Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Servicis Comuns de Tramitació Electrònica

 • Indicadors:

  Algunes dades sobre el grau d'utilització d'alguns SCTEs en 2010:

  • Reg. Electrònic : 77.690 documents registrats
  • Consultes de situació d'expedients: 2.700
  • Notificacions telemàtiques realitzades: 176

  Descripció Funcional

  Amb la inclusió dels mitjans electrònics en la gestió administrativa, s'establix un nou canal de comunicació entre el ciutadà i l'Administració Pública que millora la qualitat del servici prestat i facilita una administració àgil, eficient, eficaç i preparada per a poder donar resposta a les necessitats dels ciutadans i empreses. La consolidació de l'AE requerix la prèvia habilitació d'un conjunt d'aplicacions, denominades Servicis Comuns de Tramitació Electrònica, SCTEs, que possibiliten i faciliten la interacció i relacions entre ciutadà i empreses i l'Administració a través de mitjans telemàtics.

  Referent a açò i des del punt de vista funcional, la iniciativa pot desglossar-se en:

  Firma Electrònica: que es desglossa al seu torn en:

  • Externa: Dirigida a desplegar certificats d'empleat públic a aquells gestors i responsables de tramitació electrònica de procediments i alts càrrecs de la CM.
  • Interna: Habilitar a ciutadans i empreses la interacció amb l'Administració regional per mitjans electrònics a través del reconeixement de certificats emesos pels PSC
  • Portasignatures: Aplicació informàtica que permet incorporar la firma electrònica en documents electrònics en substitució dels documents en format paper firmats manualment.
  • Notificaciones Telemáticas, NOTE: Servici que permet enviar/rebre de manera segura notificacions i comunicacions oficials via internet, mitjançant email i/o mòbil.
  • Situació de l'expedient, SIEX: Permet al ciutadà realitzar consultes a través d'Internet sobre la situació del seu expedient.
  • Registro Electrónico, i-Reg: Sistema telemàtic de recepció i remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions dels ciutadans a alguna unitat de l'Administració regional.
  • Pasarela de Pagos: realització de pagaments a l'Administració a través d'Internet, i realització de consultes sobre la situació en la qual es troben els pagaments efectuats.
  • Codi de Verificació Electrònic, COVE, per a la comprovació telemàtica de l'autenticitat i veracitat de documents electrònics emesos per la CM en suport electrònic.

  Descripció Tècnica

  Des del punt de vista tecnològic, la solució ha desenvolupat les aplicacions SCTEs com a J2EE, amb infraestructures de sistemes operatius Linux Red Hat, BBDD Oracle 9/10, servidors d'aplicacions IAS, la passarel·la de pagaments de TB Solutions, una plataforma ASF per a firma electrònica de TB Solutions, una plataforma Documentum per a arxiu electrònic i formularis, llibreria iText i plataforma Livecycle de Tova.
   

Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades