Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Servizos Comúns de Tramitación Electrónica

 • Indicadores:

  Algúns datos sobre o grao de utilización dalgúns SCTEs en 2010:

  • Reg. Electrónico : 77.690 documentos rexistrados
  • Consultas de situación de expedientes: 2.700
  • Notificacións telemáticas realizadas: 176

  Descrición Funcional

  Coa inclusión dos medios electrónicos na xestión administrativa, establécese unha nova canle de comunicación entre o cidadán e a Administración Pública que mellora a calidade do servizo prestado e facilita unha administración áxil, eficiente, eficaz e preparada para poder dar resposta ás necesidades dos cidadáns e empresas. A consolidación do AE require a previa habilitación dun conxunto de aplicacións, denominadas Servizos Comúns de Tramitación Electrónica, SCTEs, que posibiliten e faciliten a interacción e relacións entre cidadán e empresas e a Administración a través de medios telemáticos.

  A este respecto e desde o punto de vista funcional, a iniciativa pode desagregarse en :.

  Firma Electrónica: que se desagrega á súa vez en:

  • Externa: Dirixida a despregar certificados de empregado público a aqueles xestores e responsables de tramitación electrónica de procedementos e altos cargos do CM.
  • Interna: Habilitar a cidadáns e empresas a interacción coa Administración rexional por medios electrónicos a través do recoñecemento de certificados emitidos polo PSCs
  • Portafirmas: Aplicación informática que permite incorporar a firma electrónica en documentos electrónicos en substitución dos documentos en formato papel asinados manualmente.
  • Notificaciones Telemáticas, NOTE: Servizo que permite enviar/recibir de modo seguro notificacións e comunicacións oficiais vía internet, mediante e-mail e/ou móbil.
  • Situación do expediente, SIEX: Permite ao cidadán realizar consultas a través de Internet sobre a situación do seu expediente.
  • Registro Electrónico, e-Reg: Sistema telemático de recepción e remisión de solicitudes, escritos e comunicacións dos cidadáns a algunha unidade da Administración rexional.
  • Pasarela de Pagos: realización de pagos á Administración a través de Internet, e realización de consultas sobre a situación na que se atopan os pagos efectuados.
  • Código de Verificación Electrónico, COVE, para a comprobación telemática da autenticidade e veracidade de documentos electrónicos emitidos polo CM en soporte electrónico.

  Descrición Técnica

  Desde o punto de vista tecnolóxico, a solución desenvolveu as aplicacións SCTEs como J2EE, con infraestruturas de sistemas operativos Linux Red Hat, BBDD Oracle 9/10, servidores de aplicacións IAS, a pasarela de pagos de TB Solutions, unha plataforma ASF para firma electrónica de TB Solutions, unha plataforma Documentum para arquivo electrónico e formularios, libraría iText e plataforma Livecycle de Adobe.
   

Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas