Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Desenvolvemento dunha ferramenta de monitorización do grao de avance do AE no Principado de Asturias

 • Indicadores:
  • Máis de 400 servizos medidos por canles: presencial, telefónico, sms, web (servizo e oficina virtual)
  • Datos históricos de servizos
  • Máis de 120 modelos de informe e máis información que solicitudes por canle
  • En integración con todas as pezas corporativas.
    

  Descrición Funcional

  O obxectivo do proxecto é o estudo e estratexia de implantación dun sistema Business Intelligence orientado a dar cobertura funcional e técnica á necesidade de coñecer como se relaciona o cidadán de Asturias coa súa Administración, co fin de promover e potenciar a mellora desta relación en todos os ámbitos. Para iso defínese un Sistema de Indicadores de AE que permita medir a relación Administración – Ciudadano, e créase o correspondente CdM que recolla e visualice os resultados e os presente dunha forma clara e útil.

  As etapas para a implantación pasaron por identificar os obxectivos estratéxicos e operativos, definir indicadores e métricas asociados, establecer un modelo analítico e deseño funcional, identificar o catálogo de servizos e o sistema de información que o soporta, establecer o mecanismo de extracción de info e carga no cadro de mando e a implementación final do modelo.

  Desde o punto de vista funcional, a iniciativa incluíu o seguintes aspectos fundamentais:

  • Dispor de métricas e indicadores baseados en obxectivos estratéxicos e operativos.
  • Capacidade de análise e seguimento de información (consultas ad-hoc e reporting corporativo).
  • Mecanismos de toma de decisións con base en indicadores asociados a métricas.

  Desde o punto de vista operativo, a iniciativa incluíu os seguintes aspectos:

  • Proporcionar un mecanismo autónomo, eficaz e seguro de acceso a datos que dote ao usuario final de liberdade na definición de informes.
  • Realizar un cambio tecnolóxico, adecuándose ás novas tecnoloxías existentes para sistemas comúns no ámbito de Business Intelligence.
  • Independizar o funcionamento do sistema operacional da carga derivada das accións de análises e reporting (novos módulos de software, xestión de datos, etc.)
  • Reducir os custos de desenvolvemento de novos informes. Dispor no menor tempo posible da información necesaria no formato requirido.
  • Obter unha base de datos con arquitectura dimensional.
  • Non penalizar o rendemento transaccional das súas aplicacións.

  Descrición Técnica

  A solución tecnolóxica baséase fundamentalmente nunha arquitectura baseada en compoñentes soportado pola aplicación WEB analytics, tecnoloxía J2EE e pedimentos WEB xestionadas polo OAS e resoltas por Oracle BI Server. As ferramentas utilizadas foron Oracle Database 10g (xestor de BBDD), Oracle Warehouse Builder (deseño e implementación dos procesos de aprovisionamento do Data Warehouse, en combinación con Oracle Workflow) e Bussiness Inteligence Enterprise Edition (para análise da información e construción de informes predefinidos con base en criterios)
   

Responsable