Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Redissenyo i simplificació de procediments administratius i serveis per a la seva adaptació a la Llei 11/2007: 850 serveis on-line per a ciutadans

 • Indicadors:
  • 850 procediments a la disposició dels ciutadans.
  • En 2010, 77.690 documents registrats , 2.711 consultes d'expedients, 1.071.393 consultes per empleats, i 2247 abonats al servei de notificacions amb 179 notificacions realitzades.

  Descripció Funcional

  La iniciativa consisteix en la simplificació administrativa i racionalització de tràmits i fites associades als procediments administratius actualment vigents al Catàleg de serveis de la CM, l'homogeneïtzació de tota la documentació i la disposició accessible a través d'Internet on els ciutadans puguin iniciar la tramitació dels procediments per mitjans electrònics i fer el seguiment de la situació dels seus expedients.

  Des d'una perspectiva funcional, el projecte REDPRO ha consistit en diversos aspectes, destacant fonamentalment, la fixació de les bases metodològiques de redissenyo de procediments i definició de plantilles i estàndards de documents: impresos i escrits. Definir un inventari inicial de serveis i procediments de la CM, amb la seva posada a disposició a través d'internet, i establiment i execució d'un protocol d'actualització permanent del mateix, així com la definició de documents i plantilles normalitzats per efectuar tràmits i simplificació de tràmits i fites al ciutadà i dur a terme la integració dels procediments i serveis amb la plataforma de serveis comuns de tramitació electrònica.

  Aquest projecte inclou la coordinació dinàmica permanent dels següents grups o unitats de CM participants com són la DGCSyAC encarregada de l'adreça, gestió i control del procés de redissenyo de procediments i formularis, ICM que coordina les activitats d'elaboració, adaptació i posada a la disposició del ciutadà a més de control i seguiment del projecte, així com les diferents Conselleries, participants actius en el redissenyo. Els Responsables d'Administració Electrònica, responsables de promocionar, difondre i realitzar activitats determinades associades al projecte, i finalment l'Oficina Tècnica, que s'encarrega del seguiment i control de les activitats dels diferents perfilis intervinents en el projecte.

  Des del punt de vista operatiu s'han definit un conjunt de protocols i metodologies i s'han implantat una sèrie d'aplicacions i sistemes per al manteniment de l'Inventari de procediments, la gestió documental associada al mateix, el control i seguiment de les labors de redissenyo i la promoció i difusió del projecte entre els empleats públics de la regió.

  Descripció Tècnica

  Des del punt de vista de la solució tecnològica s'han utilitzat diferents aplicacions i plataformes, així l'Inventari de procediments està construït sobre PHP i MySQL, DotProject com a eina de control i seguiment, Joomla s'ha utilitzat per al portal de promoció, StarTeam per a la gestió de versions, BBDD d'impresos en Oracle i Content Server com a Gestor de Llocs web.

   

Responsable