Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Modernització de l'Ajuntament d'Osca

 • Nomeni Abreujat:
  i-Huesca
  Resumeixen:
  La millora en les eines de col·laboració entre treballadors i la disposició d'informació útil centralitzada per als funcionaris, ajudarà a una millor gestió i un millor servei al ciutadà.
  Destinataris:
  Ciutadà
  Organismes Responsables:
  Huesca
  Ajuntament d'Osca
  Contacto:

  Oscar Tesa Jarne
  Tf: 974 292108
  e-mail: otesa@huesca.es

  Tipus de Solució:
  Bona Pràctica
  Estat de la Solució:
  Implantació
  Àrea orgànica:
  Local
  Àrea tècnica:
  Gestió de serveis i sistemes
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Públic
  Llicència:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Tècnic

  Descripció

  Nom Complet de la Iniciativa:

  Modernització de l'Ajuntament d'Osca

  Finalitat:

  Objectiu:

  Millora dels sistemes interns de suport a la gestió

  Dins d'aquest apartat ens marquem una sèrie d'objectius generals i altres específics a les àrees tributària i econòmic- comptable (que desglossarem en els dos següents apartats). Com a temes generals volem:

  • Avançar en la integració de les dades comunes dels diferents sistemes de gestió de l'Ajuntament, evitant duplicitats, redundàncies i incoherències mitjançant la definició i actualització d'una base de dades única de persones, -físiques i jurídiques- que es relacionen amb l'Ajuntament
  • Disposar de tota la informació estructurada al voltant d'una visió centralitzada del ciutadà (persona física o jurídica) i que ens permetrà escometre l'obertura telemàtica de l'administració municipal, tal com hem plantejat en els objectius d'apartats anteriors.
  • Permetre extractar la informació dirigida a l'Adreça i l'explotació de la mateixa mitjançant eines d'explotació d'usuari final: fulls de càlcul, processadors de text, bases de dades...

  Gestió tributària i recaptació
  L'objectiu és modernitzar l'àrea de gestió tributària mitjançant la revisió dels processos i adequació dels mateixos alhora que assumim la implantació d'un nou sistema d'informació transversal.
  Considerem que una eina de gestió tributària moderna ha de cobrir una sèrie de requisits funcionals bàsics entre els quals trobem els següents:

  • Gestió de totes les dades relatives als fets imposables, i que serviran de base per a la liquidació d'impostos, taxes, preus públics i contribucions especials.
  • Definició oberta dels diferents càlculs d'impostos i taxes municipals, perquè sigui possible reflectir les ordenances actuals i futurs canvis.
  • Gestió de Liquidacions, fixant la seva periodicitat, tipus de liquidació en altes i baixes, etc. ... d'una forma flexible, permetent la seva modificació en el cas de variacions de la normativa
  • Gestió de la Recaptació i la Tresoreria contemplant els períodes voluntari i executiu
  • Parametrització a mesura i sostenibilitat en el temps, de manera que les seves funcionalitats bàsiques es mantinguin operatives durant un període llarg de temps, i les futures modificacions legislatives es puguin garantir.
  • Model d'organització i seguretat que permeti suportar diferents models organitzatius a fi de suportar l'evolució organitzativa de la institució

  Gestió econòmica, comptabilitat i pressupostària
  La visió de la gestió comptable com a compliment de les funcions de CONTROL I REGISTRE d'alguns fets econòmics (els merament comptables) que esdevenen en una organització, no permet avançar i donar resposta als actuals reptes plantejats als ajuntaments, per la qual cosa és necessari avançar en les solucions proposades i la clau ha d'estar centrada en la GESTIÓ, sense perdre de vista l'obligació de COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT.
  Les recents modificacions en el marc normatiu de les administracions locals pretenen incrementar la capacitat de gestió dels municipis així com establir els adequats mecanismes de control.
  Cerquem l'evolució cap a un sistema que ens permeti cobrir els següents objectius:

  • Orientar la gestió econòmica cap als processos
  • Transversalitat. Presència de serveis comuns a tots els processos.
  • Principi de la dada única
  • Focus en els processos estratègics (planificació i avaluació, elaboració del pressupost)
  • Focus en els processos operatius més importants: gestió de despeses, gestió d'ingressos, gestió de tresoreria i processos de registre (comptabilitat financera i pressupostària)

  Portal del funcionari

  L'objectiu és disposar d'una plataforma a la disposició dels treballadors i personal executiu de l'Ajuntament d'Osca, que facuilte la colbaroación i comuniación entre treballadors, que centralitzi la informació, documents i aplicacions dels quals disposa el propi Ajuntament i faciliti la realització de tràmits interns. En particular les característiques funcionals del portal hauran de ser:

  • Eina de col·laboració/ missatgeria

  Descripció:

  La millora en la gestió interna és l'única manera de poder oferir veritables serveis digitals. En aquest projecte ens hem centrat en dos pilars principals, la gestió tributària i la gestió econòmica i comptable. Al voltant d'un nucli sòlid de sistemes d'informació (als anteriors cal unir-li la plataforma de gestió d'expedients transversal que ja expliquem) podem emprendre els processos d'obertura als ciutadans del canal telemàtic amb moltes més garanties d'èxit.

  La millora en les eines de col·laboració entre treballadors i la disposició d'informació útil centralitzada per als funcionaris, ajudarà a una millor gestió i un millor servei al ciutadà, això es durà a terme a través d'un Portal de Funcionari.

  Requisits:

  Tres servidors estàndard, SGBD Oracle i SQL

  Resultats:

  Avantatges:

  Subscripcions

  En aquesta àrea podrà donar-se de alta per rebre les notificacions de canvis que es realitzin en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introdueixi l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introdueixi l'email per donar-se de baixa de la subscripció.
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades