Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema europeu de reconeixement d'identitats electr?nicas - eIDAS

 • Resumeixen:
  Projecte que permet el reconeixement europeu de les identitats electr?nicas, en concret, l'aceptaci?n del DNI electr?nico en serveis d'altres administracions europees as? com la identificaci?n de ciutadans europeus en serveis p?blicos espa?oles utilitzant un mitj? d'identificaci?n de la seva pa?s d'origen.
  Destinataris:
  Qualsevol Administraci?n P?blica
  Organismes Responsables:
  Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica
  Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica
  Secretar?a General d'Administraci?n Digital
  Contacte:

  Ministeri de?Pol?tica Territorial?i Funci?n P?blica

  Integraci?n a trav?s de Cl@ve:? https://administracionelectronica.gob.es/ctt/clave

  Tipus de Soluci?n:
  Infraestructura o servei com?n
  Estat de la Soluci?n:
  Implantaci?n
  ?reva org?nica:
  Estatal
  ?reva funcional:
  Govern i Sector P?blico , Documents Personals
  Llic?ncia:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  T?cnico

  Descripci?n

  El node eIDAS espa?ol ?s un projecte que permet el reconeixement mutu d'identitats electr?nicas a Europa. En concret, facilita l'aceptaci?n del DNI electr?nico en serveis d'Administraci?n Electr?nica d'altres administracions europees, as? com la identificaci?n de ciutadans europeus en serveis p?blicos espa?oles utilitzant un mitj? d'identificaci?n de la seva pa?s d'origen.

  El node eIDAS ?s el component d'interoperabilitat que es connecta amb els serveis electr?nicos i els sistemes d'identificaci?n nacionals, i amb els nodes corresponents d'altres Estats Membres, i permet el reconeixement d'identitats electr?nicas emeses per altres pa?ses d'acord amb Reglament Europeu eIDAS(Obre en nova finestra) .

  El node eIDAS espa?ol es basa en la implementaci?n de refer?ncia que la Comisi?n Europea ha desenvolupat de les especificacions t?cnicas?que marca el Reglament, i utilitza un sistema d'intercanvi de missatges conforme a l'est?ndar SAML 2.0. Per a les Administracions P?blicas, la integraci?n amb el node eIDAS espa?ol es realitza a trav?s del sistema Cl@ve(Obre en nova finestra) .

  A partir de setembre de 2018 comen?a l'obligaci?n de reconeixement mutu d'identitats electr?nicas transfrontereres notificades a la Comisi?n Europea, per la qual cosa tots els serveis p?blicos deuen poder oferir la possibilitat d'identificaci?n amb mitjans d'identitat electr?nicos d'altres pa?ses, sempre que ?stos hagin estat notificats.

  Not?cies

  14 May 2018

  La integraci?n de Cl@ve amb STORK se substituir? per una conexi?n amb el node eIDAS Desplegar acordeon

  La nova versi?n de Cl@ve (Cl@ve 2.0) es connectar? al node eIDAS espa?ol i comportar? la discontinu?tat dels serveis de STORK a trav?s de Cl@ve.

  ?
  ?

  Al setembre de 2018 comen?a l'obligaci?n de reconeixement mutu d'identitats electr?nicas transfrontereres d'acord amb el? Reglament eIDAS(Obre en nova finestra) .?Per la qual cosa, tots els serveis p?blicos han de poder oferir la possibilitat d'identificar-se amb mitjans d'identitat electr?nicos d'altres pa?ses, sempre que ?stos hagin estat notificats a la Comisi?n Europea.

  Per a aix? s'ha creat un sistema europeu de reconeixement d'identitats electr?nicas basat en un conjunt de nodes d'interoperabilitat (nodes eIDAS) que connecten les infraestructures nacionals d'identificaci?n electr?nica entre s?.

  En concret, el node eIDAS espa?ol permet l'aceptaci?n del DNI electr?nico en serveis d'Administraci?n Electr?nica d'altres administracions europees as? com la identificaci?n de ciutadans europeus en serveis p?blicos espa?oles?utilitzant un mitj? d'identificaci?n de la seva pa?s d'origen.

  Per a les Administracions P?blicas, la integraci?n amb el node eIDAS espa?ol es realitzar? a trav?s del sistema Cl@ve. La nova versi?n de Cl@ve 2.0 substituir? la conexi?n de STORK pel node eIDAS. Aix? comportar? que a la fi de maig es discontinuar?n els serveis que ofrec?al pilot STORK, havent de migrar a la nova versi?n de Cl@ve per disposar dels serveis d'identificaci?n transfronterera a trav?s del node eIDAS. ?

  M?s informaci?n sobre el? node eIDAS

  M?s informaci?n sobri? Cl@ve

  20 March 2018

  Finalitzat amb ?xito el projecte europeu per la conexi?n de serveis p?blicos al node eIDAS Desplegar acordeon

  El passat 28 de febrer finaliz? el projecte CEF A2015/1168905 per connectar serveis p?blicos al node eIDAS espa?ol

  ??

  El projecte europeu ?Connecting public services to the Spanish eIDAS node? s'emmarca dins del? programa Connecting Europe Facility (CEF)(Obre en nova finestra) .?El seu ?objectiu era que serveis p?blicos espa?oles es connectessin al node eIDAS espa?ol i amb aix? es preparessin per complir amb l'obligaci?n que estableix el Reglament eIDAS ( Reglament (UE) N? 910/2014(Obre en nova finestra) ) sobre el reconeixement d'identitats transfrontereres. En aquest projecte han participat com a prove?dors de serveis diferents organismes p?blicos, entre ells: entitats locals, diputacions, universitats as? com a serveis de? Ministeris, adem?s de la Secretar?a General d'Administraci?n Digital com a responsable ?de la implantaci?n i operadora del node eIDAS espa?ol i Red.es com a coordinador del projecte.

  Gr?cies a aquesta conexi?n al node eIDAS, ciutadans europeus podr?an accedir a aquests serveis p?blicos espa?oles? utilitzant pel seu autenticaci?n un mitj? d'identificaci?n de la seva pa?s d'origen. De la mateixa forma, un ciutad? espa?ol podr? identificar-se en serveis europeus utilitzant per a aix? el seu DNI.?

  La integraci?n dels serveis al node eIDAS s'ha realitzat mitjan?ant el sistema Cl@ve, que proporciona diferents m?tots d'autenticaci?n d'identitat electr?nica dels ciutadans. Entre aquests m?tots s'ofereix una opci?n per a ciutadans europeus, que utilitza la xarxa de nodes eIDAS per permetre'ls identificar-se utilitzant un mitj? d'identificaci?n de la seva pa?s d'origen.?

  Al setembre de 2018, ser? obligatori el reconeixement mutu d'identitats electr?nicas transfrontereres notificades a la Comisi?n Europea, per la qual cosa tots els serveis p?blicos haver de?n de poder oferir la possibilitat d'identificaci?n amb mitjans d'identitat electr?nicos d'altres pa?ses, sempre que ?stos hagin estat notificats.

  21 December 2016

  Espa?a desplega la primera versi?n del seu node eIDAS, integrat amb el DNI-i Desplegar acordeon

  Amb l'engegada del node Espa?a se converteix en el primer pa?s a tenir un node eIDAS disponible i dona un altre pas cap al compliment de les obligacions establertes pel reglament europeu eIDAS, que exigeix el reconeixement, en 2018, de les identitats electr?nicas emeses per altres Estats membres per a l'acc?s electr?nico als serveis p?blicos.?

  ??

  El Ministeri d'Hisenda i Funci?n P?blica (MINHAFP), a trav?s de Secretar?a General d'Administraci?n Digital (SGAD), ha desplegat la primera versi?n del node eIDAS espa?ol, integrat amb el DNI-i.

  El node eIDAS ?s el component d'interoperabilitat que es connecta amb els serveis electr?nicos i els sistemes d'identificaci?n nacionals, i amb els nodes corresponents d'altres Estats membres, i permet el reconeixement d'identitats electr?nicas emeses per altres pa?ses d'acord amb el? reglament europeu eIDAS(Obre en nova finestra) .

  El node espa?ol es basa en la implementaci?n de refer?ncia que la Comisi?n Europea ha desenvolupat de les? especificacions t?cnicas(Obre en nova finestra) ? que marca el reglament, i utilitza un sistema d'intercanvi de missatges conforme a l'est?ndar SAML 2.0. El desenvolupament d'aquesta implementaci?n de refer?ncia s'ha abordat com a part de la infraestructura de serveis digitals d'identitat electr?nica ( CEF ID electr?nica(Obre en nova finestra) ) prevista al programa europeu CEF (Connecting Europe Facility).

  El programa CEF tambi?n ha recolzat, aportant co-financiaci?n, el desplegament del node eIDAS espa?ol, a trav?s de l'acci?n 2014-?S-IM-0009, corresponent a la convocat?ria d'ajudes del programa CEF Telecom para ID electr?nica de 2014. El projecte ha incl?s la validaci?n de la instalaci?n del node eIDAS espa?ol conforme a les especificacions t?cnicas marcades pel reglament, validaci?n que ha estat realitzada pels serveis d'inform?tica de la Comisi?n Europea.

  Amb aquest desplegament Espa?a se converteix en el primer pa?s de la Uni?n a disposar d'un node eIDAS operatiu, la qual cosa li sit?a en una excel?lent posici?n per abordar la integraci?n amb el mateix dels serveis electr?nicos de les diferents Administracions, i en conseq??ncia, complir amb l'obligaci?n de permetre als ciutadans de la Uni?n que puguin utilitzar els seus sistemes d'identificaci?n electr?nica nacionals per a l'acc?s als serveis p?blicos d'altres Estats membres.

  Subscripcions

  En aquesta ?reva podr? donar-se de alta per rebre les notificacions de canvis que es realitzin en not?cies, documents o f?rums relacionats amb la soluci?n o l'actiu sem?ntico.

  PAe - Gesti?n de Subscripcions

  Els camps amb asterisc * s?n obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de suscripci?n (Not?cies, Documents o F?rums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de suscripci?n.

  Introdueixi l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la soluci?n o de l'actiu sem?ntico.

  *

  Introdueixi l'email per donar-se de baixa de la suscripci?n.
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General
Responsable