Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Modelo Catalán de Interoperabilidade: As plataformas tecnolóxicas corporativas

 • Indicadores:
  • Máis de 2500 usuarios autorizados e máis de 30 aplicacións integradas.
  • 416 entes da administración local e outras entidades adheridas ao Convenio Marco de Interoperabilidade.
  • 13 servizos no catalogo, máis de 2 millóns de intercambios de datos.

  Descrición Funcional

  O modelo catalán de Interoperabilidade engloba no seu ámbito tecnolóxico dúas plataformas (PICA e Via Oberta) e os servizos que se desenvolveron para facilitar a transmisión telemática de datos e documentos electrónicos procedentes das AAPP, posibilitando a substitución de certificados e outros documentos en soporte papel, nos procedementos administrativos.

  Desde o punto de vista funcional, actúa obtendo os datos do emisor e mostrándoos ao requeridor nun formato electrónico adecuado para o tratamento posterior dos datos. Esta información obtense con garantías xurídicas e con distintos mecanismos de seguridade baseados en usuario/contrasinal e certificados de firma electrónica. Así, os datos e documentos emitidos polos diferentes organismos e en función do organismo emisor asínanse electronicamente con certificados recoñecidos que os autentifica.

  Desde o punto de vista organizativo, para poder utilizar os servizos de PICA e Via Oberta, se é unha administración que non é a Generalitat de Catalunya ten que estar adherido ao Convenio para o impulso e desenvolvemento da interoperabilidade dos sistemas de información das administracións catalás (CMI). Se se trata dun departamento ou organismo da Generalitat, o convenio marco xa o ampara e non require adherirse.

  Desde o punto de vista operativo, nun primeiro momento planificouse o desenvolvemento dunha plataforma tecnolóxica que unise centralizadamente todas as necesidades do conxunto das administracións catalás. En 2007 a Generalitat desenvolve a súa propia plataforma, denominada Plataforma de Integración e Colaboración Administrativa (PICA), que se atopa operativa para actuar como un bus de integración das aplicacións dos Departamentos  e para mellorar o rendemento naqueles casos en que o intercambio de información teña lugar dentro do ámbito dos diferentes departamentos da Generalitat. Ambas as plataformas están conectadas e o catálogo de servizos de ambas está sindicado no Catálogo de datos e documentos electrónicos interoperables de Catalunya.
   

  Descrición Técnica

  Desde o punto de vista da solución tecnolóxica, tanto PCI como PICA son unhas plataformas que serven como base para construír servizos de colaboración interadministrativa, ofrecen unha mensaxería xenérica para todos os servizos, realizan o control de acceso: autenticación e autorización, ademais de achegar uniformidade nos desenvolvementos dos servizos e garanten a seguridade das transaccións (MTI), tamén achegan ferramentas para xestionar a rastrexabilidade e as auditorias e xestionan os mecanismos xurídicos para acceder á información e ambas dan resposta o Convenio Marco de Interoperabilidade. As plataformas tecnolóxicas sopórtanse fundamentalmente sobre BEA Weblogic App Server e BEA Weblogic Integration, LDAP/UDDI, Liferay 4.2.2, Alfresco 1.3/2.1 e Oracle 10.
   

Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas