Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema de Comptabilitat Analítica Normalitzada per a Organitzacions Administratives de l'Administració General de l'Estat

 • Data Posada en Producció:

  07/01/2001

  Descripció Funcional

  CANOA opera a partir d'un model comptable estàndard que es personalitza per a atendre a l'organització i necessitats de l'ens, mitjançant la definició de les estructures bàsiques del model: elements de cost, centres de cost, activitats, criteris de repartiment, ...

  La introducció dels documents de cost en CANOA pot efectuar-se de manera interactiva o a partir d'interfícies normalitzades, amb els sistemes de gestió de recursos humans, d'inventari, de justificants del gasto, ...

  Després de la segregació de les càrregues no incorporables, els documents de cost van a ser tractats pel sistema en tres processos principals:

  • Procés d'assignació per períodes: per a classificar i assignar els costos/ingressos en relació amb el moment de la meritació dels mateixos.
  • Procés de repartiment: per a produir l'assignació dels diferents elements de costos a centres i activitats.
  • Procés d'agregació: per a agregar els diferents tipus de costos/ingressos d'acord amb els criteris comptables del model, en funció de les necessitats dels diferents destinataris de la informació.

  L'output del sistema CANOA queda constituït pels estats comptables normalitzats que permeten avaluar en una visió de conjunt els resultats del procés de costos, complementats per les possibilitats d'obtenció d'informació personalitzada a les necessitats de l'anàlisi de la gestió. 

  Descripció Tècnica

  L'entorn de desenvolupament de CANOA respon a una arquitectura Web sobre plataforma .NET, amb el client treballant des de navegador, un servidor d'aplicacions basat en Internet Information Server (de Microsoft) per a suportar la lògica de l'aplicació, i un servidor de base de dades SQL Server per a suportar la lògica pesada de negoci i els accessos a força de dades, havent sigut desenvolupat amb Visual Basic .NET.

  Des de 2012 la IGAE proporciona un servici d'hostalatge a les entitats adherides, excepte para les Universitats públiques adherides en este cas el sistema està instal·lat en la pròpia Universitat.

  Sistema centralitzat en la IGAE. No existixen instal·lacions descentralitzades, excepte el CNI.

   

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable