Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Registro General Electrónico

 • Indicadores:
  • Desde abril de 2010, realizáronse 221 rexistros electrónicos. (Datos a 19/11/2010)

  Descrición Funcional

  A iniciativa consistiu en desenvolver o Rexistro Xeral Electrónico, RGE, servizo a través do cal calquera cidadán, empresa, administración ou organización pode presentar, todos os días do ano, durante as vinte e catro horas do día, solicitudes, escritos ou comunicacións, así como documentos adxuntos dirixidos a calquera órgano ou organismo público das AAPP de Canarias, salvo os documentos excluídos no art. 4 da orde de creación (Orde 8 de abril 2010).

  A este respecto, as principais etapas seguidas para a implantación consistiron en: desenvolvemento e consolidación do sistema informático de almacenamento e xestión das entradas de rexistro de entrada e saída do Goberno de Canarias; integración do este sistema informático coa Plataforma de Interoperabilidade do Goberno de Canarias (PLATINO); e a evolución do sistema informático para adaptalo ás novas necesidades xurdidas para a súa integración coas sedes electrónicas do Goberno de Canarias.

  Desde o punto de vista funcional, o RGE admite documentos electrónicos normalizados correspondentes aos servizos, procedementos e trámites que se especifiquen na norma de creación do rexistro e, doutra banda, calquera solicitude, escrito ou comunicación distinta dos anteriores, dirixido a calquera órgano ou entidade do ámbito da Administración de Canarias.

  Desde o punto de vista organizativo, o RGE depende da Inspección Xeral de Servizos e é xestionado pola Oficina Canaria de Información e Atención Cidadá. Intégrase co sistema informático de rexistro das AAPP de Canarias. O responsable da seguridade do RGE é a Dirección Xeral de Telecomunicacións e Novas Tecnoloxías.

  Desde un punto de vista operativo, para acceder e utilizar o RGE o interesado debe cumprir os seguintes requisitos: dispor dun certificado dixital aceptado polo Goberno de Canarias e cumprir cos requisitos técnicos especificados relativos aos navegadores e ferramentas necesarias para a impresión de documentos en formato PDF. É importante resaltar que o RGE está dispoñible 365 días ao ano, 24 horas ao día.

  Descrición Técnica

  Desde un punto de vista tecnolóxico, a solución que soporta o RGE baséase en :.

  • Tecnoloxías J2EE,
  • Lóxica de presentación en JSP,
  • Está integrado coa Plataforma de Interoperabilidade do Goberno de Canarias: Servizo de Firma, de Repositorio de Documentos Electrónicos e de Rexistro de Entrada/Saída.
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas