Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Registro Electrónico de Apoderamientos

 • Nomee Abreviado:
  APODERA
  Accesos Directos:
  Registro Electrónico de Apoderamientos (Abre en nova xanela)
  Resumo:
  APODERA é a aplicación do Rexistro Electrónico de Apoderamentos da Administración Xeral do Estado. Permite a inscrición de poderes apud-acta outorgados presencial ou telematicamente, para facer constar e xestionar as representacións que os interesados outorguen a un representante, co fin de que poida actuar no seu nome ante as Administracións Públicas.
  Destinatarios:
  Empresa , Ciudadano , Calquera Administración Pública
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
  Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial
  Secretaría Xeral de Administración Dixital
  Modo de Uso:
  Servizo en rede integrable en aplicacións do cliente
  Servizo en rede para usuario final
  Contacto:
  • Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID):

  Dirección: Ministerio de Política Territorial e Función Pública

  Horario de Luns a Xoves de 08:30 a 18:30 e venres 08:30 a 15:00, con carácter gratuíto.

  Lembrámoslles que este Centro de Atención é accesible SÓ PARA DESENVOLVEDORES DE APLICACIÓNS DAS ADMINISTRACIÓNS PUBLICAS.

  Para comunicar unha incidencia ou solicitude de soporte ao Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) encha o formulario Web de apertura de solicitudes de soporte técnico(Abre en nova xanela) .

  Tipo de Solución:
  Aplicación
  Estado da Solución:
  Implantación , Produción
  Área orgánica:
  Estatal
  Área técnica:
  Xestión de recursos humanos
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público , Enerxía , Documentos Personales
  Licencia:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Técnica
  Linguaxe de Programación:
  JAVA , HTML , JSP , Servicios Web
  Sistema Operativo:
  Linux

  Descrición

  O Rexistro Electrónico de Apoderamento da Administración Xeral do Estado é un rexistro electrónico de apoderamentos «apud acta», para facer constar e xestionar as representacións que os interesados outorgan a un representante, co fin de que este poida actuar ante as Administracións Públicas.

  Foi creado no Real Decreto 1671/2009, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. Posteriormente publicouse a Orde HAP/1637/2012, do 5 de xullo, pola que se regula o Rexistro Electrónico de Apoderamentos. Foi modificado pola Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e pola Orde HFP/633/2017, do 28 de xuño, pola que se aproban os modelos de poderes inscribibles no Rexistro Electrónico de Apoderamentos da Administración Xeral do Estado e no rexistro electrónico de apoderamentos das Entidades locais e establécense os sistemas de firma válidos para realizar os apoderamentos apud acta a través de medios electrónicos.

  O 4 de Setembro de 2018 publicouse o Real Decreto-lei 11/2018, de transposición de directivas en materia de protección dos compromisos por pensións cos traballadores, prevención do branqueo de capitais e requisitos de entrada e residencia de nacionais de países terceiros e polo que se modifica a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Este Real Decreto-lei atrasa as previsións relativas ao rexistro electrónico de apoderamentos da Lei 39/2015 en dous anos, pasando a producir efectos a partir do día 2 de outubro de 2020.

  Noticias

  24 June 2020

  Aberto o período de inscrición ao curso en liña de apoderamentos para empregados públicos. Desplegar acordeon

  Procedeuse a publicar o formulario de inscrición ao curso en liña de apoderamentos para empregados públicos.

  Para acceder ao formulario, así como á información sobre os períodos de inscrición e realización do curso pode dirixirse á sección área de descargas – kit de benvida – apartado ‘Curso en liña de apoderamentos’ ( https://administracionelectronica.gob.es/ctt/rea/descargas )

  14 October 2019

  Curso en liña de apoderamentos para empregados públicos Despregar acordeon

  Engadiuse unha ligazón na sección área de descargas - kit de benvida para o acceso ao formulario de solicitude do curso en liña de apoderamentos de empregados públicos. Só está accesible desde a área privada.

  22 March 2019

  APODERA migra a xestión de perfís de usuarios ao servizo común Autentica Despregar acordeon

  AUTENTICA é un servizo Single Sign On de autenticación e autorización de empregados públicos, altos cargos e persoal relacionado, para aplicacións internas das administracións públicas.

  Na última versión de APODERA (aplicación para a xestión de apoderamentos do Rexistro Electrónico de Apoderamentos da Administración Xeral do Estado), evolucionouse a aplicación para que toda a xestión de usuarios e asignación de perfís sexa realizada en AUTENTICA.

  Os administradores delegados dos centros poderán xestionar en  AUTENTICA os permisos de APODERA, de forma que poderán asignar aos usuarios do centro os permisos adecuados. Con esta nova funcionalidade o Rexistro Electrónico de Apoderamentos da Administración Xeral do Estado facilitará aos administradores delegados a operativa de alta e autorización, sumándose á estratexia dunha interface única de xestión de usuarios para os servizos comúns.

  21 September 2018

  4.800 ADMINISTRACIÓNS LOCAIS SOLICITAN A INTEGRACIÓN CON APODERA Despregar acordeon

  Esta integración contribúe ao avance progresivo en materia de administración electrónica, permitindo ás entidades dar cumprimento ao recolleito na Disposición final sétima da Lei 39/2015 respecto ao Rexistro Electrónico de Apoderamentos.

  Este despregamento masivo está a ser coordinado xunto á empresa esPublico, titular da plataforma de administración electrónica Xestiona, que comparten estas administracións, activándose a data actual máis de 800 organizacións e esperando completar o proceso nos próximos días.

  Neste despregamento tamén están a participar activamente as  Deputacións Provinciais de Zaragoza, Huesca, Bacía, Guadalaxara, Cáceres, Pontevedra, Burgos, Ávila, Soria, Palencia, Segovia, Valladolid, Salamanca, Zamora, León, Alacante e Castelló

  Grazas a esta iniciativa, a partir de outubro, máis da metade dos concellos españois permitirán que calquera cidadán poida solicitar a inscrición dun apoderamento apud acta no Rexistro Electrónico de Apoderamentos da Administración Xeral do Estado, previa comparecencia persoal nas oficinas de asistencia en materia de rexistros, de acordo con o previsto no artigo 6.5 da Lei 39/2015.

  A integración permite, ademais, que as relacións electrónicas dos interesados a través dos seus representantes fáganse coa maior seguridade e rastrexabilidade posible, o que se consegue mediante a comprobación da vixencia dos apoderamentos en sede electrónica e á posterior obtención automática das certificacións electrónicas dos este poderes, que posteriormente se integrarán no seu correspondente expediente electrónico tras a sinatura da solicitude.

   

  05 June 2018

  A Unidade de Mediación, Arbitraje e conciliación, dependente da Dirección Xeral de Traballo do Principado de Asturias comezou a utilizar con éxito o REXISTRO ELECTRÓNICO DE APODERAMENTO Despregar acordeon

  A Unidade de Mediación, Arbitraje e conciliación, dependente da Dirección Xeral de Traballo do Principado de Asturias, é onde se celebran os preceptivos actos de conciliación, previos á demanda xudicial ante os Xulgados do Social, en materia laboral e o procedemento arbitral en materia de eleccións sindicais.

  Os interesados poden comparecer ao acto de conciliación e/ou arbitraxe electoral, por si mesmos ou por medio de representante.

  Actualmente, unha das opcións, para acreditar esa representación os usuarios, é outorgar o poder ante o Rexistro electrónico de Apoderamentos.

  As funcionalidades deste Rexistro son varias: xestión de apoderamentos, consulta de apoderamentos, gestion de representantes….. Na actualidade os funcionarios do UMAC só estamos dados de alta na opción de Consulta de apoderamentos.

  Para consultar esa representación, accedemos ao portal a través do URL: https://apodera.redsara.es/funcionario

  Na pantalla de “BUSQUEDA DE APODERAMIENTOS” introducimos algún dato coñecido, DNI do poderdante, do apoderado, organismo (PRINCIPADO)  … A través de esa procura vemos os poderes que coinciden cos filtros seleccionados.

  O detalle do apoderamento obtémolo pulsando na frecha “Ver Apoderamiento” o que nos leva a poder gardar no expediente a verificación da suficiencia do poder realizado, preceptivo de acordo á Lei 39/2015.

  Entre todas as Unidades de Mediación, arbitraxe e conciliación de Asturias (Xixón, Mieres, A Felguera, Avilés  e Oviedo) estamos dados de alta 24 persoas e xa accedemos practicamente todos ao Rexistro, non contando na actualidade con ningunha incidencia.

  02 February 2018

  Novo portal do Rexistro Electrónico de Apoderamentos da Administración Xeral do Estado Despregar acordeon

  Xa está dispoñible o novo portal do Rexistro Electrónico de Apoderamentos da Administración Xeral do Estado. Este novo portal implementa a Orde HFP/633/2017, do 28 de xuño, pola que se aproban os modelos de poderes inscribibles no Rexistro Electrónico de Apoderamentos da Administración Xeral do Estado e no rexistro electrónico de apoderamentos das Entidades locais e establécense os sistemas de firma válidos para realizar os apoderamentos apud acta a través de medios electrónicos.

  Pódese acceder ao portal:

  O portal do funcionario está accesible a través do URL: https://apodera.redsara.es/funcionario

  Na área de descarga do PAe ( https://administracionelectronica.gob.es/ctt/rea/ - Área de descargas) atópase o manual de usuario e a documentación dos servizos web

  30 November 2017

  Rexistro Electrónico de Apoderamentos: Reunión dos grupos de traballo de Comunidades Autónomas e Ministerios. Despregar acordeon

  O día 15 de Novembro reuniuse o Grupo Traballo de Grupo de traballo de Funcionarios Habilitados e Rexistro Electrónico de Apoderamentos do Comité Sectorial de Administración Electrónica (CSAE) e o día 20 de Novembro se reunión o Grupo de Traballo de autenticación en administracións públicas (GTAAP) da Administración Xeral do Estado, en ambos os grupos realizouse a presentación dos avances do Rexistro Electrónico de Apoderamentos da Administración Xeral do Estado para o cumprimento da lei 39/2015 e da orde HFP 633/2017.

  27 October 2017

  Publicación dos Servizos Web de consulta do REA-AGE conforme a Lei 39/2015 e Orde HFP/633/2017 Despregar acordeon

  Publicáronse os Servizos Web de consulta do Rexistro Electrónico de Apoderamentos da AGE incluíndo a consulta dos poderes indicados na lei 39/2015, de acordo aos modelos de a Orde HFP/633/2017, do 28 de xuño, pola que se aproban os modelos de poderes inscribibles no Rexistro Electrónico de Apoderamentos da Administración Xeral do Estado e no rexistro electrónico de apoderamentos das Entidades locais e establécense os sistemas de firma válidos para realizar os apoderamentos apud acta a través de medios electrónicos.

   

  25 July 2017

  Os Letrados da Administración de Xustiza empezan a utilizar REAJ (Rexistro Electrónico de Apoderamentos Xudiciais) Despregar acordeon

  A Administración de Xustiza dá un paso máis cara á Transformación Dixital. El día 24 de Xullo de 2017 lvos Letrados da Administración de Xustiza  e o persoal da oficina xudicial han empezado a utilizar o Rexistro Electrónico de Apoderamentos de Xustiza (REAJ). Así mesmo, todas as Comunidades Autónomas confirmaron o seu interese no acceso ao REAJ.

   

  05 June 2014

  Facenda e Administracións Públicas simplifica a designación de apoderados ou representantes na tramitación administrativa Despregar acordeon

  A Secretaría de Estado de Administracións Públicas e o Consello Xeral do Notariado asinan un convenio de colaboración que permite á Administración a consulta telemática de documentos públicos notariais de apoderamento e as súas revogacións ao Rexistro Electrónico de Apoderamentos (REA).

  Máis información en: Actualidad CTT

  10 August 2012

  Publicada a Orde Ministerial que regula o Rexistro Despregar acordeon

  O 25 de xullo de 2012 publicouse no Boletín Oficial do Estado a Orde HAP/1637/2012, de xullo, pola que se regula o Rexistro Electrónico de Apoderamentos.

  A Orde entrará en viugor aos dous meses da súa publicación.

  06 July 2012

  Formularios CAID Despregar acordeon

  O 5 de xullo actualizouse a versión do formulario WEB de solicitude de soporte técnico ao CAID.

  Accédese ao mesmo desde o portal PAe-CTT mediante unha ligazón situada no apartado de Ligazóns Relacionadas   das páxinas de servizos comúns e de información xeral de cada un dos servizos aos que presta soporte o CAID. Tamén se pode acceder mediante a ligazón https://valide.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do

  Novidades principais:

  • Inclúese un alta previa de usuario no sistema, co fin de facilitar a creación de pedimentos posteriores.
  • Pódese achegar información adicional a un caso xa aberto directamente a través do formulario, co número de ticket, sen necesidade de enviar correo electrónico.
  • Na páxina do formulario dispoñen dunha ligazón ao manual de usuario para solicitar soporte técnico.
  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas