accesskey_mod_content

Banco Interamericano de Desenvolvemento e o Goberno de España intercambian repositorios de software aberto

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

14 decembro 2018

logo CTT

As ferramentas poden ser adaptadas e reutilizadas gratuitamente por gobernos e institucións

O Banco Interamericano de Desenvolvemento (BID) e o Goberno de España, a través do seu Centro de Transferencia de Tecnoloxía (CTT), estableceron unha colaboración para a federación dos seus repositorios de ferramentas dixitais abertas para que gobernos e organizacións de América Latina e o Caribe e Europa poidan beneficiarse da oferta de ambas as institucións, adaptando e reutilizando os respectivos códigos para resolver problemas do desenvolvemento e atender a necesidades de cidadáns e comunidades.

Cada ano, os gobernos de todo o mundo invisten moitos recursos en licenzas de software e outras ferramentas dixitais para promover cidades intelixentes, simplificar os trámites administrativos, mellorar os mecanismos de fiscalía, mitigar os impactos do cambio climático, fortalecer a atención sanitaria, entre outras áreas do desenvolvemento. Se esas ferramentas fosen abertas para ser compartidas e adaptadas a novos usos, os gobernos e organizacións poderían lograr enormes aforros e economías de escala. Coa alianza, ambas as institucións van potenciar o alcance dos códigos dispoñibles nas súas plataformas.

Desde o BID, a plataforma Código para o Desenvolvemento(Abre en nova xanela) é parte da súa estratexia de promoción da apertura do coñecemento para mellorar vidas na rexión, e actúa como un bróker, onde se poden baixar o código fonte para a súa utilización, así como achegar código fonte para que outros poidan beneficiarse.

Entre varias ferramentas dispoñibles, atópanse HydroBID(Abre en nova xanela) , un sistema para simular escenarios de recursos hídricos de distintas bacías da rexión, e Massive change detection(Abre en nova xanela) que a través da aplicación de intelixencia artificial en imaxes satelitales, axuda a gobernos locais á actualización de catastros.

“O software e as ferramentas dixitais son fundamentais para deseñar, implementar e avaliar proxectos e programas. Estamos a ofrecer unha xanela aberta aos desenvolvedores da plataforma de España, enriquecendo a nosa oferta con máis opcións para os países da rexión, e promovendo os desenvolvedores da nosa plataforma cara a Europa”, dixo Karen Mokate, Xefa da División de Coñecemento do BID.

A colaboración entre ambas as institucións será bidireccional. Por unha banda, o buscador federado do Centro de Transferencia de Tecnoloxía (CTT) permitirá que os usuarios do CTT teñan coñecemento e acceso ás solucións ofrecidas polo BID.

Doutra banda, o BID irá incorporando ao seu catálogo de solucións dixitais abertas as solucións desenvolvidas polas Administracións Públicas españolas que poidan ser de maior utilidade no contexto iberoamericano. Entre as primeiras ferramentas incorporadas atópanse as seguintes:

  • CONSUL desenvolvida polo Concello de Madrid, que axuda a gobernos a desenvolver consultas á poboación vía móbil.
  • A suite do cliente @asina desenvolvida polo Goberno de España para o seu uso por calquera Administración Pública permite implementar a autenticación e firma electrónica avanzada dunha forma rápida e efectiva.
  • Arquive proporciona as ferramentas necesarias para a creación dun sistema de administración e xestión de Centros de Arquivo multidepartamental, así como a integración en Arquive das correspondentes aplicacións consumidoras e a xestión dos documentos e expedientes electrónicos remitidos polas mesmas.
  • INSIDE permite a xestión documental integramente electrónica dos documentos da xestión viva do expediente, como paso previo ao arquivado definitivo da documentación nun formato interoperable e duradeiro.
  • ACCEDA é unha plataforma modular que integra tres compoñentes principais: unha sede-e; un completo xestor para a tramitación electrónica dos expedientes que se inician na sede; e unha ferramenta para a súa administración e configuración, que inclúe un xestor de contidos da sede e un editor de formularios propio.

Sobre o BID

O Banco Interamericano de Desenvolvemento ten como misión mellorar vidas. Fundado en 1959, o BID é unha das principais fontes de financiamiento a longo prazo para o desenvolvemento económico, social e institucional de América Latina e o Caribe. O BID tamén realiza proxectos de investigación de vangarda e ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica e capacitación a clientes públicos e privados en toda a rexión.

Sobre o CTT

O Centro de Transferencia de Tecnoloxía ten como obxectivo favorecer a reutilización de solucións por todas as Administracións Públicas españolas. No directorio de solucións do CTT é posible atopar máis de 300 solucións reutilizables propiciadas desde as Administracións Públicas españolas sendo posible atopar desenvolvementos de código aberto, servizos comúns, servizos en cloud e activos semánticos,

O CTT é a resposta ao artigo 158 da lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, e ao artigo 17 do Real Decreto 4/2010, do 8 de Xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica.

Publicación realizada no BID(Abre en nova xanela) .

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Cooperación interadministrativa