Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Cl@ve Signatura

 • Requisits:

  Perquè els organismes de Comunitats Autònomes i Entitats Locals puguin accedir a Cl@ve, és necessari que el Conveni per a la Prestació Mútua de Serveis d'Administració Electrònica entre la Comunitat Autònoma i el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques inclogui l'ús de Cl@ve, en el seu àmbit d'aplicació. I, addicionalment, que l'organisme o entitat s'hagi adherit formalment a l'esmentat conveni, en les condicions que s'estableixen en la clàusula Segona del mateix.

  Així mateix, abans de sol·licitar l'alta en PRO és necessari que l'organisme hagi resolt amb l'operador els temes relacionats amb la facturació de SMS (més detalls en l'annex del formulari "Petició d'accés a Cl@ve Signatura").

  Alta en Cl@ve Signatura com a Proveïdor de Servei Desplegar acordeon

  L'alta en Cl@ve Signatura com a Proveïdor de Servei solament pot sol·licitar-se una vegada s'hagin realitzat les proves d'integració utilitzant el joc que es pot trobar en la pestanya "Àrea Descarregues". Totes les proves cal fer-les contra el Simulador de Cl@ve Signatura que es proporciona en el propi joc ja que no existeix entorn de preproducció.

  Una vegada realitzades les proves contra el simulador, l'organisme que desitgi sol·licitar l'alta en Cl@ve Signatura ha d'emplenar dos formularis que trobarà en la pestanya "Àrea Descarregues":

  • Petició d'accés a Cl@ve Signatura
  • Petició d'alta d'Aplicació en Cl@ve Signatura

  En el segon formulari es requereix que s'hagin passat amb èxit les proves d'integració en l'entorn simulat. L'alta de l'organisme se sol·licitarà conjuntament amb almenys l'alta d'una aplicació.

  A continuació, han d'enviar-se al centre de suport de Cl@ve al costat de la part pública del certificat que usarà per signar les peticions al sistema.

  L'alta d'una aplicació requereix consignar en el formulari el codi SIA d'aquesta aplicació o procediments associats. Si no es disposa del codi (o codis) SIA és necessari sol·licitar-ho(s).

  La presentació de la sol·licitud es fa a través del formulari Web d'obertura de sol·licituds de suport tècnic (Obre en nova finestra)

  En el deplegable Aplicació/Servei cal seleccionar Cl@ve - Integració d'Aplicacions

  Organismes AGE integrats en CORA

  Els Organismes i Entitats integrats en CORA disposen d'un procediment específic per sol·licitar a l'operador la informació corresponent a la facturació dels missatges SMS. En la pestanya de descàrregues trobaran un arxiu que conté la descripció del procediment i un formulari que han d'emplenar i adjuntar en realitzar la sol·licitud a l'operador.

  Alta d'aplicació i procecimientos associats en Cl@ve Signatura Desplegar acordeon

  És necessari donar de alta en Cl@ve Signa cada aplicació que vagi fer ús del sistema.

  Després de realitzar les proves corresponents a l'entorn de simulació, és necessari emplenar el formulari "Petició d'alta d'Aplicació en Cl@ve Signatura" i enviar-ho al centre de suport.

  L'alta d'una aplicació requereix consignar en el formulari el codi SIA d'aquesta aplicació o procediments associats. Si no es disposa del codi (o codis) SIA és necessari sol·licitar-ho(s).

  https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/clave

  En el deplegable Aplicació/Servei cal seleccionar Cl@ve - Integració d'Aplicacions

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades