Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Registro General Electrónico

 • Indicadors:
  • Des d'abril de 2010, s'han realitzat 221 registres electrònics. (Dades a 19/11/2010)

  Descripció Funcional

  La iniciativa va consistir a desenvolupar el Registre General Electrònic, RGE, servei a través del com qualsevol ciutadà, empresa, administració o organització pot presentar, tots els dies de l'any, durant les vint-i-quatre hores del dia, sol·licituds, escrits o comunicacions, així com documents adjunts dirigits a qualsevol òrgan o organisme públic de l'AAPP de Canàries, excepte els documents exclosos en l'art. 4 de l'ordre de creació (Ordre 8 d'abril 2010).

  Referent a això, les principals etapes seguides per a la implantació van consistir en: desenvolupament i consolidació del sistema informàtic d'emmagatzematge i gestió de les entrades de registre d'entrada i sortida del Govern de Canàries; integració d'aquest sistema informàtic amb la Plataforma d'Interoperabilitat del Govern de Canàries (PLATÍ); i l'evolució del sistema informàtic per adaptar-ho a les noves necessitats sorgides per a la seva integració amb les seus electròniques del Govern de Canàries.

  Des del punt de vista funcional, el RGE admet documents electrònics normalitzats corresponents als serveis, procediments i tràmits que s'especifiquin en la norma de creació del registre i, d'altra banda, qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació diferent dels anteriors, dirigit a qualsevol òrgan o entitat de l'àmbit de l'Administració de Canàries.

  Des del punt de vista organitzatiu, el RGE depèn de la Inspecció General de Serveis i és gestionat per l'Oficina Canària d'Informació i Atenció Ciutadana. S'integra amb el sistema informàtic de registre de l'AAPP de Canàries. El responsable de la seguretat del RGE és la Direcció general de Telecomunicacions i Noves Tecnologies.

  Des d'un punt de vista operatiu, per accedir i utilitzar el RGE l'interessat ha de complir els següents requisits: disposar d'un certificat digital acceptat pel Govern de Canàries i complir amb els requisits tècnics especificats relatius als navegadors i eines necessàries per a la impressió de documents en format PDF. És important ressaltar que el RGE està disponible 365 dies a l'any, 24 hores al dia.

  Descripció Tècnica

  Des d'un punt de vista tecnològic, la solució que suporta el RGE es basa en:

  • Tecnologies J2EE,
  • Lògica de presentació en JSP,
  • Está integrado con la Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias: Servicio de Firma, de Repositorio de Documentos Electrónicos y de Registro de Entrada/Salida.
Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades