Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Infraestructura i Sistemes de Documentació Electrònica

 • Data Posada en Producció:

  01/11/2012

  RoadMap:
  • Versió 2 dels serveis web d'INSIDE, millorant rendiment i facilitat d'integració.
  • Redissenyo del mòdul CSV Creator (Eutils) amb orientació a microservicios.

  Descripció Funcional

  InSide és un sistema per a la gestió i intercanvi de documents i expedients electrònics que compleix els requisits de l'ENI

  Conceptes bàsics abans d'usar Inside(Obre en nova finestra)

  Funcionalitats d'InSide:

  • Operacions sobre Expedient Electrònic.
   • Altes.
   • Modificacions de metadades associades a l'expedient. Modificacions d'estat de l'expedient.
   • Associació de documents ja existents a expedients.
   • Associació entre expedients.
   • Gestió de carpetes dins de l'expedient.
   • Obtenció de l'índex de l'expedient.
   • Generació de signatures, segellat electrònic.
   • Generació de la visualització de l'índex d'un expedient.
   • Cerca d'expedients.
   • Generar credencials d'accés.
   • Remetre expedients al Ministeri de Justícia.
  • Operacions sobre Document Electrònic:
   • Altes (documents sense signar o prèviament signats, segellat en servidor).
   • Modificacions de metadades associades al document.
   • Cerca de documents.

  Funcionalitats de G-Inside:

  • Generació del XML de l'ENI d'expedients i documents electrònics, no necessàriament emmagatzemats en InSide.
  • Validació de documents i expedients ENI.
  • Generació de visualització de documents ENI.

  Manual d'usuari(Obre en nova finestra)

  Serveis Web d'Inside

  A més es posa a la disposició dels usuaris que desitgin intergrar les seves aplicacions amb l'Inside, una sèrie de Serveis Web.

  Guia Serveis Web Inside(Obre en nova finestra)

  Descripció Tècnica

  Els requisits necessaris per al funcionament d'InSide són els següents:

  - Base de dades MySQL
  - Sistema de gestió documental que implementi CMIS
  - JRE 1.6.0_26 o superior.
  - Servidor d'aplicacions J2EE

  Llicència

  InSide s'allibera amb una llicencia EUPL_1.1

  InSide depèn de les següents llibreries, sense que cap d'elles hagi estat modificada:

  - Spring
  - Hibernate
  - MySQL Connector
  - Apatxe W Commons
  - Apatxe XML Beans
  - Apatxe XML Commons
  - Apatxe WSS4J
  - Apatxe CXF
  - Apatxe Commons
  - Apatxe Chemistry OpenCMIS
  - Apatxe Neethi
  - Apatxe ORO
  - XML Security
  - Woodstox
  - Stax
  - SLF4J
  - Registre4j
  - Scannotation
  - CGLib
  - AspectJ
  - ASM
  - AOP Alliance
  - ANTLR
  - DOMJ4
  - GMBAL
  - HA-Api
  - Istack Commons
  - Java Assist
  - JAXB
  - JAX-W
  - JmimeMagic
  - Acaroni Util
  - Acaroni Pull
  - Fot Estafi
  - JPA-api
  - JSR 311
  - JTA
  - Java Mail
  - Management API
  - Relax NG Datatype Interface
  - SAAJ-Impl
  - Uns altres (serializer, streambuffer, xalan, xmlParserAPIs, wsdl4j, txw2)

Responsable