Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Ticketing Xestor de Incidencias

 • Descrición Funcional

  Partindo do concepto de Incidencia, entendido como toda aquela pregunta exposta por un cidadán no servizo 060 e á cal o primeiro nivel deste servizo non puido contestar, abríndose así un procedemento interno para a súa resolución e posterior envío de resposta ao cidadán, defínense como características principais da aplicación as que seguen:

  • Interface gráfica para o mantemento de incidencias.
   Disponse dunha interface Web a nivel Intranet que permite realizar todas as tarefas de mantemento de incidencias e cambios de estado das mesmas
  • Interface gráfica para o mantemento de usuarios.
   Disponse dunha interface Web a nivel Intranet que permite realizar todas as tarefas de mantemento de usuarios, así como o control dos permisos e roles dos mesmos dentro da aplicación.
  • Sistema de xeración de informes de incidencias.
   Xéranse informes coa información das incidencias así como dos accesos dos usuarios ás mesmas cos seguintes resultados entre outros:
   1. Incidencias resoltas
   2. Incidencias resoltas por usuario
   3. Incidencias pendentes de solución

  Descrición Técnica

  Solución:

  Aplicación Web desenvolvida con Java + J2ee. Baseada no modelo de struts MVC, utiliza o framework propio do MINHAP que combina Struts e Spring.

  O servidor de aplicacións sobre o que corre a aplicación é JBOSS, atacando unha base de datos Oracle usando como motor de persistencia Hibernate.

  A autenticación dos usuarios con acceso ás aplicacións xestiónase a través de OpenLdap.

  Requisitos Técnicos:

  Os requisitos mínimos para este proxecto son :

  • Máquina virtual de java jdk 1.5 ou superior
  • Servidor de aplicacións Jboss , aínda que tamén podería utilizarse un Tomcat
  • Instancia de base de datos Oracle 9i
  • Openldap

  Linguaxe:

  Framework propio do MINHAP baseado en Struts con Spring integrado.

  Estándares:

  Struts, XML

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Responsable