Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema de Contabilidade Analítica Normalizada para Organizacións Administrativas da Administración Xeral do Estado

 • Data Posta en Produción:

  07/01/2001

  Descrición Funcional

  CANOA opera a partir dun modelo contable estándar que se personaliza para atender á organización e necesidades do ente, mediante a definición das estruturas básicas do modelo: elementos de custo, centros de custo, actividades, criterios de repartición, ...

  A introdución dos documentos de custo en CANOA pode efectuarse de modo interactivo ou a partir de interfaces normalizadas, cos sistemas de xestión de recursos humanos, de inventario, de xustificantes do gasto, ...

  Tras a segregación das cargas non incorporables, os documentos de custo van ser tratados polo sistema en tres procesos principais:

  • Proceso de asignación por períodos: para clasificar e asignar os custos/ingresos en relación co momento do deveño dos mesmos.
  • Proceso de repartición: para producir a asignación dos diferentes elementos de custos a centros e actividades.
  • Proceso de agregación: para agregar os distintos tipos de custos/ingresos de acordo con os criterios contables do modelo, en función das necesidades dos distintos destinatarios da información.

  O output do sistema CANOA queda constituído polos estados contables normalizados que permitan avaliar nunha visión de conxunto os resultados do proceso de custos, complementados polas posibilidades de obtención de información personalizada ás necesidades da análise da xestión. 

  Descrición Técnica

  A contorna de desenvolvemento de CANOA responde a unha arquitectura Web sobre plataforma .NET, co cliente traballando desde navegador, un servidor de aplicacións baseado en Internet Information Server (de Microsoft) para soportar a lóxica da aplicación, e un servidor de base de datos SQL Server para soportar a lóxica pesada de negocio e os accesos a base de datos, sendo desenvolvido con Visual Basic .NET.

  Desde 2012 o IGAE proporciona un servizo de hospedaxe ás entidades adheridas, excepto para as Universidades públicas adheridas nese caso o sistema está instalado na propia Universidade.

  Sistema centralizado no IGAE. Non existen instalacións descentralizadas, salvo o CNI.

   

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Responsable