Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Model Català d'Interoperabilitat: Les plataformes tecnològiques corporatives

 • Indicadors:
  • Més de 2500 usuaris autoritzats i més de 30 aplicacions integrades.
  • 416 ens de l'administració local i altres entitats adherides al Conveni Marque d'Interoperabilitat.
  • 13 servicis en el catalogue, més de 2 milions d'intercanvis de dades.

  Descripció Funcional

  El model català d'Interoperabilitat engloba en el seu àmbit tecnològic dos plataformes (PICA i Via Oberta) i els servicis que s'han desenvolupat per a facilitar la transmissió telemàtica de dades i documents electrònics procedents de les AAPP, possibilitant la substitució de certificats i altres documents en suport paper, en els procediments administratius.

  Des del punt de vista funcional, actua obtenint les dades de l'emissor i mostrant-los al requeridor en un format electrònic adequat per al tractament posterior de les dades. Esta informació s'obté amb garanties jurídiques i amb diferents mecanismes de seguretat basats en usuari/password i certificats de firma electrònica. Així, les dades i documents emesos pels diferents organismes i en funció de l'organisme emissor es firmen electrònicament amb certificats reconeguts que els autentica.

  Des del punt de vista organitzatiu, per a poder utilitzar els servicis de PICA i Via Oberta, si és una administració que no és la Generalitat de Catalunya ha d'estar adherit al Conveni per a l'impuls i desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d'informació de les administracions catalanes (CMI). Si es tracta d'un departament o organisme de la Generalitat, el conveni marque ja ho empara i no requerix adherir-se.

  Des del punt de vista operatiu, en un primer moment es va planificar el desenvolupament d'una plataforma tecnològica que unira centralizadamente totes les necessitats del conjunt de les administracions catalanes. En 2007 la Generalitat desenvolupa la seua pròpia plataforma, denominada Plataforma d'Integració i Colaboración Administrativa (PICA), que es troba operativa per a actuar com un bus d'integració de les aplicacions dels Departaments  i per a millorar el rendiment en aquells casos en què l'intercanvi d'informació tinga lloc dins de l'àmbit dels diferents departaments de la Generalitat. Les dos plataformes estan connectades i el catàleg de servicis de les dos està sindicat en el Catàleg de dades i documents electrònics interoperables de Catalunya.
   

  Descripció Tècnica

  Des del punt de vista de la solució tecnològica, tant PCI com PICA són unes plataformes que servixen com a base per a construir servicis de col·laboració interadministrativa, oferixen una missatgeria genèrica per a tots els servicis, realitzen el control d'accés: autenticació i autorització, a més d'aportar uniformitat en els desenvolupaments dels servicis i garantixen la seguretat de les transaccions (MTI), també aporten ferramentes per a gestionar la traçabilitat i les auditorias i gestionen els mecanismes jurídics per a accedir a la informació i les dos donen resposta la Conveni Marque d'Interoperabilitat. Les plataformes tecnològiques se suporten fonamentalment sobre BEA Weblogic App Server i BEA Weblogic Integration, LDAP/UDDI, Liferay 4.2.2, Alfresco 1.3/2.1 i Oracle 10.
   

Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades