Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Cl@ve Firma

 • Requisits:

  Perquè els organismes de Comunitats Autònomes i Entitats Locals puguen accedir a Cl@ve, és necessari que el Conveni per a la Prestació Mútua de Servicis d'Administració Electrònica entre la Comunitat Autònoma i el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques incloga l'ús de Cl@ve, en el seu àmbit d'aplicació. I, addicionalment, que l'organisme o entitat s'haja adherit formalment a l'esmentat conveni, en les condicions que s'establixen en la clàusula Segona del mateix.

  Així mateix, abans de sol·licitar l'alta en PRO és necessari que l'organisme haja resolt amb l'operador els temes relacionats amb la facturació de SMS (més detalls en l'annex del formulari "Petició d'accés a Cl@ve Firma").

  Alta en Cl@ve Firma com a Proveïdor de Servici Desplegar acordeon

  L'alta en Cl@ve Firma com a Proveïdor de Servici solament pot sol·licitar-se una vegada s'hagen realitzat les proves d'integració utilitzant el joc que es pot trobar en la pestanya "Àrea Descarregues". Totes les proves cal fer-les contra el Simulador de Cl@ve Firma que es proporciona en el propi joc ja que no existix entorn de preproducció.

  Una vegada realitzades les proves contra el simulador, l'organisme que desitge sol·licitar l'alta en Cl@ve Firma ha d'omplir dos formularis que trobarà en la pestanya "Àrea Descarregues":

  • Petició d'accés a Cl@ve Firma
  • Petició d'alta d'Aplicació en Cl@ve Firma

  En el segon formulari es requerix que s'hagen passat amb èxit les proves d'integració en l'entorn simulat. L'alta de l'organisme se sol·licitarà conjuntament amb almenys l'alta d'una aplicació.

  A continuació, han d'enviar-se al centre de suport de Cl@ve al costat de la part pública del certificat que usarà per a firmar les peticions al sistema.

  L'alta d'una aplicació requerix consignar en el formulari el codi SIA d'eixa aplicació o procediments associats. Si no es disposa del codi (o codis) SIA és necessari sol·licitar-ho(s).

  La presentació de la sol·licitud es fa a través del formulari Web d'obertura de sol·licituds de suport tècnic (Obri en nova finestra)

  En el deplegable Aplicació/Servici cal seleccionar Cl@ve - Integració d'Aplicacions

  Organismes AGE integrats en CORA

  Els Organismes i Entitats integrats en CORA disposen d'un procediment específic per a sol·licitar a l'operador la informació corresponent a la facturació dels missatges SMS. En la pestanya de descàrregues trobaran un arxiu que conté la descripció del procediment i un formulari que han d'omplir i adjuntar en realitzar la sol·licitud a l'operador.

  Alta d'aplicació i procecimientos associats en Cl@ve Firma Desplegar acordeon

  És necessari donar de alta en Cl@ve Firma cada aplicació que vaja fer ús del sistema.

  Després de realitzar les proves corresponents a l'entorn de simulació, és necessari omplir el formulari "Petició d'alta d'Aplicació en Cl@ve Firma" i enviar-ho al centre de suport.

  L'alta d'una aplicació requerix consignar en el formulari el codi SIA d'eixa aplicació o procediments associats. Si no es disposa del codi (o codis) SIA és necessari sol·licitar-ho(s).

  https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/clave

  En el deplegable Aplicació/Servici cal seleccionar Cl@ve - Integració d'Aplicacions

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades