Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema Integrat de Gestió de Personal

 • Nomene Abreujat:
  SIGP
  Accessos Directes:
  PMF (Obri en nova finestra) , Sol·licitud d'alta i rols en SIGP (Obri en nova finestra) , Accés a manuals del sol·licitant (Obri en nova finestra) , Accés a manuals del gestor (Obri en nova finestra) , Accés a manuals d'instal·lació (Obri en nova finestra)
  Resum:
  El Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP) és un servici que proporciona una plataforma per a la gestió integral dels Recursos Humans de l'Administració General de l'Estat, cobrint les necessitats del personal funcionari i laboral. Permet la tramitació completa de l'expedient electrònic, inclosa la gestió documental, la firma electrònica i interacció entre organismes i unitats depenents. El sistema possibilita la comunicació entre els diferents actors que participen en un expedient; empleats públics, responsables d'unitats orgàniques i gestors de recursos humans, a través d'accessos allotjats en el portal Funciona.
  Destinataris:
  AGE
  Organismes Responsables:
  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
  Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial
  Secretaria General d'Administració Digital
  Manera d'Ús:
  Servici en xarxa per a usuari final
  Contacte:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/formularioincidencia.html

  El servici SIGP compta amb dos llistes de distribució amb la fi  de donar a conéixer les últimes novetats relacionades sobre el sistema:

  • Per a informació sobre notícies, documents i fòrums orientada a usuaris i gestors està disponible l'opció “Subscriure's”, situada en esta mateixa pàgina.
  • Per a avisos sobre novetats, versions i pujades a producció orientats a les unitats consumidores de SIGP ha de realitzar-se una subscripció a través de l'enllaç:
   https://listas-ctt.administracionelectronica.gob.es/mailman/listinfo/sigp-avisos
  Tipus de Solució:
  Infraestructura o servici comú
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea tècnica:
  Gestió de recursos humans
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Públic
  Llicència:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Tècnic

  Descripció

  El projecte SIGP (Sistema Integrat de Gestió de Personal) està desenvolupat per la Subdirecció General d'Aplicacions i Servicis Generals, pertanyent a la Secretaria General d'Administració Digital, i té com a objectiu principal proporcionar una ferramenta de treball per als gestors de Recursos Humans de l'Administració General de l'Estat. El projecte ha aconseguit la centralització de la gestió dels procediments sobre una única aplicació, oferint als organismes integrats un servici final accessible des del navegador sense necessitat d'infraestructura pròpia ni manteniment. A més de l'anterior el sistema s'adapta a les evolucions tecnològiques de forma constant, no requerint suport especialitzat per les unitats usuàries. Tot açò amb una alta disponibilitat i robustesa en un entorn segur d'execució.

  Contribuint a la digitalització de l'Administració i al compliment dels objectius de racionalització en el gasto públic, el Sistema Integrat de Gestió de Personal és una peça clau en l'estratègia de l'AGE, aspirant a convertir-se en l'aplicació referent en l'àmbit dels Recursos Humans. S'assegura, per tant, un servici de qualitat a l'usuari amb adaptacions dinàmiques als canvis normatius  permetent una tramitació d'acord amb la legalitat vigent a cada moment.

  En l'actualitat (Gener 2020) compta amb els següents procediments:

  -Anotacions genèriques

  -Autorització de compatibilitat amb  activitat pública

  -Reconeixement de compatibilitat per a activitat privada

  -Registre d'Òrgans de Representació (Permisos sindicals)

  -Tramitació d'expedients de modificació de RPT (Personal funcionari i laboral)

  -Procés selectiu i nomenament de funcionaris en pràctiques i de carrera dels cossos i escales generals de l'Administració General de l'Estat

  -Reingrés al servici actiu de funcionaris i escales generals de l'Administració General de l'Estat

  -Autorització de comissions de servicis amb canvi de departament o fora de l'àmbit d'una Comunitat Autònoma

  -Autorització de projectes de convocatòria de concursos de mèrits

  -Emissió de certificats de mèrits

  -Autorització d'ajornaments de cessaments en concursos

  -Trasllats per motius de salut o rehabilitació del funcionari, cònjuge o fills

  -Autorització de redistribucions d'efectius

  -Regularització de situacions administratives

  -Reingrés de personal laboral

  -Mobilitat funcional per incapacitat laboral permanent total del personal laboral

  -Convocatòria i resolució de concursos de trasllats interdepartamentals de personal laboral

  -Autorització de projectes de convocatòria de concursos departamentals de personal laboral

  -Jubilació voluntària en el règim de classes passives i Seguretat Social per als cossos i escales generals de l'Administració General de l'Estat (Personal funcionari)

  -Jubilacions departamentals

  -Comissions de servici internes a un ministeri

  -Reconeixement de triennis

  -Canvi de situacions administratives

  -Suspensió de funcions (personal funcionari i laboral)

  -Cessaments de personal funcionari

  -Preses de possessió de personal funcionari

  -Altes i baixes de personal laboral

  -Reconeixement de servicis previs de personal funcionari

  -Reconeixement de servicis de personal laboral

  -Reconeixement de Complement de Destinació de Director General

  -Reconeixement de Grau

  -Concurs de mèrits (Personal funcionari i laboral)

  -Convocatòries de lliure designació

  -Concessió i denegació de permisos i llicències (incloent incapacitat)

  -Gestió de el  Pla Anual de Formació

  -Gestió de el  Pla Anual d'Acció Social

  -Prolongació del servici actiu

  -Avaluació de l'acompliment

  -COSMO-Comissions de Servici Missió Oficial

  -Adscripcions temporals personal laboral

  -Seguiment d'indicadors (CONCILIA i Absentisme)

  -Gestió d'usuaris

  Es pot consultar el catàleg ampliat de procediments en el següent enllaç:

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:9d09b041-2f38-4d4c-aba3-6i147904f26a/Funcionalitats%20de%20els%20procediments%20de%20SIGP%20Març%202019%20.pdf

   

  La interacció amb l'aplicació es pot realitzar de les següents formes:

  1. Des de la xarxa SARA, a través del menú Els meus Servicis de RH ( https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html ), enllaç allotjat així mateix en Funciona.
  2. Des d'internet, per a alguns procediments, també a través del menú Els meus Servicis de RH accedint per https://sede.funciona.gob.es/public/servicios .

   

  Els gestors i usuaris seran identificats per Autentica i les firmes es realitzaran en un portasignatures propi. Així mateix s'interactua amb servicis comuns com Geiser, Notifica, Inside, Nedaes o la Plataforma d'Intermediació (PID) amb la finalitat de que els procediments administratius es realitzen íntegrament en SIGP, de manera àgil, ràpida i minimitzant al màxim les càrregues administratives i de tramitació.

  Amb la finalitat d'introduir i perfeccionar l'ús de la ferramenta, s'oferixen periòdicament cursos de formació, publicitats en l'Espai SIGP del portal Funciona, oberts a organismes interessats en el coneixement de la ferramenta.

  Notícies

  26 May 2020

  Publicació de nous Videotutoriales en Espai SIGP Desplegar acordeon

  Es posen a la disposició dels gestors i validadors de procediments en SIGP els nous Videotutoriales:

   

  • Altes i Baixes de Personal Laboral:

     Altes i Baixes de Personal Laboral

     Altes i Baixes de Personal Laboral (Tramitació massiva)

   

  • Anotacions Genèriques:

     Anotacions Genèriques

   

  • Cessaments:

     Cessaments

     Cessaments (Tramitació massiva)

   

  • Concurs de Mèrits:

     Alta de Llocs a través de Portal (Mànager)

     Alta Convocatòria Concurse

   

  • Genèrics:

     Descàrrega de fitxers de SIGP

     Enviament a Unitat Responsable i notificació a Unitat Depenent

     Descàrrega de SIGP per a NEDAES

   

  • Processos Selectius:

     Sol·licitud de posats-Processos Selectius (Funcionaris de Cossos Generals)

   

  • Registre de Drets Sindicals (ROR):

     Alta de Resultat Electoral

     Alta de Representant Electoral

     Alta de Delegat Sindical

     Cessió Delegat Sindical

     Cessió Representant Electoral

     Gestió Crèdit Horari Mesa Delegada

     Alta Sol·licitud Portal

     Petició Informe Dispensa

   

  • Preses de possessió de Personal Funcionari:

     Presa de possessió   

     Presa de possessió (Tramitació Massiva)

   

  L'accés als Videotutoriales es troba disponible en l'Espai SIGP, a través de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

  08 April 2020

  Actualització de la versió de SIGP en producció en el mes d'Abril de 2020 Desplegar acordeon

  El dia 6 d'Abril de 2020 s'ha realitzat l'última pujada a producció del sistema SIGP en la qual s'han implementat noves funcionalitats i resolt incidències, sent les més destacables les següents:

  Adaptacions IV conveni de laborals:

  S'ha adaptat la Base de dades de SIGP amb les taules i camps corresponents per a acollir la migració a SIGP del Registre Central de Personal a l'IV Conveni d'Empleats Laborals.

  Anotacions per servicis web (Anota) cap a Registre Central de Personal:

  Els procediments de Canvi de Situació Administrativa, Reconeixement de Grau i Reconeixement de Servicis Previs realitzaran el seu enviament a anotació a través d'Anota, no estant ja disponibles estes anotacions en les oficines delegades com a usuaris de SIGP.

  Descàrregues de fitxers:

  S'han fet visibles dins dels fitxers de descàrregues a aquells empleats jubilats o amb situacions administratives com a "Servicis Especials o Excedència per cura de familiars", i s'ha inclòs com a dada en la taula d'unitats el camp DIR3.

  Mòdul de Genèrics Comuns:

  S'ha inclòs nou estat d'expedient “Rebutjat d'Anotació” en tots els procediments amb gestió i anotació de documents registrals, per als casos en els quals es rebutge document d'oficina delegada.

  S'ha habilitat la selecció de diverses unitats dins del filtre en els Informes/Consultes Genèriques. Així mateix, s'ha implementat la recuperació d'informació dels empleats en la seua consulta traduïda encara que tinguen una sola activitat laboral i esta es trobe tancada.

  S'han introduït millores en l'opció de Consulta de llocs, per a incloure el nombre de registres totals, eliminació del límit de 300 registres, així com poder filtrar per estat del lloc.

  Procediment d'Adscripcions Temporals:

  S'ha modificat el format dels documents registrals incorporant una estructura organitzativa de 4 nivells per als llocs. A més, s'ha ampliat el camp de Recursos i actualitzat el format de la Normativa de Firma.

  Procediment d'Anotacions Genèriques:

  Solucionades incidències en l'anotació de documents DID, DPR, L17R sobre estrangers.
  S'habilita possibilitat de re-envie a anotació d'un mateix document rebutjat per error.

  Procediment d'Altes i Baixes de Personal Laboral:

  S'habilita funcionalitat per a la inscripció (M3R) d'empleat laboral docent o fora de RPTL. En la inscripció es permet enviar les característiques del lloc de treball per a la seua creació en RCP.

  Procediment de Cessaments de Personal Funcionari:

  S'obri novament la possibilitat d'enviament a anotació massiva dels documents d'inscripció M2R (inscripció d'interí o eventual). Per a estes inscripcions s'ha afegit en l'expedient nou camp ‘Localitat de naixement de l'empleat’, dada obligatòria en la inscripció del que a voltes no es disposa en registre central de personal (RCP). Es carregarà per defecte amb el valor que provinga de RCP i es podrà informar per als casos en els quals no hi haja valor.

  Procediment de Comissions de Servici:

  S'ha optimitzat el rendiment per a l'Informe Detallat d'Expedients, facilitant a més la seua descàrrega com a fitxer.

  Procediment d'Emissió de Certificat de Mèrits:

  Per a facilitar la tramitació dels Certificats la càrrega dels cursos des de RCP es realitzarà en orde cronològic invers, quedant en primer lloc les activitats formatives més recents, així mateix s'han introduït noves opcions en el filtre de cerca inicial.

  Procediment de Gestió del Pla anual d'Acció Social:

  S'han portat millores en la presentació del llistat d'ajudes no concedides.

  Procediment de Gestió de Processos Selectius:

  Actualitzats els manuals de portal de petició de places en processos selectius. Incorporats missatges d'avís d'obertura automàtica de portasignatures en enviament de sol·licitud de places.

  Procediment de Jubilacions:

  S'ha modificat el càlcul de l'edat de jubilació forçosa tenint en compte la legalment establida i que es retarda cada any.

  Procediment de Prolongació del Servici Actiu:

  S'han implementat millores en l'enviament a anotació per a la modalitat de tramitació massiva. Així mateix, s'ha implementat la possibilitat de generar un F28R per a empleats que estiguen en Servicis Especials i en el cas de personal en situació no activa s'ha habilitat la possibilitat d'associació de lloc.

  Procediment de Reconeixement de Triennis:

  S'habilita la possibilitat d'afegir un lloc per a l'expedient si no es carrega automàticament, o canviar respecte a que carrega de registre, per a poder cobrir els casos d'empleats en excedència per cura de fills, o aquells en els quals a causa d'una anotació de presa de possessió s'està carregant l'últim lloc associat a l'empleat en lloc del lloc en el qual s'ha de realitzar el reconeixement.

  Procediment de Reingressos:

  S'han implementat millores en la independència de sessió entre gestors.

  Reconeixement de Servicis Previs:

  S'han implementat millores i corregit incidències en l'emissió de documents i en les associacions de lloc/emprat.

  08 April 2020

  Nova guia de Tramitació entre Unitats en procediments departamentals Desplegar acordeon

  Es posa a la disposició dels gestors una nova guia sobre el procés de comunicació entre Unitats de Recursos Humans, per a la gestió d'expedients en àmbit de perifèria en procediments departamentals com els següents:

  • Anotacions genèriques
  • Altes i baixes de personal laboral
  • Certificat de mèrits
  • Cessaments de personal funcionari
  • Preses de possessió de personal funcionari
  • Reconeixement de triennis
  • Reconeixement de grau
  • Reconeixement de servicis previs
  • Reconeixement de complement de destinació
  • Gestió de prolongació de servicis
  • Gestió de canvis de situació administrativa
  • Gestió de llicències, permisos i incapacitats
  • Gestió de suspensió de funcions

  El document complet es troba accessible en la següent direcció electrònica:

   

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:b8f11bc3-38d8-4fd2-81d9-29a6f85b6f9b/Tramitaci%C3%B3n%20entre%20unitats%20en%20procediments%20departamentals_v1.pdf

  16 March 2020

  Ampliació de Codis CIE-10 en l'última pujada a producció de SIGP del mes de març de 2020 Desplegar acordeon

  En l'última pujada a producció del sistema SIGP del dia 10 de març de l'any 2020 s'han ampliat els Codis de Classificació Internacional de Malalties (CIE-10) incloent els factors que influïxen en l'estat de salut i contacte amb els servicis (Codis Z) i que són utilitzats per a la Comunicació Electrònica de Parts d'Incapacitat Temporal en els expedients gestionats mitjançant l'aplicació.

  29 January 2020

  Sessions formatives presencials SIGP durant el mes de febrer de l'any 2020 Desplegar acordeon

  Es van a realitzar sessions formatives d'alguns procediments de SIGP, durant la setmana del 17 al 21 de Febrer del 2020, per a SERVICIS CENTRALS i Madrid.

  Es mostren a continuació els cursos que es van a impartir en les instal·lacions de la SGAD, carrer Manuel Cortina 2:

  • REINGRESSOS - 5 hores (inclou Genèrics Comuns)
  • GESTIÓ IT's - 2,5 hores
  • ANOTACIONS GENÈRIQUES - 2,5 hores

  Aquells departaments interessats a assistir podran proposar un màxim de 2 assistents per sessió, que hauran d'emplenar la seua sol·licitud a través de l'opció de Formació dins de "Els meus servicis de RH (SIGP)", en el portal Funciona, al que s'accedix a través de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html

  Amb la finalitat de realitzar correctament la inscripció han de triar el Pla "PLA ESPECIFIQUE SIGP - FEBRER 2020".

  14 January 2020

  Actualització de la versió de SIGP en producció Desplegar acordeon

  Amb data 9/1/2020 s'ha actualitzat la versió de SIGP en producció amb la finalitat de resoldre incidències i incloure millores. Entre les més destacables es troben les actuacions sobre el Portal Autoservici de SIGP i els mòduls de Compatibilitats, Registre d'Òrgans de Representació i Comissions de Servici.

  19 December 2019

  Nova versió de l'aplicació de Gestió del Pla de Formació Desplegar acordeon

   

  El dia 18/12/2019 s'ha pujat a producció una nova versió de SIGP amb modificacions en el mòdul de Gestió de Formació. Els canvis més reseñables són els següents:

   

  -          Activar sempre `Aprovar Sol·licitud´

   

  -          Actualització de les capçaleres en el document `Fitxa de professor’

   

  -          Modificació de l'alta d'instructors

   

  -          Eliminació correu automàtic a gestors en firmar Certificats

   

  -          Canvi en la pantalla de `Disseny del Pla de Formació´

   

  -          Nou document `Certificat bancari´

   

  -          Nou document `Certificat de conformitat de l'empresa´

   

  -          Canvis de literals en els `Centres de Treball´

   

  -          Correcció d'incidència en el Portal amb els Responsables de Formació

   

  -          Eliminació del DNI del Portal

   

  -          Nova pantalla de Sol·licitud de Formació

   

  -          Canvis en les altes d'inscripcions en relació a les Províncies i addició de nou botó `Validar inscripcions´

   

  -          Addició de nous camps en Gest. Prioritats Províncies, funcionalitat només disponible per a Províncies (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Possibilitat d'alta de Llocs i Equipament per als Coordinadors , funcionalitat només disponible per a Províncies (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Addició d'opció de termini de sol·licitud per Gestió de Convocatòries

   

  -          Possibilitat que els Coordinadors puguen reobrir sessions, funcionalitat només disponible per a Províncies (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Aprovació de sol·licituds de forma massiva, funcionalitat només disponible per a Províncies (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Nous correus  a `Prioritzar per Província´ i en `Accés a Coordinadors´

   

  -          Millores en Menú d'Avaluació, funcionalitat només disponible per a Províncies (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          En el Portal es mostren Objectius, Contingut i Destinatari de cada curs

   

  -          Actualització del documente `Sol·licitud de Formació´

   

  -          Actualització de la capçalera de la Sol·licitud

   

  -          Correcció d'errors en li avaluació

   

  Per a més informació s'ha publicat una guia a este efecte en el portal Funciona, en la següent ubicació:

   

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:6c579cbf-b6ac-414b-ab7f-756effa73i68/54D_Gu%C3%ADa%20r%C3%A1demane%20-%20Dise%C3%B1o%20Pla%20de%20Formaci%C3%B3n.pdf

   

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable