Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Implantació de Solució Integral per al Desenvolupament de la Tramitació de diferents Procediments Administratius

 • Descripció Funcional

  Les funcionalitats que ofereix el producte són:
   

  • Tecnologia Web: Informació accessible des de qualsevol lloc del món amb connexió a Internet.
  • Fàcil instal·lació: DERVENI TODAY pot ser instal·lat en un únic servidor, sense necessitat d'instal·lar clients addicionals. Cada usuari accedirà mitjançant el seu client Web.
  • Personalitzable: Mitjançant una entrevista inicial, es recullen els requisits per adaptar l'aplicació totalment a la manera de treball de l'empresa.
  • Integració i utilització d'eines ofimàtiques habituals (Word, Excel, Access...).
  • Signatura digital: Permet signar digitalment els documents.
  • Editar documents directament des del Gestor documental, sense necessitat de guardar-ho en disc.
  • Seguretat en l'accés: Cada client accedirà mitjançant un usuari i contrasenya personal.
  • Traçabilitat de l'accés i modificació de dades.
  • Seguretat a l'entorn de treball: Cada usuari pertanyerà a un o més grups d'usuaris de l'aplicació sobre els quals es poden aplicar restriccions d'accés, permetent que ningú pugui consultar cap document al que no aquest autoritzat.
  • Facilitat en el seu maneig: Disposa d'una intuïtiva i agradable interfície d'usuari que permet la utilització de l'aplicació de forma senzilla.
  • Informació relacionada: Cada document inserit en l'aplicació pot ser relacionat amb uns altres permetent establir vincles que facilitessin la localització d'aquests documents i els seus relacionats.
  • Gestió de versions: Permet accedir a versions anteriors del document i així poder contrastar els canvis que s'han realitzat d'una versió a una altra.
  • Bloqueig de documents: Un document pot ser bloquejat per impedir que un altre usuari modifiqui dades o el propi document .Aquest només podrà ser desbloquejat per l'usuari que ho va bloquejar o els administradors
  • Work-Flow, notificacions i alertes: l'aplicació permet que cada usuari insereixi comentaris adjunts a un document de tal manera que la resta puguin observar aquesta nova informació. Així mateix l'eina permet realitzar Work-Flow traslladant la informació d'un departament a un altre podent establir-se diferents estats per a un mateix document.
  • Cerca per criteris: És possible localitzar documents mitjançant múltiples paràmetres. Depenent de la classe d'informació a la qual s'estigui accedint el Sistema de Gestió Documental desplega una sèrie de criteris que permeten la localització ràpida de qualsevol tipus de document.
  • Cerca per TEXT LLIURE: Possibilita la localització d'informació cercant per contingut. Indiqui paraules i l'eina retornarà els documents que continguin aquestes paraules.
  • Impressió massiva: DERVENI TODAY permet a qualsevol usuari que realitzi una cerca de documents (exemple: factures d'un període) la impressió massiva sense necessitat d'obrir cadascun d'ells i anar un a un imprimint.
  • Impressió de llistats: una vegada realitzada una cerca és possible exportar els resultats d'aquesta per aconseguir un llistat de documents oposats.
  • Registre d'accessos: L'aplicació registra cada accés i tipus d'accés que es realitza a un document.
  • Adaptable a qualsevol normativa de qualitat

  Descripció Tècnica

  Solució:

  La solució Derveni Today ha estat programada en tecnologia .NET, ASP, JAVA i funciona sobre un motor de base de dades MYSQL.

Responsable