Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Anota RCP

 • Resumeixen:
  Anota permet a les unitats de RH de l'Administració de l'Estat i de les Universitats Públiques l'enviament de documents electrònics al Registre Central de Personal
  Destinataris:
  Qualsevol Administració Pública
  Organismes Responsables:
  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
  Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial
  Secretaria General d'Administració Digital
  Manera d'Ús:
  Servei en xarxa d'infraestructures
  Contacto:

  https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/rcp

  Adreça:

  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital

  Secretaria General d'Administració Digital

  C/ Manuel Cortina nº 2   28071 – MADRID

  Tipus de Solució:
  Infraestructura o servei comú
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea tècnica:
  Gestió de recursos humans
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Públic
  Llicència:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Organitzatiu
  Llenguatge de Programació:
  JAVA
  Sistema Operatiu:
  Qualsevol

  Descripció

  El Registre Central de Personal, regulat en l'article 71 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat, i reglamentat successivament pel Reial decret 1405/1986, de 6 de juny i el Reial decret 2073/1999, de 30 desembre, és l'òrgan de l'Administració de l'Estat en el qual s'inscriu al personal al seu servei i s'anoten, preceptivament, tots els actes que afectin a la seva vida administrativa.

  Per dur a terme aquestes inscripcions i anotacions els òrgans competents en matèria de personal remeten al RCP documents registrals recollint els diferents actes administratius (preses de possessió, cessaments, reconeixements de grau, etc...).

  La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix en el seu article 26 l'emissió dels documents administratius per escrit a través de mitjans electrònics.

  Anota RCP permet a les unitats de RH de l'Administració de l'Estat i de les Universitats Públiques l'enviament per mitjà electrònic d'aquests documents al RCP, en línia amb la Llei 39/2015.

  D'aquesta manera es permet que la inscripció i anotació dels actes relatius al personal es tramiti de forma electrònica. L'ús d'aquest sistema suposa una millora dels temps de tramitació, elimina el paper i facilita la gestió documental, entre altres avantatges.

  El Registre Central de Personal ha establert el 15 de juliol de 2020 com data límit per a la comunicació en paper d'actes administratius i de gestió de personal.

  A partir d'aquesta data no serà possible la signatura manual dels documents registrals ni l'enviament de fitxers plans. La comunicació haurà de ser electrònica via BADARAL (unitats RH AGE), SIGP (unitats RH AGE) i altres sistemes de gestió de RH integrats amb AnotaRCP.

  L'objectiu final és eliminar l'enviament de documents en suport paper. El sistema que ofereix el RCP està compost per diversos serveis:

  • ANOT@RCP: permet l'enviament de documents registrals al RCP. Ús obligatori.
  • CONSULT@RCP: Consulta de documents registrals.Ús opcional.
  • EDIT@RCP: Generació de documents registrals. Ús opcional.

  Recomanem que es comenci amb el desenvolupament d'Anot@rcp.  A l'àrea de descàrregues està disponible un projecte Projecto SoapUI on hi ha algunes peticions de prova que inclouen un document registral d'exemple.  Per a les primeres proves podeu utilitzar aquest document.

   

  Notícies

  04 May 2021

  Noves autoritzacions en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat la presentació de tipus d'anotacions a les aplicacions de RH (que ja presentaven alguns tipus d'anotació):

  Ministeri de Defensa.

  Universitat d'Almeria.

  Universitat de Burgos.

  Universitat d'Illes Balears.

  Universitat Nacional a Distància.

  Universitat de Valladolid.

  Universitat de Sevilla.

  Universitat Politècnica de Catalunya.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 era la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  Tots els ministeris i organismes de l'àmbit del RCP a través del Sistema Integrat de Gestió de Personal.

  Els següents ministeris, organismes i universitats via el seu sistema de RH propi:

   • Els següents organismes a través del seu sistema de RH propi:
   • Agència Estatal d'Administració Tributària.
   • Ministeri de Defensa.
   • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
   • Consell Superior de Recerques Científiques.
   • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
   • Universitat d'Alcalá d'Henares.
   • Universitat d'Alacant.
   • Universitat d'Almeria.
   • Universitat Autònoma de Barcelona.
   • Universitat Autònoma de Madrid.
   • Universitat de Balears.
   • Universitat de Burgos.
   • Universitat de Cadis.
   • Universitat de Cantàbria.
   • Universitat Carlos III de Madrid.
   • Universitat Complutense de Madrid.
   • Universitat d'Extremadura.
   • Universitat de Jaén.
   • Universitat Jaume I de Castelló.
   • Universitat d'Huelva.
   • Universitat de La Corunya.
   • Universitat de La Rioja.
   • Universitat de León.
   • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
   • Universitat de Màlaga.
   • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
   • Universitat Nacional d'Educació a Distància.
   • Universitat de Múrcia.
   • Universitat d'Oviedo.
   • Universitat Pablo Olavide de Sevilla.
   • Universitat Politècnica de Catalunya.
   • Universitat del País Basc.
   • Universitat Politècnica de Madrid.
   • Universitat Rei Juan Carlos de Madrid.
   • Universitat de Santiago de Compostel·la.
   • Universitat de Sevilla.
   • Universitat de València.
   • Universitat de Valladolid.
   • Universitat de Saragossa.
  03 May 2021

  La Universitat de Màlaga s'integra amb AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, la Universitat de Màlaga ha començat a enviar documents via Anota RCP, concretament anotacions de grau.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  20 April 2021

  Gestió de peticions en preproducció Desplegar acordeon

  Per qüestions d'eficiència, passats sis mesos, es rebutjaran les peticions enviades sobre l'entorn de PREPRODUCCIÓ que segueixin en l'estat inicial. Aquestes peticions continuen en aquest estat perquè l'equip tècnic de l'aplicació de RH no ha sol·licitat la seva tramitació a l'equip tècnic d'AnotaRCP.

  06 April 2021

  Noves autoritzacions en Anota RCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, des del 15 de gener s'ha autoritzat la presentació de tipus d'anotacions a les aplicacions de RH (que ja presentaven alguns tipus d'anotació):

  o             Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP).

  o             Ministeri de Defensa.

  o             Consell Superior de Recerques Científiques.

  o             Societat Estatal de Correus i Telègrafs.

  o             Universitat Nacional d'Educació a Distància.

  o             Universitat d'Almeria.

  o             Universitat Autònoma de Madrid.

  o             Universitat de Cadis.

  o             Universitat de Cantàbria.

  o             Universitat Complutense de Madrid.

  o             Universitat Jaume I de Castelló.

  o             Universitat de Múrcia.

  o             Universitat del País Basc.

  o             Universitat Politècnica de Madrid.

  o             Universitat de Sevilla.

  o             Universitat de Valladolid.

  o             Universitat de Saragossa.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 era la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  Tots els ministeris i organismes de l'àmbit del RCP a través del Sistema Integrat de Gestió de Personal.

  Els següents ministeris, organismes i universitats via el seu sistema de RH propi:

   • Els següents organismes a través del seu sistema de RH propi:
   • Agència Estatal d'Administració Tributària.
   • Ministeri de Defensa.
   • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
   • Consell Superior de Recerques Científiques.
   • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
   • Universitat d'Alcalá d'Henares.
   • Universitat d'Alacant.
   • Universitat d'Almeria.
   • Universitat Autònoma de Barcelona.
   • Universitat Autònoma de Madrid.
   • Universitat de Balears.
   • Universitat de Burgos.
   • Universitat de Cadis.
   • Universitat de Cantàbria.
   • Universitat Carlos III de Madrid.
   • Universitat Complutense de Madrid.
   • Universitat d'Extremadura.
   • Universitat de Jaén.
   • Universitat Jaume I de Castelló.
   • Universitat d'Huelva.
   • Universitat de La Corunya.
   • Universitat de La Rioja.
   • Universitat de León.
   • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
   • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
   • Universitat Nacional d'Educació a Distància.
   • Universitat de Múrcia.
   • Universitat d'Oviedo.
   • Universitat Pablo Olavide de Sevilla.
   • Universitat del País Basc.
   • Universitat Politècnica de Madrid.
   • Universitat Rei Juan Carlos de Madrid.
   • Universitat de Santiago de Compostel·la.
   • Universitat de Sevilla.
   • Universitat de València.
   • Universitat de Valladolid.
   • Universitat de Saragossa.
  24 March 2021

  Renovació del certificat de RCP per a accés des de serveis web Desplegar acordeon

  Est és un avís per als responsables de les aplicacions integrades amb els serveis web del Registre Central de Personal (RCP)

  El prestador de serveis de certificació emissor del certificat *.redsara.es utilitzat en els serveis web de RCP ens ha comunicat que va a revocar el certificat actual el divendres 26 de març, sent precís el seu reemplaçament pel nou certificat emès.

  Aquesta substitució serà realitzada en RCP en els entorns de preproducció i producció divendres que ve 26 de març a primera hora d'el matí.

  Adjunt la nova cadena de certificació, perquè revisin si és necessari incorporar-la als seus repositoris de certificats segurs/segurs.

  A l'àrea de descàrregues, secció d'utilitats, prèvia identificació en el PAe, es pot descarregar la nova cadena de certificació, perquè revisin si és necessari incorporar-la als seus repositoris de certificats segurs/segurs.

  Moltes gràcies per la seva col·laboració, una cordial salutació

  L'equip dels sistemes d'informació del Registre Central de Personal.

  15 January 2021

  Noves incorporacions en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat la presentació de les següents anotacions:

  • AEAT: Fi de relació de serveis.
  • CSIC: Reconeixement de serveis previs.
  • Universitat de Cantàbria: Permisos.
  • Universitat de Múrcia: Integració en cos, i cessi+presa de possessió.
  • Universitat d'Oviedo: Fi de relació de serveis i canvi de situació administrativa.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 era la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  Tots els ministeris i organismes de l'àmbit del RCP a través del Sistema Integrat de Gestió de Personal.

  Els següents ministeris, organismes i universitats via el seu sistema de RH propi:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària.
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Consell Superior de Recerques Científiques.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  • Universitat d'Alcalá d'Henares.
  • Universitat d'Alacant.
  • Universitat d'Almeria.
  • Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Universitat Autònoma de Madrid.
  • Universitat de Balears.
  • Universitat de Burgos.
  • Universitat de Cadis.
  • Universitat de Cantàbria.
  • Universitat Carlos III de Madrid.
  • Universitat Complutense de Madrid.
  • Universitat d'Extremadura.
  • Universitat de Girona.
  • Universitat de Granada.
  • Universitat de Jaén.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat d'Huelva.
  • Universitat de La Corunya.
  • Universitat de La Rioja.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat de León.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat Nacional d'Educació a Distància.
  • Universitat de Múrcia.
  • Universitat d'Oviedo.
  • Universitat Pablo Olavide de Sevilla.
  • Universitat del País Basc.
  • Universitat Politècnica de Cartagena.
  • Universitat Politècnica de Catalunya.
  14 January 2021

  La Universitat de Jaén s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, la Universitat de Jaén ha començat a enviar documents via Anota RCP, concretament reconeixements de grau personal.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  14 January 2021

  La Universitat de Cadis s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, la Universitat de Cadis ha començat a enviar documents via Anota RCP, concretament reconeixements de grau personal.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  13 January 2021

  Nova versió del manual d'integració d'AnotaRCP Desplegar acordeon

  Es publica a l'àrea de descàrregues, secció 'Documents d'integració', una nova versió del manual d'integració corresponent amb la nova versió d'Anota alliberada al desembre, que inclou els següents canvis:

  • Campos per a la capçalera dels documents.
  • Campos per identificar el nomenament o contracte al que es refereix una anotació.
  • Campos per poder associar la petició a l'oficina delegada del RCP més adequada per a la seva tramitació.
  • S'indica que no s'ha d'informar el camp NRP.
  • S'inclou el camp NRP en la resposta de les anotacions d'integració en cos i canvi de conveni.

  Es recomana la seva lectura perquè les millores faciliten la gestió de les peticions.

  12 January 2021

  Nova versió de Test EditaRCP Desplegar acordeon

  Es publica a l'àrea de descàrregues, secció utilitats, una nova versió del Test EditaRCP, que inclou els fitxers XML adaptats a l'última versió, així com els nous certificats en el trustore.

  L'eina de test permet obtenir exemples dels documents registrals que genera, per facilitar l'estudi de la integració de l'aplicacions de RH amb el servei web EditaRCP.

  23 December 2020

  Nova versió d'AnotaRCP Desplegar acordeon

  S'ha posat a la disposició de les aplicacions de RH que s'integren amb AnotaRCP una nova versió que inclou els següents canvis, detallats en un document a l'àrea de descàrregues:

  • Campos per a la capçalera dels documents.
  • Campos per identificar el nomenament o contracte al que es refereix una anotació.
  • Campos per poder associar la petició a l'oficina delegada del RCP més adequada per a la seva tramitació.
  • S'indica que no s'ha d'informar el camp NRP.
  • S'inclou el camp NRP en la resposta de les anotacions d'integració en cos i canvi de conveni.

  Es publica en l'áera de descàrregues una nova versió de tots els formats d'anotacions.

   

  21 December 2020

  Noves autoritzacions en Anota RCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat la presentació de les següents anotacions:

  • AEAT: Complement de director general i canvi de situació administrativa.
  • CSIC: Reducció de jornada.
  • Universitat Autònoma de Barcelona: Preses de possessió.
  • Universitat de Cantàbria: Cessaments i preses de possessió.
  • Universitat d'Extremadura: Complement de director general.
  • Universitat de Girona: Cessaments.
  • Universitat de Múrcia: Nomenaments.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 era la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  Tots els ministeris i organismes de l'àmbit del RCP a través del Sistema Integrat de Gestió de Personal.

  Els següents ministeris, organismes i universitats via el seu sistema de RH propi:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària.
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Consell Superior de Recerques Científiques.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  • Universitat d'Alcalá d'Henares.
  • Universitat d'Alacant.
  • Universitat d'Almeria.
  • Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Universitat Autònoma de Madrid.
  • Universitat de Balears.
  • Universitat de Burgos.
  • Universitat de Cantàbria.
  • Universitat Carlos III de Madrid.
  • Universitat Complutense de Madrid.
  • Universitat d'Extremadura.
  • Universitat de Girona.
  • Universitat de Granada.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat d'Huelva.
  • Universitat de La Corunya.
  • Universitat de La Rioja.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat de León.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat Nacional d'Educació a Distància.
  • Universitat de Múrcia.
  • Universitat d'Oviedo.
  • Universitat Pablo Olavide de Sevilla.
  • Universitat del País Basc.
  • Universitat Politècnica de Cartagena.
  • Universitat Politècnica de Catalunya.
  19 December 2020

  La Universitat del País Basc s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, la Universitat del País Basc ha començat a enviar documents via Anota RCP, concretament reconeixements de serveis previs.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  18 December 2020

  La Universitat d'Almeria s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, la Universitat d'Almeria ha començat a enviar documents via Anota RCP, concretament triennis.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  10 December 2020

  El Ministeri de Defensa s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, el Ministeri de Defensa ha començat a enviar documents de reconeixement de grau personal via Anota RCP.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

   
  04 December 2020

  la Universitat de Granada s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, la Universitat de Granada ha començat a enviar documents via Anota RCP, concretament triennis, preses de possessió, cessaments, pròrrogues, integració en cos, serveis previs i contractes.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  04 December 2020

  Renovació del certificat de RCP per a accés des de serveis web Desplegar acordeon

  Est és un avís per als responsables de les aplicacions integrades amb els serveis web del Registre Central de Personal (RCP)

  Els comuniquem que es posposa l'actualització del certificat utilitzat en els serveis web de RCP, corresponent al domini *.redsara.es, a l'entorn de preproducció al dia 14 de desembre. Es manté el 10 de desembre per a l'entorn de producció. Això es deu al fet que el prestador de serveis de certificació emissor del certificat, Signatura Professional, ens ha comunicat que pròximament es va a revocar el certificat actual, sent precisa la seva substitució pel nou certificat emès.

  A l'àrea de descàrregues, secció d'utilitats, prèvia identificació en el PAe, es pot descarregar la nova cadena de certificació, perquè revisin si és necessari incorporar-la als seus repositoris de certificats segurs/segurs.

  Moltes gràcies per la seva col·laboració, una cordial salutació

  L'equip dels sistemes d'informació del Registre Central de Personal.

  04 December 2020

  La Universitat de Girona s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, la Universitat de Girona ha començat a enviar documents via Anota RCP, concretament reconeixements de triennis.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  04 December 2020

  Noves autoritzacions en Anota RCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat la presentació de les següents anotacions:

  • AEAT: Sancions disciplinàries.
  • Consell Superior de Recerques Científiques: Contractes i llicències.
  • Ministeri de Defensa: Graus.
  • Universitat Alcalá d'Henares: Pròrrogues.
  • Universitat d'Alacant: Preses de possessió, triennis.
  • Universitat de Burgos: Preses de possessió, pròrrogues.
  • Universitat de Cantàbria: Pròrrogues: Nou document identificatiu i variació de dades personals, modificació de característiques de lloc.
  • Universitat Carlos III de Madrid: Pròrrogues.
  • Universitat Complutense de Madrid: Cessaments i preses de possessió.
  • Universitat de Múrcia: Complement de director general.
  • Universitat d'Oviedo: Cessaments.
  • Universitat de Santiago de Compostel·la: Canvi de situació administrativa i preses de possessió.
  • Universitat de Valladolid: Complement de director general.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 era la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  Tots els ministeris i organismes de l'àmbit del RCP a través del Sistema Integrat de Gestió de Personal.

  Els següents ministeris, organismes i universitats via el seu sistema de RH propi:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària.
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Consell Superior de Recerques Científiques.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  • Universitat d'Alcalá d'Henares.
  • Universitat d'Alacant.
  • Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Universitat Autònoma de Madrid.
  • Universitat de Balears.
  • Universitat de Burgos.
  • Universitat de Cantàbria.
  • Universitat Carlos III de Madrid.
  • Universitat Complutense de Madrid.
  • Universitat d'Extremadura.
  • Universitat de Girona.
  • Universitat de Granada.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat d'Huelva.
  • Universitat de La Corunya.
  • Universitat de La Rioja.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat de León.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat Nacional d'Educació a Distància.
  • Universitat de Múrcia.
  • Universitat d'Oviedo.
  • Universitat Pablo Olavide de Sevilla.
  • Universitat Politècnica de Cartagena.
  • Universitat Politècnica de Catalunya.
  04 December 2020

  La Universitat Politècnica de Cartagena s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat a la Universitat Politècnica de Cartagena per a la presentació de resolucions de reconeixement de grau.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  04 December 2020

  La Universitat Politècnica de Catalunya s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat a la Universitat Politècnica de Catalunya per a la presentació de resolucions de reconeixement de triennis.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  20 November 2020

  Nous formats de documents per a personal laboral Desplegar acordeon

  La resolució del 10 de novembre de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, que es pot consultar a l'apartat de descàrregues d'AnotaRCP, aprova els formats de fulla de serveis i documents registrals per al personal laboral de l'IV Conveni col·lectiu únic de l'Estat (IV CUAGE).

  L'IV CUAGE estableix una classificació basada en grups professionals, especialitats professionals i/o famílies professionals.

  Encara que actualment només aquest conveni segueix aquest sistema de classificació, en previsió que altres convenis, tant de l'estat com d'universitats segueixin aquest sistema en un futur, es recomana tenir en compte aquests nous formats, que conviuran amb els quals ja existien basats en categories professionals.

  Les unitats de RH que gestionin personal del conveni únic de l'Estat hauran de seguir aquests models quan els llocs s'enquadrin.

  Els nous models estan publicats en  https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/rcp/documentacion-rcp.html . EditaRCP està adaptat a aquests models.

  19 November 2020

  Renovació del certificat de RCP per a accés des de serveis web Desplegar acordeon

  Est és un avís per als responsables de les aplicacions integrades amb els serveis web del Registre Central de Personal (RCP)

  Els comuniquem que a partir del proper juevse 10 de desembre es procedirà a l'actualització del certificat utilitzat en els serveis web de RCP, corresponent al domini *.redsara.es, en els entorns de preproducció i producció. Això es deu al fet que el prestador de serveis de certificació emissor del certificat, Signatura Professional, ens ha comunicat que pròximament es va a revocar el certificat actual, sent precisa la seva substitució pel nou certificat emès.

  A l'àrea de descàrregues, secció d'utilitats, prèvia identificació en el PAe, es pot descarregar la nova cadena de certificació, perquè revisin si és necessari incorporar-la als seus repositoris de certificats segurs/segurs.

  Moltes gràcies per la seva col·laboració, una cordial salutació

  L'equip dels sistemes d'informació del Registre Central de Personal.

  15 November 2020

  Noves autoritzacions en Anota RCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat la presentació de les següents anotacions:

  • Universitat d'Alacant: cessament en lloc de treball.
  • Universitat Autònoma de Madrid: presa de possessió en lloc de treball.
  • Universitat de Burgos: grau personal i cessament en lloc de treball.
  • Universitat de Cantàbria: prolongació de relació de serveis.
  • Universitat Complutense de Madrid: Inscripció de funcionaris.
  • Universitat d'Oviedo: canvi de conveni.
  • Universitat Pablo d'Olavide de Sevilla: Pròrroga de contracte.
  • Universitat de Valladolid: grau personal i cessament en lloc de treball.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 era la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  • Tots els ministeris i organismes de l'àmbit del RCP a través del Sistema Integrat de Gestió de Personal.
  • Els següents ministeris, organismes i universitats via el seu sistema de RH propi:
  • Agència Estatal d'Administració Tributària.
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Consell Superior de Recerques Científiques.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  • Universitat d'Alcalá d'Henares.
  • Universitat d'Alacant.
  • Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Universitat Autònoma de Madrid.
  • Universitat de Balears.
  • Universitat de Burgos.
  • Universitat de Cantàbria.
  • Universitat Carlos III de Madrid.
  • Universitat Complutense de Madrid.
  • Universitat d'Extremadura.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat d'Huelva.
  • Universitat de La Corunya.
  • Universitat de La Rioja.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat de León.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat Nacional d'Educació a Distància.
  • Universitat de Múrcia.
  • Universitat d'Oviedo.
  • Universitat Pablo Olavide de Sevilla.
  • Universitat Politècnica de Madrid.
  • Universitat Rei Juan Carlos de Madrid.
  • Universitat de Santiago de Compostel·la.
  • Universitat de Sevilla.
  • Universitat de València.
  • Universitat de Valladolid.
  • Universitat de Saragossa.
  05 November 2020

  Noves autoritzacions en Anota RCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat la presentació de les següents anotacions:

  Consell Superior de Recerques Científiques: graus, canvis de situació administrativa i pròrrogues de contractes.

  Societat Estatal de Correus i Telègrafs: llicències.

  Universitat Carlos III de Madrid: triennis.

  Universitat de Cantàbria: cessaments i serveis previs.

  Universitat Complutense de Madrid: cessaments.

  Universitat de La Corunya: graus i triennis.

  Universitat Pablo d'Olavide: graus.

  Universitat Politècnica de Madrid: serveis previs, cessaments, preses de possessió, graus, prolongació de servei actiu, llicències, i document d'anul·lació DESER.

  Universitat de Santiago de Compostel·la: cessaments i complement de director general.

  Universitat de Sevilla: prolongació de servei actiu.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 era la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  • Tots els ministeris i organismes de l'àmbit del RCP a través del Sistema Integrat de Gestió de Personal.
  • Els següents ministeris, organismes i universitats via el seu sistema de RH propi:
  • Agència Estatal d'Administració Tributària.
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Consell Superior de Recerques Científiques.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  • Universitat d'Alcalá d'Henares.
  • Universitat d'Alacant.
  • Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Universitat Autònoma de Madrid.
  • Universitat de Balears.
  • Universitat de Burgos.
  • Universitat de Cantàbria.
  • Universitat Carlos III de Madrid.
  • Universitat Complutense de Madrid.
  • Universitat d'Extremadura.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat d'Huelva.
  • Universitat de La Corunya.
  • Universitat de La Rioja.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat de León.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat Nacional d'Educació a Distància.
  • Universitat de Múrcia.
  • Universitat d'Oviedo.
  • Universitat Pablo Olavide de Sevilla.
  • Universitat Politècnica de Madrid.
  • Universitat Rei Juan Carlos de Madrid.
  • Universitat de Santiago de Compostel·la.
  • Universitat de Sevilla.
  • Universitat de València.
  • Universitat de Valladolid.
  • Universitat de Saragossa.
  05 November 2020

  La Universitat Pablo d'Olavide s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, la Universitat Pablo d'Olavide de Sevilla ha començat a enviar documents via Anota RCP, concretament reconeixements de grau personal.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  02 October 2020

  Les universitats de La Corunya, Santiago, Huelva, Valladolid i Rei Juan Carlos s'incorporen en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat a les següents universitats a enviar les següents anotacions:

  - Universitat de La Corunya: graus.

  - Universitat de Santiago de Compostel·la: triennis.

  - Universitat d'Huelva: triennis, preses de possessió, cessaments, complement de director general, graus i pròrrogues.

  - Universitat de Valladolid: prolongació.

  - Universitat Rei Juan Carlos de Madrid: graus i complement de director general.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  02 October 2020

  S'integren en AnotaRCP més del 50% de les universitats públiques d'Espanya Desplegar acordeon

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal (RCP) per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Pràcticament tots els ministeris ja envien documents electrònics des dels seus sistemes d'informació de RH al Registre Central de Personal via AnotaRCP:

  27 universitats públiques d'un total de 50 que hi ha a Espanya també estan integrades amb AnotaRCP:

  • Universitat d'Alcalá d'Henares.
  • Universitat d'Alacant.
  • Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Universitat Autònoma de Madrid.
  • Universitat de Balears.
  • Universitat de Burgos.
  • Universitat de Cantàbria.
  • Universitat Carlos III de Madrid.
  • Universitat Complutense de Madrid.
  • Universitat d'Extremadura.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat d'Huelva.
  • Universitat de La Corunya.
  • Universitat de La Rioja.
  • Universitat de León.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat Nacional d'Educació a Distància.
  • Universitat de Múrcia.
  • Universitat d'Oviedo.
  • Universitat Politècnica de Madrid.
  • Universitat Rei Juan Carlos de Madrid.
  • Universitat de Santiago de Compostel·la.
  • Universitat de Sevilla.
  • Universitat de València.
  • Universitat de Valladolid.
  • Universitat de Saragossa.

  La resta d'universitats estan en fase d'implantació. S'espera que a la fi de 2020 totes les universitats i ministeris estiguin integrats. 

   

  28 September 2020

  La Universitat de Las Palmas de Gran Canària enviarà documents M4R Desplegar acordeon

  El document registral M4R permet a les universitats públiques inscriure el personal laboral sense exigir que figuri la signatura del treballador, sent una via alternativa a la remissió del document M5R.

  Es va aprovar per rsolución de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública  en el BOE del 3 d'agost de 2020.

  Un mes després, la Universitat de Las Palmas de Gran Canària ha superat les proves d'enviament d'aquest document, sent la primera universitat pública d'Espanya que enviarà documents M4R via AnotaRCP.

  17 September 2020

  Noves autoritzacions en Anota RCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat la presentació de les següents anotacions:

  Ministerio de Educación: Cambio de situación, fin de relación de servicios, cese y servicios previos.

  Societat Estatal de Correus i Telègrafs: Cambio de situació, fi de relació de serveis i cessament.

  Universitat d'Alcalá: Complement de director general.

  Universitat Autònoma de Madrid: Cessament i complement de director general.

  Universitat de Cantàbria: Canvi de conveni, grau, complement de director general, i integració en cos.

  Universitat Complutense de Madrid: Contractes de personal laboral.

  Universitat Nacional d'Educació a Distància: Cessaments i preses de possessió.

  Universitat de València: Cessaments.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Las unidades gestoras de RRHH pueden, mediante las aplicaciones de RRHH que se integran con Anota RCP, enviar al RCP documentos registrales firmados electrónicamente por la autoridad competente. Una vez recibidos, esos documentos son tramitados también electrónicamente por la oficina delegada del RCP, que los anota, firma y almacena en el sistema de gestión de documentos registrales RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Sistema Integrado de Gestión de Personal (SIGP, - servicio común de la AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Consell Superior de Recerques Científiques.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  • Universitat d'Alcalá d'Henares.
  • Universitat d'Alacant.
  • Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Universitat Autònoma de Madrid.
  • Universitat de Balears.
  • Universitat de Burgos.
  • Universitat de Cantàbria.
  • Universitat Carlos III de Madrid.
  • Universitat Complutense de Madrid.
  • Universitat d'Extremadura.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de La Rioja.
  • Universitat de León.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat Nacional d'Educació a Distància.
  • Universitat de Múrcia.
  • Universitat d'Oviedo.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Politècnica de Madrid.
  • Universitat de Sevilla.
  • Universitat de València.
  • Universitat de Saragossa.
  17 September 2020

  La Universitat de Sevilla s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat a la Universitat de Sevilla per a la presentació de resolucions de reconeixement de grau personal.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  17 September 2020

  La Universitat de La Rioja s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat a la Universitat de La Rioja per a la presentació d'anotacions de grau personal, complement de director general, i triennis.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  17 September 2020

  La Universitat d'Extremadura s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat a la Universitat d'Extremadura per a la presentació de resolucions de reconeixement de grau personal.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  17 September 2020

  El CSIC s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat al Centre Superior de Recerques Científiques per a la presentació de resolucions de cessament, presa de possessió, i triennis.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  17 September 2020

  La Universitat d'Oviedo s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat a la Universitat d'Oviedo per a la presentació d'anotacions de grau personal, presa de possessió, pròrroga, triennis, i prolongació de serveis.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  17 September 2020

  La Universitat Autònoma de Barcelona s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat a la Universitat Autònoma de Barcelona per a la presentació d'anotacions de cessament en lloc de treball.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  17 September 2020

  La Universitat de les Illes Balears s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat a la Universitat de les Illes Balears per a la presentació de resolucions de reconeixement de grau personal.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  03 August 2020

  La Universitat d'Alcalá d'Henares s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat a la Universitat d'Alcalá d'Henares per a la presentació de resolucions de reconeixement de grau personal.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP (per ordre d'incorporació):

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  • Universitat de Burgos.
  • Universitat Politècnica de Madrid.
  • Universitat de Cantàbria.
  • Universitat Autònoma de Madrid.
  • Universitat Nacional d'Educació a Distància.
  • Universitat Complutense de Madrid.
  • Universitat d'Alacant.
  03 August 2020

  Noves autoritzacions en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat la presentació dels següents documents:

  Universitat d'Alcalá d'Henares: Reconeixement de triennis.

  Universitat de Las Palmas de Gran Canària: DESER i DPR.

  Ministeri d'Educació: F5R i Reconeixement de Serveis Previs.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP (per ordre d'incorporació):

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  • Universitat de Burgos.
  • Universitat Politècnica de Madrid.
  • Universitat de Cantàbria.
  • Universitat Autònoma de Madrid.
  • Universitat Nacional d'Educació a Distància.
  • Universitat Complutense de Madrid.
  • Universitat de València.
  • Universitat d'Alacant.
  • Universitat d'Alcalá d'Henares.
  03 August 2020

  S'aprova el document registral M4R Desplegar acordeon

  Es publica en el BOE del 3 d'agost de 2020 la resolució de 28 de juliol de 2020 de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, per la qual s'aprova el format del document registral MR4 del Registre Central de Personal.

  El document M4R permetrà a les universitats públiques inscriure al personal laboral amb un document d'inscripció que no exigeixi signatura del treballador, similar al document M3R existent per al personal laboral de l'Administració General de l'Estat.

  Fins ara, l'únic document registral que permetia a les universitats la inscripció de personal laboral era el M5R, que inclou dues signatures: La del treballador i la de la persona competent per part de RH.

  Anota RCP i Edita RCP estan adaptats al document M4R.

  Enllaç a la publicació en el BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2020-9022

  30 July 2020

  Propera revocació del certificat intermedi d'AnotaRCP Desplegar acordeon

  Est és un avís per als usuaris dels serveis web del Registre Central de Personal (RCP) en els entorns de preproducció i producció.

  El prestador de serveis de certificació, Signatura Professional, que és l'emissor del certificat *.redsara.es utilitzat en RCP, ens comunica que va a revocar el certificat intermedi de la ruta de certificació, amb CN = AC Firmaprofesional – INFRAESTRUCTURA, el proper 8 d'agost. Aquesta actuació que va a realitzar Signatura Professional no invalida el certificat *.redsara.es.

  Es tracta del certificat intermedi, per la qual cosa si no realitzen validacions de certificats intermedis no seria necessari realitzar cap substitució, ja que el certificat final de lloc web per al domini *.redsara.es, que els enviem al juny no canvia en absolut.

  El certificat intermedi facilitat pel Prestador està disponible a l'àrea de descàrregues, secció utilitats, a fi de que realitzin les actuacions oportunes en els seus repositoris de certificats segurs/segurs.

  Moltes gràcies per la seva col·laboració, una cordial salutació.

  27 July 2020

  La Universitat d'Alacant s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat a la Universitat d'Alacant per a la presentació de resolucions de reconeixement del dret a complement de destinació de Director General.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP (per ordre d'incorporació):

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  • Universitat de Burgos.
  • Universitat Politècnica de Madrid.
  • Universitat de Cantàbria.
  • Universitat Autònoma de Madrid.
  • Universitat Nacional d'Educació a Distància.
  • Universitat Complutense de Madrid.
  27 July 2020

  Noves autoritzacions en Anota RCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat la presentació dels següents documents:

  Societat Estatal de Correus i Telègrafs: Reducció de jornada.

  Universitat de Las Palmas de Gran Canària: Cessaments.

  Ministeri d'Educació: DESER.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP (per ordre d'incorporació):

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  • Universitat de Burgos.
  • Universitat Politècnica de Madrid.
  • Universitat de Cantàbria.
  • Universitat Autònoma de Madrid.
  • Universitat Nacional d'Educació a Distància.
  • Universitat Complutense de Madrid.
  • Universitat de València.
  • Universitat d'Alacant.
  17 July 2020

  Noves autoritzacions en Anota RCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat la presentació dels següents documents:

  Universitat Autònoma de Barcelona: Complemento director general.

  Universitat d'Alcalá d'Henares: Grau personal.

  UNED: Triennis i grau personal.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP (per ordre d'incorporació):

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  • Universitat de Burgos.
  • Universitat Politècnica de Madrid.
  • Universitat de Cantàbria.
  • Universitat Autònoma de Madrid.
  • Universitat Nacional d'Educació a Distància.
  • Universitat Complutense de Madrid.
  17 July 2020

  La Universitat de València s'integra amb AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat a la Universitat de València per a la presentació via AnotaRCP de triennis de personal funcionari.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP (per ordre d'incorporació):

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  • Universitat de Burgos.
  • Universitat Politècnica de Madrid.
  • Universitat de Cantàbria.
  • Universitat Autònoma de Madrid.
  17 July 2020

  La Universitat Complutense de Madrid s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat a la Universitat Complutense de Madrid per a la presentació via AnotaRCP de pròrrogues de contractes.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP (per ordre d'incorporació):

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  • Universitat de Burgos.
  • Universitat Politècnica de Madrid.
  • Universitat de Cantàbria.
  • Universitat Autònoma de Madrid.
  16 July 2020

  Títols i fulles de servei en format electrònic Desplegar acordeon

  El Sistema d'Informació RCP incorpora la generació de títols i fulles de servei electrònics d'empleats públics de l'estat i universitats, en substitució del paper

  El 16 de juliol de 2020 ha entrat en vigor la  Resolució de 8 de juliol de 2020, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública(Obre en nova finestra)  , per la qual s'estableixen nous models de títols administratius i fulles de servei en format electrònic del personal inclòs en l'àmbit del Registre Central de Personal.

  D'acord amb la citada resolució, els títols de funcionaris de carrera i les fulles de servei del personal funcionari interí, eventual i laboral no s'elaboraran a partir d'aquesta data en paper i passaran a emetre's exclusivament en format electrònic. Els títols i fulles de servei podran ser descarregats pels interessats des de  Carpeta Ciutadana(Obre en nova finestra)  , la  seu electrònica de Funciona(Obre en nova finestra)   i el  Portal Funciona(Obre en nova finestra)  . Així mateix, els òrgans de personal competents podran accedir a aquests documents en el Registre Central de Personal.

  Aquest avanç tecnològic ha estat implementat per la Secretaria General d'Administració Digital en col·laboració amb la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública. Substitueix l'únic original imprès en paper de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre per un document electrònic signat amb segell d'òrgan, custodiat en l'expedient personal de l'empleat públic.

  A més comporta una posada a la disposició d'aquests documents amb molta més antelació per als empleats públics i els òrgans de personal, reduint la càrrega de treball i la possibilitat d'errors, i permetent una gestió documental més eficient i sostenible mediambientalment.

  16 July 2020

  Nova versió d'EditaRCP en producció Desplegar acordeon

  Ja està disponible en producció una nova versió d'EditaRCP que inclou canvis en algunes etiquetes de l'interfície i incorpora el document Credencial d'Especialitat.

  Es recorda que aquesta versió, igual que l'anterior, inclou el document M4R que afecta a personal d'universitats i que s'aprovarà pròximament amb una resolució de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública.

  Cal tenir en compte que, a causa del canvi de versió d'Axis, el camp cal informar-ho amb data UTC. El millor és regenerar la capçalera ws:security de nou.

  A l'àrea de descàrregues està disponible un fitxer amb el nou wsdl, xsd i el detall de les correccions.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  10 July 2020

  La Universitat Nacional a Distància s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat a la Universitat Nacional a Distància per a la presentació via AnotaRCP dels reconeixements de complement de destinació de Director General.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP (per ordre d'incorporació):

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  • Universitat de Burgos.
  • Universitat Politècnica de Madrid.
  • Universitat de Cantàbria.
  • Universitat Autònoma de Madrid.
  10 July 2020

  Noves autoritzacions en Anota RCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat la presentació dels següents documents:

  Universitat de Burgos: Triennis.

  Ministeri d'Educació: Preses de possessió.

  Universitat Politècnica de Madrid: Serveis previs.

  Universitat Las Palmas de Gran Canària: Canvis de situació i fi de relació de serveis.

  Universitat Autònoma de Madrid: Triennis.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP (per ordre d'incorporació):

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  • Universitat de Burgos.
  • Universitat Politècnica de Madrid.
  • Universitat de Cantàbria.
  • Universitat Autònoma de Madrid.
  • Universitat Nacional d'Educació a Distància.
  08 July 2020

  Nova versió d'EditaRCP en preproducció Desplegar acordeon

  El dijous 9 de juliol a la tarda estarà disponible en preproducció una nova versió d'EditaRCP que inclou canvis en algunes etiquetes de l'interfície i incorpora el document Credencial d'Especialitat.

  La pujada a producció està prevista per al dijous 16 de juliol a la tarda.

  A l'àrea de descàrregues està disponible un fitxer amb el nou wsdl, xsd i el detall de les correccions.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  03 July 2020

  La Universitat Carlos III de Madrid s'integra en Anota RCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat a la Universitat Carlos III de Madrid per a la presentació via AnotaRCP dels reconeixements de grau.

  També s'ha autoritzat a l'AEAT per a l'enviament de prolongació de serveis, i al Ministeri d'Educació per a l'enviament de documents F32R.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP (per ordre d'incorporació):

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  • Universitat de Burgos.
  • Universitat Politècnica de Madrid.
  • Universitat de Cantàbria.
  • Universitat Autònoma de Madrid.
  26 June 2020

  Nova versió d'EditaRCP Desplegar acordeon

  Està prevista una nova versió d'EditaRCP a mitjan juliol que inclou canvis en algunes etiquetes de l'interfície i incorpora el document Credencial d'Especialitat.

  A l'àrea de descàrregues està disponible un fitxer amb el nou wsdl, xsd i el detall de les correccions.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  26 June 2020

  La Universitat de Cantàbria s'integra en AnotaRCP Desplegar acordeon

  Una vegada superades les proves, s'ha autoritzat a la Universitat de Cantàbria per a la presentació via AnotaRCP dels reconeixements de triennis.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP (per ordre d'incorporació):

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  • Universitat de Burgos.
  • Universitat Politècnica de Madrid.
  • Universitat de Cantàbria.
  • Universitat Autònoma de Madrid.
  26 June 2020

  Noves autoritzacions en Anota RCP Desplegar acordeon

  S'autoritza als següents sistemes d'informació l'enviament mitjançant AnotaRCP:

  • Universitat de Saragossa: Pròrrogues.
  • Universitat Autònoma de Madrid: Graus.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs: Triennis.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  19 June 2020

  Nou formulari de contacte Desplegar acordeon

  El formulari de contacte per a la integració amb els serveis web de RCP ha canviat d'adreça.

  La nova url és  https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/rcp .

  És molt important indicar el tipus d'incidència i l'entorn sobre el qual es realitza.

  El nou formulari permet, no només la gestió de temes TIC, sinó també de temes de caràcter administratiu sobre la gestió en el RCP. Per aquest motiu és molt important explicar el més detalladament possible si és un tema TIC o de gestió (tipus legal/administratiu).

  19 June 2020

  Renovació del certificat de RCP per a accés des de serveis web Desplegar acordeon

  Est és un avís per als responsables de les aplicacions integrades amb els serveis web del Registre Central de Personal (RCP)

  Els comuniquem que a partir del proper dilluns 29 es procedirà a l'actualització del certificat utilitzat en els serveis web de RCP, corresponent al domini *.redsara.es, en els entorns de preproducció i producció.

  A l'àrea de descàrregues, secció d'utilitats, prèvia identificació en el PAe, es pot descarregar la nova cadena de certificació, perquè revisin si és necessari incorporar-la als seus repositoris de certificats segurs/segurs.

  Moltes gràcies per la seva col·laboració, una cordial salutació

  L'equip dels sistemes d'informació del Registre Central de Personal.

  12 June 2020

  Noves autoritzacions en AnotaRCP Desplegar acordeon

  S'autoritza als següents sistemes d'informació l'enviament mitjançant AnotaRCP:

  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP), servei comú de l'Estat: inscripcions de personal funcionari, preses de possessió i reconeixement de serveis previs.
  • Ministeri d'Educació: inscripció de personal laboral docent.
  • Universitat Politècnica de Madrid: reconeixement de triennis.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària: prolongació de relació de serveis.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  04 June 2020

  SIGP -servei comú de l'Estat- enviarà contractes, cessaments i documents de modificació de lloc Desplegar acordeon

  El Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP), servei comú de l'Estat, ha sdo autoritzat per enviar inscripcions de contractes, anotacions de cessament, i documents de modificació de lloc de treball. SIGP ho usen la majoria de ministeris i organismes de l'Administració General de l'Estao.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  28 May 2020

  La Societat Estatal de Correus i Telègrafs enviarà anotacions de cessament en lloc de treball Desplegar acordeon

  La Societat Estatal de Correus i Telègrafs ha estat autoritzada a enviar documents d'anotació de cessament en lloc de treball.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  28 May 2020

  SIGP -servei comú de l'Estat- enviarà pròrrogues, integració en cos, canvi de conveni, i documents DESER Desplegar acordeon

  El Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP), servei comú de l'Estat, ha sdo autoritzat per enviar anotacions de pròrroga, d'integració en cos, de canvi de conveni, i documents DESER d'anul·lació.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  • Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
  22 May 2020

  Nota important sobre documents registrals Desplegar acordeon

  Per facilitar l'enregistrament manual dels documents registrals en format paper, amb caràcter general des que es va constituir el RCP, s'ha vingut incloent en la part superior dreta dels documents el tipus de document, DNI i data de referència.

  Exemple: F10R *12345678 *220520

  Aquestes dades ja no és necessari que es reflecteixin en la part superior dreta dels documents, a causa que la tramitació via AnotaRCP és electrònica i no requereix enregistrament manual. Si segueixen enviant aquestes dades, cal tenir en compte que la data de referència ha de correspondre's amb el camp del document que ve reflectit en la columna "Data de Referència" en l'Excel d'Anotacions i documents registrals, publicat en la secció de Descàrregues.

  Per exemple, en el cas dels documents F4R ha de coincidir amb la data de cessament.

  19 May 2020

  La Societat Estatal de Correus i Telègrafs enviarà anotacions de reconeixement de grau personal Desplegar acordeon

  La Societat Estatal de Correus i Telègrafs ha estat autoritzada a enviar documents de reconeixement de grau personal.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  12 May 2020

  Taules de codis de RCP Desplegar acordeon

  Els documents registrals que s'anoten en RCP contenen dades codificades definides en el Registre Central de Personal.

  Es publiquen les taules de conceptes codificats a l'àrea de descàrrega, disponibles per a usuaris donats de alta en el PAe.

  És important que les dades enviades a RCP estiguin vigents en les taules de codis, per això es recomana la seva descàrrega, per assegurar que són compatibles amb les dades dels sistemes de gestió de RH que s'integren amb Anota RCP.

  09 May 2020

  Aclariments sobre les proves d'integració Desplegar acordeon

  Amb la finalitat de facilitar les proves als Organismes que s'estan integrant amb AnotaRCP s'ha publicat una nova versió de la guia ràpida d'integració amb Anota RCP. Està disponible en l'apartat 'Documentació General', del 'Àrea de descàrregues'.

   Es recomana llegir la guia d'integració, concretament l'apartat 3, que s'ha ampliat detallant les fases de les proves:

  1. Obtenció del joc de proves.

  2. Proves tècniques del departament TU de l'organisme que s'integra amb AnotaRCP, amb l'equip TU d'AnotaRCP.

  3. Proves funcionals del departament de RH de l'organisme, amb la Sotsdirecció General del Registre Central de Personal.

  Moltes gràcies per la seva col·laboració.

  08 May 2020

  Avís sobre anotació de titulacions i cursos Desplegar acordeon

  Els documents registrals F10R i L7R d'anotació de titulació o curs de formació contenen informació sobre l'organisme que expedeix el títol o imparteix el curs. Aquesta informació apareix dividida en dos camps, d'emplenament alternatiu: el codi de la unitat, si està codificada en les unitats orgàniques en el RCP, o text lliure, si és un organisme fos de l'àmbit del RCP (i.g. una universitat privada). 

  Encara que aquests dos camps són d'emplenament alternatiu, l'òptim és que s'informi el codi de la unitat sempre que sigui possible, perquè això garanteix major qualitat del sistema i fa més fàcil l'explotació posterior de la informació.

  Per això és imprescindible que s'indiqui aquesta preferència en els sistemes informàtics que generen els documents i els envien a AnotaRCP, mitjançant, per exemple, la incorporació d'un avís o control, i que es difonguin instruccions en aquest sentit als centres gestors de RH.

  En aquest sentit, es pot consultar les unitats orgàniques codificades en el RCP al Portal Funciona, o sol·licitar-les en el formulari  https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/rcptic .

  Moltes gràcies per la seva col·laboració.

  05 May 2020

  El Ministeri d'Educació enviarà anotacions de Reducció de Jornada Desplegar acordeon

  El Ministeri d'Educació ha estat autoritzat a enviar documents de reducció de jornada per a personal funcionari.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  17 April 2020

  La Universitat de Las Palmas de Gran Canària enviarà anotacions de Canvi de Conveni Desplegar acordeon

  La Universitat de Las Palmas de Gran Canària ha estat autoritzada a enviar documents de Canvi de Conveni.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  19 March 2020

  Nova versió d'Edita en producció Desplegar acordeon

  Està disponible una nova versió d'Edita RCP en producció, que inclou variacions en els documents i el nou model M4R que s'aprovaran amb una Resolució de la D.G. de Funció Pública, Es recorda que està publicat a l'àrea de descàrregues una nova versió del manual d'integració amb EditaRCP, que inclou un apartat nou de consells per a l'emplenament de documents registrals.

  Es recomana la lectura d'aquest apartat.

  L'ús d'EditaRCP facilita l'adaptació de la generació de documents registrals quan es produeixin resolucions de la D.G. de Funció Pública modificant-los.

  Està prevista la publicació d'una resolució de la D.G. de Funció Pública aprovant les modificacions en els documents registrals.

   

  13 March 2020

  La Universitat de Las Palmas de Gran Canària enviarà integracions en cos Desplegar acordeon

  La Universitat de Las Palmas de Gran Canària ha estat autoritzada a enviar documents d'integració en cos.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  administrar iniciativa
   
  13 March 2020

  Nova versió d'EditaRCP en preproducció Desplegar acordeon

  Està disponible una nova versió d'Edita RCP, que inclou variacions en els documents i el nou model M4R que s'aprovaran amb una Resolució de la D.G. de Funció Pública, Es recorda que està publicat a l'àrea de descàrregues una nova versió del manual d'integració amb EditaRCP, que inclou un apartat nou de consells per a l'emplenament de documents registrals.

  Es recomana la lectura d'aquest apartat.

  L'ús d'EditaRCP facilita l'adaptació de la generació de documents registrals quan es produeixin resolucions de la D.G. de Funció Pública modificant-los.

  Està prevista la publicació d'una resolució pròximament.

  D'altra banda, es recorda que s'ha publicat una nova versió del Manual d'integració amb AnotaRCP que introdueix importants novetats.

  Finalment, es recomana agilitar el ritme d'implantació de la integració amb AnotaRCP, donada la proximitat del 15 de juliol, data límit d'enviament de documents en suport paper i d'anotacions en fitxers de text.

  04 March 2020

  Nova versió de manual d'integració amb EditaRCP Desplegar acordeon

  Es publica a l'àrea de descàrregues una nova versió del manual d'integració amb EditaRCP, que inclou un apartat nou de consells per a l'emplenament de documents registrals.

  Es recomana la lectura d'aquest apartat.

  L'ús d'EditaRCP facilita l'adaptació de la generació de documents registrals quan es produeixin resolucions de la D.G. de Funció Pública modificant-los.

  Està prevista la publicació d'una resolució pròximament.

  D'altra banda, es recorda que s'ha publicat una nova versió del Manual d'integració amb AnotaRCP que introdueix importants novetats.

  Finalment, es recomana agilitar el ritme d'implantació de la integració amb AnotaRCP, donada la proximitat del 15 de juliol, data límit d'enviament de documents en suport paper i d'anotacions en fitxers de text.

  04 March 2020

  Noves autoritzacions en Anota RCP Desplegar acordeon

  El Ministeri d'Educació ha estat autoritzat pel RCP per enviar cessaments i pròrrogues via AnotaRCP.

  El Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP), que dona servei als ministeris i organismes de l'Administració General de l'Estat, ha estat autoritzat pel RCP per enviar anotacions de grau, triennis i canvis de situació via AnotaRCP.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  25 February 2020

  Novetats en Anota RCP Desplegar acordeon

  Es publiquen els següents documents a l'àrea de Descàrregues:

  Documentació General:

  Nova versió de la llista d'anotacions i documents registrals, incloent en una nova columna la data de referència de cada document, que és la que figura en l'expedient administratiu que els empleats públics poden consultar des de Carpeta Ciutadana o la Seu Funciona, i els gestors de RH des de RCP i els sistemes d'informació integrats amb RCP.

  Nova versió de les regles de gestió de documents registrals, que reflecteix un nou codi de llicència.

  Documents d'integració:

  Format CPG d'anotació de compatibilitat.

  Noves versions de DID, PER, PMC, TCF i VDP, a causa que s'inclou un nou element que temporalment serà opcional, però que en un futur proper serà obligatori. Aquest element permet identificar els casos en els quals un efectiu té oberta més d'una relació de serveis simultàniament. Per exemple, un funcionari de l'estat que a més és professor associat d'una universitat. Es recomana informar aquest element.

  D'altra banda, es recorda la disponibilitat d'elements per informar les dades de contacte de la unitat de RH que remet les peticions i els documents. Es recomana informar aquestes dades per facilitar la gestió dels documents al RCP.

  24 February 2020

  La Universitat de Saragossa començarà a enviar preses de possessió Desplegar acordeon

  La Universitat de Saragossa ha estat autoritzada pel RCP per enviar preses de possessió via AnotaRCP.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  18 February 2020

  Disponiblidad de Portasignatures per a signatura de documents Desplegar acordeon

  Els documents registrals que reflecteixen actes administratius sobre empleats públics, i s'envien al RCP a través d'AnotaRCP, i poden generar-se amb EditaRCP, han d'estar signats electrònicament per l'autoritat competent de ministeri, universitat o organisme en el qual està exercint les seves funcions l'empleat públic.

  L'instrument per a la signatura ha de generar signatures conforme al format publicat en el manual d'integració d'AnotaRCP, i vàlides per a la plataforma @signa de l'Administració General de l'Estat. És l'únic requisit imprescindible. No obstant això, existeixen dos portasignatures que estan a la disposició de les unitats de RH, si no disposen d'un propi. 

  L'ús dels portasignatures ja existents permet alliberar recursos de desenvolupament i manteniment per poder dedicar-los a altres temes necessaris per a l'organització que envia els documents.

  Les universitats públiques poden utilitzar el Portasignatures SARA ofert per la Secretaria General d'Administració Digital a totes les administracions públiques.

  D'altra banda, els ministeris i organismes de l'Administració General de l'Estat poden utilitzar el Portasignatures AGE 

  Tots dos portasignatures poden usar-se en el núvol o instal·lar-se. Si l'ús del portasignatures va a ser massiu, la recomanació és la instal·lació del producte en lloc de l'ús en el núvol.

  Per a més informació poden consultar el següent enllaç:  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/portafirmas .

  14 February 2020

  Noves autoritzacions en Anota RCP i Edita RCP Desplegar acordeon

  Les següents universitats han estat autoritzades per enviar aquestes anotacions via Anota RCP:

  Las Palmas de Gran Canària: Inscripció de personal funcionari i de personal laboral. Reconeixement de temps de serveis a l'efecte de triennis.

  Universitat de Saragossa: Inscripció de personal funcionari.

  D'altra banda, la Universitat de Cantàbria ha estat autoritzada a utilitzar Edita RCP.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  • Universitat de León.
  14 February 2020

  La Universitat de León s'integra en Anot@ RCP Desplegar acordeon

  La Universitat de León ha estat autoritzada per presentar anotacions de titulacions i cursos de formació.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  07 February 2020

  Nova versió d'Anota RCP i Edita RCP en producció Desplegar acordeon

  Ja està disponible una nova versió d'AnotaRCP i EditaRCP que inclou, entre altres novetats:

  Incorporació de nous mètodes per enviar els tipus de documents que no estan associats a anotacions.

  Incorporació de nous mètodes per a l'enviament de documents d'anul·lació DESER.

  Possibilitat d'afegir informació de contacte de la unitat de RH remitent del document, a l'efecte de que el RCP pugui consultar qualsevol tema respecte a la petició.

  Llistat d'errors que retorna Anota RCP.

  Gestió de peticions duplicades.

  Adaptació a l'IV Conveni únic de personal laboral de l'Estat, que inclou la classificació professional basada en especialitats i famílies professionals.

  05 February 2020

  La Universitat Miguel Hernández d'Elx enviarà permisos i llicències Desplegar acordeon

  La Universitat Miguel Hernández d'Elx ha estat autoritzada per presentar llicències i permisos via Anota RCP.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  El 15 de juliol de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  28 January 2020

  Nova versió d'Anota RCP i Edita RCP en preproducció Desplegar acordeon

  Ja està disponible una nova versió d'AnotaRCP i EditaRCP que inclou, entre altres novetats:

  Incorporació de nous mètodes per enviar els tipus de documents que no estan associats a anotacions.

  Incorporació de nous mètodes per a l'enviament de documents d'anul·lació DESER.

  Possibilitat d'afegir informació de contacte de la unitat de RH remitent del document, a l'efecte de que el RCP pugui consultar qualsevol tema respecte a la petició.

  Llistat d'errors que retorna Anota RCP.

  Gestió de peticions duplicades.

  Adaptació a l'IV Conveni únic de personal laboral de l'Estat, que inclou la classificació professional basada en especialitats i famílies professionals.

  23 January 2020

  Nova versió d'Anota RCP Desplegar acordeon

  Es publica una nova versió del Manual d'Integració amb AnotaRCP que inclou, entre altres novetats:

  Incorporació de nous mètodes per enviar els tipus de documents que no estan associats a anotacions.

  Incorporació de nous mètodes per a l'enviament de documents d'anul·lació DESER.

  Possibilitat d'afegir informació de contacte de la unitat de RH remitent del document, a l'efecte de que el RCP pugui consultar qualsevol tema respecte a la petició.

  Llistat d'errors que retorna Anota RCP.

  Gestió de peticions duplicades.

   

  07 January 2020

  Fi de la comunicació en paper al RCP: ampliació del termini fins al 15/07/2020 Desplegar acordeon

  Es comunica que s'amplia fins al 15 de juliol de 2020 la comunicació en paper d'actes administratius i de gestió de personal al Registre Central de Personal (RCP). A partir d'aquesta data, la relació amb el Registre Central de Personal serà exclusivament electrònica.

  A partir d'aquesta data, 15 de juliol de 2020, per tant,

  -    No serà possible la signatura manual dels documents registrals, ni per l'autoritat competent ni per l'oficina delegada, ni la remissió dels mateixos en paper.

  -    No serà possible l'enviament de fitxers plans (.txt) a través de SIRES, el sistema d'intercanvi de fitxers del RCP.

  -    La comunicació amb el RCP haurà de ser electrònica, utilitzant per a això els canals establerts a aquest efecte: SIGP o altres sistemes integrats amb el servei comú “Anota RCP”. La informació d'Anota RCP es pot consultar al Portal d'Administració Electrònica: https://administracionelectronica.gob.es/ctt/anota#.WuGjv4jFLcs

  Es prega difusió d'aquest missatge entre els organismes depenents o vinculats a aquest ministeri.

  -- Sotsdirecció General del Registre Central de Personal Direcció general de la Funció Pública MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  27 December 2019

  El Ministeri d'Educació i Formació professional comença a enviar inscripcions de funcionaris interins Desplegar acordeon

  El Ministeri d'Educació i Funció Pública ha estat autoritzat per presentar inscripcions de personal funcionari interí via Anota RCP.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  L'1 de febrer de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  11 December 2019

  Noves autoritzacions en Anota RCP i Edita RCP Desplegar acordeon

  Els següents organismes han estat autoritzats a presentar les següents anotacions:

  Ministeri d'Educació i Funció Pública: Preses de possessió.

  Universitat Miguel Hernández d'Elx: Nomenaments.

  D'altra banda, els següents organismes han estat autoritzats a usar Edita RCP:

  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Politècnica de Cartagena.
  • Universitat de Saragossa.

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Edita RCP permet la generació de documents registrals en format PDF. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.

  L'1 de febrer de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  30 November 2019

  Guia ràpida per a la integració amb Anota RCP Desplegar acordeon

  Donada la proximitat de la data límit establerta pel RCP per a la comunicació electrònica dels documents registrals (1 de febrer de 2020), s'ha publicat una guia que inclou una sèrie de recomanacions per a la integració dels sistemes de gestió de RH dels organismes amb la suite de serveis Anota RCP; per a l'enviament electrònic de documents registrals al Registre Central de Personal.

  La guia ràpida està disponible a l'àrea de descàrregues.

  29 November 2019

  Noves autoritzacions en Anota RCP Desplegar acordeon

  Els següents organismes han estat autoritzats a presentar les següents anotacions:

  Ministeri d'Educació i Funció Pública: Llicències.

  Agència Estatal d'Administració Tributària: Preses de possessió i cessaments.

  Universitat Miguel Hernández d'Elx: Cessaments.

  Universitat de Las Palmas de Gran Canària: Preses de possessió, cessaments, graus i pròrrogues.

  Anot@ fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  L'1 de febrer de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anot@, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anot@:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  • Universitat de Saragossa.
  28 November 2019

  La Universitat de Saragossa s'integra en Anota RCP Desplegar acordeon

  La Universitat de Saragossa ha estat autoritzada per enviar reconeixements de triennis.

  Anot@ fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  L'1 de febrer de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anot@, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anot@:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  22 November 2019

  El Ministeri d'Educació i Formació Professional comença a enviar triennis i sexennis via AnotaRCP Desplegar acordeon

  El Ministeri d'Educació i Formació Professional, que ja envia alguns tipus d'anotació via Anot@, ha estat autoritzat per enviar reconeixements de triennis i sexennis.

  Anot@ fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  L'1 de febrer de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anot@, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anot@:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  • Universitat Jaume I de Castelló.
  15 November 2019

  La Universitat Miguel Hernández d'Elx enviarà reconeixements de serveis previs i preses de possessió Desplegar acordeon

  La Universitat Miguel Hernández d'Elx, que ja envia alguns tipus d'anotació via Anot@, ha estat autoritzada per enviar reconeixements de serveis previs i preses de possessió.

  Anot@ fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  L'1 de febrer de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anot@, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anot@:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  15 November 2019

  La Universidad Jaume I de Castellón se integra en Anota RCP Desplegar acordeon

  La Universidad Jaume I de Castellón ha comenzado a enviar reconocimientos de trienios al Registro Central de Personal (RCP) vía Anota RCP

  Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  L'1 de febrer de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anota RCP, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anot@, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anota RCP:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  11 November 2019

  L'Agència Estatal d'Administració Tributària comença a enviar triennis via AnotaRCP Desplegar acordeon

  L'Agència Estatal d'Administració Tributària, que ja envia alguns tipus d'anotació via Anot@, ha començat a enviar reconeixements de triennis.

  Anot@ fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  L'1 de febrer de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anot@, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anot@:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  08 November 2019

  El Ministeri d'Educació i Formació Professional comença a enviar cessaments via AnotaRCP Desplegar acordeon

  El Ministeri d'Educació i Formació Professional, que ja enviava alguns tipus d'anotació via Anot@, ha començat a enviar cessaments en lloc de treball.

  Anot@ fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  L'1 de febrer de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anot@, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anot@:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Universitat de Las Palmas de Gran Canària.
  18 October 2019

  La Universitat de Las Palmas de Gran Canària s'integra en Anot@ RCP Desplegar acordeon

  La Universitat de Las Palmas de Gran Canària ha començat a enviar alguns models de documents registrals al Registre Central de Personal (RCP) via Anot@.

  Anot@ fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  L'1 de febrer de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anot@, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

  Ja envien alguns models de documents registrals via Anot@:

  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  • Universitat de Múrcia
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE).
  • Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  11 October 2019

  El Ministeri d'Educació i Formació Professional, i la Universitat Miguel Hernández d'Elx s'integren en Anot@ RCP Desplegar acordeon

  El Ministeri d'Educació i Formació Professional, i la Universitat Miguel Hernández d'Elx han començat a enviar alguns models de documents registrals al Registre Central de Personal (RCP) via Anot@.


  Anot@ fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  L'1 de febrer de 2020 és la data límit establerta pel RCP per a la integració amb Anot@, i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.


  Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anot@, enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, signatura i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.


  L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) , la Universitat de Múrcia i el Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP, - servei comú de l'AGE), són els altres sistemes que ja envien alguns models de documents registrals via Anot@.

  06 May 2019

  Prevista nova versió EditaRCP Desplegar acordeon

  Està prevista una nova versió d'EditaRCP que implica canvis substancials en l'interfície del servei. Es recomana no iniciar treballs d'integració amb edit@rcp fins a l'alliberament de la nova versió.

  Recomanem que comenceu amb el desenvolupament d'Anot@rcp.  Podeu consultar tota la informació en:

  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/anota/descargas#.XMgvvqJH7Vg

  Podeu descarregar-vos el projecte Projecto SoapUI graus i cursos/títols on hi ha algunes peticions de prova que inclouen un document registral d'exemple.  Per a les primeres proves podeu utilitzar aquest document. 

  En el Manual Anota RCP v8 (1471  KB · PDF) en Documents d'Integració podeu veure les instruccions per sol·licitar l'alta en el servei.

  Qualsevol dubte, per favor, dirijanse a nosaltres per aquesta via. Disculpin les molèsties.

  21 February 2018

  Nova versió del manual d'integració d'Anota RCP Desplegar acordeon

  Anota RCP permet a les unitats de RH de l'Administració de l'Estat i de les Universitats Públiques l'enviament de documents electrònics al Registre Central de Personal.ya està disponible a l'àrea de descàrregues:

  Una nova versió del manual d'integració.

  Els annexos de format de les anotacions de grau, títols i cursos.

  Els fitxers WSDL i XSD del servei web.

  Un exemple de projecte SoapUI.

  Es publicaran tots els annexos d'anotacions gradualment, i s'actualitzarà l'exemple de projecte SoapUI incloent més tipus de petició.

  24 March 0021

  Renovació del certificat de RCP per a accés des de serveis web Desplegar acordeon

  Est és un avís per als responsables de les aplicacions integrades amb els serveis web del Registre Central de Personal (RCP)

  El prestador de serveis de certificació emissor del certificat *.redsara.es utilitzat en els serveis web de RCP ens ha comunicat que va a revocar el certificat actual el divendres 26 de març, sent precís el seu reemplaçament pel nou certificat emès.

  Aquesta substitució serà realitzada en RCP en els entorns de preproducció i producció divendres que ve 26 de març a primera hora d'el matí.

  Adjunt la nova cadena de certificació, perquè revisin si és necessari incorporar-la als seus repositoris de certificats segurs/segurs.

  A l'àrea de descàrregues, secció d'utilitats, prèvia identificació en el PAe, es pot descarregar la nova cadena de certificació, perquè revisin si és necessari incorporar-la als seus repositoris de certificats segurs/segurs.

  Moltes gràcies per la seva col·laboració, una cordial salutació

  L'equip dels sistemes d'informació del Registre Central de Personal.

  24 March 0021

  Renovació del certificat de RCP per a accés des de serveis web Desplegar acordeon

  Est és un avís per als responsables de les aplicacions integrades amb els serveis web del Registre Central de Personal (RCP)

  El prestador de serveis de certificació emissor del certificat *.redsara.es utilitzat en els serveis web de RCP ens ha comunicat que va a revocar el certificat actual el divendres 26 de març, sent precís el seu reemplaçament pel nou certificat emès.

  Aquesta substitució serà realitzada en RCP en els entorns de preproducció i producció divendres que ve 26 de març a primera hora d'el matí.

  Adjunt la nova cadena de certificació, perquè revisin si és necessari incorporar-la als seus repositoris de certificats segurs/segurs.

  A l'àrea de descàrregues, secció d'utilitats, prèvia identificació en el PAe, es pot descarregar la nova cadena de certificació, perquè revisin si és necessari incorporar-la als seus repositoris de certificats segurs/segurs.

  Moltes gràcies per la seva col·laboració, una cordial salutació

  L'equip dels sistemes d'informació del Registre Central de Personal.

  Subscripcions

  En aquesta àrea podrà donar-se de alta per rebre les notificacions de canvis que es realitzin en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introdueixi l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introdueixi l'email per donar-se de baixa de la subscripció.
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable