Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Anota RCP

 • Resumen:
  Anota permite ás unidades de RRHH da Administración do Estado e das Universidades Públicas o envío de documentos electrónicos ao Rexistro Central de Persoal
  Destinatarios:
  Calquera Administración Pública
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Política Territorial e Función Pública
  Secretaría de Estado de Función Pública
  Secretaría Xeral de Administración Dixital
  Modo de Uso:
  Servizo en rede de infraestruturas
  Contacto:

  https://ssweb.seap.minhap.es/axuda/consulta/RCPTIC

  Dirección: Ministerio de Facenda e Función Pública Secretaría Xeral de Administración Dixital  C/ Manuel Cortina nº 2   28071 – MADRID

  Tipo de Solución:
  Infraestrutura ou servizo común
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Estatal
  Área técnica:
  Xestión de recursos humanos
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público
  Licenza:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Organizativa
  Linguaxe de Programación:
  JAVA
  Sistema Operativo:
  Calquera

  Descrición

  O Rexistro Central de Persoal, regulado no artigo 71 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado, e reglamentado sucesivamente polo Real Decreto 1405/1986, de 6 de xuño e o Real Decreto 2073/1999, de 30 decembro, é o órgano da Administración do Estado no que se inscribe ao persoal ao seu servizo e anótanse, preceptivamente, todos os actos que afecten á súa vida administrativa.

  Para levar a cabo ditas inscricións e anotacións os órganos competentes en materia de persoal remiten ao RCP documentos rexistrais recollendo os distintos actos administrativos (tomas de posesión, cesamentos, recoñecementos de grao, etc...).

  A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establece no seu artigo 26 a emisión dos documentos administrativos por escrito a través de medios electrónicos.

  Anota RCP permite ás unidades de RRHH da Administración do Estado e das Universidades Públicas o envío por medio electrónico dos devanditos documentos ao RCP, en liña coa Lei 39/2015.

  Deste xeito permítese que a inscrición e anotación dos actos relativos ao persoal tramítese de forma electrónica. O uso deste sistema supón unha mellora dos tempos de tramitación, elimina o papel e facilita a xestión documental, entre outras vantaxes.

  O Rexistro Central de Persoal estableceu o 1 de febreiro de 2020 como data límite para a comunicación en papel de actos administrativos e de xestión de persoal.

  A partir desa data non será posible a firma manual dos documentos rexistrais nin o envío de ficheiros planos. A comunicación deberá ser electrónica vía BADARAL (unidades RRHH AGE), SIGP (unidades RRHH AGE) e outros sistemas de xestión de RRHH integrados con AnotaRCP.

  O obxectivo final é eliminar o envío de documentos en soporte papel. O sistema que ofrece o RCP está composto por varios servizos:

  • ANOT@RCP: permite o envío de documentos rexistrais ao RCP. Uso obrigatorio.
  • CONSULT@RCP: Consulta de documentos rexistrais.Uso opcional.
  • EDIT@RCP: Xeración de documentos rexistrais. Uso opcional.

  Recomendamos que se comece co desenvolvemento de Anot@rcp.  Na área de descargas está dispoñible un proxecto Proxecto SoapUI onde hai algunhas peticións de proba que inclúen un documento rexistral de exemplo.  Para as primeiras probas podedes utilizar este documento.

   

  Noticias

  06 May 2019

  Prevista nova versión EditaRCP Despregar acordeon

  Está prevista unha nova versión de EditaRCP que implica cambios substanciais na interface do servizo. Recoméndase non iniciar traballos de integración con edit@rcp ata a liberación da nova versión.

  Recomendamos que comecedes co desenvolvemento de Anot@rcp.  Podedes consultar toda a información en:

  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/anota/descargas#.XMgvvqJH7Vg

  Podedes descargarvos o proxecto Proxecto SoapUI graos e cursos/títulos onde hai algunhas peticións de proba que inclúen un documento rexistral de exemplo.  Para as primeiras probas podedes utilizar este documento. 

  No Manual Anota RCP v8 (1471  KB · PDF) en Documentos de Integración podedes ver as instrucións para solicitar o alta no servizo.

  Calquera dúbida, por favor, dirijanse a nós por esa vía. Desculpen as molestias.

  21 February 2018

  Nova versión do manual de integración de Anota RCP Despregar acordeon

  Anota RCP permite ás unidades de RRHH da Administración do Estado e das Universidades Públicas o envío de documentos electrónicos ao Rexistro Central de Persoal.Xa está dispoñible na área de descargas:

  Unha nova versión do manual de integración.

  Os anexos de formato das anotacións de grao, títulos e cursos.

  Os ficheiros WSDL e XSD do servizo web.

  Un exemplo de proxecto SoapUI.

  Publicaranse todos os anexos de anotacións gradualmente, e actualizarase o exemplo de proxecto SoapUI incluíndo máis tipos de petición.

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  PAe - Xestión de Subscricións

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral