Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Ticketing Gestor d'Incidències

 • Descripció Funcional

  Partint del concepte d'Incidència, entès com tota aquella pregunta plantejada per un ciutadà en el servei 060 i a la qual el primer nivell d'aquest servei no ha pogut contestar, obrint-se així un procediment intern per a la seva resolució i posterior enviament de resposta al ciutadà, es defineixen com a característiques principals de l'aplicatiu les que segueixen:

  • Interfície gràfica per al manteniment d'incidències.
   Es disposa d'una interfície Web a nivell Intranet que permet realitzar totes les tasques de manteniment d'incidències i canvis d'estat de les mateixes
  • Interfície gràfica per al manteniment d'usuaris.
   Es disposa d'una interfície Web a nivell Intranet que permet realitzar totes les tasques de manteniment d'usuaris, així com el control dels permisos i rols dels mateixos dins de l'aplicatiu.
  • Sistema de generació d'informes d'incidències.
   Es generen informes amb la informació de les incidències així com dels accessos dels usuaris a les mateixes amb els següents resultats entre uns altres:
   1. Incidències resoltes
   2. Incidències resoltes per usuari
   3. Incidències pendents de solució

  Descripció Tècnica

  Solució:

  Aplicació Web desenvolupada amb Java + J2ee. Basada en el model de struts MVC, utilitza el framework propi del MINHAP que combina Struts i Spring.

  El servidor d'aplicacions sobre el qual corre l'aplicació és JBOSS, atacant una base de dades Oracle usant com a motor de persistència Hibernate.

  L'autenticació dels usuaris amb accés als aplicatius es gestiona a través d'OpenLdap.

  Requisits Tècnics:

  Els requisits mínims per a aquest projecte són :

  • Màquina virtual de java jdk 1.5 o superior
  • Servidor d'aplicacions Jboss , encara que també podria utilitzar-se un Tomcat
  • Instància de base de dades Oracle 9i
  • Openldap

  Llenguatge:

  Framework propi del MINHAP basat en Struts amb Spring integrat.

  Estàndards:

  Struts, XML

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable