accesskey _ mod _ content
Banner irisgarritasuna

Web erabilerraztasun behatokia

Irisgarritasun behatokia

Atalean ezartzen denaren arabera 1112/2018 Errege Dekretua, irisgarritasunari buruzko web guneetan eta sektore publikoko tresna mugikorrentzako aplikazioak (Ireki leiho berrian) , el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (competencias transferidas desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública) es el Organismo responsable del seguimiento y presentación de informes con respecto al cumplimiento de este Real Decreto y de la 2016/2102 Zuzendaritza (Ireki leiho berrian) transposizioa,.
Dentro de este Ministerio, y a su vez, dentro de la Secretaría General de Administración Digital, el Observatorio de Accesibilidad Web es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones.
Gainera, Web erabilerraztasun behatokia – OAW helburua du betetze-maila hobetzea irisgarritasunari buruzko web guneen eta administrazioaren tresna mugikorrentzako aplikazioak (AGE, autonomia-erkidegoak ,-ERKIDEGOAK TE eta sektore publikoko erakundeek).

Jardueren OAW

Ekimen honen barruan honako jarduerak egin dira:

 • Seguimiento del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad según la Directiva 2016/2102 Aldian behingo azterlanak duten neurketa-datuak. betetze-mailaren webguneen irisgarritasunaren arloan eta aplikazio mugikorren Administrazio bilakaerari buruzko datuak biltzeko.
 • Diagnostiko zerbitzua linean . Zerbitzu honek aukera ematen dio herri-administrazioetako langileentzat eskatzeko aukera dago, irisgarritasun-berrikuste automatikoa web guneen arabera UNE-EN 301549:2019 hala Segimendua egiteko metodologia Sinplifikatua berrikusteko automatikoa Irisgarritasun adierazpena kide Izango da erabilgarri. Irisgarritasun erkidegoko .
 • Erreferentziazko dokumentazioa  sobre accesibilidad para ayudar a mejorar la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de las Administraciones públicas: normativa, guías sobre la creación de contenido accesible y su validación, vídeos divulgativos relacionados con la implantación del RD 1112/2018, preguntas frecuentes con respuesta a las cuestiones o dudas más extendidas relacionadas con la accesibilidad, etc.
 • Irisgarritasun erkidegoko . Punto de encuentro de las administraciones públicas para compartir información y experiencias y resolver dudas. También permite el acceso al Servicio de diagnóstico en línea.

OAW aurrekariak

El Observatorio de Accesibilidad Web ha sido una iniciativa puesta en marcha desde el año 2010 en España. Puedes consultar la página " Historia del OAW " para conocer todas las actuaciones que se llevaron a cabo y cómo fueron evolucionando.

Ikasketen metodologia

Ekainean 2020 onartu zen Jarraipena egiteko, egungo metodologia Sinplifikatua oinarritutako UNE-EN 301549:2019 (WCAG 2.1 baliokidea):

Segimendua egiteko metodologia espezifikoak ere behar dira sakon web gune eta mugikorretarako aplikazioak.

Informazio gehiago “ atala Jarraipena eta txostenak aurkeztea ”.

Azterketen emaitzak

Ikasketa bakoitzean behatokia eta eremu bakoitzean sortzen dira jarduera-txostenak:

 • Guztiak bateratuta. Txosten hori modu orokorrean ezagutzeko aukera ematen du, egungo egoera eta bilakaera-guztien lan-bilatzaileak. Txostena kantitate handia izaten du grafikoak eta taulak islatzen dituzten ikerketaren emaitzak: emaitza globalak, bakoitzean lortutako emaitzak segmentuetako bat baita emaitzen eboluzioa, denboran zehar.
 • Banakako txostenak. Se generan informes individuales para cada uno de los sitios web analizados, que contienen el detalle de los resultados obtenidos en cada una de las páginas analizadas en el estudio. Estos informes son remitidos a los responsables del sitio web analizado para que puedan usarlos en la mejora de su accesibilidad.

Oharra teknikoa Webguneen irisgarritasuna eta sektore publikoaren aplikazio mugikorrak (PDF) (Ireki leiho berrian) testuinguru berrian eta deskribatzen dituen erronkak aurrez aurre, inplikatutako eragile guztiak errege dekretua 1112/2018 horrela erakusten iteraziotik emaitzak amaieran 2018 irudia eskainiz egoera zein den une horretan.

Web erabilerraztasun behatokia (eao)

Segmentu

Taldeetan daude kategoriatan webgune mailaren arabera, administrazioaren barruan, edo bere garrantzia eduki-mota hori sortu zituzten:

 • I. segmentu Nagusiak . Sitios web principales de Ministerios y otros sitios web gestionados por entidades públicas de mayor acceso o impacto en la sociedad.
 • II. Órganos segmentu eta unitate administratiboak . Webgune organo, zentro edo unitate administratiboak ministerioen.
 • Sektore Publiko Instituzionalaren segmentu III. Hautaketa-multzoa osatzen duten erakundeak eta web guneetako estatuko sektore publiko instituzionalaren barnean unibertsitate publikoen izan ezik, transferitu gabeko analizatuko diren jarduketa-eremuan, Beste "", segmentu Unibertsitate "ikuspegi orokor bat lortzeko unibertsitate sektorea.
 • Gaikako segmentu IV. Web guneen. hautaketa kudeatutako AGE baina identifikatzen ez dituzten organismo jakin bati buruzko informazio espezifikoa: web orriak sustapen zenbait alderdi, zerbitzu, datu-bilketa, etab.
 • Segmentu Egoitza Nagusietako Bakoitzean (IK. . Sedes electrónicas de los sitios web incluidos en el segmento Principales.
 • Gainerako Egoitza segmentu VI. Egoitza elektronikoak segmentuan "egoitza nagusietako bakoitzean. sartzen ez diren".

Segmentu horiek segmentu, I, II eta v. beti aztertuko dira, eta iterazio bakoitzean txikiagotuz diren ofizialak guztiak planifikatuz (serie FINKOA).

Gainerako segmentu segmentu III., iv. eta vi. banatuko, web guneen 2 series-en aztertuko dira, bi urtetik behin, eta iterazio bakoitzean txikiagotuz ofizialak planifikatu diren (MOMENTU eta seriea. serie BAKOITIA).

Egindako ikasketak

1 Egin da behatokiaren iterazio oinarritutako Egungo metodologia , modu honetan banatuta:

 • Ekainaren 2020. Exekutatu.

- AUTONOMIA-Web erabilerraztasun behatokia

Segmentu

14 Talde kategoriatan daude egiteko web guneen helbideak, eta, hala, gaikako arabera jakin ahal izatea egoera arlo horietan, autonomia-erkidegoetako berariazko artean izandako emaitzen konparatzea:

 • I. segmentu Nagusiak Web gune nagusia. autonomia-erkidego bakoitzeko.
 • Buletinak segmentu II. Dagoen. aldizkari ofizialaren web autonomia-erkidego bakoitzak.
 • III. segmentu Egoitza elektronikoak . Egoitza elektronikoak edo bulego Birtualak den kasuetan, oraindik ez badago egoitza (bat bakarrik autonomia-erkidego bakoitzeko).
 • Hezkuntza segmentu IV. Web gune nagusia. autonomia-erkidego bakoitzeko hezkuntza.
 • Enplegu segmentu IK. Web gune nagusia enplegu-politiketan. autonomia-erkidego bakoitzeko.
 • Osasun segmentu VI. . Sitio web principal dedicado a la prestación de servicios sanitarios en cada Comunidad Autónoma.
 • Segmentu VII. tributuak . Sitio web principal dedicado a la gestión y recaudación de impuestos en cada Comunidad Autónoma.
 • Turismo segmentu VIII. Web gune nagusia. sustatzen diharduen eta informazio turistikoan autonomia-erkidego bakoitzeko.
 • Segmentu IX. gardentasuna Autonomia-erkidego bakoitzeko gardentasuna web orria. Leku.
 • Gizarte-Babeseko segmentu X. . Sitio web principal dedicado a la protección social de cada Comunidad Autónoma
 • Segmentu XI. ingurumena . Sitio web principal dedicado al medio ambiente de cada Comunidad Autónoma
 • Segmentu XII. Osasun-Zentroak . (Se incluirán a partir de 2022). Selección de sitios web pertenecientes a centros sanitarios.

 • Unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei segmentu XIII. (Se incluirán a partir de 2023). Selección de sitios web pertenecientes a centros educativos no universitarios.

 • Segmentu XIV. beste zerbitzu batzuk Hautaketa emateko berariazko webgune batzordekoa ez den beste edozein zerbitzu autonomiko batek ere ez aurreko segmentu.

Segmentu horiek, beti, lehen 7, aztertuko dira, eta iterazio bakoitzean txikiagotuz diren ofizialak guztiak planifikatuz (serie FINKOA).

Los segmentos VIII, IX y XIII serán analizados en las iteraciones oficiales realizadas en los años IMPARES (serie IMPAR).

Los segmentos X, XI y XII serán analizados en las iteraciones oficiales realizadas en los años PARES (serie PAR).

Web guneen 2 series XIV. segmentua banatuko analizatuko diren tartekatutan urteetan, eta iterazio bakoitzean txikiagotuz ofizialak (MOMENTU eta seriea. serie BAKOITIA).

Egindako ikasketak

1 Egin da behatokiaren iterazio oinarritutako Egungo metodologia , modu honetan banatuta:

 • Ekainaren 2020. Exekutatu.

- EELLKO Web erabilerraztasun behatokia

Segmentu

Taldeetan daude kategoriatan webgune kontuan hartuz eta probintzia mailako ezaugarrien arabera, toki entitateen eta emaitzak lortzeko, konparagarriak direla.

 • Aldundiak segmentu I. . Sitio web principal de todas las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares. En el caso de Comunidades Autónomas uniprovinciales no existirá el sitio web de la diputación.

 • Kapitalen segmentu II. . Web gunea. hiriburuetako.

 • III. Jendeztatuenak segmentu . Sitio web del ayuntamiento de los municipios con población mayor de 20.000 habitantes (excluyendo la capital).

 • IV. segmentu Web guneen. hautaketa udalen 5.000 biztanle baino gehiago eta 20.000 biztanle baino gutxiagoko herrietan.

 • V. segmentu Txikiak Hautaketa web guneak biztanle arteko udalerrietako 2.500 eta biztanletik 3.500 biztanlera bitartekoak.

 • Segmentu VI. beste zerbitzu batzuk . Webgune batean ez aurreko segmentu.

Segmentu horiek, i. eta ii. segmentu beti aztertuko dira, eta iterazio bakoitzean txikiagotuz diren ofizialak guztiak planifikatuz (serie FINKOA).

Gainerako segmentuak 2 series-en web guneen banatuko, aztertuko dira, bi urtetik behin (MOMENTU eta seriea. serie BAKOITIA).

Egindako ikasketak

1 Egin da behatokiaren iterazio oinarritutako Egungo metodologia , modu honetan banatuta:

 • Ekainaren 2020. Exekutatu.

Web erabilerraztasun behatokia - beste batzuk

Segmentu

Exsten 3 taldeen web guneetan eta emaitzak lortzeko, kategoriatan, konparagarriak direla.

 • I. segmentu Órganos konstituzional eta erregulatzaileak Web gune nagusiak. Guztiak hartzen ditu, Eta organo konstituzional eta garrantzia, bai eta konstituzio-egitura barruan integratuta eta erakunde arautzaile horien garrantzia. Horrez gain, aukera bat autonomia-erkidegoan dauden Organo homologoak.
 • Segmentu II. Botere Judiziala Barne hartzen ditu bai web guneen, botere judizialaren kontseilu nagusiko garrantzitsuenak, eta bai administrazio epaitegi eta auzitegien justizia (zerbitzuari antolaketa epaileen eta epaitegien), autonomia-erkidegoen eskumenak transferiturik dauzkaten, hala nola dira kontuan hartutako mailan.
 • III. unibertsitateak segmentu . Sitios web de universidades públicas no transferidas y universidades públicas transferidas.

10Etik 15erako sarrerek segmentu guztiak aztertuko dira, eta iterazio bakoitzean txikiagotuz diren ofizial guztiak planifikatuz (serie FINKOA).

Egindako ikasketak

1 Egin da behatokiaren iterazio oinarritutako Egungo metodologia , modu honetan banatuta:

 • Ekainaren 2020. Exekutatu.

 

Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.
Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.