accesskey _ mod _ content
Banner irisgarritasuna

Web erabilerraztasun behatokia

Irisgarritasun behatokia

Atalean ezartzen denaren arabera 1112/2018 Errege Dekretua, irisgarritasunari buruzko web guneetan eta sektore publikoko tresna mugikorrentzako aplikazioak (Ireki leiho berrian) , el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (competencias transferidas desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública) es el Organismo responsable del seguimiento y presentación de informes con respecto al cumplimiento de este Real Decreto y de la 2016/2102 Zuzendaritza (Ireki leiho berrian) transposizioa,.
Ministerio horren barruan, eta, aldi berean, idazkaritza nagusiaren barruan administrazio digitalaren, Web erabilerraztasun behatokia arduratzen da ekintza horiek koordinatzea eta egitea.
Además, el Observatorio de Accesibilidad Web – OAW  tiene como objetivo ayudar a mejorar el grado de cumplimiento en materia de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de la Administración (AGE, CCAA, EELL y restos de organismos del sector público).

Jardueren OAW

Ekimen honen barruan honako jarduerak egin dira:

 • Seguimiento del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad según la Directiva 2016/2102 . Estudios periódicos que proporcionarán datos de medición del grado de cumplimiento en materia de accesibilidad de los sitios web y de las aplicaciones móviles de la Administración así como datos de evolución.
 • Diagnostiko zerbitzua linean . Zerbitzu honek aukera ematen dio herri-administrazioetako langileentzat eskatzeko aukera dago, irisgarritasun-berrikuste automatikoa web guneen arabera UNE-EN 301549:2019 hala Segimendua egiteko metodologia Sinplifikatua berrikusteko automatikoa Irisgarritasun adierazpena kide Izango da erabilgarri. Irisgarritasun erkidegoko .
 • Erreferentziazko dokumentazioa  sobre accesibilidad para ayudar a mejorar la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de las Administraciones públicas: normativa, guías sobre la creación de contenido accesible y su validación, vídeos divulgativos relacionados con la implantación del RD 1112/2018, preguntas frecuentes con respuesta a las cuestiones o dudas más extendidas relacionadas con la accesibilidad, etc.
 • Irisgarritasun erkidegoko . Punto de encuentro de las administraciones públicas para compartir información y experiencias y resolver dudas. También permite el acceso al Servicio de diagnóstico en línea.

OAW aurrekariak

El Observatorio de Accesibilidad Web ha sido una iniciativa puesta en marcha desde el año 2010 en España. Puedes consultar la página " Historia del OAW "diren jarduera guztiak ezagutzeko egin ziren eta nolakoak izan ziren garatu.

Ikasketen metodologia

Ekainean 2020 onartu zen Metodología actual para el Seguimiento Simplificado, basada en la UNE-EN 301549:2019  (WCAG 2.1 baliokidea):

Segimendua egiteko metodologia espezifikoak ere behar dira sakon web gune eta mugikorretarako aplikazioak.

Informazio gehiago “ atala Jarraipena eta txostenak aurkeztea ”.

Azterketen emaitzak

En cada uno de los estudios del Observatorio y para cada uno de sus ámbitos de actuación se generan diferentes informes:

 • Guztiak bateratuta. Txosten hori modu orokorrean ezagutzeko aukera ematen du, egungo egoera eta bilakaera-guztien lan-bilatzaileak. Txostena kantitate handia izaten du grafikoak eta taulak islatzen dituzten ikerketaren emaitzak: emaitza globalak, bakoitzean lortutako emaitzak segmentuetako bat baita emaitzen eboluzioa, denboran zehar.
 • Banakako txostenak. Se generan informes individuales para cada uno de los sitios web analizados, que contienen el detalle de los resultados obtenidos en cada una de las páginas analizadas en el estudio. Estos informes son remitidos a los responsables del sitio web analizado para que puedan usarlos en la mejora de su accesibilidad.

Oharra teknikoa La accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público (PDF) (Ireki leiho berrian) , describe el nuevo contexto y los retos a los que enfrentan todos los actores implicados tras la publicación del Real Decreto 1112/2018 así como muestra los resultados de la iteración de finales de 2018 irudia eskainiz egoera zein den une horretan.

Web erabilerraztasun behatokia (eao)

Segmentu

Taldeetan daude kategoriatan webgune mailaren arabera, administrazioaren barruan, edo bere garrantzia eduki-mota hori sortu zituzten:

 • I. segmentu Nagusiak Web gune nagusiak kudeatutako web gune batzuetarako. Ministerio eta erakunde publiko internet gehiago erabiltzen den edo gizartean duen eragina.
 • II. Órganos segmentu eta unitate administratiboak . Webgune organo, zentro edo unitate administratiboak ministerioen.
 • Sektore Publiko Instituzionalaren segmentu III. . Selección de sitios web del conjunto de entidades que integran el sector público institucional estatal a excepción de las universidades públicas no transferidas, que se analizarán en el ámbito de actuación "Otros", dentro del segmento "Universidades" para obtener una visión de conjunto del sector universitario.
 • Gaikako segmentu IV. Web guneen. hautaketa kudeatutako AGE baina identifikatzen ez dituzten organismo jakin bati buruzko informazio espezifikoa: web orriak sustapen zenbait alderdi, zerbitzu, datu-bilketa, etab.
 • Segmentu Egoitza Nagusietako Bakoitzean (IK. . Sedes electrónicas de los sitios web incluidos en el segmento Principales.
 • Gainerako Egoitza segmentu VI. . Sedes electrónicas no incluidas en el segmento de "Sedes principales".

De estos segmentos, los segmentos I, II y V siempre serán analizados en todas las iteraciones oficiales que se vayan planificando (serie FIJA).

Gainerako segmentu segmentu III., iv. eta vi. banatuko, web guneen 2 series-en aztertuko dira, bi urtetik behin, eta iterazio bakoitzean txikiagotuz ofizialak planifikatu diren (MOMENTU eta seriea. serie BAKOITIA).

Egindako ikasketak

1 Egin da behatokiaren iterazio oinarritutako Egungo metodologia , modu honetan banatuta:

 • Ekainaren 2020. Exekutatu.

- AUTONOMIA-Web erabilerraztasun behatokia

Segmentu

Existen 14 grupos para categorizar los sitios web en función de su temática y así poder conocer la situación en esas áreas específicas, permitiendo comparar sus resultados entre las distintas Comunidades Autónomas:

 • I. segmentu Nagusiak Web gune nagusia. autonomia-erkidego bakoitzeko.
 • Buletinak segmentu II. Dagoen. aldizkari ofizialaren web autonomia-erkidego bakoitzak.
 • III. segmentu Egoitza elektronikoak . Egoitza elektronikoak edo bulego Birtualak den kasuetan, oraindik ez badago egoitza (bat bakarrik autonomia-erkidego bakoitzeko).
 • Hezkuntza segmentu IV. Web gune nagusia. autonomia-erkidego bakoitzeko hezkuntza.
 • Enplegu segmentu IK. . Sitio web principal dedicado a políticas de empleo de cada Comunidad Autónoma.
 • Osasun segmentu VI. . Sitio web principal dedicado a la prestación de servicios sanitarios en cada Comunidad Autónoma.
 • Segmentu VII. tributuak Web gune nagusia. kudeaketa eta bilketaren buruzko autonomia-erkidego bakoitzean.
 • Turismo segmentu VIII. Web gune nagusia. sustatzen diharduen eta informazio turistikoan autonomia-erkidego bakoitzeko.
 • Segmentu IX. gardentasuna Autonomia-erkidego bakoitzeko gardentasuna web orria. Leku.
 • Gizarte-Babeseko segmentu X. . Sitio web principal dedicado a la protección social de cada Comunidad Autónoma
 • Segmentu XI. ingurumena . Sitio web principal dedicado al medio ambiente de cada Comunidad Autónoma
 • Segmentu XII. Osasun-Zentroak . (Se incluirán a partir de 2022). Selección de sitios web pertenecientes a centros sanitarios.

 • Unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei segmentu XIII. (Se incluirán a partir de 2023). Selección de sitios web pertenecientes a centros educativos no universitarios.

 • Segmentu XIV. beste zerbitzu batzuk . Selección de sitios web específicos para la prestación de cualquier otro servicio autonómico que no pertenezca a ninguno de los segmentos anteriores.

De estos segmentos, los 7 primeros, siempre serán analizados en todas las iteraciones oficiales que se vayan planificando (serie FIJA).

Los segmentos VIII, IX y XIII serán analizados en las iteraciones oficiales realizadas en los años IMPARES (serie IMPAR).

X, segmentuak xi. eta xii. aztertuko dira, eta iterazio bakoitzean txikiagotuz ofizialak egindako urte bikoitietan (PARE seriea).

Web guneen 2 series XIV. segmentua banatuko analizatuko diren tartekatutan urteetan, eta iterazio bakoitzean txikiagotuz ofizialak (MOMENTU eta seriea. serie BAKOITIA).

Egindako ikasketak

1 Egin da behatokiaren iterazio oinarritutako Egungo metodologia , modu honetan banatuta:

 • Ekainaren 2020. Exekutatu.

- EELLKO Web erabilerraztasun behatokia

Segmentu

Taldeetan daude kategoriatan webgune kontuan hartuz eta probintzia mailako ezaugarrien arabera, toki entitateen eta emaitzak lortzeko, konparagarriak direla.

 • Aldundiak segmentu I. Web gune nagusia. diputazio guztietan Probintziako, Uharteetako kabildoak eta kontseiluak. autonomia-erkidegoen Kasuan, probintzia bakarrekoak ez da aldundiaren web gunea.

 • Kapitalen segmentu II. . Web gunea. hiriburuetako.

 • III. Jendeztatuenak segmentu Udalaren web Gune. baino gutxiagoko herrietan 20.000 biztanle baino gehiago duen (kapital izan ezik).

 • IV. segmentu Web guneen. hautaketa udalen 5.000 biztanle baino gehiago eta 20.000 biztanle baino gutxiagoko herrietan.

 • V. segmentu Txikiak Hautaketa web guneak biztanle arteko udalerrietako 2.500 eta biztanletik 3.500 biztanlera bitartekoak.

 • Segmentu VI. beste zerbitzu batzuk . Webgune batean ez aurreko segmentu.

Segmentu horiek, i. eta ii. segmentu beti aztertuko dira, eta iterazio bakoitzean txikiagotuz diren ofizialak guztiak planifikatuz (serie FINKOA).

Gainerako segmentuak 2 series-en web guneen banatuko, aztertuko dira, bi urtetik behin (MOMENTU eta seriea. serie BAKOITIA).

Egindako ikasketak

1 Egin da behatokiaren iterazio oinarritutako Egungo metodologia , modu honetan banatuta:

 • Ekainaren 2020. Exekutatu.

Web erabilerraztasun behatokia - beste batzuk

Segmentu

Exsten 3 taldeen web guneetan eta emaitzak lortzeko, kategoriatan, konparagarriak direla.

 • I. segmentu Órganos konstituzional eta erregulatzaileak Web gune nagusiak. Guztiak hartzen ditu, Eta organo konstituzional eta garrantzia, bai eta konstituzio-egitura barruan integratuta eta erakunde arautzaile horien garrantzia. Horrez gain, aukera bat autonomia-erkidegoan dauden Organo homologoak.
 • Segmentu II. Botere Judiziala Barne hartzen ditu bai web guneen, botere judizialaren kontseilu nagusiko garrantzitsuenak, eta bai administrazio epaitegi eta auzitegien justizia (zerbitzuari antolaketa epaileen eta epaitegien), autonomia-erkidegoen eskumenak transferiturik dauzkaten, hala nola dira kontuan hartutako mailan.
 • III. unibertsitateak segmentu . Web guneak transferitu gabeko unibertsitate publikoak eta transferitutako unibertsitate publikoak.

Todos los segmentos serán analizados en todas las iteraciones oficiales que se vayan planificando (serie FIJA).

Egindako ikasketak

1 Egin da behatokiaren iterazio oinarritutako Egungo metodologia , modu honetan banatuta:

 • Ekainaren 2020. Exekutatu.

 

Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.
Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.