.
  • Fácil instalación: DERVENI TODAY pode ser instalado nun único servidor, sen necesidade de instalar clientes adicionais. Cada usuario accederá mediante o seu cliente Web.
  • Personalizable: Mediante unha entrevista inicial, recóllense os requisitos para adaptar a aplicación totalmente ao modo de traballo da empresa.
  • Integración e utilización de ferramentas ofimáticas habituais (Word, Excel, Access...).
  • Firma dixital: Permite asinar dixitalmente os documentos.
  • Editar documentos directamente desde o Xestor documental, sen necesidade de gardalo en disco.
  • Seguridade no acceso: Cada cliente accederá mediante un usuario e contrasinal persoal.
  • Rastrexabilidade do acceso e modificación de datos.
  • Seguridade na contorna de traballo: Cada usuario pertencerá a un ou máis grupos de usuarios da aplicación sobre os cales se poden aplicar restricións de acceso, permitindo que ninguén poida consultar ningún documento ao que non este autorizado.
  • Facilidade na súa manexo: Dispón dunha intuitiva e agradable interface de usuario que permite a utilización da aplicación de forma sinxela.
  • Información relacionada: Cada documento inserido na aplicación pode ser relacionado con outros permitindo establecer vínculos que facilitasen a localización dos este documentos e os seus relacionados.
  • Xestión de versións: Permite acceder a versións anteriores do documento e así poder contrastar os cambios que se realizaron dunha versión a outra.
  • Bloqueo de documentos: Un documento pode ser bloqueado para impedir que outro usuario modifique datos ou o propio documento .Este só poderá ser desbloqueado polo usuario que o bloqueou ou os administradores
  • Work-Flow, notificacións e alertas: a aplicación permite que cada usuario insira comentarios adxuntos a un documento de tal maneira que o resto poidan observar esta nova información. Así mesmo a ferramenta permite realizar Work-Flow trasladando a información dun departamento a outro podendo establecerse distintos estados para un mesmo documento.
  • Procura por criterios: É posible localizar documentos mediante múltiples parámetros. Dependendo da clase de información á que se estea accedendo o Sistema de Xestión Documental desprega unha serie de criterios que permiten a localización rápida de calquera tipo de documento.
  • Procura por TEXTO LIBRE: Posibilita a localización de información buscando por contido. Indique palabras e a ferramenta devolverá os documentos que conteñan ditas palabras.
  • Impresión masiva: DERVENI TODAY permite a calquera usuario que realice unha procura de documentos (exemplo: facturas dun período) a impresión masiva sen necesidade de abrir cada un deles e ir un a un imprimindo.
  • Impresión de listaxes: unha vez realizada unha procura é posible exportar os resultados desta para conseguir unha listaxe de documentos atopados.
  • Rexistro de accesos: A aplicación rexistra cada acceso e tipo de acceso que se realiza a un documento.
  • Adaptable a calquera normativa de calidade

  Descrición Técnica

  Solución:

  A solución Derveni Today foi programada en tecnoloxía .NET, ASP, JAVA e funciona sobre un motor de base de datos MYSQL.