Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Rastreador Observatorio de Accesibilidade Web

 • Nomee Abreviado:
  oaw
  Resumo:
  Motor utilizado polo Observatorio de Accesibilidade Web para realizar as iteraci?ns peri?dicas do Observatorio e ofrecer o servizo de diagn?stico en l?nea para as Administraci?ns P?blicas.
  Destinatarios:
  Calquera Administraci?n P?blica
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Pol?tica Territorial e Funci?n P?blica
  Secretar?a de Estado de Funci?n P?blica
  Secretar?a Xeneral de Administraci?n Dixital
  Modo de Uso:
  Produto instalable
  Servizo en rede para usuario final
  Contacto:

  observ.accesibilidad@correo.gob.es

  Tipo de Soluci?n:
  Aplicaci?n de Fontes Abertas
  Estado da Soluci?n:
  Producci?n
  ?rea org?nica:
  Estatal
  ?rea t?cnica:
  Sitios web, sedes electr?nicas e atenci?n ao cidad?n
  Subtipo de modelo de datos:
  Estrutura de Informaci?n (Est?ndar sem?ntico)
  ?rea funcional:
  Goberno e Sector P?blico
  Licenza:
  EUPL (European Public License)
  Nivel Interoperabilidade:
  T?cnico
  Linguaxe de Programaci?n:
  HTML , JSP , Servizos Web , XML

  Descripci?n

  O Rastreador OAW ? a ferramenta que permite levar a cabo as distintas iteraci?ns do Observatorio de Accesibilidade Web (OAW) e a utilizaci?n do servizo de diagn?stico en l?nea dispo?ible a trav?s da Comunidade de Accesibilidade .

  O Rastreador OAW permite verificar a accesibilidade dun sitio web e xerar informes autom?ticos a partir das case 100 comprobaci?ns implementadas na plataforma, adem?s de achegar recomendaci?ns sobre c?mo liquidar os problemas detectados.

  A revisi?n de accesibilidade dos estudos do OAW real?zase mediante unha metodolog?a autom?tica baseada no est?ndar UNE 139803:2012 (WCAG 2.0) , desenvolvida expresamente para o Observatorio de Accesibilidade Web. Esta metodolog?a ten en conta ?nicamente 20 verificaci?ns de accesibilidade. Cada verificaci?n est? composta por varias comprobaci?ns realizadas autom?ticamente. Algunhas destas comprobaci?ns son de revisi?n habitualmente manual, pero puid?ronse inclu?r a trav?s de m?tricas especializadas.

  A metodolog?a se est? modificando para adaptala a WCAG 2.1 e ao disposto na Decisi?n de ejecuci?n?(UE) 2018/1524 da Comisi?n, de 11?de outubro de 2018, pola que se establecen unha metodolog?a de seguimento e as disposici?ns para a presentaci?n de informes por parte dos Estados membros de conformidade coa Directiva (UE) 2016/2102(Abre en nova xanela) .

  Para a realizaci?n dunha iteraci?n do Observatorio ? necesario indicar no sistema:

  • Cada unha das sementes (portais) sobre os cu?ir a realizar o an?lisis especificando: o URL de partida, se a selecci?n de p?ginas real?zase aleatoriamente ou especificando p?ginas concretas, o segmento (grupo) ao cal pertence o portal e a s?a dependencia org?nica.
  • N?mero de p?ginas que se analizar?n para cada portal.
  • O ?mbito sobre o cu?l real?zase o an?lisis (AGE, CCAA?ou EELL).
  • O tipo concreto de an?lisis a realizar, por exemplo WCAG 1.0?ou WCAG 2.0.
  • Cu?ndo in?ciase o an?lisis.

  Durante a ejecuci?n da iteraci?n o rastreador enc?rgase de:

  • Visitar cada un dos portais configurados e realizar a selecci?n de p?ginas.
  • Sobre cada p?gina seleccionada realizar? as case 100 comprobaci?ns de accesibilidade definidas na metodolog?a.
  • Deixar? almacenada a informaci?n analizada e os resultados alcanzados. Permitir? a extracci?n desta informaci?n a ficheiros resumen de resultados en formato XML (procesables mediante ferramentas de follas de c?lculo) coa informaci?n resumo dos portais e de cada unha das p?ginas analizadas.
  • Xerar? autom?ticamente os seguintes informes:
   • Informe agregado. Resultados globais que permiten estimar a situaci?n xeral do estado da accesibilidade nos portais que constit?en ese ?mbito de actuaci?n.
   • Informe individual. Informe completo para cada portal analizado con informaci?n detallada dos resultados.

  Adem?s das iteraci?ns peri?dicas, o rastreador OAW ? usado polo servizo de diagn?stico en l?nea dispo?ible na Comunidade Accesibilidade, o cal permite obter unha estimaci?n, baixo demanda, de cu?serlles?an os resultados alcanzados nunha iteraci?n oficial. Tambi?n facilita a futura correcci?n e cotejo dos posibles erros existentes no portal. Os Informes solicitados desde o servizo de diagn?stico en l?nea? son similares aos informes individuais dunha iteraci?n pero incl?en o detalle de todos os erros localizados nese portal coas s?as correspondentes suxesti?ns de mellora.

  Esta ferramenta ofr?cese como software libre para o seu posible reutilizaci?n por outros estados ou instituci?ns para realizar revisi?ns peri?dicas de accesibilidade tal e como esixe, por exemplo, a Directiva de Accesibilidade de Sitios web e Aplicaci?ns M?viles do Sector P?blico .As administraci?ns p?blicas espa?ondas te?en ? s?a disposici?n o uso gratu?to do Servizo de Diagn?stico en l?nea da Comunidade Accesibilidade sendo necesario ?nicamente rexistrarse nela.

  Noticias

  22 November 2019

  O rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web ser? utilizado polo Goberno de Arxentina para realizar monitorizaci?ns de accesibilidade na s?a ?mbito nacional Despregar acordeon

  A Oficina Nacional de Tecnolog?as de Informaci?n (ONTI) do Goberno de Arxentina vai usar o rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web, desenvolvido polo Goberno de Espa?a, para realizar monitorizaci?ns do cumprimento dos requisitos de accesibilidade con respecto ? s?a Lei N? 26.653 de ?Accesibilidade da Informaci?n das P?ginas Web? e o Decreto Regulamentario da mesma.

  Para obter m?s informaci?n p?dese visitar a noticia publicada no PAe .

  ?

  08 October 2019

  Liberada unha nova versi?n do Rastreador xunto a un motor JS Despregar acordeon

  Ac?base de liberar a versi?n 4.3.9 do Rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web baseada na ?ltima metodolog?a aprobada en abril de 2018 polos grupos de traballo de "Accesibilidade no TIC nas AAPP" do Comit? de Direcci?n TIC e de "Observatorio, Indicadores e Medidas" da Comisi?n Sectorial de Administraci?n Electr?nica e que usa o est?ndar UNE 139803:2012 (WCAG 2.0).

  Como novidade, inclu?use a posibilidade de utilizar un motor Javascript para o an?lisis de todo o c?digo HTML, inclu?ndo o xerado a trav?s da devandito linguaxe. Para poder facer uso desta nova funcionalidade, ser? necesario o despregamento?do motor Javascript (versi?n 1.5.1), que podr? atopar na secci?n de Descargas xunto ao novo rastreador.

  Entre as melloras inclu?das nesta nova versi?n do rastreador, cabe destacar:

  • mellora na compresi?n do ficheiro ZIP xerados
  • mellora na selecci?n de URLs para descartar PDFs, XML e outros ficheiros
  • soporte para configurar un proxy ao que dirixir as petici?ns dos sitios web (necesario para o proceso de renderizado)
  21 November 2018

  Liberada unha nova versi?n do Rastreador (v4.2.1) Despregar acordeon

  Ac?base de liberar a versi?n 4.2.1 do Rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web baseada, do mesmo xeito que o seu predecesor, na ?ltima metodolog?a aprobada en abril de 2018(Abre en nova xanela) polos grupos de traballo de "Accesibilidade no TIC nas AAPP" do Comit? de Direcci?n TIC e de "Observatorio, Indicadores e Medidas" da Comisi?n Sectorial de Administraci?n Electr?nica e que usa o est?ndar UNE 139803:2012 (WCAG 2.0).

  Entre as melloras, cabe destacar:

  • a extracci?n de todas as cadeas de texto embebidas dentro do c?digo a un ficheiro Properties
  • a securizaci?n do almacenamento do c?digo fonte
  • a inclusi?n de novos sistemas de control como o tama?ou das URLs
  • a correcci?n alg?ns erros detectados
  29 November 2017

  Liberado o Rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web con licenza EUPL v2 Despregar acordeon

  A Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles dos organismos do sector p?blico(Abre en nova xanela) establece os condicionantes, con respecto ? s?a accesibilidade, que deber?n cumprir todos os sitios web e aplicaci?ns m?viles do sector p?blico: estatal, rexional, local, universitario, etc.? Adem?s establece que os estados membros deber?n realizar revisi?ns peri?dicas da accesibilidade e reportar respecto diso ante as instituci?ns europeas.

  O estado espa?ol leva utilizando, desde o a?ou 2010, a ferramenta do Rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web, para os obxectivos de monitorizaci?n, reporte e seguimento no estado espa?ol. ? por iso, que no novo contexto europeo, no que todos os estados membros tendr?n que traballar para vixiar a accesibilidade dos seus sitios web p?blicos, o Ministerio de Facenda e Funci?n P?blica decidiu liberar a s?a ferramenta de uso interno como software libre. Deste xeito, podr?a ser aproveitada por outros estados ou instituci?ns para realizar revisi?ns peri?dicas de accesibilidade.

  O Sector P?blico espa?ol ten xa ao seu disposici?n desde fai a?volo uso gratu?to do Servizo de Diagn?stico en l?nea da Comunidade Accesibilidade sendo necesario ?nicamente rexistrarse nela.

  O Rastreador OAW ? a ferramenta que permite levar a cabo as distintas iteraci?ns do Observatorio de Accesibilidade Web (OAW) e a utilizaci?n do servizo de diagn?stico en l?nea dispo?ible a trav?s da Comunidade de Accesibilidade . O Rastreador OAW permite verificar a accesibilidade dun sitio web e xerar informes autom?ticos a partir das case 100 comprobaci?ns implementadas na plataforma, adem?s de achegar recomendaci?ns sobre c?mo liquidar os problemas detectados.

  A revisi?n de accesibilidade dos estudos do OAW real?zase mediante unha metodolog?a autom?tica baseada no est?ndar UNE 139803:2012 (WCAG 2.0) , desenvolvida expresamente para o Observatorio de Accesibilidade Web. Esta metodolog?a ten en conta ?nicamente 20 verificaci?ns de accesibilidade. E cada verificaci?n est? composta ? s?a vez por varias comprobaci?ns que se realizan autom?ticamente. Tambi?n foi posible inclu?r algunhas comprobaci?ns de revisi?n habitualmente manual mediante m?tricas especializadas.

  O rastreador OAW permite a configuraci?n de todos o par?metros necesarios para realizar unha iteraci?n do observatorio (portais, p?ginas por portal, metodolog?a, periodicidade, etc.) e por suposto levar a cabo e controlar todo o proceso de ejecuci?n e de verificaci?n. As? mesmo, permite xerar os informes de conclusi?ns e resultados necesarios tanto para obter a panor?mica xeral de situaci?n da accesibilidade nun ?mbito concreto como obter os informes detallados para cada un dos portais que faciliten a resoluci?n dos problemas existentes.

  Adem?s o rastreador OAW ? usado polo servizo de diagn?stico en l?nea dispo?ible na Comunidade Accesibilidade para obter unha estimaci?n, baixo demanda, de cu?serlles?an os resultados alcanzados nunha iteraci?n oficial. Facilitando a futura correcci?n e cotejo dos posibles erros existentes no portal.

  O rastreador do OAW analiza d?as veces ao a?ou m?s de 700 portais o que sup?n o an?lisis oficial de aproximadamente 25.000 p?ginas. As? mesmo, a trav?s do servizo de diagn?stico en l?nea solic?tase o an?lisis de m?s de 60.000 p?ginas anualmente.

  Desde o punto de vista tecnol?gico, tr?tase dun produto constru?do a partir de ferramentas de software libre no que adem?s para o seu provisi?n tambi?n utiliz?ronse produtos libres como apache, tomcat, mysql, etc. Esta ferramenta foi desenvolvida inicialmente polo antigo INTECO. Tras o seu transformaci?n no actual INCIBE(Abre en nova xanela) , todo o c?digo fonte e materiais foron cedidos ao MINHAFP que deu continuidade ao produto e que agora, unha vez liberado, ofrece a todos os posibles interesados.

  M?s informaci?n sobre a soluci?n Rastreador OAW .

  ******************************************************************************

  Released the Spanish Web Accessibility Observatory Tracker tool with EUPL v2 license

  The OAW Tracker is the tool that allows the Government of Spain perform the different iterations of the Web Accessibility Observatory (OAW) and the usage of the en li?a diagnose service available from the Accessibility Community . The OAW Tracker allows the accessibility verification of a website and generates the automatic reports taking in consideration almost 100 check-points implemented in the platform, and also provide recommendations about how to solve the detected problems.

  The accessibility review of the OAW is performed by an automatic methodology based on the UNE 139803:2012 (WCAG 2.0) standard , developed ad-hoc for the Web Accessibility Observatory. This methodology has into account 20 accessibility checks. Each check is composed by many checks (more than 100) that are automatically executed. In addition, it includes other automatic checks, using specialized rules, which are usually perform manually.

  The OAW Tracker allows the configurations of all the needed parameters to perform one observatory iteration (list of web portals, web pages per portal, methodology, frequency, etc.) and also allows to perform and to review all the execution process. Furthermore, it allows the generation of the conclusions reports and the needed results, to obtain the accessibility overall view in one sector and also to obtain the detailed reports for each web portal containing all the existing problems.

  In addition, the OAW Tracker is used by the en li?a diagnose service available in the Accessibility Community in order to obtain an estimation, under demand, of which will be the results in an official iteration, ease the future correction and comparison of the possible errors present in the web portal.

  The OAW Tracker analyse two estafes in a year more than 700 web portals, which means roughly the analysis of 25.000 web pages in a year. Also, through the en li?a diagnose service it?s requested the analysis of more than 60.000 web pages per year.

  From the technological point of view, this product has been built using free software tools and its provision is possible thanks to free software tools like apache, tomcat, mysql, etc. This tool has been initially developed by INTECO (National Communications Technology Institute). When this institute was converted to? INCIBE (Spanish National Cybersecurity Institute) all the source code and materials were transferred to the Ministry of Finance and Public Function which has been using and evolving the project, and now, has released the product and has offered it to all the? possible stakeholders.

  More information of the OAW Tracker .

  Subscrici?ns

  Nesta ?rea podr? darse de alta para recibir as notificaci?ns de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa soluci?n ou o activo sem?ntico.

  PAe - Gesti?n de Subscrici?ns

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. D?bese marcar polo menos una das copiones de suscripci?n (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de suscripci?n.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificaci?ns da soluci?n ou do activo sem?ntico.

  *

  Introduza o e-mail para darse de baixa da suscripci?n.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable