Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema d'Informació Administrativa

 • Data Posada en Producció:

  15/01/2008

  RoadMap:
  • Nous servicis web per a Gestió d'expedients
  • Ampliació de funcionalitats del Backoffice, com la gestió dels processos automàtics i estadístiques.
  • Generació setmanal de llistats de codis SIA para la seua publicació en el PAe
  • Nou servici web de consulta per a PAG
  • Permisos jeràrquics i sobre múltiples Departaments

  Descripció Funcional

   

  El Sistema d'Informació Administrativa, SIA, és una aplicació informàtica la funció bàsica de la qual és la d'actuar com a catàleg d'informació sobre tramitació administrativa, incloent-se procediments administratius i servicis tant dirigits al ciutadà com a propis de les Administracions Públiques.

  SIA té el seu origen en la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de el  Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, on es preveia, en el seu article 42.4, l'obligació de publicar i mantindre actualitzades les relacions de procediments i donar la informació referida als extrems bàsics dels mateixos. 

  Actualment SIA dona resposta al compliment del mandat establit en l'article 21.4 la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que establix l'obligació de publicar i mantindre actualitzades en el portal web, a efectes informatius, les relacions de procediments de la seua competència i donar la informació referida als extrems bàsics dels mateixos i en el Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica. 

  Així doncs, SIA atén a dos importants objectius: d'una banda, ser el repositori d'informació suposa reforçar la seguretat jurídica en l'actuació de l'administració, mentre que incorpora la informació fonamental sobre els diferents procediments, que no són una altra cosa que els llits formals pels quals ha de discórrer l'actuar de la mateixa.

  En segon terme, atén als principis bàsics d'eficàcia i eficiència, mentre que aspira a conformar-se com una ferramenta necessària per a la informació i prestació de servicis integrats. 

  Este objectiu es plasma de forma concreta en el Punt d'Accés General (PAG), on es publica la informació dels tràmits de les Administracions Públiques.

   

   

   

   

  Descripció Tècnica

   

  • Java
  • Oracle 11g
  • Servidor Apatxe

  Connectivitat:

  • @firma
  • DIR3

   

   

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades