Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema Integrat de Gestió de Personal

 • Nomene Abreujat:
  SIGP
  Accesos Directos:
  PMF (Obri en nova finestra) , Solicitud d'alta i rols en SIGP (Obri en nova finestra) , Acceso a manuals del sol·licitant (Obri en nova finestra) , Acceso a manuals del gestor (Obri en nova finestra) , Acceso a manuals d'instal·lació (Obri en nova finestra)
  Resum:
  El Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP) és un servici que proporciona una plataforma per a la gestió integral dels Recursos Humanos de l'Administració General de l'Estat, cobrint les necessitats del personal funcionari i laboral. Permet la tramitació completa de l'expedient electrònic, inclosa la gestió documental, la firma electrònica i interacció entre organismes i unitats depenents. El sistema possibilita la comunicació entre els diferents actors que participen en un expedient; empleats públics, responsables d'unitats orgàniques i gestors de recursos humans, a través d'accessos allotjats en el portal Funciona.
  Destinataris:
  AGE
  Organismos Responsables:
  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
  Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial
  Secretaria General d'Administració Digital
  Modo de Uso:
  Servici en xarxa per a usuari final
  Contacte:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/formularioincidencia.html

  El servici SIGP compta amb dos llistes de distribució amb la fi  de donar a conéixer les últimes novetats relacionades sobre el sistema:

  • Per a informació sobre notícies, documents i fòrums orientada a usuaris i gestors està disponible l'opció “Subscriure's”, situada en esta mateixa pàgina.
  • Per a avisos sobre novetats, versions i pujades a producció orientats a les unitats consumidores de SIGP ha de realitzar-se una subscripció a través de l'enllaç:
   https://listas-ctt.administracionelectronica.gob.es/mailman/listinfo/sigp-avisos
  Tipus de Solució:
  Infraestructura o servici comú
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea tècnica:
  Gestió de recursos humans
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Público
  Llicència:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Tècnic

  Descripció

  El projecte SIGP (Sistema Integrat de Gestió de Personal) està desenvolupat per la Subdirecció General d'Aplicacions i Servicios Generales, pertanyent a la Secretaria General d'Administració Digital, i té com a objectiu principal proporcionar una ferramenta de treball per als gestors de Recursos Humans de l'Administració General de l'Estat. El projecte ha aconseguit la centralització de la gestió dels procediments sobre una única aplicació, oferint als organismes integrats un servici final accessible des del navegador sense necessitat d'infraestructura pròpia ni manteniment. A més de l'anterior el sistema s'adapta a les evolucions tecnològiques de forma constant, no requerint suport especialitzat per les unitats usuàries. Tot açò amb una alta disponibilitat i robustesa en un entorn segur d'execució.

  Contribuint a la digitalització de l'Administració i al compliment dels objectius de racionalització en el gasto públic, el Sistema Integrat de Gestió de Personal és una peça clau en l'estratègia de l'AGE, aspirant a convertir-se en l'aplicació referent en l'àmbit dels Recursos Humans. S'assegura, per tant, un servici de qualitat a l'usuari amb adaptacions dinàmiques als canvis normatius  permetent una tramitació d'acord amb la legalitat vigent a cada moment.

  En l'actualitat (Gener 2020) compta amb els següents procediments:

  -Anotaciones genèriques

  -Autorització de compatibilitat amb  activitat pública

  -Reconeixement de compatibilitat per a activitat privada

  -Registre d'Òrgans de Representació (Permisos sindicals)

  -Tramitació d'expedients de modificació de RPT (Personal funcionari i laboral)

  -Procés selectiu i nomenament de funcionaris en pràctiques i de carrera dels cossos i escales generals de l'Administració General de l'Estat

  -Reingrés al servici actiu de funcionaris i escales generals de l'Administració General de l'Estat

  -Autorització de comissions de servicis amb canvi de departament o fora de l'àmbit d'una Comunitat Autònoma

  -Autorització de projectes de convocatòria de concursos de mèrits

  -Emissió de certificats de mèrits

  -Autorització d'ajornaments de cessaments en concursos

  -Trasllats per motius de salut o rehabilitació del funcionari, cònjuge o fills

  -Autorització de redistribucions d'efectius

  -Regularització de situacions administratives

  -Reingrés de personal laboral

  -Mobilitat funcional per incapacitat laboral permanent total del personal laboral

  -Convocatòria i resolució de concursos de trasllats interdepartamentals de personal laboral

  -Autorització de projectes de convocatòria de concursos departamentals de personal laboral

  -Jubilació voluntària en el règim de classes passives i Seguretat Social per als cossos i escales generals de l'Administració General de l'Estat (Personal funcionari)

  -Jubilacions departamentals

  -Comissions de servici internes a un ministeri

  -Reconeixement de triennis

  -Cambio de situacions administratives

  -Suspensió de funcions (personal funcionari i laboral)

  -Ceses de personal funcionari

  -Preses de possessió de personal funcionari

  -Altas i baixes de personal laboral

  -Reconeixement de servicis previs de personal funcionari

  -Reconeixement de servicis de personal laboral

  -Reconeixement de Complement de Destinació de Director General

  -Reconocimiento de Grado

  -Concurs de mèrits (Personal funcionari i laboral)

  -Convocatòries de lliure designació

  -Concessió i denegació de permisos i llicències (incloent incapacitat)

  -Gestió de el  Pla Anual de Formació

  -Gestió de el  Pla Anual d'Acció Social

  -Prolongació del servici actiu

  -Avaluació de l'acompliment

  -COSMO-Comissions de Servici Missió Oficial

  -Adscripcions temporals personal laboral

  -Seguiment d'indicadors (CONCILIA i Absentisme)

  -Gestió d'usuaris

  Es pot consultar el catàleg ampliat de procediments en el següent enllaç:

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:9d09b041-2f38-4d4c-aba3-6i147904f26a/Funcionalitats%20de%20els%20procediments%20de%20SIGP%20Març%202019%20.pdf

   

  La interacció amb l'aplicació es pot realitzar de les següents formes:

  1. Des de la xarxa SARA, a través del menú Els meus Servicis de RH ( https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html ), enllaç allotjat així mateix en Funciona.
  2. Des d'internet, per a alguns procediments, també a través del menú Els meus Servicis de RH accedint per https://sede.funciona.gob.es/public/servicios .

   

  Els gestors i usuaris seran identificats per Autentica i les firmes es realitzaran en un portasignatures propi. Així mateix s'interactua amb servicis comuns com Geiser, Notifica, Inside, Nedaes o la Plataforma d'Intermediació (PID) amb la finalitat de que els procediments administratius es realitzen íntegrament en SIGP, de manera àgil, ràpida i minimitzant al màxim les càrregues administratives i de tramitació.

  Amb la finalitat d'introduir i perfeccionar l'ús de la ferramenta, s'oferixen periòdicament cursos de formació, publicitats en l'Espacio SIGP del portal Funciona, oberts a organismes interessats en el coneixement de la ferramenta.

  Notícies

  08 October 2021

  Publicació de nous manuals (guies ràpides) del procediment de Formació de SIGP Desplegar acordeon

  Seguint amb les actuacions de millora sobre el material disponible per a Usuarios i Gestores de Recursos Humanos s'han publicat les següents guies relatives al procediment de Formació de SIGP:

  • Guia ràpida sobre flux de Formació.
  • Guia ràpida sobre configuració de percentatges d'inassistència.
  • Guia ràpida sobre generació de Certificats i Documentos Registrals F10R-L7R i DESER.

  Es pot accedir a les guies publicades des d'Espacio SIGP, amb el següent accés directe:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/mangestor/formaci-n-.html

  07 October 2021

  Nova pujada a producció del sistema SIGP en el mes d'Octubre de 2021 Desplegar acordeon

  S'ha dut a terme una nova pujada a producció del sistema SIGP on s'inclouen millores sobre els diferents mòduls de l'aplicació, sent les més ressenyables els següents:

   

  Altes i Bajas de Personal Laboral

  • S'habilita, mitjançant icona de selecció, la possibilitat de selecció o canvi de lloc en la secció de lloc de baixa, per a poder cobrir els casos en els quals cal fer una baixa d'un lloc que ja no s'ocupa per sentència judicial o similar.
  • Actualitzat el procés de generació de telefonada per a anotació en RCP en el cas del document registral L12R d'acord a si la situació inicial és de ‘actiu’ o una altra diferent.

  Anotaciones Genéricas

  • Habilitat nou tipus de document ‘0_F10R_L7R’ per a la càrrega d'Empleats i generació d'expedients automàtica a través de fitxer. Permetrà no haver de distingir el tipus de document segons el règim jurídic de l'empleat.
  • Actualitzada informació de la titulació per a la generació dels documents registrals F10R i L7R, mostrant la descripció llarga de la titulació en lloc de la curta.
  • Solucionada incidència en la generació de la telefonada a anotació del documente F31R per al cas de funcionari que té ‘Escala’ en lloc de ‘Cos’ que impedia el seu enviament a anotació.

  Comissions de Servici Interdepartamentals i Departamentals

  • S'habilita enllaç "Generar Documents" amb independència del rol o que el gestor logado pertanga o no a la unitat RH Responsable Destinació que apareix en l'expedient. D'esta forma es permet generar el document 10_ACUER (Acuerdo de comissió de servicis F7) si és necessari. En el cas d'acte-assignació d'expedient per part del gestor, s'habiliten botons d'acció per a l'arxivat o tancament de l'expedient.

  Gestió de compatibilitats

  • Solucionada incidència relativa a mostrar el filtre de localitat en seleccionar a un empleat per a l'alta d'expedient.

  Gestió de RPT:

  • Optimitzat procés de generació de document RID per al cas d'expedients amb un alt nombre de llocs gestionats.
  • Afegida obligatorietat del camp “Tipus d'expedient” per a evitar problemes en l'enviament de l'expedient a portal CECIR.
  • S'incorpora obertura del camp “Descripció” del lloc en l'alta de lloc de laboral només per al cas de llocs no pertanyents a IV conveni.
  • Inclosa adaptació per a permetre a unitats de RH de servicis centrals, l'enviament d'expedients a portal CECIR que reben des d'unitats de RH d'organismes depenents.
  • Es corregix incidència relativa a la no habilitació del botó “Nou lloc” en la pantalla “Alta posat cerca RCP”.
  • Solucionada incidència relativa Estudiar a la generació del fitxer Cuadro I (RPT actual i modificada) per al seu enviament a portal CECIR.

  Gestió d'Acció Social

  • S'incorpora funcionalitat per a poder planificar la càrrega de rendes del pla d'acció social des de fitxer Excel.
  • Actualización de pantalla de càlcul del barem d'ajudes familiars per als quals tenen 5 fills o més i opcions sobre "Coeficient càlcul punt. rendes X fill"  en funcionalitat de barem per fórmula.
  • Solucionada incidència relativa a l'obertura dels documents adjuntats des de portal a la sol·licitud, en l'opció disponible en la pestanya “Documents” de la pantalla de sol·licitud.

  Jubilaciones Interdepartamentales i Departamentals

  • Afegit nou tipus de document, per a Jubilaciones Interdepartamentales del tipus Seguretat Social, denominat “Informe de Simulació de Jubilació”. Es col·loca com a obligatori en l'enviament de sol·licitud des del portal en el cas de seguretat social.
  • Solucionada incidència relativa a la tramitació en la DGFP d'una sol·licitud de jubilació rebuda des del portal ,quan s'ha inclòs en la mateixa informació d'altres pensions.

  Reconeixement de Grau

  • Habilitada possibilitat de selecció de relació de servicis de l'empleat per al reconeixement de grau.

  Reconeixement de Servicis Previs

  • Solucionada incidència en la càrrega de servicis previs quan es pren com a referència la data de cessament de l'empleat. Es prendrà el lloc ocupat sobre el qual es realitza el cessament.

  Soluciones Genéricas

  • Actualitzats enllaços del portal Internet de SIGP per a apuntar a servicis de Funciona en seu Funciona.
  • Incorporada funcionalitat que permet mostrar la unitat de recursos humans responsable a la qual es traslladen expedients quan el trasllat es fa des de la gestió massiva d'expedients d'un procediment.
  • Actualitzat el format Excel dels informes de llocs (opció Genèrics comunes – Informes/consultes genèriques – Informe de llocs), per a facilitar la seua explotació als gestors.
  • Incorporada funcionalitat en la finestra de visualització de document en l'aplicació, de manera que es permet el seu re-dimensionament segons grandària ajustada pel gestor.
  16 August 2021

  Actualització de la versió de SIGP en producció en el mes d'Agost de 2021 Desplegar acordeon

  En l'última pujada a producció del sistema SIGP s'han introduït nous desenvolupaments, solucionat incidències i implementat millores, sent les més ressenyables  les següents:

  Altes i Bajas de Personal Laboral:

  • Millora en la recuperació de característiques de lloc creat en SIGP per a alta de laboral en camps de l'expedient d'altes i baixes de personal laboral.
  • Solucionada incidència respecte a l'enviament del documente NIE en la telefonada a anotació del M3R.

  Cessaments de Personal Funcionari:

  • Solucionada incidència respecte a la informació enviada en anotació de cessament amb canvi d'administració, quan l'administració destine és diferent d'una Comunitat Autònoma.

  Comissions de Servici Interdepartamentals i Departamentals:

  • S'inclou possibilitat de canviar "Unitat" del lloc associada al lloc. "Origen" o "Reservat" en la pestanya "Posat Origen", abans de guardar l'expedient, perquè puguen corregir aquells moviments cap a borses de llocs que donen lloc a problemes en les pròrrogues a l'hora de demanar els informes.

  Convocatòries de Lliure Designació:

  • Solucionada incidència en annexos d'adjudicació respecte a no mostrar la informació oculta en cas de selecció de GDPR.

  Descarga de fitxers SIGP:

  • Solucionat cas en fitxer de descàrrega de NEDAES que porta els nivells de la primera activitat laboral i no de l'actual.
  • Corregit cas pel qual es duplicaven certs registres en el fitxer RPERSONA de la descàrrega SIGP.
  • Corregit cas d'error en el camp Data de cessament en la taula posicional P_ACCESS_PERSONA.
  • Solucionat cas en descàrregues de fitxers NEDAES respecte al tall en alguns camps d'informació.
  • Corregido casos de error reportados respecto a campos de complementos en fichero Excel RPTL.

  Evaluación de Desempeño:

  • Incorporada funcionalitat per a la realització d'una avaluació d'acompliment 360º, on un avaluat puga tindre assignats diversos avaluadors que poden ser de nivell organitzatiu diferent. L'avaluació 360º es realitzarà sobre les competències assignades a l'empleat.

  Genèrics Comuns SIGP:

  • S'habilita poder recuperar mitjançant validate (tabulador) un text en finestres de generació de documents "Recursos", "Observacions", "Disposició aplicada" i "Normativa de firma". Si es tecleja l'identificador del text i es pressiona tabulador es recuperarà el text de la plantilla en la pantalla corresponent.
  • Incorporada connexió amb servicis web d'Autentica per a l'alta d'usuaris en Autentica automàtica des de procediments de SIGP, o l'assignació automàtica de permisos d'accés a aplicatiu SIGP per a usuaris gestors.

  Gestión de Compatibilidades amb activitat pública o activitat privada:

  • S'actualitza el guardat de la informació de direcció de l'empleat per a ús d'oficis i resolucions estàndard.

  Gestió del Pla Anual de Formació:

  • Nova funcionalitat que permet generar directament el document DESER en el procediment de  Formació.
  • S'inclouen millores en els filtres per a obtindre dades sol·licituds.
  • Millora en pantalla “Gestionar inscripcions per sol·licitud” per a unificar botons “Comprovar Prerequisits”, “Calcular Centre Actual”, “Control de Curso” en un únic botó “Comprovació de sol·licituds”.
  • Nova funcionalitat associada a l'opció “Excel dades d'inscripcions”, on s'inclouen nous informes amb més camps i nova forma de visualització a través de pestanya “visualitzar informes”.
  • Habilitat control que limita el màxim nombre de cursos als quals pot estar inscrit un alumne per Pla específic. És configurable per cada gestor de formació.
  • Millora en el portal de formació perquè en fer la sol·licitud es mostren només els prerequisits dels cursos que s'han seleccionat.
  • Nous checks afegits a la sol·licitud del portal de formació per a informar sobre incorporació al servici actiu en l'últim any procedent del permís de maternitat o paternitat, haver ingressat des de la situació d'excedència per raó de guarda legal o atenció de persones majors dependents o persones amb discapacitat, trobar-se en permís de maternitat, paternitat o excedència per motius familiars o que es requerix adaptació.
  • S'habilita funcionalitat per a eliminar una absència gravada.
  • S'introduïx que el percentatge d'assistència per a emetre els certificats puga ser configurat per cada Gestor de Formació i a més individualment per cada tipus de curs (presencial, videoconferència…) de manera que es tinga en compte a l'hora de generar els certificats i anotar en RCP.
  • S'habilita la generació de l'estadística d'avaluacions en format Excel.
  • S'habilita la generació de l'informe de Personas pendents de contestar l'avaluació en excel, afegint a més el correu i el telèfon dels alumnes.
  • S'afig nou Excel per persona amb la següent informacion:

  - Sol·licituds realitzades, iniciant el seu estat (obtindre dades de sol·licituds)

  - Cursos realitzats, amb informació d'assistència.

  - Llista de certificats emesos.

  • S'incorpora calendari mensual / anual amb totes les Sessions programades, on es pot filtrar per: Any, Pla anual, Pla específic, Curs i Mes.
  • Es limita visibilitat de l'informe 'Obtindre dades de sol·licituds' sobre sol·licituds de personal de la pròpia província quan es té rol de Coordinador.

  Gestió de la Productivitat:

  • Habilitada nova pantalla prèvia abans de la simulació que conté els botons principals d'acció per a gestió de la productivitat.
  • Inclòs concepte i camps necessaris per a tindre un "Pressupost fixat" a més del ja existent com Presupuesto Simulado, que es puga actualitzar posant les quantitats reals que assignen més enllà de les quals ixen en Simulació.
  • En opció de Validació de sol·licituds, on apareixen les sol·licituds de productivitat en diferent estat, s'habilita filtrat pel camp "mes" que ja apareix com a resultat en columna.
  • S'habilita validació o acceptació de les sol·licituds de manera massiva, per a poder fer este procés amb les productivitats del mes corresponent.
  • S'habilita en l'opció de validació de sol·licituds, poder distingir les sol·licituds pendents que ho són per la productivitat del mes de les quals són peticions que arriben del responsable d'unitat.
  • S'ajusten els informes Excel i PDF de productivitats perquè mostren les productivitats d'un mes.

  Reconocimiento de Trienios:

  • Es corregix incidència de cerca d'expedients per camps data del filtre inicial.
  • Incorporats en l'informe de triennis els empleats amb situació administrativa computable però que no tenen activitat laboral (no ocupen lloc), per exemple aquells en situació administrativa de" Cura de familiars".
  • Solucionada incidència en relació a l'enviament massiu de documents per a l'anotació.

  Registre d'Òrgans de Representació:

  Nous ajustos per l'Acord 16 de Desembre de 2020:

  • Per a qualsevol gestor de ROR de Ministeris/ Organismos/ Agencias,… es permet assignació de crèdit 8b i 8d en les següent circumstàncies:

  -Mínim crèdit horari d'assignació – 7,5 hores.

  -Per damunt de 7,5 hores pot triar la quantitat d'hores que vullga, no hi ha trams, fins al límit de 100 hores.

  -Estos departaments i organismes poden barrejar també crèdits -8.b) amb 8.d) amb el límit de les 100 hores.

  • Si a un delegat sindical se li concedix una dispensa total, pot disposar del seu crèdit horari com a delegat o delegada sindical lliurement, per a cedir-ho a la BHDS o a un altre DS de la seua mateixa secció sindical i centre de treball, si és una dispensa diferent de la BHDS; si la DT és de la BHDS pot cedir el seu crèdit horari a aquesta borsa o no fer res amb el seu crèdit, li'l pot quedar.
  • FP pot a un empleat amb crèdit de Delegado Sindical, tinga com tinga el crèdit, li pot assignar 140 hores de CHMD per a donar-li posteriorment una dispensa.

  • S'inclouen modificacions sobre col·locar Fecha de Fin automàtica en una DT si la persona té cessió de crèdit amb data de finalització.
  08 July 2021

  Actualització de la versió de SIGP en producció en el mes de Julio de 2021 Desplegar acordeon

   En l'última pujada a producció del sistema SIGP s'inclouen nous desenvolupaments i millores en els diversos procediments del sistema, sent els més ressenyables els següents:

  Altes i Bajas de Personal Laboral:

  • Actualitzat camp "Període de Cotització" en la generació del document registral L12R (Baixa per Jubilació) per a incloure text del tipus “Años, mesos i dies”.
  • Es permet la gestió d'empleats que van pertànyer a l'àmbit de gestió de l'usuari gestor, amb relació de servicis tancada, d'acord al tipus de tancament de la relació de servicis.
  • Es corregix incidència per a mostrar el NIP RCP de l'empleat en el document M3R.

  Anotaciones Genéricas:

  • Limitada longitud del camp “Autoritat” a 100 caràcters en les anotacions dels documents registrals per a mencions i condecoracions (F11R, L8R), que és la longitud màxima permesa en RCP.
  • S'oferix com a tipus de document en camp “NIF” en la generació dels documents registrals de variació de dades d'identitat (DID) i variació de dades personals (DPR), marcant en el document tipus “Altres” però portant a RCP el tipus “NIF”.

  Autorització de Compatibilitats:

  • Recuperades opcions per a la generació de l'informe de compatibilitats actives - excel per al Portal de transparència.
  • Incorporat nou documente “Petició de proposta”.

  Cessaments de Personal Funcionari:

  • Es possibilita el guardat d'expedient sense omplir el camp “Fecha de Cese” per a poder generar documents Acorde quan no es disposa d'eixa data de cessament.

  Convocatòries de Lliure Designació:

  • Solucionada incidència en la generació de l'annex de llocs convocats.

  Genèrics Comuns de SIGP:

  • Actualitzades les telefonades a AnotaRCP per a l'enviament d'anotacions cap a Registre Central de Personal, incloent informació de “flags de capçalera” d'alguns documents, així com informació d'unitat i província relatives a l'anotació.
  • Actualitzats filtres de cerca d'expedients en procediments departamentals per a permetre:

  -Cerca d'expedients en estat diferent a “Finalitzat”.

  -Cerca d'expedients  per la unitat de l'empleat mitjançant camps "Aneu Unitat" i check "Unitats depenents".

  • Millora en la funcionalitat de l'enllaç “Envío documentació a RCP” incorporant com a columnes en la taula de documents per a adjuntar l'estat i data de generació del document. Se soluciona incidència de no enviament del correu d'avís a RCP quan s'inclouen tornades de carro.
  • Millora en la funcionalitat de generació de document DESER:

  -S'anul·larà automàticament el document original en l'expedient SIGP quan el document DESER s'envie a anotar a RCP.

  -En la generació del DESER es mostrarà finestra amb les dates d'efecte i firma del document original que van al DESER segons cada cas per si fóra necessària correcció per part del gestor en casos d'error.

  • S'inclou en la consulta traduïda de SIGP la descripció del grup professional de laboral al costat de l'identificador.
  • Se soluciona incidència que no permetia l'esborrat de llocs donats de alta en SIGP o la modificació de les dades sobre estos llocs.
  • Actualitzada funcionalitat que permet a les unitats de RH Depenents veure els firmant que veu la seua unitat de RH responsable, amb vista a poder seleccionar-los quan generen documents que van a enviar posteriorment a la seua unitat RH responsable.
  • S'inclouen noves famílies de llocs existents en RCP no contemplades en SIGP per a l'alta de llocs en SIGP (“X”, “W”, “V” i “E”). Així mateix es permet l'alta de llocs de catàleg i la duplicació dels llocs creats en SIGP.
  • Se soluciona incidència en els informes de llocs que mostraven la data de generació de l'informe en lloc de la data de referència sol·licitada per a les dades.
  • S'augmenta la longitud del camp nombre de document identificatiu de la persona en l'alta d'empleats en SIGP (opció “Alta i Informació de la persona”) per a cobrir els casos de documents d'estranger de més de 20 caràcters.
  • Actualitzada cerca d'empleats en procediments departamentals per a mostrar a les persones de l'agrupació de seguretat del logado, segons la província del lloc de destinació i no segons la província de residència.

  Gestió del pla  d'Acció Social:

  • Corregida incidència en informe per a obtindre dades de sol·licituds, on apareixerà únicament un registre per sol·licitud amb informació del correu electrònic indicat en la mateixa.
  • Corregida incidència que no permetia generar l'informe llistat de documents de l'empleat.

  Jornada Reducida (Anotaciones Genéricas):

  • Nova funcionalitat en portal SIGP per a la sol·licitud de Jornada Reducida en les seues diferents modalitats. S'inclou:

  -Opció per a sol·licitud en portal SIGP i seguiment de la sol·licitud.

  -Pas per registre electrònic (GEISER) de la sol·licitud.

  -Opció per a seguiment d'estat de la sol·licitud i visualització del document registral després de notificació.

  • Nova funcionalitat en el procediment d'anotacions genèriques de creació automàtica d'expedient després de sol·licitud de reducció de jornada, per a generació de document registral F25R o L17R, amb càrrega automàtica de dades incorporades en la sol·licitud per al document registral.

  Jubilaciones Interdepartamentales i Departamentals:

  • Inclosa funcionalitat de relació entre unitats de RH depenents i RH responsables perquè les unitats RH depenents puguen enviar el F15 a les unitats RH responsables.
  • Incorporats controls en el portal de sol·licitud de jubilació voluntària en relació a no permetre la sol·licitud si s'està en prolongació al servici actiu o no es té l'edat de jubilació corresponent.
  • Es flexibilitza la cerca de l'empleat per a la jubilació amb independència del seu règim de jubilació, donant opció a corregir en el cas que fóra necessari.
  • Adaptat format de sol·licitud de jubilació voluntària en portal segons últims canvis introduïts per Clases Pasivas.
  • Afegit flux de petició de paréixer entre FP i unitats de RH de servicis centrals per al cas de jubilacions voluntàries del règim de seguretat social.

  Prolongació al servici actiu:

  • Nova funcionalitat que permet generació de document DESER en procediment de prolongació al servici actiu.
  • S'habilita possibilitat de trobar empleats en situació d'excedència per a la gestió de la seua prolongació al servici actiu.

  Reconeixement de Servicis Previs:

  • Solucionada incidència de solape entre la informació de la taula de servicis previs exercits i la informació de firma quan el nombre de servicis en taula en gran.

  Reconeixement de triennis:

  • Incorporat nou camp en l'expedient “Nombre de triennis total” per als expedients de laborals, que es calcularà automàticament i que permetrà al gestor la seua actualització si es detecta algun error en les dades. Este valor es portarà al document registral i en la telefonada a AnotaRCP.
  • S'inclou control que impedix que aparega personal eventual en els informes de venciment de triennis.
  • Corregida casuística de desplaçament d'1 dia de la data de compliment de trienni.
  • Solucionada incidència de no trasllat de la quantia del trienni quan l'expedient de triennis es genera directament des de l'informe de venciments.

  Preses de possessió:

  • Incorporat icona de cerca i selecció de lloc en el camp “Posat de cessament” per a expedients de generació de F5R (Cessament i TP firmats per la mateixa autoritat), de manera que es puguen cobrir els casos de F5R para anul·la i substituïx no generats prèviament en SIGP o uns altres.
  30 June 2021

  Nova pujada a producció amb millores sobre l'última versió de la solució de Gestió d'Incapacitats Temporals Desplegar acordeon

  En l'última pujada a producció s'han implemantado millores en el procediment de Gestió d'Incapacitats Temporals, sent les més significatives les següents:

   

  • Es depura la informació que es mostra en les cerques del camp Aneu Situació a través de la icona lupa, tant en els camps de filtre com en la llista resultant del mateix.
  • S'inclou control en guardar expedient, després de crear un esdeveniment inicial, per a comprovar si existix alguna IT finalitzada de la mateixa persona en els útlimos180 dies. Si és així, s'indicarà mitjançant un avís de manera que es puga revisar si és una recaiguda o una nova IT.
  • S'habilita nou botó en la pantalla de comunicacions a CEPIT per a accedir a les alertes de l'interessat.
  • Es recol·loca el camp "Data partix confirmació" per davall de" Data Període De:" i "Data Període A:" per a un millor ordenament de la informació.
  • Si existix una Data de 4 mes de baixa, esta es mostrarà en tots els esdeveniments posteriors en la pantalla i en els documents.
  • Es facilita la tramitació d'un tancament d'IT per causes excepcionals com a defunció o similar. Es canvia la tramitació basada a desmarcar check "P.Alta" per un plegue amb les dos següents opcions:
  • Cierre por Alta (valor per defecte) -- obligarà als camps necessaris per a l'alta, com a mínim la Data d'Alta, Causa d'alta, nom i primer cognom del col·legiat.
  • Cierre Manual - En este cas només serà obligatòria la causa de finalització i la data de tancament.
  • En les pantalles de comunicacions a CEPIT s'elimina la part inferior que mostra informació sobre les comunicacions amb CEPIT els servicis web. Esta informació és redundant, ja que per cada comunicació realitzada es mostra un registre en la part superior de la pantalla i es disposa de botons per a accedir a  la informació de CEPIT.

   

  28 June 2021

  Nova versió de SIGP en producció amb implementació de millores en el procediment de Concurs Unitari de Laborals Desplegar acordeon

  S'ha actualitzat la versió de l'aplicació de Concurs Unitari de Laborals en producció. Amb esta actualització es tanca la versió inicial amb la qual s'afrontaran els concursos unitaris de personal laboral en els pròxims mesos. Entre les actualitzacions cal destacar les següents:

   

  • Adaptación del portal de concursos de laborals per a cobrir en la petició de sol·licitud, peticions a llocs i peticions genèriques derivades de l'Acord IV conveni de laborals:
   1. S'adapten les pàgines del portal a l'IV conveni.
   2. Control sobre els grups/especialitats possibles a sol·licitar, amb orientació de les titulacions necessàries per a demanar un especialitat professional d'un grup professional.
   3. Inclusión de peticions genèriques sobre Grup Professional/Especialitat Professional amb possibilitat d'indicar Localitat, hàbils per a tots els concursos en període anual mentre no obtinga adjudicació.
   4. S'habilita desistiment per lloc i a petició genèrica de la sol·licitud.

   

  • Inclusió de nova opció en portal per a la consulta dels llocs publicats en la convocatòria, amb accés a informació detallada dels mateixos.

   

  • Adaptació de la pantalla de sol·licituds realitzades per a incorporar informació de peticions genèriques.

   

  • Adaptació de la solució per a la gestió del concurs per part de les unitats de RH:
   1. Adaptació de les pantalles de concurs per a inclusió d'informació de llocs en IV conveni.
   2. Adaptació de les pantalles de sol·licitud per a cobrir camps d'IV conveni de laborals i el nou format de petició de llocs genèrica.
   3. Inclusió de procés d'assignació de llocs a sol·licitud segons peticions individuals i peticions genèriques sobre la base dels llocs de la convocatòria.
   4. Adaptació de la càrrega del certificat de mèrits incloent camps d'IV conveni de laborals i registre de temps de permanència en grup professional des del qual es concursa.

   5. Incorporació de nova exclusió basada en l'especialitat professional del lloc ocupat o en defecte d'això de la titulació habilitant sobre lloc sol·licitat.

   6. Incorporació de nous mèrits generals segons bases de la convocatòria.

   7. Incorporació de nous criteris de desempat segons bases de la convocatòria.

   8. S'habilita funcionalitat de còpia de llocs no adjudicats i sol·licituds no adjudicatàries d'una convocatòria a la següent en el període anual. En esta còpia de sol·licituds es copia informació de certificat per a valoració de sol·licitud amb actualització de l'antiguitat a nova data fi de presentació de sol·licituds.

   

  • Incorporació de nous llistats d'explotació:
   1. Especialitats professionals i Titulacions habilitants dels llocs publicats en la convocatòria. Dos modalitats, bàsica i amb informació de lloc de la convocatòria.
   2. Informe detallat de llocs de la convocatòria.

   

  25 June 2021

  Nova actualització de la versió de SIGP en producció en el mes de Juny. Desplegar acordeon

  En l'última pujada a producció del sistema SIGP s'han implementat les següents millores:

  S'ha actualitzat la versió del procediment de Gestió d'Incapacitats de SIGP, dotant al mòdul de noves funcionalitats:

  • Nou filtre i llista d'entrada d'expedients IT i esdeveniments.
  • Gestió massiva d'expedients IT.
  • Gestió massiva de comunicacions amb CEPIT.
  • Millores en les pantalles comunicació amb CEPIT per a enviament d'esdeveniments i documentació.
  • Carga d'informació de col·legiats existent prèviament en BADARAL.

  Així mateix s'incorpora  la reordenació alfabètica de les opcions del menú d'usuari.

  03 June 2021

  Publicació de nous videotutoriales del procediment de Concurso de Méritos Desplegar acordeon

  Es publiquen nous videotutoriales en Espai SIGP relatius al procediment de Concurso de Méritos, amb la finalitat de facilitar als gestors de Recursos Humans la comprensió i ús de les funcionalitats del mòdul. Són els següents:

  • Proposta de places a Servicios Centrales
  • Revisar puntuacions per a Consursos Unitarios
  • Valoración pels membres de la Comissió.

  Estan disponibles dins de Funciona, amb accés directe des del següent enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales/concursos.html

  02 June 2021

  Actualització de la versió de SIGP en producció en el mes de Juny 2021 Desplegar acordeon

  En l'última pujada a producció del sistema SIGP s'han introduït nous desenvolupaments, solucionat incidències i implementat millores, sent les més ressenyables  les següents:

  Anotacions genèriques:

  • Nova funcionalitat per a enviament de documentació de l'expedient a la S.G. de Registre Central de Personal, per a aquells casos excepcionals on cal enviar documentació més enllà de l'habitual anotació.
  • Nova funcionalitat per a la generació de document DESER de qualsevol anotació realitzada prèviament. Se sol·licitaran totes les dades del DESER i es podrà executar sobre qualsevol document haja sigut generat en SIGP o no.
  • Habilitada possibilitat d'enviament massiu a firma de diferents tipus de document registral.
  • Afegida llista de tipus de document en el camp del filtre d'entrada als expedients. Se soluciona incidència que no permetia una correcta cerca per dates d'inici en el filtre d'entrada als expedients.
  • Retirada obligatorietat d'omplir el camp “Tipus de Falta” en la generació de documents registrals de Sancions i Suspensions de Funcions.

  Concursos Unitaris de Personal Laboral:

  Completada solució de concursos unitaris de laborals amb les adaptacions que cobrixen les bases del concurs:

  • Nova exclusió per no tindre l'especialitat professional corresponent del lloc sol·licitat basada en l'últim lloc de l'empleat.
  • Nous mèrits: Mèrits professionals puntuació addicional, Traslado Obligatorio puntuació addicional, Antigüedad basada en conveni únic.
  • Nous criteris de desempat.
  • Habilitada funcionalitat per a no visibilitat de llocs inclosos en convocatòria, en període d'obertura de portal de sol·licituds, fins a la seua publicació pels gestors de FP.
  • Adaptació dels annexos de llocs eliminant columnes no necessàries en el concurs unitari de laborals
  • Funcionalitat de trasllat de sol·licituds no adjudicades entre convocatòries del mateix any. En el trasllat s'actualitza certificat recalculando antiguitat a la nova data de finalització de presentació de sol·licituds.
  • Adaptacions en la petició de prioritats en el portal de sol·licituds.
  • Habilitada funcionalitat en portal de desistiment parcial sobre ordes de preferència de la sol·licitud.

  Genèrics Comuns:

  • Funcionalitat “Documents de la xarxa”, incloses noves columnes d'informació relatives a la unitat creadora del document.
  • Resolta incidència en l'Alta de llocs que impedia l'alta de posats tipus “Catàleg” en el cas de laborals.

  Gestió del Pla Anual de Formació:

  • Resolta incidència per la qual en crear les sessions des de l'opció de ‘Cursos del Pla específic’ no s'estaven creant els calendaris de les sessions.
  26 April 2021

  Actualització de la versió de SIGP en producció en el mes d'Abril de 2021 Desplegar acordeon

  En l'última pujada a producció del sistema SIGP s'han implementat millores i solucionat diverses incidències, sent les més ressenyables les següents:

  Altes i Baixes de Personal Laboral

  • En el filtre d'accés a expedients s'ordenen els estats d'expedient pels quals es filtra.
  • S'incorporen els tipus de tramitació faltantes en els filtres dels informes.
  • Eliminada obligatorietat d'omplir els camps relatius a naixement per a poder generar els documents  L1R, L2R, L3R , L12R.

  Anotaciones Genéricas

  • Inclusió en els correus d'avís d'anotacions genèriques de l'identificador de l'expedient i la persona a la qual correspon l'avís.

  Concursos de Méritos

  • Inclusió de Fase1 del desenvolupament del Concurs Unitari de Laborals que proveïx de solució de portal per a peticions d'IV conveni, nova exclusió basada en grup professional/especialitat professional o possessió de titulació habilitant i altres millores.
  • S'afig nou camp Data de Desistiment parcial en pantalles de l'aplicació i portal per a  tractament de desistiment parcial.
  • Solucionada incidència amb la selecció del certificat de mèrits que s'associa a la sol·licitud del concurs.

  Descàrrega de fitxers SIGP

  • S'actualitza la descàrrega de fitxers de SIGP per a incorporar la informació dels dies de vacacions i assumptes particulars de l'empleat en els camps ja habilitats a este efecte.
  • S'optimitza la descàrrega de NEDAES per a reduir el temps de generació dels fitxers.

  Gestió de RPT

  • Adaptada solució amb últims canvis i resolució d'incidències sobre personal laboral en III i IV conveni.

  Genèrics Comuns

  • S'incorpora solució que permet l'entrada de dies de permís anual de vacacions, assumptes particulars,… i el càlcul automàtic de les vacacions que corresponen al personal de l'àmbit l'any. Es permet als gestors actualitzar els dies corresponents d'un empleat si fóra necessari. Esta informació és rellevant en la càrrega de dades per a Trama.
  • S'habilita solució que permet guardar històric de comentaris de rebot d'anotació rebuts des de RCP.
  • Actualitzada pantalla d'alta d'empleat extern de SIGP per a poder canviar dades una vegada realitzat l'alta.
  • Alta de lloc en RPT - Obert camp Data d'Inici quan el lloc és de tipus laboral.
  • Actualitzat l'accés a l'opció “Alta i Informació de l'empleat” desde procedimientos como Formación o Compatibilidades para unificar pantalla de alta.
  • En l'opció “Consulta documents de l'empleat” no es mostraran documents en estat “Anul·lat”.
  • Opció “Informe de Puestos” – Solucionada incidència en la generació dels informes per a laborals per falta del camp “Conveni”. S'habilita l'eixida cap a Excel.
  • Habilitada opció “Documentos Pendientes de firma” per a tots els gestors. Esta opció permet veure els documents pendents de firma en la unitat per firmant, procediment o entre dos dates a indicar.

  Jubilaciones Interdepartamentales

  • Solucionada incidència per la qual no eren visibles expedients creats en FP una vegada tancat l'expedient després de creació.

  Reconeixement de Servicis Previs

  • Solucionada incidència sobre la informació de firma en annexos de servicis prestats.
  • S'incorpora en els annexos de certificats de servicis previs i prestats (43ANIS, 43ANIP), camp "Observacions" just sota el camp "Total Servicis Prestats".

  Registre d'Òrgans de Representació

  • Inclusió dels canvis derivats de l'Acord de 16 de desembre de 2020 d'assignació de recursos i racionalització de les estructures de negociació i participació que modifica l'Acord de 30 de maig de 2017.
  • Resolta incidència sobre cessió de crèdit de Representante Electoral.

  Tomas de Posesión de Personal Funcionario

  • Solucionada incidència relativa a no mostrar informació en la secció del lloc en documents registrals de presa de possessió quan el lloc era subjecte a condició.
  09 April 2021

  Nous cursos de formació en SIGP sobre el mòdul de Gestió d'Incapacitats Temporals Desplegar acordeon

  Oberta convocatòria de sessions de formació en SIGP sobre nova solució per a la Gestió d'Incapacitats Temporals, que se celebraran a la fi d'Abril i durant el mes de Maig.

  Es distingixen sessions específiques per a personal de servicis centrals i personal de servicis perifèrics, sent requisit necessari disposar del perfil per a la gestió del procediment.

  Les sol·licituds es realitzen a través de l'opció de Formació dins de “Els meus servicis  de RH (SIGP)”, en el portal Funciona, amb accés des de l'enllaç:

  Intranet: https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html

  Internet: https://sigp-internet.redsara.es/

  Per a la presentació de sol·licituds cal triar el Pla de Formació SIGP 2021.

  05 April 2021

  Última actualització de la versió de SIGP en producció Desplegar acordeon

  S'han realitzat modificacions que permeten la gestió de diversos casos en els següents procediments:

  Anotaciones Genéricas:

  • Corregida incidència en el document F17R on es mostraven intercanviades en orde la secció “Recursos” i la secció “Observacions”

  Cessaments de Personal Funcionari:

  • S'habilita possibilitat de trobar a empleats ja cessats que històricament han pertangut a l'àmbit de gestió, de manera que es possibilite la generació d'un nou document de cessament per error en el previ o per sentència judicial.

  Gestió d'Incapacitats Temporals:

  • Solucionada incidència en l'obertura d'incapacitat temporal de curta durada existint incapacitat prèvia tancada.

  Gestió del Pla Anual de Formacion:

  • Solucionada incidència en el camp Complemente Específic en la generació dels documents F10R, L7R.

  Tomas de Posesión de Personal Funcionario:

  • Habilitada solució que permet trobar llocs subjectes a condició en el Ministeri i Organisme que indiquen estes dades quan és diferent del Ministeri o Organisme on es troba el lloc.
  • Inclòs avís en formalitzar una presa de possessió per concurs (OD-DC) quan la persona porta menys de dos anys en la situació administrativa d'excedència voluntària per cura de fills o excedència voluntària per cura de familiars per a impulsar que es genere un F31R en lloc d'un F2R.
  • Resolta incidència per la qual es produïa en certs casos la repetició de la secció de dades del lloc en els documents F2R i F5R.
  18 March 2021

  Nova actualització de la versió de SIGP en producció en el mes de març de 2021 Desplegar acordeon

  En l'última pujada a producció s'han incorporat millores i correccions en diferents aplicacions del Sistema Integrat de Gestió de Personal:

  Anotacions genèriques:

  • S'incorporen canvis en la informació que es mostra en el document F31R i L24R seguint les recomanacions de la S.G. de RCP. S'autoritza anotació.
  • S'habilita possibilitat d'esborrat d'expedient després de generació de document, mentre el document no estiga firmat.

  Ajornaments de Cessaments:

  • S'habilita possibilitat d'alta en expedient d'empleat amb NIP fictici creat directament en SIGP.

  Canvi de Situació Administrativa: 

  • En el document F6R, s'homogeneïtza la grandària de lletra del text en la secció "Observacions" al tipus usat en la resta de seccions.

  Concursos Departamentales i Concursos Unitaris de Personal Funcionari:

  • Incorporada nova exclusió per pertànyer a unitats que no poden participar en el concurs, amb possibilitat de participació si és a llocs del mateix grup d'unitats i amb control de temps mínim en les mateixes per a poder participar a altres llocs del Ministeri i temps mínim diferent per a llocs d'altres Ministeris.
  • Es canvia la funcionalitat associada al botó d'acció "Sol·licitar places a les unitats" perquè siga "Comunicació amb les unitats", de manera que es puga realitzar una petició de llocs a les unitats o una comunicació d'un altre tipus amb les mateixes. S'habilita la possibilitat de selecció de document a compartir amb les unitats. S'afig nou tipus documente "Ofici de comunicació amb les unitats
  • S'incorpora la possibilitat d'incloure més d'un correu electrònic per unitat en l'enllaç "Unitats Finals", on s'incorporen les unitats finals o de RH SSCC (concursos unitaris), a les quals se sol·licita llocs per al concurs.
  • S'habilita en els concursos unitaris nova funcionalitat en el perfil de concursos unitaris de RH SSCC, perquè es puguen incloure membres de la Comissió de Valoració dins del seu àmbit.
  • S'habilita per al rol de gestió en FP en els Concursos Unitaris de Funcionaris l'opció de menú "Agrupació/Exclusions Cossos", que permet poder definir agrupacions.
  • Es resol incidència relativa a l'associació de plantilles als llocs i es millora la gestió de les mateixes en els concursos unitaris.
  • Resolta incidència amb la selecció de llocs condicionats en la sol·licitud en el portal de SIGP.

  Descàrregues de fitxers SIGP:

  • S'optimitza la descàrrega del fitxer RPERSONA per a evitar la duplicitat de registres de persones quant a la informació de persones jubilades en l'àmbit.

  Gestió del Pla Anual de Formació:

  • Es resol incidència relativa a la possibilitat de realitzar una sol·licitud des de portal en estat d'Excedència per Cura de Familiars.
  • S'optimitza càrrega en el portal de sol·licituds a l'entrada de l'empleat per a evitar la carrega prerequisits d'altres cursos amb el mateix codi però que pertanyen a altres societats (altres àmbits).

  Emissió de Certificats de Mèrits:

  • Se soluciona incidència en la càrrega del lloc definitiu de l'empleat en el certificat quan es troba en ocupació provisional i no té lloc reservat.

  Registre d'Òrgans de Representació:

  • Es resol incidència relativa a la no visualització de textos associats als nous documents de gestió de les Dispenses Totals, en l'opció de definició de textos per als documents.

  Reconeixement de Servicis Previs:

  • Solucionada incidència respecte al document Annexe I en relació al desplaçament de la informació de firma a la segona fulla deixant espai en blanc en la primera fulla del document.
  • Solucionada incidència respecte a la col·locació dels servicis prestats en les taules corresponents, servicis en classes passives o altres servicis, en la generació del document de Certificat de Servicis per a Classes Passives (CS).
  • Es resol incidència relativa al documente “Modificació del Còmput de Triennis”, quant a l'ordenació dels períodes pel camp orde quan la posició és “I2 - Anteriors a l'acord d'acumulació”.

  Reconeixement de triennis:

  • Es retira control que no permet generar un expedient a un empleat si ja té un altre en estat diferent a "Finalitzat", per a evitar la no finalització d'accions sobre expedients que generen problemes amb els canvis d'organització dels empleats. Serà el gestor qui controle si ja té expedient obert.

   

  16 March 2021

  Actualització en els procediments de Canvi de Situació Administrativa i Preses de possessió Desplegar acordeon

  S'han realitzat noves pujades a producció per a introduir millores i actualitzacions en els següents procediments:

  Canvi de Situació Administrativa:

  • En el cas del Reingrés (check reingrés seleccionada) no s'obligarà a omplir el camp "Data d'efectes", ja que per a la generació del document Acorde (F6) en els casos de disposar d'un mes per al reingrés, és possible que no es conega la data exacta de la incorporació.

  Preses de possessió:

  • S'habilita possibilitat de generació de documents tipus Acorde (F1, F5) sense necessitat d'incloure identificador de lloc en l'expedient.
  • S'habilita possibilitat de generació del document M1R sense obligatorietat d'incloure informació en els camps Data de Nomenament o Data d'Efectes.
  • Solventada incidencia que imposibilitaba el envío a firma de documentos de Toma de Posesión en ciertos supuestos.”
  03 March 2021

  Nova actualització de la versió de SIGP en producció Desplegar acordeon

  S'han incorporat solucions a incidències reportades per part dels usuaris que es referixen als següents procediments:

  Altes i Baixes de Personal Laboral:

  • Oberta la possibilitat d'enviament a anotació d'alta o baixa d'empleat laboral en l'exterior.

  Cessaments de Personal Funcionari:

  • S'eliminen controls existents sobre l'anterioritat de la data de cessament respecte a la data de l'acord de cessament.

  Preses de possessió:

  • S'incorpora control de la data de la presa de possessió quan és anterior a la data de l'acord de nomenament en relació a la data d'efectes.
  • Es controla la càrrega de dades de la secció 1 en la generació de document registral quan la data de presa de possessió és anterior a la data de l'acord de nomenament.

  Reingresos:

  • Afegida parametrització per a permetre la generació dels diferents tipus de document amb independència de l'estat del Reingrés.

   

   

  02 March 2021

  Publicació de nou manual de descàrregues de fitxers SIGP Desplegar acordeon

   

  Nova publicació en Espai SIGP de l'especificació de descàrrega de fitxers SIGP, que inclou els següents aspectes:

   

  • S'ajusta la informació d'estat del lloc en els fitxers de llocs.
  • S'afig la descàrrega de dígit de control amb valor 99 per als empleats donats de alta en SIGP (Alts Càrrecs).
  • S'ajusten els valors de nombre d'activitat laboral en els fitxers perquè siga un valor relatiu a la relació de servicis en la qual es desenvolupa en lloc d'un valor absolut.

   

  L'especificació la pot trobar en la secció de manuals de l'Espai SIGP, accessible des del següent enllaç:

    https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/mangestor/genericossigp.html

   

  25 February 2021

  Nova actualització de la versió de SIGP en producció (Febrer 2021) Desplegar acordeon

  S'incorporen noves solucions en el Sistema Integrat de Gestió de Personal:

  Procediment d'Acció Social:

  Es corregix problema pel qual les sol·licituds enviades des del portal de l'empleat no es visualitzaven amb totes les seues dades associades en l'aplicació de gestió del pla d'acció social.

  Procediment de Cessaments de Personal Funcionari:

  • Es marquen camps obligatoris en l'expedient de preses de possessió com a guia al gestor de RH en l'entrada de dades.
  • Nova funcionalitat que permet compartir documents entre expedients de Cessaments i expedients de Preses de possessió corresponents a la mateixa persona, de manera que es puguen compartir per a coneixement dels gestors del mateix o un altre departament que realitzen la tasca. Per a açò s'ha inclòs nou botó d'acció en la taula de documents que permet, després d'execució dels controls pertinents i selecció de l'expedient destine (amb informació de la unitat RH responsable del mateix), compartir document seleccionat.
  • S'amplia la informació que es mostra en seleccionar un empleat per al cessament i veure les relacions de servici que té. S'ha inclòs informació del Cos/Escala de l'empleat en cada relació de servicis per a ajuda del gestor.

  Procediment de Preses de possessió de Personal Laboral:

  • S'inclou filtrat per tipus d'actuació “Inscripció” en els informes de preses de possessió.
  • Es marquen camps obligatoris en l'expedient de preses de possessió com a guia al gestor de RH en l'entrada de dades.
  • S'inclou control que impedix guardar un expedient si la presa de possessió és per concurs (OD-DC) i la persona està en una de les situacions que s'indiquen amb menys de dos anys en eixa situació: Excedència voluntària per agrupació familiar (V9-V9) // Excedència voluntària per cura de familiars (VC-VC) // Excedència voluntària per cura de fills (VC-V4).
  • S'inclou control en la selecció d'un lloc per a Toma de Posesión, en el cas que estiga subjecte a condició i la forma d'ocupació no siga una de les següents:  OD-DONA, OD-DB, OT-TT. S'avisarà que "La forma d'ocupació ha de ser definitiva, modalitats DONA, DB o TT, o temporal TT”.
  • S'inclou control en la selecció del lloc en relació a el “Grup” del lloc i la seua ocupació. S'avisarà si el grup del lloc no coincidix amb el de la persona i/o si el lloc està reservat o ocupat.
  • Nova funcionalitat que permet compartir documents entre expedients de Cessaments i expedients de Preses de possessió descrita amb anterioritat.
  • Nova funcionalitat de generació de document P10 - Acreditació del temps total de servicis computables com a partícip del Pla de Pensions del personal de l'Administració General de l'Estat per cessament en Entitat Promotora, dins d'expedient de procediment de Cessaments de Personal Funcionari.
  • Afegit control que no permet guardar expedient de Presa de possessió si la mateixa implica creació de lloc en RCP i s'ha definit el mateix dins d'alguna de les següents famílies F, O, R, I i X.
  • S'amplia la informació que es mostra en seleccionar un empleat per a la presa de possessió i veure les relacions de servici que té. S'ha inclòs informació del Cos/Escala de l'empleat en cada relació de servicis per a ajuda del gestor.
  • S'habilita la càrrega de dades en expedient i en documents F1/F2R quan es requerix la Presa de possessió sobre una persona que té relació de servicis tancada si la causa de finalització que té la RS és una dels següents: DJ.-ANAR, NR-NR, SD-SD, TN-TO, TR-TA.
  • Nova funcionalitat que permet la generació del document M1R – Inscripció personal funcionari en procediment Preses de possessió, dins d'expedients de Preses de possessió.
  • Se soluciona incidència per la qual no es permetia la generació de document F1 en expedient després de generació i anotació de document M2R.
  • S'habilita la possibilitat d'elecció de dades a carregar quan se selecciona per a un expedient de Presa de possessió un lloc “subjecte a condició”. Serà el gestor qui decidisca què dades carregar per a l'expedient i document, quedant mitjançant “check” indicació d'elecció de dades sobre subjecte a condició.
  • Afegit avís al gestor en la generació de documents M1R i M2R en els casos en els quals se selecciona valors de Situació administrativa i Modalitat diferents de PP/PP (Pendent de possessió).
  • Solucionada incidència relativa a la selecció d'Autoritat per als expedients, facilitant la cerca mitjançant entrada directa en camp per identificador.

   

  24 February 2021

  Nova actualització de la versió de SIGP en producció (Febrer 2021) Desplegar acordeon

  S'ha realitzat una nova pujada a producció de solucions i millores de SIGP en diferents funcionalitats de l'aplicatiu. Es destaquen les següents:

  Acció social:

  • S'esmena error en la generació dels informes d'ajudes del pla d'acció social.

  Altes i Bajas de personal Laboral:

  • S'incorpora icona d'accés a informació de la unitat en les pantalles de l'expedient.
  • S'incorporen missatges d'avís per a indicar com s'ha de realitzar la gestió del M3CR.
  • Incorporats com a possibles tipus de documents per a Adjuntar en els expedients tant el M3R com el M3CR.

  Anotaciones Genéricas:

  • S'ha ampliat la pantalla de filtre de cerca d'expedients per a visualitzar tots els camps de filtre.
  • S'ha actualitzat la càrrega automàtica d'informació en la generació del documente F21R perquè es carreguen les dos versions corresponents del lloc si el F21R ja té efectes en RCP.
  • Afegits controls en les anotacions referents a sancions i suspensions, quant a les dates introduïdes o períodes de suspensió.
  • S'habilita per defecte la selecció de generació de document segons document de l'expedient.

  Comissions de servici:

  • Es recupera funcionalitat per a la gestió d'expedients en FP:
   • Incorporació de la data d'enviament a FP.
   • Incorporació de check en filtre que permet distingir expedients amb anàlisi prèvia de comissió.
   • Recol·locació de camps de comentaris.
  • Se soluciona error de visualització del botó de notificació en el massiu de comissions.

  Descàrrega de fitxers SIGP:

  • S'ajusta la informació d'estat del lloc en els fitxers de llocs.
  • S'afig la descàrrega de dígit de control amb valor 99 per als empleats donats de alta en SIGP (Alts Càrrecs).
  • S'ajusten els valors de nombre d'activitat laboral en els fitxers perquè siga un valor relatiu a la relació de servicis en la qual es desenvolupa en lloc d'un valor absolut.

  Genèrics comuns:

  • Millora en l'opció genèrica “Consulta de Llocs”, s'afig la possibilitat de buscar i filtrar per" Escala".
  • Es resolen els problemes de “rèpliques” de firma després de firma de documents com a annexos de firma.
  • S'inclouen nous camps de filtrat en l'opció genèrica d'informe “Moviments de personal” permetent distingir en les cerques per Altes, Baixes o Modificacions.
  • S'afig control sobre la data de finalització de les titulacions, segons RCP, en aquells procediments on es troba el camp “Titulació”.
  • S'incorporen millores en la funcionalitat genèrica “Visualitzar documents de la xarxa”, que permet veure documents creats per unitats que pertanyen a la xarxa de gestió.

  Gestió RPT:

  • S'inclouen els canvis que permeten que en cas de reestructuració ministerial es puguen realitzar enviaments d'expedients RPT en nom d'un altre ministeri no dotat amb recursos.
  • S'inclou nova funcionalitat de fusió de versions dins d'expedient RPT, de manera que unitats de RH que reben versions de llocs per a expedients de diferents organismes depenents puguen crear un únic expedient CECIR.
  • Inclosos avisos de control sobre els complements que s'associen a un lloc de laboral en la seua alta o modificació d'acord a les incompatibilitats entre complements.
  • S'inclou nova versió de XML para cridada a CECIR de laborals que porta node amb informació del lloc actual.
  • S'afig nova funcionalitat per a enviament de documentació annexa a la proposta cap a RCP mitjançant correu electrònic.
  • S'incorpora nova taula de relació Titulacions amb Especialitats Professionals de l'IV conveni.

  Processos selectius i Nomenaments de Cossos Generals:

  • Solucionats errors associats al document OAR (Ofici d'Acceptació o Rebuig) generat després d'acceptació o rebuig de vacant proposta a aprovat en procés de promoció interna.

  Prolongació al Servici Actiu:

  • S'habilita la càrrega automàtica d'informació del lloc de persones en servicis especials.
  • S'obri la possibilitat d'alta de sol·licitud de prolongació en l'aplicació de gestors dins del període de dos mesos anterior a la data de prolongació.

  Reconeixement de Servicis Previs:

  • S'incorpora la possibilitat d'incloure normativa de firma en el document “Liquidació de Triennis”.

  Reconocimiento de Trienios:

  • Millora en els missatges després de creació d'expedients des de l'informe de venciment de triennis. També en aquells casos en què es llança l'informe de venciment i no existixen casos en el període indicat.
  • Se soluciona el cas per a permetre enviar a anotar un trienni o servicis previs d'un personal eventual.
  • Se soluciona cas de rebot anotació d'un DESER sobre L5R per no coincidència de la data d'efectes.

  Registre d'Organos de Representació:

  • Es facilita l'eixida d'informes format Excel/CSV; Informes Consulta de Personas i Informes Consulta d'Històrics, a través d'emmagatzematge directe en ruta per als usuaris que no tenen llicències Excel.
  • Millora en l'informe de consulta de persones. Per al tipus d'informe “altes i baixes”, s'afig en el filtre la cerca per àmbits: àmbit territorial i àmbit funcional.
  • S'augmenta la informació oferida en l'informe "Permisos d'empleats".
  • S'incorpora nou informe històric, on es pot seleccionar entre resultat electoral, secció sindical o comité de seguretat i salut amb els àmbits que es vullguen i que mostra les dades del resultat, secció o comité, les persones que estan o han estat dins d'eixe resultat, secció o comité,  al costat de les dates, així com els contingents de quantes persones hi ha anotades o queden per donar de alta.
  • S'incorporen avisos en el tancament amb data de finalització de registres en les taules de control.
  • S'inclou funcionalitat d'avís per correu a Gestor de FP quan s'ha realitzat una petició d'informe i han passat més de 10 dies des del mateix. S'inclou possibilitat de buscar expedients amb Petició d'informe realitzada sense contestació.
  • S'inclouen nous documents per a la gestió en FP: Informe Desfavorable DT provisional i Comunicació Denegació Dispensa Sindical juntament amb els botons d'acció que faciliten l'enviament de tots dos documents.
  • Se soluciona error de ens substitució de variables en alguns textos dels documents.
  • Se soluciona error de missatge incorrecte en cessions de delegat sindical.

   

  11 February 2021

  Actualització de la versió de SIGP en producció en el mes de Febrer de 2021 Desplegar acordeon

  El dia 10 de Febrer de 2021 s'ha realitzat l'última pujada a producció del sistema SIGP en la qual s'han implementat diverses millores, sent les més destacables les següents:

  Portal Internet de SIGP:

  S'habiliten noves opcions de sol·licitud en el portal Internet de SIGP dins de la Seu Funciona:

  Sol·licitud de canvi/regularització de situació administrativa.

  Sol·licitud de certificat de servicis previs/prestats.

  Sol·licitud de permís en el registre d'òrgans de representació.

  Genèrics:

  Actualitzada URL vinculada a la comprovació d'autenticitat de document mitjançant codi de verificació (CSV), dins de la informació de firma en els documents, a URL accessible des d'Internet.

   

   

  18 January 2021

  Publicació de videotutoriales en Espai SIGP sobre el procediment de Gestió de Convocatòries de Lliure Designació Desplegar acordeon

  En els últims dies s'han publicat els videotutoriales referents al nou procediment de Gestió de Convocatòries de Lliure Designació, que es troba en procés d'implantació, i sobre el qual es realitzaran sessions formatives els dies 20 i 21 de Gener.

  Els vídeos publicats són els següents:

  -Petició de Convocatòria

  -Contestació a la petició de Convocatòria i Alta de la mateixa

  -Com realitzar la sol·licitud de participació des de el Portal

  -Revisió de les sol·licituds i petició proposada candidat/a

  -Proposta de Designació des de Portal

  -Informes d'unitat origen i autorització de Funció Pública

  -Finalització del procediment

   

  La URL d'accés directe als videotutoriales és la següent:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales/libre_designacion.html

   

   

   

   

  14 December 2020

  Obertes sessions formatives del nou procediment per a la gestió de Convocatòries de Lliure Designació en SIGP Desplegar acordeon

  La formació va destinada a usuaris dels servicis centrals dels Ministeris i es realitzarà en dates dins de la setmana del 18 a el 22 de Gener de 2021.

  Les sessions es realitzaran per video i es proporcionarà la URL d'accés als assistents, quedant limitat el seu nombre per a garantir la qualitat de la sessió.

  La inscripció a les sessions es realitzarà a través del Portal Funciona (“Els meus servicis de RH”) a partir del dia 26 de Novembre, accessible des de l'enllaç https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html

   

  11 December 2020

  Nova actualització de la versió de SIGP en producció (Desembre 2020) Desplegar acordeon

  El dia 3 de Desembre de 2020 s'ha realitzat l'última pujada a producció del sistema SIGP en la qual s'han escomès treballs de millora i resolt incidències, sent les més ressenyables les següents:

  • Autorització i Concurs de Mèrits:

  S'ha resolt incidència per actualització tecnològica que no permetia la correcta generació d'annexos amb compliment de la normativa GDPR.

  • Procedimientos Genéricos:

  S'han escomès millores transversals genèriques per al conjunt de procediments de SIGP amb la finalitat de millorar la comunicació entre unitats i facilitar el treball als Gestors:

  Comunicacions entre unitats (RH Responsable-RH Depenent)

  Habilitat l'enviament de correu en cadascun dels passos entre unitats de recursos humans  dependents d'unes altres i viceversa, de manera que l'enviament de correu es produïsca en cadascun dels passos de l'expedient, siga la primera vegada o altres posteriors després de modificació.

  Informació de l'empleat (Dada única)

  S'unifica la informació de direcció, telèfons i correus electrònics de l'empleat, de manera que siga única en el sistema i s'oferisca per defecte tant en les sol·licituds de portal com en els expedients de gestió. D'esta forma una vegada introduïda una vegada la informació, esta estarà disponible en totes les gestions del sistema.

  Notificació massiva per correu

  Actualitzada notificació en la gestió d'expedients massiva permetent la notificació mitjançant correu electrònic amb document adjunt.

  S'ha habilitat la possibilitat d'entrada de correu electrònic de l'empleat des de la pantalla de gestió massiva en els diferents procediments, així com avís en cas d'intent de notificació sense correu electrònic disponible.

  02 December 2020

  Novedades en el Procediment de Gestió d'Incapacitats Temporals i en la Descàrrega de fitxers de SIGP Desplegar acordeon

  Procediment de Gestió d'Incapacitats Temporals:

  S'ha actualitzada opció de menú “Consultes a CEPIT” dins del procediment de Gestió d'Incapacitats Temporals, amb nova pantalla de filtre de cerca i obertura d'escriptura directa en camp identificador de la situació (Aneu Situació).

  Descàrrega de fitxers de SIGP:

  S'ha publicat en l'Espai SIGP nova versió de l'especificació de descàrrega de fitxers de SIGP (versió 5_6).

  El document té accés directe des de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:00d71a92-0549-42a1-a586-573935554baf/Manual%20DESCÀRREGA%20DE%20DADES_GENERAL_v5_6.pdf

   

   

  18 November 2020

  Actualització de la versió de SIGP en producció en el mes de Novembre de 2020 Desplegar acordeon

  El dia 17 de Novembre de 2020 s'ha realitzat l'última pujada a producció del sistema SIGP en la qual s'han implementat noves funcionalitats, sent les més destacables les següents:

  • Autorització i Concursos de Mèrits

  Dins del procediment s'han incorporat les següents millores:

  Possibilitat de descarregar la documentació de sol·licituds per rang de llocs, de manera que es creuen carpetes per lloc i dins les sol·licituds d'empleats que demanen eixe lloc amb la documentació de les mateixes.

  Nova funcionalitat per als gestors de concursos en Funció Pública:

  Poder executar un Canvi en la Resolució mitjançant botó d'acció de manera que es puga generar,  una vegada autoritzat un concurs, una nova resolució d'autorització si és necessari.

  Incorporat nou botó d'acció "Enviar Autorització Complementària" que es podrà executar si existix firmat nou document  de tipus "Autorització Complementària" amb format Resolució. En este cas es progressarà a l'estat "Autorització remesa al Ministeri”.

  Poder finalitzar un concurs mitjançant nou botó de Finalització. Per a açò s'haurà de tindre generat i firmat nou document de tipus Resolució denominat "Arxiu forme expedient" (quan un concurs es queda aturat per alguna causa durant un temps). Es passarà a estat Finalitzat en el Ministeri i FP.

  • Comissions de Servici (C. Interdepartamentals)

  S'ha implementat un canvi en la gestió del procediment de Comissions de Servici Interdepartamentals afegint una pestanya exclusivament dedicada a les comunicacions entre Unitats i Funció Pública. Esta modificació facilita la interacció entre els gestors de Recursos Humans involucrats i perseguix agilitzar la tramitació dels expedients fent-la més intuïtiva.

  Referent a açò està publicat un videotutorial en Espai SIGP que explica la nova funcionalitat amb accés des de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:i003ebf4-b774-4c31-845a-4b62i7c20740/Comissions_de_Servici.Comunicacions.m4v

  • Procediment de Registre d'òrgans de Representació (permisos Sindicals)

  S'han posat disponibles en producció dos nous tipus d'anotació:

  -Alta de Representant electoral amb cessió: permet l'alta de representant electoral i en el mateix acte la cessió de crèdit a membre

  -Alta de Delegat Sindical amb cessió: permet l'alta de delegat sindical i en el mateix acte la cessió a borsa, a membre o a tots dos.

  A través d'estes anotacions es permet executar en un mateix acte les peticions que arriben per a l'alta de RE o DS i en les quals se cedix directament crèdit a membre o a borsa (cas de DS).

  • Rebut envie sol·licitud GEISER

  En els enviaments a GEISER per a registre de la sol·licitud s'incorporen noves dades de la direcció que l'empleat registra en la seua sol·licitud, de manera que la informació en el rebut siga més completa.

   

  16 November 2020

  Canvi en el Procediment de Comissions de Servici (Comunicacions entre Unitats) Desplegar acordeon

  Es va a publicar una nova versió del procediment de Comissions de Servici Interdepartamentals, amb un desenvolupament de les comunicacions entre les unitats origen, destinació i Funció Pública.

  Està ja disponible el videotutorial en este enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales/comision_de_servicio.html

  09 November 2020

  Actualización Tecnológica i novetats del mes de Novembre en SIGP Desplegar acordeon

   

  Actualización Tecnológica i noves opcions des del portal d'Internet

   

  Durant el mes de Novembre s'ha implantat en Producció l'Actualització Tecnològica de SIGP donant a l'aplicació de Gestors un enfocament actualitzat i intuïtiu, en la cerca constant de millorar l'experiència de l'Usuari.

  Sobre este tema s'ha publicat una guia amb els punts essencials de modificació en les pantalles accessible des del següent enllaç:

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:60d834d5-920b-4ac5-91f2-74a1743411f0/Nova%20visualizaci%C3%B3n%20de%20opcions%20després de%20la%20actualizaci%C3%B3n%20tecnol%C3%B3gica%20en%20SIGP.pdf

  Així mateix s'oferixen noves opcions des del portal d'Internet per als procediments de Certificado de Méritos, Concurs de Mèrits i Reingresos.

   

  Implementació noves funcionalitats en els Procediments de SIGP

   

  Dins dels Procediments que oferix SIGP també s'implementen noves funcionalitats:

  Procediment de Registre de Drets Sindicals. S'oferix la possibilitat de realitzar noves anotacions:

  -“Alta representant electoral amb cessió” on es pot donar l'alta d'un representant electoral i que permet en la mateixa anotació cedir crèdit a membres.

  -“Alta delegat sindical amb cessió” que permet donar l'alta d'un delegat sindical i alhora es pot cedir crèdit a borsa i/o a membres.

  Procediment de Lliure designació.

  El procediment de Lliure Designació està contemplat per complet en SIGP. Les opcions que té previstes són les següents:

  -Sol·licitud de convocatòria de lliure designació a través de Richweb o del portal per la Unitat de destinació, per al seu enviament a Servicios Centrales o Unitat de RH de destinació.

  -Contestació de RH de destinació a la sol·licitud de convocatòria, alta de la convocatòria, generació de documentació i publicació en el BOE. Revisió de les sol·licituds dels candidats o alta de les mateixes i enviament de sol·licitud de candidat a la Unitat de destinació perquè faça la proposta de candidat.

  -Entrada de les sol·licituds dels candidats a través del portal.

  -Proposta de candidat des de la Unitat de destinació ben a través de richweb o des del portal.

  -Petició d'informe des de RH de destinació a la  RH d'origen del candidat proposat.

  -Envío d'informe des de RH d'origen.

  -Des de RH de destinació petició d'informe a DGFP si l'informe de RH d'origen és desfavorable. O bé si l'informe és favorable adjudicar el lloc al candidat proposat finalitzant el procediment.

  07 August 2020

  Publicació de nous Videotutoriales dels Procediments SIGP (Agost 2020) Desplegar acordeon

  S'han publicat els següents Videotutoriales de l'aplicació, seguint amb l'actuació de millora sobre el material de consulta disponible per a Gestors de Recursos Humans:

  • Anotaciones Genéricas:

     Càrrega massiva d'expedients des d'excel

  • Concurs de Mèrits:

     Enviament a Funció Pública per a autorització del Concurs

  • Genèrics Comuns:

     Consultas Genéricas

     Gestió de Llocs

  • Suspensió de Funcions:

     Suspensió de funcions

   

  L'accés es troba disponible a través de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

  22 July 2020

  Publicació de nous Manuales dels Procediments SIGP (Julio 2020) Desplegar acordeon

  En els últims dies s'han publicat els següents Manuales de l'aplicació, seguint amb l'actuació de millora sobre el material disponible per a Usuarios i Gestors de Recursos Humans:

   

  • Certificat de Mèrits:

     Manual de Certificado de Méritos (Gestors)

     Acceso: https://www.funciona.es/public/dam/jcr:i9fcdaa8-8235-4814-aeb9-i5bc925fe8a3/Manual%20Certificat%20de%20M%C3%A9ritus%20-%20Gestor_17.pdf

   

     Manual de Certificado de Méritos (Sol·licitants)

     Acceso: https://www.funciona.es/public/dam/jcr:06fc0fd1-5821-4a83-b196-a48i547170i4/Manual_SOL_Certificat%20de%20M%C3%A9ritus_10.pdf

   

  11 July 2020

  Nova actualització de la versió de SIGP en producció (Julio 2020) Desplegar acordeon

  El dia 9 de Julio de 2020 s'ha realitzat l'última pujada a producció del sistema SIGP en la qual s'han escomès treballs de millora i implementació de noves funcionalitats, sent les més ressenyables les següents:

  Genèrics

  S'amplia la connexió de portal SIGP amb GEISER per a afegir el registre d'altres tipus de documents de tramitació des de portal: desistiments, esmenes, al·legacions,…

  S'ha inclòs la possibilitat de passar a estat anul·lat un document que s'havia anotat prèviament en RCP. L'anul·lació serà requisit obligat per a poder enviar a anotar una resolució Anula i Substituïx d'una altra prèvia.

  Inclosos camps DIR3 en la consulta traduïda del lloc i en la consulta traduïda de la unitat.

  En la pantalla de “Documents emmagatzemats” associada als expedients SIGP en els procediments amb generació de documents registrals, s'ha afegit camp amb informació de el “tiquet” associat a l'enviament a anotació mitjançant AnotaRCP.

  S'ha incorporat el procediment d'Anotaciones Genéricas a l'opció “Pendent de validació”, de manera que apareguen els expedients de l'esmentat procediment en la llista d'expedients pendents de validació si es troben en este estat.

  Portal Internet SIGP

  Afegides noves funcionalitats d'Acció Social i Formació al portal d'Internet de SIGP que es troba en la seu Funciona. Amb esta nova funcionalitat es permetrà la realització de sol·licituds d'acció social i de formació cap als plans departamentals iniciant les mateixes a través d'internet.

  Procediment d'Anotaciones Genéricas

  S'incorpora funcionalitat de gestió massiva d'expedients en el procediment d'Anotacions genèriques de SIGP, de manera que certes accions sobre l'expedient; generació de documents, pas a validació, enviament a firma, enviament a anotació, notificació o finalització, es puguen realitzar alhora sobre un conjunt d'expedients seleccionat.

  S'incorpora en el procediment la possibilitat de càrrega d'Excel amb empleats als quals es requerix generar documents registrals, creant-se un expedient d'anotacions genèriques bàsic en SIGP per a la gestió massiva, com pot ser la càrrega d'assistents a un curs de formació per a la generació massiva dels F10R/L7R.

  Procediment Descarrega de Fitxers SIGP

  S'afigen com a fitxers de descàrrega de SIGP les opcions de menú oferides per BADARAL:

  • Descarga de Datos (persona, lloc, unitat)
  • Descarga RPT (txt i Excel)
  • Descarga RPTL (txt i Excel)

  Procediment d'Emissió de Certificats de Mèrits

  Millora en l'informe Excel d'explotació d'expedients per a incloure la Data de Resolució del certificat.

  Procediment de Gestió anual del pla de Formació

  Millora en l'accessibilitat a la informació que es presenta quant als enviaments a anotació relatiu als motius de rebot. Millores en els avisos que dona l'aplicació durant la gestió.

  S'incorporen noves columnes als informes “Obtindre dades de sol·licituds” i “Llistat de sol·licituds”.

  S'ha realitzat actualització d'estats d'anotació per a documents enviats a anotar anteriorment al pas de SIGP a AnotaRCP en el procediment de Formació.

  Procediment de Jubilacions Departamentals

  S'inclou millora per a ajustar el règim de jubilació segons el cos i la data d'entrada en el mateix, amb tractament excepcional per al personal pertanyent a Cos de Sotsinspectors Laborals - Escala Empleo i Seguretat Social.

  Procediment de Reconeixement de Complement de Destinació de Director General

  S'habilita la possibilitat d'indicar diferents càrrecs ocupats per a diferents períodes de temps tant en la sol·licitud de portal com en l'expedient de gestió.

  Procediment de Reconocimiento de Trienios

  Revisat comportament de la funcionalitat per a recuperar el valor del complement transitori d'antiguitat si s'ha inclòs en algun expedient previ.

  11 July 2020

  Publicació de nous Videotutoriales dels Procediments SIGP (Julio 2020) Desplegar acordeon

  Seguint amb l'actuació de millora i actualització dels Videotutoriales del Sistema Integrat de Gestió de Personal es publiquen els exposats a continuació:

   

  • Concurs de Mèrits:

     Alta Comissió de Valoració

     Alta de Llocs Acceptats i Inclosos

  • Reconeixement CD de Director General:

     Reconeixement de Complement de Destinació de Director General

  • Genèrics:

     Anula i substituïx-Deser-Cancel·lació en Registre

  • Genèrics comuns:

     Opciones Generales

     Consulta Informació de l'Empleat

     Gestió d'Empleats

   

  L'accés als Videotutoriales es troba disponible a través de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

  15 June 2020

  Nova actualització de la versió de SIGP en producció (Juny 2020) Desplegar acordeon

  El dia 11 de Juny de 2020 s'ha realitzat l'última pujada a producció del sistema SIGP en la qual s'han escomès treballs de millora i implementació de noves funcionalitats i resolt incidències, sent les més ressenyables les següents:

  Adaptacions a l'IV Conveni d'Empleats Laborals:

  Com a millora  transversal en el sistema s'ha dut a terme l'adaptació de tots els procediments que oferix SIGP perquè s'ajusten a l'IV Conveni d'Empleats Laborals, tant en les sol·licituds des del Portal com en les pantalles i documents dels diferents procediment de l'aplicació d'usuaris gestors.

  Adaptació a l'enviament de documents registrals mitjançant AnotaRCP:

  S'ha integrat l'enviament de documents registrals cap a registre central de personal amb la funcionalitat AnotaRCP, per a aquells documents encara no integrats, de manera que tots els tipus de documents registrals de SIGP es posen a la disposició de les oficines delegades directament en el registre, substituint d'esta manera les oficines delegades de SIGP.

  Els procediments que s'han actualitzat per a completar esta integració han sigut: Altes i Baixes de personal Laboral (L1R, L2R, L3R, L12R, L13R, M3R), Anotacions genèriques (F21R, F29R, L21R, L16R, L21R), Cessaments de Personal Funcionari (F4R), Reconeixement de Servicis Previs (F9R, L6R), Preses de possessió de Personal Funcionari (F2R, F5R, M2R) i el document transversal DESER.

  Genèrics Comuns:

  S'ha inclòs el valor del camp DIR3 associat a una unitat en les opcions de consulta traduïda de la unitat i consulta traduïda del lloc.

  Procediment d'Anotaciones Genéricas:

  S'implementa la simplificació en la tramitació de documents registrals dotant al procediment d'una gestió basada en expedients SIGP, amb major flexibilitat en la selecció de lloc, control de camps obligatoris per als documents, visibilitat d'empleats jubilats i millora del filtre de cerca d'anotacions.

  Procediment d'Avaluació de l'Acompliment:

  Se soluciona incidència relacionada amb la no visualització de les descripcions dels objectius en els qüestionaris d'avaluació.

  Procediment de Gestió del Pla Anual de Formació:

  S'implementa nova funcionalitat de correu en els recordatoris d'avaluació de sessions de formació.

  S'ha optimitzat la càrrega de la pantalla de l'enllace 'Inscripcions' per a poder gestionar major nombre d'inscripcions. S'optimitza la tramitació dels documents registrals F10R/L7R, amb generació simultània i control d'estats en relació a la firma i enviament a anotació. S'ha solucionat la incidència en la gestió d'anotacions massives.

  S'inclouen millores en la gestió de formació amb diferents províncies (rol de Coordinador de Formació), que podrà inscriure alumnes directament en les sessions de cursos definits amb la check de 'Gestió per Províncies' i també en les sessions a les quals li han donat accés des de SSCC. Es modifica l'opció de gestionar prioritats per província per a permetre que es carreguen els cursos les sol·licituds dels quals estan en determinats estats i s'han prioritzat des de SSCC. En esta opció es veurà el botó del llistat de sol·licituds perquè les prioritzen des de les províncies.

  Procediment de Gestió de RPT:

  Es duu a terme la modificació del fitxer BADEX de format txt a xml.

  S'incorpora funcionalitat que permet l'actualització d'informació dels llocs vigents després d'haver sigut inclosos en l'expedient amb anterioritat.

  Procediment de Registre de Drets Sindicals (ROR):

  S'habiliten noves funcionalitats per a generació de sol·licituds de permisos sindicals a través del Portal SIGP basat en seguretat gestionada per la S.G. de Relacions Laborals.

  S'implementa comunicació entre Funció Pública i Ministeris per a la gestió de peticions d'informe i resolució en el flux de tramitació d'una dispensa total.

  Es permetrà en SIGP que una persona puga ser Representant Electoral i que tinga una dispensa total amb crèdit de Mesa/Subcomisión Delegada, així com la possibilitat de registrar fins a 140 hores de crèdit quan siga d'un tipus (entre crèdit rebut i assignat).

  Se soluciona incidència en la cancel·lació de cessió de crèdit RE o DS.

  Procediment de Reingressos:

  S'ha activat la funcionalitat de Reingresos Departamentales para Cuerpos no adscrits a Funció Pública.

  Procediment de Suspensió de Funcions:

  Es posa a disposició en producció el procediment de Suspensió de Funcions, integrat amb AnotaRCP, que permet la gestió d'expedients amb documents registrals d'anotació de sancions (F11R, L9R), cancel·lació/anul·lació de sancions (F12R, L10R) i anotació de suspensions (F13R, L11R), tant per a personal funcionari com a personal laboral.

  15 June 2020

  Publicació de nous Videotutoriales i Manuales de los Procedimientos SIGP (segona setmana Juny 2020) Desplegar acordeon

  Dins de l'actuació de millora i actualització dels Videotutoriales i Manuales del Sistema Integrat de Gestió de Personal es posen a la disposició dels Gestors de Recursos Humans i Usuarios de l'aplicació els que s'exposen a continuació:

   

  Videotutoriales:

  • Anotaciones Genéricas:

     Anotaciones Genéricas

  • Concurs de Mèrits:

     Alta de Llocs- Posats Pendents

     Sol·licitud de Concurs des de Portal

  • Comissió de Servicis:

     Obertura d'expedient

   

  L'accés als Videotutoriales es troba disponible a través de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

   

  Manuales:

  • Prolongació del Servici Actiu:

     Prolongació del Servici Actiu

     Guia Pràctica de Prolongació del Servici Actiu

   

  L'accés als Manuals es troba disponible a través de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/mangestor.html

  08 June 2020

  Publicació de nous Videotutoriales i Manuals dels Procediments SIGP (Juny 2020) Desplegar acordeon

  S'estan escometent en el servici SIGP una sèrie d'ampliacions i actualitzacions dels Videotutoriales i Manuals que ja s'oferien als gestors i validadors amb la finalitat de maximitzar el coneixement sobre l'aplicació i facilitar l'ús del sistema.

  Durant la primera setmana de Juny s'han actualitzat els que s'exposen a continuació:

   

  Videotutoriales:

   

  • Concurs de Mèrits:

  Introducción Concursos

  Alta de Mèrits

  Alta d'Exclusions

  Alta Criteris de Desempat

  • Registre de Drets Sindicals (ROR):

  Informes ROR

   

  L'accés als Videotutoriales es troba disponible a través de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

   

  Manuals:

   

  • Comissions de Servici Departamentals:

  Manual Comissions de Servici Departamentals

  Manual Comissió de Servici Departamental RH Depenent

  Manual Comissions de Servici-PORTAL

  • Formació:

  Guia ràpida-Disseny del Pla de Formació

  Guia ràpida-Flux de Formació

  • Reconeixement de Triennis:

  Manual de Reconocimiento de Trienios (Unitats de RR.HH)

  Guía Rápida de Reconocimiento de Trienios

  • Suspensió de Funcions:

  Manual de Suspensió de Funcions

   

  L'accés als Manuals es troba disponible a través de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/mangestor.html

  26 May 2020

  Publicació de nous Videotutoriales en Espai SIGP Desplegar acordeon

  Es posen a la disposició dels gestors i validadors de procediments en SIGP els nous Videotutoriales:

   

  • Altes i Baixes de Personal Laboral:

     Altes i Baixes de Personal Laboral

     Altes i Baixes de Personal Laboral (Tramitació massiva)

   

  • Anotacions Genèriques:

     Anotacions Genèriques

   

  • Cessaments:

     Cessaments

     Cessaments (Tramitació massiva)

   

  • Concurs de Mèrits:

     Alta de Llocs a través de Portal (Mànager)

     Alta Convocatòria Concurse

   

  • Genèrics:

     Descàrrega de fitxers de SIGP

     Enviament a Unitat Responsable i notificació a Unitat Depenent

     Descàrrega de SIGP per a NEDAES

   

  • Processos Selectius:

     Sol·licitud de posats-Processos Selectius (Funcionaris de Cossos Generals)

   

  • Registre de Drets Sindicals (ROR):

     Alta de Resultat Electoral

     Alta de Representant Electoral

     Alta de Delegat Sindical

     Cesión Delegado Sindical

     Cesión Representante Electoral

     Gestió Crèdit Horari Mesa Delegada

     Alta Solicitud Portal

     Petición Informe Dispensa

   

  • Preses de possessió de Personal Funcionari:

     Presa de possessió   

     Presa de possessió (Tramitació Massiva)

   

  L'accés als Videotutoriales es troba disponible en l'Espai SIGP, a través de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

  08 April 2020

  Actualització de la versió de SIGP en producció en el mes d'Abril de 2020 Desplegar acordeon

  El dia 6 d'Abril de 2020 s'ha realitzat l'última pujada a producció del sistema SIGP en la qual s'han implementat noves funcionalitats i resolt incidències, sent les més destacables les següents:

  Adaptaciones IV conveni de laborals:

  S'ha adaptat la Base de dades de SIGP amb les taules i camps corresponents per a acollir la migració a SIGP del Registre Central de Personal a l'IV Conveni d'Empleats Laborals.

  Anotacions per servicis web (Anota) cap a Registre Central de Personal:

  Els procediments de Canvi de Situació Administrativa, Reconeixement de Grau i Reconeixement de Servicis Previs realitzaran el seu enviament a anotació a través d'Anota, no estant ja disponibles estes anotacions en les oficines delegades com a usuaris de SIGP.

  Descàrregues de fitxers:

  S'han fet visibles dins dels fitxers de descàrregues a aquells empleats jubilats o amb situacions administratives com a "Servicis Especials o Excedència per cura de familiars", i s'ha inclòs com a dada en la taula d'unitats el camp DIR3.

  Mòdul de Genèrics Comuns:

  S'ha inclòs nou estat d'expedient “Rebutjat d'Anotació” en tots els procediments amb gestió i anotació de documents registrals, per als casos en els quals es rebutge document d'oficina delegada.

  S'ha habilitat la selecció de diverses unitats dins del filtre en els Informes/Consultas Genéricas. Així mateix, s'ha implementat la recuperació d'informació dels empleats en la seua consulta traduïda encara que tinguen una sola activitat laboral i esta es trobe tancada.

  S'han introduït millores en l'opció de Consulta de llocs, per a incloure el nombre de registres totals, eliminació del límit de 300 registres, així com poder filtrar per estat del lloc.

  Procediment d'Adscripcions Temporals:

  S'ha modificat el format dels documents registrals incorporant una estructura organitzativa de 4 nivells per als llocs. A més, s'ha ampliat el camp de Recursos i actualitzat el format de la Normativa de Firma.

  Procediment d'Anotacions Genèriques:

  Solucionades incidències en l'anotació de documents DID, DPR, L17R sobre estrangers.
  S'habilita possibilitat de re-envie a anotació d'un mateix document rebutjat per error.

  Procediment d'Altes i Baixes de Personal Laboral:

  S'habilita funcionalitat per a la inscripció (M3R) d'empleat laboral docent o fora de RPTL. En la inscripció es permet enviar les característiques del lloc de treball per a la seua creació en RCP.

  Procediment de Cessaments de Personal Funcionari:

  S'obri novament la possibilitat d'enviament a anotació massiva dels documents d'inscripció M2R (inscripció d'interí o eventual). Per a estes inscripcions s'ha afegit en l'expedient nou camp ‘Localitat de naixement de l'empleat’, dada obligatòria en la inscripció del que a voltes no es disposa en registre central de personal (RCP). Es carregarà per defecte amb el valor que provinga de RCP i es podrà informar per als casos en els quals no hi haja valor.

  Procediment de Comissions de Servici:

  S'ha optimitzat el rendiment per a l'Informe Detallat d'Expedients, facilitant a més la seua descàrrega com a fitxer.

  Procediment d'Emissió de Certificat de Mèrits:

  Per a facilitar la tramitació dels Certificats la càrrega dels cursos des de RCP es realitzarà en orde cronològic invers, quedant en primer lloc les activitats formatives més recents, així mateix s'han introduït noves opcions en el filtre de cerca inicial.

  Procediment de Gestió del Pla anual d'Acció Social:

  S'han portat millores en la presentació del llistat d'ajudes no concedides.

  Procediment de Gestió de Processos Selectius:

  Actualitzats els manuals de portal de petició de places en processos selectius. Incorporats missatges d'avís d'obertura automàtica de portasignatures en enviament de sol·licitud de places.

  Procediment de Jubilacions:

  S'ha modificat el càlcul de l'edat de jubilació forçosa tenint en compte la legalment establida i que es retarda cada any.

  Procediment de Prolongació del Servici Actiu:

  S'han implementat millores en l'enviament a anotació per a la modalitat de tramitació massiva. Així mateix, s'ha implementat la possibilitat de generar un F28R per a empleats que estiguen en Servicis Especials i en el cas de personal en situació no activa s'ha habilitat la possibilitat d'associació de lloc.

  Procediment de Reconeixement de Triennis:

  S'habilita la possibilitat d'afegir un lloc per a l'expedient si no es carrega automàticament, o canviar respecte a que carrega de registre, per a poder cobrir els casos d'empleats en excedència per cura de fills, o aquells en els quals a causa d'una anotació de presa de possessió s'està carregant l'últim lloc associat a l'empleat en lloc del lloc en el qual s'ha de realitzar el reconeixement.

  Procediment de Reingressos:

  S'han implementat millores en la independència de sessió entre gestors.

  Reconeixement de Servicis Previs:

  S'han implementat millores i corregit incidències en l'emissió de documents i en les associacions de lloc/emprat.

  08 April 2020

  Nova guia de Tramitació entre Unitats en procediments departamentals Desplegar acordeon

  Es posa a la disposició dels gestors una nova guia sobre el procés de comunicació entre Unitats de Recursos Humans, per a la gestió d'expedients en àmbit de perifèria en procediments departamentals com els següents:

  • Anotacions genèriques
  • Altes i baixes de personal laboral
  • Certificat de mèrits
  • Cessaments de personal funcionari
  • Preses de possessió de personal funcionari
  • Reconeixement de triennis
  • Reconeixement de grau
  • Reconeixement de servicis previs
  • Reconeixement de complement de destinació
  • Gestió de prolongació de servicis
  • Gestió de canvis de situació administrativa
  • Gestió de llicències, permisos i incapacitats
  • Gestió de suspensió de funcions

  El document complet es troba accessible en la següent direcció electrònica:

   

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:b8f11bc3-38d8-4fd2-81d9-29a6f85b6f9b/Tramitaci%C3%B3n%20entre%20unitats%20en%20procediments%20departamentals_v1.pdf

  16 March 2020

  Ampliació de Codis CIE-10 en l'última pujada a producció de SIGP del mes de març de 2020 Desplegar acordeon

  En l'última pujada a producció del sistema SIGP del dia 10 de març de l'any 2020 s'han ampliat els Codis de Classificació Internacional de Malalties (CIE-10) incloent els factors que influïxen en l'estat de salut i contacte amb els servicis (Codis Z) i que són utilitzats per a la Comunicació Electrònica de Parts d'Incapacitat Temporal en els expedients gestionats mitjançant l'aplicació.

  29 January 2020

  Sessions formatives presencials SIGP durant el mes de febrer de l'any 2020 Desplegar acordeon

  Es van a realitzar sessions formatives d'alguns procediments de SIGP, durant la setmana del 17 al 21 de Febrer del 2020, per a SERVICIS CENTRALS i Madrid.

  Es mostren a continuació els cursos que es van a impartir en les instal·lacions de la SGAD, carrer Manuel Cortina 2:

  • REINGRESSOS - 5 hores (inclou Genèrics Comuns)
  • GESTIÓ IT's - 2,5 hores
  • ANOTACIONS GENÈRIQUES - 2,5 hores

  Aquells departaments interessats a assistir podran proposar un màxim de 2 assistents per sessió, que hauran d'emplenar la seua sol·licitud a través de l'opció de Formació dins de "Els meus servicis de RH (SIGP)", en el portal Funciona, al que s'accedix a través de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html

  Amb la finalitat de realitzar correctament la inscripció han de triar el Pla "PLA ESPECIFIQUE SIGP - FEBRER 2020".

  14 January 2020

  Actualització de la versió de SIGP en producció Desplegar acordeon

  Amb data 9/1/2020 s'ha actualitzat la versió de SIGP en producció amb la finalitat de resoldre incidències i incloure millores. Entre les més destacables es troben les actuacions sobre el Portal Autoservici de SIGP i els mòduls de Compatibilitats, Registre d'Òrgans de Representació i Comissions de Servici.

  19 December 2019

  Nova versió de l'aplicació de Gestió del Pla de Formació Desplegar acordeon

   

  El dia 18/12/2019 s'ha pujat a producció una nova versió de SIGP amb modificacions en el mòdul de Gestió de Formació. Els canvis més ressenyables són els següents:

   

  -          Activar sempre `Aprovar Sol·licitud´

   

  -          Actualització de les capçaleres en el document `Fitxa de professor’

   

  -          Modificació de l'alta d'instructors

   

  -          Eliminación correu automàtic a gestors en firmar Certificats

   

  -          Canvi en la pantalla de `Disseny del Pla de Formació´

   

  -          Nou document `Certificat bancari´

   

  -          Nou document `Certificat de conformitat de l'empresa´

   

  -          Cambios de literals en els `Centres de Treball´

   

  -          Correcció d'incidència en el Portal amb els Responsables de Formació

   

  -          Eliminació del DNI del Portal

   

  -          Nova pantalla de Sol·licitud de Formació

   

  -          Cambios en las altas de inscripciones en relación a las Provincias y adición de nuevo botón `Validar inscripciones´

   

  -          Addició de nous camps en Gest. Prioridades Provincias, funcionalitat només disponible per a Províncies (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Possibilitat d'alta de Llocs i Equipament per als Coordinadores , funcionalitat només disponible per a Províncies (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Addició d'opció de termini de sol·licitud per Gestió de Convocatòries

   

  -          Possibilitat que els Coordinadors puguen reobrir sessions, funcionalitat només disponible per a Províncies (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Aprovació de sol·licituds de forma massiva, funcionalitat només disponible per a Províncies (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Nous correus  a `Prioritzar per Província´ i en `Acceso a Coordinadors´

   

  -          Mejoras en Menú de Evaluación, funcionalidad sólo disponible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          En el Portal es mostren Objetivos, Contingut i Destinatari de cada curs

   

  -          Actualització del documente `Sol·licitud de Formació´

   

  -          Actualització de la capçalera de la Sol·licitud

   

  -          Correcció d'errors en li avaluació

   

  Per a més informació s'ha publicat una guia a este efecte en el portal Funciona, en la següent ubicació:

   

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:6c579cbf-b6ac-414b-ab7f-756effa73i68/54D_Gu%C3%ADa%20r%C3%A1demane%20-%20Dise%C3%B1o%20Pla%20de%20Formaci%C3%B3n.pdf

   

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Responsable