Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Conveni Marco d'Interoperabilitat

 • Indicadors:
  • Nombre d'ens adherits al Conveni Marco d'Interoperabilitat: 416.
  • Nombre d'organismes que ofereixen dades i documents electrònics: 724.

   

  Descripció Funcional

  El Model Català d'Interoperabilitat (MCI) consisteix en la creació d'un model organitzatiu, funcional, jurídic i tecnològic comú per a totes les AAPP catalanes, que permeti l'intercanvi entre elles de dades, certificats i documents per mitjans electrònics i la millora de la seva eficiència i eficàcia en promoure la interoperabilitat dels seus sistemes d'informació. L'objectiu final és aconseguir una situació de “certificat zero” en la qual cap ciutadà o empresa hagi d'acreditar documentalment qualsevol informació que es trobi en poder d'algun estament públic.


  L'instrument de desenvolupament jurídic i organitzatiu del MCI és el Conveni Marco d'Interoperabilitat (CMI), signat a l'octubre de 2006, i que estableix: 

  • Que la Generalitat de Catalunya (GC) posa a la disposició de les AAPP locals que s'adhereixin al Conveni, les dades i certificats electrònics relatius als ciutadans, empreses i organitzacions que disposi i que són requerits per altres administracions.
  • Que el Consorci AOC, ens públic participat pel conjunt de les AAPP catalanes, podrà signar convenis amb tercers en representació del conjunt de les administracions de Catalunya.

  El CMI facilita la integració de qualsevol entitat pública que ho desitgi en el sistema català d'interoperabilitat, permetent-li l'accés al conjunt dels serveis oferts en la plataforma ViaOberta . Per a això, les AAPP locals només han d'adherir-se al Conveni i accedir a l'extranet de les AAPP catalanes, EACAT.

  Una peça clau del MCI és la creació de el “Catàleg de dades i documents electrònics interoperables de Catalunya”, regulat per la Llei 29/2010, de 3 d'agost i gestionat pel Consorci AOC, i que és l'eina de la qual es dota el sector públic de Catalunya per fer efectiu el dret dels ciutadans a no aportar dades que obren en poder de les AAPP. Aquestes, per la seva banda, han d'incloure les dades i documents que es poden obtenir per mitjans electrònics i els mecanismes de seguretat per accedir, garantint la seguretat, la integritat i la protecció a les dades de caràcter personal.


  En l'actualitat, Via Oberta posa a la disposició de les AAPP signatàries dades i documents procedents de l'Administració General de l'Estat (AGE), de la GC, de l'àmbit de l'administració local i dels col·legis professionals.


  Amb vista al futur, es continuarà treballant en la incorporació de nuevosorganismos al CMI, l'ampliació de catalogo de serveis i el foment de la interoperabilitat entre les AAPP catalanes i l'AGE.

  Descripció Tècnica

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades