Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Conveni Marque d'Interoperabilitat

 • Indicadors:
  • Nombre d'ens adherits al Conveni Marque d'Interoperabilitat: 416.
  • Nombre d'organismes que oferixen dades i documents electrònics: 724.

   

  Descripció Funcional

  El Model Català d'Interoperabilitat (MCI) consistix en la creació d'un model organitzatiu, funcional, jurídic i tecnològic comú per a totes les AAPP catalanes, que permeta l'intercanvi entre elles de dades, certificats i documents per mitjans electrònics i la millora de la seua eficiència i eficàcia en promoure la interoperabilitat dels seus sistemes d'informació. L'objectiu final és aconseguir una situació de “certificat zero” en la qual cap ciutadà o empresa haja d'acreditar documentalment qualsevol informació que es trobe en poder d'algun estament públic.


  L'instrument de desenvolupament jurídic i organitzatiu del MCI és el Conveni Marque d'Interoperabilitat (CMI), firmat a l'octubre de 2006, i que establix: 

  • Que la Generalitat de Catalunya (GC) posa a la disposició de les AAPP locals que s'adherisquen al Conveni, les dades i certificats electrònics relatius als ciutadans, empreses i organitzacions que dispose i que són requerits per altres administracions.
  • Que el Consorci AOC, ens públic participat pel conjunt de les AAPP catalanes, podrà firmar convenis amb tercers en representació del conjunt de les administracions de Catalunya.

  El CMI facilita la integració de qualsevol entitat pública que ho desitge en el sistema català d'interoperabilitat, permetent-li l'accés al conjunt dels servicis oferits en la plataforma ViaOberta . Per a açò, les AAPP locals només han d'adherir-se al Conveni i accedir a l'extranet de les AAPP catalanes, EACAT.

  Una peça clau del MCI és la creació de el “Catàleg de dades i documents electrònics interoperables de Catalunya”, regulat per la Llei 29/2010, de 3 d'agost i gestionat pel Consorci AOC, i que és la ferramenta de la qual es dota el sector públic de Catalunya per a fer efectiu el dret dels ciutadans a no aportar dades que obren en poder de les AAPP. Estes, per la seua part, han d'incloure les dades i documents que es poden obtindre per mitjans electrònics i els mecanismes de seguretat per a accedir, garantint la seguretat, la integritat i la protecció a les dades de caràcter personal.


  En l'actualitat, Via Oberta posa a la disposició de les AAPP firmant dades i documents procedents de l'Administració General de l'Estat (AGE), de la GC, de l'àmbit de l'administració local i dels col·legis professionals.


  Amb vista al futur, es continuarà treballant en la incorporació de nuevosorganismos al CMI, l'ampliació de catalogue de servicis i el foment de la interoperabilitat entre les AAPP catalanes i l'AGE.

  Descripció Tècnica

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades