Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Model Català d'Interoperabilitat: Les plataformes tecnològiques corporatives

 • Indicadors:
  • Més de 2500 usuaris autoritzats i més de 30 aplicacions integrades.
  • 416 ens de l'administració local i altres entitats adherides al Conveni Marco d'Interoperabilitat.
  • 13 serveis en el catalogo, més de 2 milions d'intercanvis de dades.

  Descripció Funcional

  El model català d'Interoperabilitat engloba en el seu àmbit tecnològic dues plataformes (PICA i Via Oberta) i els serveis que s'han desenvolupat per facilitar la transmissió telemàtica de dades i documents electrònics procedents de les AAPP, possibilitant la substitució de certificats i altres documents en suport paper, en els procediments administratius.

  Des del punt de vista funcional, actua obtenint les dades de l'emissor i mostrant-los al requeridor en un format electrònic adequat per al tractament posterior de les dades. Aquesta informació s'obté amb garanties jurídiques i amb diferents mecanismes de seguretat basats en usuari/password i certificats de signatura electrònica. Així, les dades i documents emesos pels diferents organismes i en funció de l'organisme emissor se signen electrònicament amb certificats reconeguts que els autentica.

  Des del punt de vista organitzatiu, per poder utilitzar els serveis de PICA i Via Oberta, si és una administració que no és la Generalitat de Catalunya ha d'estar adherit al Conveni per a l'impuls i desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d'informació de les administracions catalanes (CMI). Si es tracta d'un departament o organisme de la Generalitat, el conveni marco ja ho empara i no requereix adherir-se.

  Des del punt de vista operatiu, en un primer moment es va planificar el desenvolupament d'una plataforma tecnològica que unís centralizadamente totes les necessitats del conjunt de les administracions catalanes. En 2007 la Generalitat desenvolupa la seva pròpia plataforma, denominada Plataforma d'Integració i Colaboración Administrativa (PICA), que es troba operativa per actuar com un bus d'integració de les aplicacions dels Departaments  i per millorar el rendiment en aquells casos en què l'intercanvi d'informació tingui lloc dins de l'àmbit dels diferents departaments de la Generalitat. Ambdues plataformes estan connectades i el catàleg de serveis d'ambdues està sindicat al Catàleg de dades i documents electrònics interoperables de Catalunya.
   

  Descripció Tècnica

  Des del punt de vista de la solució tecnològica, tant PCI com PICA són unes plataformes que serveixen com a base per construir serveis de col·laboració interadministrativa, ofereixen una missatgeria genèrica per a tots els serveis, realitzen el control d'accés: autenticació i autorització, a més d'aportar uniformitat en els desenvolupaments dels serveis i garanteixen la seguretat de les transaccions (MTI), també aporten eines per gestionar la traçabilitat i les auditorias i gestionen els mecanismes jurídics per accedir a la informació i ambdues donen resposta la Conveni Marco d'Interoperabilitat. Les plataformes tecnològiques se suporten fonamentalment sobre BEA Weblogic App Server i BEA Weblogic Integration, LDAP/UDDI, Liferay 4.2.2, Alfresco 1.3/2.1 i Oracle 10.
   

Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades