Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Impulso do Goberno Electrónico na Deputación e Concellos de Palencia

 • Nomee Abreviado:
  impulsogepal
  Resumo:
  Proxecto de mellora das infraestruturas tecnolóxicas e de comunicacións dos centros da Deputación. Creación de portais Web municipais e implantación dun Sistema de Información Xeográfica municipal en concellos de máis de mil habitantes.
  Destinatarios:
  Entidades locais
  Organismos Responsables:
  Palencia
  Deputación Provincial de Palencia
  Modo de Uso:
  Servizo en rede de infraestruturas
  Contacto:

  Beatriz Bahillo Sáez
  Xefa do servizo de informática
  Deputación de Palencia
  Tel. 979715104
  E-mail: bbahillo@dip-palencia.es

  Tipo de Solución:
  Boa Práctica
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Local
  Área técnica:
  Infraestrutura de comunicacións e mensaxería
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público
  Licenza:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Técnico

  Descrición

  Nome Completo da Iniciativa:

  Impulso do Goberno Electrónico na Deputación e Concellos de Palencia

  Finalidade:

  Obxectivo:

  Catro son os obxectivos xerais deste proxecto:

  PRIMEIRO: Garantir a presenza en Internet dos concellos da provincia que o desexen, e que carezan dos medios tecnolóxicos para iso. Para alcanzalo, impúlsanse tres grandes accións:

  • Construción de 116 portais municipais dos concellos que o solicitaron.
  • Soporte tecnolóxico e aloxamento dos portais 'web' municipais nos servidores informáticos da Deputación que se adquirirán e manterán para iso
  • Formación do persoal municipal daqueles concellos que desexen manter a información do seu portal

  SEGUNDO: Implementar diversos servizos públicos electrónicos accesibles, seguros, interactivos e/ou transaccionais (segundo proceda) de goberno electrónico tanto para a Deputación como para os concellos da provincia. Para iso realizáronse cinco acciones:

  • Construción dun novo portal para a Deputación de Palencia para crear ou mellorar ata 23 servizos electrónicos públicos modernos, accesibles e de calidade
  • Dotar ao portal dunha vintena de novas funcionalidades de altas prestacións de xestión interna e para os seus usuarios
  • Dotación de soporte tecnolóxico e aloxamento para o novo portal
  • Creación de 28 postos de mantemento da información do portal 'web' da Deputación (edición, publicación e validación)
  • Formación do persoal da Deputación encargado de manter a información do portal corporativo.

  TERCEIRO: Facilitar a xestión municipal dos Concellos con poboación superior a mil habitantes (excepto a capital), mediante a implantación integral dun Sistema de Información Xeográfico cartográfico que permita á súa vez publicar a información pertinente vía 'web'. Prevense dúas accións:

  • Construción de 23 Sistemas de Información Xeográficos municipais nas dependencias dos concellos solicitantes, con servidores e aplicacións necesarias
  • Formación do persoal municipal para a explotación e o mantemento do Sistema de Información Xeográfico dos concellos adheridos

  CUARTO: Mellorar as infraestruturas de comunicacións da Deputación de Palencia para unha correcta prestación dos servizos electrónicos vía Internet, acceso dos usuarios autorizados Internet, e para a interconexión das súas propias oficinas. Prevense para ese efecto tres acciones:

  • Dispor dunha liña de comunicacións con caudal suficiente para servir e prestar as páxinas e as peticións dos usuarios dos portais 'web' municipais e da Deputación
  • Implantar unha infraestrutura de comunicacións do denominadas "punto a punto Wimax" entre a Deputación e o Arquivo da Provincia recentemente instalado no Castelo de Fontes de Valdepero
  • Creación dun punto público de acceso a Internet no Arquivo da Provincia do Castelo de Fontes de Valdepero.

  Descrición:

  Proxecto de mellora das infraestruturas tecnolóxicas e das comunicacións dos centros da Deputación(Abre en nova xanela) . Creación de portais web municipais, así como a implantación dun Sistema de Información Xeográfica municipal nos concellos de máis de mil habitantes.
  Tanto os portais Web municipais, como o da propia Deputación, creáronse e desenvolvido con ferramentas que cumpren cos requirimentos deste tipo de software libre:

  • Para os Concellos da provincia, optouse pola ferramenta Pista-Administración local facilitada polo Ministerio de Industria Turismo e Comercio, e realizada enteiramente con software libre. A base de datos elixida, que prestará soporte a toda a información e contido dos portais municipais é PostgreSql. O servidor de aplicacións utilizado é Apache Tomcat. Posteriormente migrouse a Pista Local + en BBDD MySQL.
  • Para a Deputación elixiuse as ferramentas de Xestión de Contidos denominadas OPENCMS-COCOON, desenvolvidas en java e totalmente libres. O servidor web empregado será Apache 2.0, o servidor de aplicacións Apache Tomcat e a plataforma de traballo JDK de Java.
  • Para desenvolver os Sistemas de Información Xeográficos municipais elixiuse a ferramenta Pista-Geopista, facilitada polo Ministerio de Industria Turismo e Comercio, e realizada con software libre. A base de datos seleccionada, para albergar a información tanto para contornas tecnolóxicas dun único usuario ou de varios usuarios en rede, é de Postgresql, en lugar de ficheiros GML. En canto ao editor de elementos gráficos, dependerá en cada caso de se o Concello dispón de software de edición ou non. Geopista inclúe un editor java, totalmente libre.

  Requisitos:

  Resultados:

  Vantaxes:

  Mellora a operatividade entre as Administracións Públicas
  Xestión Tributaria e Recadatoria en liña para aqueles Concellos que teñen delegada a súa xestión na Deputación, servizo electrónico dos datos da Enquisa de Infraestrutura e Equipamento Local (EIEL). Os Concellos accederán á información da súa competencia (cartográfica en moitos casos), e poderán propor as correccións e modificacións oportunas, que unha vez verificadas e aceptadas recolleranse no devandito inventario, e a ferramenta Geopista, garante a comunicación entre os propios Concellos e administracións como Catastro ao facilitar a carga da información catastral rústica, urbana, etc. mesmo da información procedente da propia EIEL para traballar a nivel local nos seus propios equipos informáticos, etc.

  É un modelo reutilizable por outras Administracións
  A implantación nesta provincia dos proxectos Pista Local e Geopista, xera un valor engadido aos devanditos produtos, e é que a experiencia pode extrapolarse ao resto das Entidades locais a nivel nacional.Tanto os portais Web municipais, como o da propia Deputación, e os Sistemas de Información Xeográfica municipais, posto que cumpren os requirimentos software libre.

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas