Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Redeseño e simplificación de procedementos administrativos e servizos para a súa adaptación á Lei 11/2007: 850 servizos en liña para cidadáns

 • Indicadores:
  • 850 procedementos a disposición dos cidadáns.
  • En 2010, 77.690 documentos rexistrados , 2.711 consultas de expedientes, 1.071.393 consultas por empregados, e 2247 aboados ao servizo de notificacións con 179 notificacións realizadas.

  Descrición Funcional

  A iniciativa consiste na simplificación administrativa e racionalización de trámites e fitos asociados aos procedementos administrativos actualmente vixentes no Catálogo de servizos do CM, a homoxeneización de toda a documentación e a disposición accesible a través de Internet onde os cidadáns poidan iniciar a tramitación dos procedementos por medios electrónicos e facer o seguimento da situación dos seus expedientes.

  Desde unha perspectiva funcional, o proxecto REDPRO consistiu en diversos aspectos, destacando fundamentalmente, a fixación das bases metodolóxicas de redeseño de procedementos e definición de persoais e estándares de documentos: impresos e escritos. Definir un inventario inicial de servizos e procedementos do CM, coa súa posta a disposición a través de internet, e establecemento e execución dun protocolo de actualización permanente do mesmo, así como a definición de documentos e persoais normalizados para efectuar trámites e simplificación de trámites e fitos ao cidadán e levar a cabo a integración dos procedementos e servizos coa plataforma de servizos comúns de tramitación electrónica.

  Este proxecto inclúe a coordinación dinámica permanente dos seguintes grupos ou unidades de CM participantes como son a DGCSyAC encargada da dirección, xestión e control do proceso de redeseño de procedementos e formularios, ICM que coordina as actividades de elaboración, adaptación e posta a disposición do cidadán ademais de control e seguimento do proxecto, así como as distintas Consellerías, participantes activos no redeseño. Os Responsables de Administración Electrónica, responsables de promocionar, difundir e realizar actividades determinadas asociadas ao proxecto, e por último a Oficina Técnica, que se encarga do seguimento e control das actividades dos distintos perfís intervenientes no proxecto.

  Desde o punto de vista operativo definíronse un conxunto de protocolos e metodoloxías e implantáronse unha serie de aplicacións e sistemas para o mantemento do Inventario de procedementos, a xestión documental asociada ao mesmo, o control e seguimento dos labores de redeseño e a promoción e difusión do proxecto entre os empregados públicos da rexión.

  Descrición Técnica

  Desde o punto de vista da solución tecnolóxica utilizáronse diferentes aplicacións e plataformas, así o Inventario de procedementos está construído sobre PHP e MySQL, DotProject como ferramenta de control e seguimento, Joomla utilizouse para o portal de promoción, StarTeam para a xestión de versións, BBDD de impresos en Oracle e Content Server como Xestor de Sitios web.

   

Responsable