Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

ARQUIVE

 • Nomee Abreviado:
  arquive
  Accesos Directos:
  Acceso Archive (Abre en nova xanela)
  Resumo:
  Archive é unha aplicación web de arquivo definitivo de expedientes e documentos electrónicos, que cumpre co disposto respecto diso no RD 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración electrónica.
  Archive proporciona as ferramentas necesarias para a creación por parte dun super-administrador dun sistema de administración e xestión de Centros de Arquivo multidepartamental, así como a integración en Archive das correspondentes aplicacións consumidoras e a xestión dos documentos e expedientes electrónicos remitidos polas mesmas.
  Destinatarios:
  Calquera Administración Pública
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
  Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial
  Secretaría Xeral de Administración Dixital
  Modo de Uso:
  Produto instalable
  Servizo en rede de infraestruturas
  Servizo en rede para usuario final
  Contacto:

  Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID)

  Para comunicar un alta, incidencia ou solicitude de soporte ao Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) encha o seguinte formulario:

  Lista de notificacións de Archive

  Existe unha lista de distribución para usuarios de Archive a través da cal  se emiten notificacións sobre:

  • Novas versións.
  • Cambios na plataforma.
  • Parches.
  • Problemas/erros relevantes.
  • Novedades

  A esta lista arquive-avisos@listas-ctt.administracionelectronica.gob.es, pódense subscribir usuarios, tanto xestores como persoal técnico das Administracións Públicas que estean a utilizar Arquive. Para darse de alta pode utilizar a seguinte  enlace(Abre en nova xanela) .

  Tipo de Solución:
  Aplicación de Fontes Abertas
  Estado da Solución:
  Implantación , Produción
  Área orgánica:
  Estatal
  Área técnica:
  Activos semánticos , Servicios horizontais para as AA.PP , Soporte á tramitación electrónica , Tramitación electrónica
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público
  Licenza:
  EUPL (European Public License)
  Nivel Interoperabilidade:
  Semántico , Técnico
  Linguaxe de Programación:
  J2EE , Servicios Web
  Sistema Operativo:
  Linux

  Descrición

  Arquive é unha aplicación web de arquivo definitivo, que dispón de operacións para traballar con expedientes e documentos electrónicos.  As operacións dispoñibles podémolas dividir a groso modo en: 

  • Administración dun Arquivo.
  • Gestión de Centros de Archivo.
  • Gestión dos Metadatos das Normas Técnicas
  • Gestión de Expedientes.
  • Transferencia de expedientes entre Archivos.
  • Xeración de actas de cambio de custodia

  Os expedientes e documentos serán importados e clasificados dentro de Arquivos e series documentais,  e pasarán por diversos estados (tanto de forma automática, como manual), en función da política de conservación asignada.

   Arquive proporciona tamén, mecanismos de notificación dos cambios de estados acaecidos nos expedientes, así como distintos módulos de xestión (usuarios e roles, arquivos documentais, clasificación SIA e/ou funcional).

  Doutra banda, dispón dunha serie de operacións accesibles a través de servizos web, tales como enviar SIP, buscar expedientes ou obter actas de ingreso.

  Seguindo o modelo OAIS de xestión de arquivos, Arquive cubre todo o ciclo de vida dos documentos e as súas sucesivas fases de arquivo a longo prazo.

   

  Permite xerar, para cada Arquivo e Serie Documental, os metadatos do Esquema de Metadatos da Norma Técnica de Interoperabilidade de Política de Xestión de Documentos Electrónicos, necesarios para a xestión de Expedientes (como unidade atómica).Estas seleccións automaticamente tradúcense en regras de validación dos SIP (Submission Information Package) para que poidan, así, ser implementados por cada centro de Arquivo.

  Inclúe ferramentas para a xeración destes SIPs, así como unha visualización dos AIP (Archival Information Package) que se xeran internamente no software de Arquivo.

  Analogamente, no proceso de intercambio entre Arquivos, permite a xeración de DIPs (Dissemination Information Package) de maneira semiautomática, para o traspaso entre centros de arquivo compatibles con estes protocolos.

  En relación coas Políticas de Conservación, permite a Eliminación Permanente, Parcial, Conservación Permanente e Pendiente de Dictamen.

  Entre as funcionalidades que se están desenvolvendo agora contémplanse, entre outras:

  • Reselado de documentación
  • Conversións masivas de formato

  Xestión avanzada de metadatos para a definición dos SIPs e AIPs.

  A aplicación atópase xa liberada con licenza EUPL e dispoñible para a súa reutilización.

  Noticias

  26 May 2021

  Publicada nova versión do distribuible v.1.5 Desplegar acordeon

  Liberada unha nova versión do distribuible de Arquive (v.1.5). 

  Para descargar o código fonte da aplicación e o distribuible, débese acceder á área de descargas da solución de Arquive.

  Esta versión inclúe numerosas melloras na xestión interna dos expedientes e no rendemento da aplicación:

  • Melloras na xestión de arquivos: engádese buscador e ordenación por columnas.
  • Permítese o acceso ao visor de DIPs aos usuarios dados de alta na aplicación.
  • Engádese posibilidade de exportar os resultados de procura a Excel e PDF.
  • Informarse ao responsable do arquivo, cando se produza un erro ao transferir expedientes.
  • Ao metadato TipoAcceso da versión 1 de eEMGDE engádeselle como valor posible: Parcialmente limitado.
  • O rol Administrador pode administrar e editar usuarios dos seus Centros de Arquivo asignados.
  • No buscador, permítese filtrar por Código de clasificación funcional.
  • Adaptación a Cl@ve 2.
  • Permítese a inclusión de Expedientes ENI con expedientes vinculados.
  • As aplicacións poden asignarse a varios Centros de Arquivo.
  • Integración con novo Servizo Web SIA para a recollida e uso de metadatos de Arquivo.
  • Definición de metadatos eEMGDE en ficheiro de configuración e desenvolvemento do uso da versión 2 do eEMGDE.
  • Os Centros de Arquivo e os seus Series Documentales soportan varias versións de metadatos eEMGDE á vez.
  • Outras melloras e correccións.

  Para obter información máis detallada sobre as novidades que se proporcionan, débese consultar o ficheiro WhatsNew-1-5-1.txt(Abre en nova xanela) , que se inclúe na sección de Descargas.

  Así mesmo, poderán atopar información detallada para poder realizar a actualización de Arquive 1.4 a Arquive 1.5 ( Upgrade versión 1.4 a 1.5(Abre en nova xanela) ).

  03 February 2020

  Publicada a nova versión do distribuible v.1.4 Desplegar acordeon

  Liberada unha nova versión do distribuible de Arquive (v.1.4).

  Para descargar o código fonte da aplicación, débese acceder á área de descargas da solución Arquive.

  Esta versión inclúe numerosas melloras na xestión interna dos expedientes e no rendemento da aplicación.

  Para obter información máis detallada sobre as novidades que se proporcionan, débese consultar o ficheiro whatsNew_1.4.0.txt, que se inclúe na sección de descargas.

  02 March 2018

  Posibilidade de dar resposta a solicitudes de acceso ao arquivo electrónico mediante paquetes de difusión Despregar acordeon

  Despregouse a nova versión de Arquive (versión 1.2.5.5) que inclúe unha serie de novas funcionalidades e melloras. En concreto, cabe destacar as seguintes novidades:

  • Redeseño da interface de usuario. Cambiouse por completo o deseño da interface, de maneira que a aplicación posúe agora un deseño máis atractivo e usable.
  • Xestión de paquetes DIP (Dissemination Information Package). Implementouse unha nova funcionalidade para poder xerar paquetes de difusión. Con esta nova funcionalidade preténdese dar resposta aos pedimentos de acceso ao arquivo que reciben os arquiveiros. Cuando un arquiveiro reciba un pedimento de acceso a certos expedientes do seu arquivo electrónico, deberá xerar un novo paquete de difusión. Este paquete incorporará os expedientes que deben ser achegados ao solicitante. Unha vez que o arquiveiro incluíu todos os expedientes no paquete de difusión, deberá pechar o paquete e xerar unhas credenciais de acceso. As credenciais de acceso xeraranse indicando o NIF do interesado e faránselle chegar por correo electrónico xunto co URL desde a que poderá consultar o paquete de difusión. Unha vez o solicitante reciba estas credenciais, podería acceder ao dita URL para consultar ou descargar os expedientes.
  • Outras correccións e melloras.
  05 October 2016

  Nova versión 1.2.2.6 de ARQUIVE en produción Despregar acordeon

  O día 5 de outubro subiuse a produción a última versión da aplicación ARQUIVE. Esta versión inclúe varias correccións e melloras e novas funcionalidades relevantes como:

  • Buscador elastic con:
   • Numerosos filtros
   • Información sobre o número de resultados
   • Ver detalle do expediente e do documento desde os resultados do buscador
   • Engádese funcionalidade de indexar masivamente expedientes e documentos a través da súa serie documental
  • Incorporación no detalle dos Expedientes e Documentos da información dos metadatos adicionais non eEMGDE
  • Inclusión da opción de indexar Expediente e Documentos de forma manual
  • Engádese configuración para usar Redis como caché en Arquive
  • Engádese sección para administradores para consultar o estado das accións internas de Arquive:
   • Estado de indexación de expedientes e documentos.
   • Resultado das notificacións de cambios de estado a terceiros
  • Modificación de servizo GenerarSIP, permítese xerar SIP de ficheiros grandes
  • Novo metadato adicional de localización en NAS
  • Mellora da información ao usuario cando se solicita unha transferencia manualmente
  23 September 2016

  Nova guía rápida para as administracións públicas usuarias do Sistema de xestión de arquivo definitivo de expedientes electrónicos ENI - ARQUIVE Despregar acordeon

  Publicouse unha guía rápida para as administracións acerca de Arquive chamada "Arquive en 3 pasos", no que se indican as características principais, actuais e futuras, da aplicación de preservación dixital.

  Ademais, indícanse os pasos para solicitar accesos para probar a aplicación e outras cuestións que poden ser de interese.

  http://run.gob.es/archiveguia(Abre en nova xanela)

  Máis información sobre a solución  ARQUIVE   no CTT

  06 July 2016

  Publicación da nova versión v.1.2.1 distribuible de ARQUIVE Despregar acordeon

  Publicouse unha nova versión do paquete distribuible da aplicación ARQUIVE. Do mesmo xeito que a anterior versión, esta inclúe o código fonte con licenza EUPL así como os binarios, librarías e a documentación necesaria para a súa instalación.

  As novas funcionalidades e correccións inclúen a solución de varios erros, mellora e redeseño das pantallas de xestión de usuarios e aplicacións remisoras de SIPs, mellora dos procesos de preingreso de expedientes, funcionalidade para comprobar a corrección dos servizos de notificación das aplicacións, mellora da rastrexabilidade das accións sobre os expedientes, asignación de identificador único a cada SIP, etc.

  Para máis información ir a   http://administracionelectronica.gob.es/ctt/archive/descargas

  19 May 2016

  Disponible a nova versión distribuible de ARQUIVE v1.2.0 con licenza EUPL Despregar acordeon

  Publicouse unha nova versión do paquete distribuible da aplicación ARQUIVE. Do mesmo xeito que a anterior versión, esta inclúe o código fonte con licenza EUPL así como os binarios, librarías e a documentación necesaria para a súa instalación.

  As novas funcionalidades e correccións inclúen a mellora na rastrexabilidade dos expedientes, melloras no proceso de transferencia, xestión dun maior número de tipos de firma, melloras no rendemento de xeración de SIPs, ademais de incluír a primeira versión do API de procura mediante elastic search.

  Para máis información ir a  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/archive/descargas

  26 February 2016

  Publicación da versión distribuible de ARQUIVE v1.0.0 con licenza EUPL Despregar acordeon

  Publicouse a primeira versión distribuible da aplicación ARQUIVE. Esta versión inclúe o código fonte con licenza EUPL así como os binarios, librarías e a documentación necesaria para a súa instalación.

  Esta distribución inclúe unha versión de ARQUIVE coas funcionalidades que actualmente están dispoñibles no servizo na nube ofrecido pola Dirección TIC. Este servizo irá evolucionando e de forma periódica iranse publicando novas versións do paquete distribuible.

  Para máis información ir a http://administracionelectronica.gob.es/ctt/archive/descargas http://administracionelectronica.gob.es/ctt/archive/descargas

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Responsable