Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Plan de encamiñamento e interconexión de redes na Administración

 • Descrición Funcional

  Para lograr a coordinación entre as AAPP xeraranse unhas táboas cos rangos de dirección IP asignados a cada Administración.

  Descrición Técnica

  Solución:

  O Plan de encamiñamento e interconexión de redes na Administración baséase no establecemento dun directorio de direccións de rede IP, a partir do cal cada entidade ou organismo poida establecer de maneira independente os seus plans de numeración IP, en función da súa infraestrutura de rede, ou distribución orgánica ou departamental, pero mantendo unha coordinación que evite o uso de direccións duplicadas. As consideracións básicas que se tomaron como punto de partida son:
   

  1. O plan de encamiñamento ten en conta a previsión de que a medio-longo prazo todas as dependencias da Administración puidesen contar con redes locais. Cada rede local dun centro funcionará como unha subrede dentro da rede global da Administración.
  2. Fixar un sistema de encamiñamento segundo Clase A, adoptando o rango de direccións 10.0.0.0 - 10.255.255.255 para uso privado da Administración tal como recoméndase no documento RFC 1597.
  3. Con obxecto de simplificar a configuración das redes e os procedementos de encaminamiento pódese optar por utilizar máscaras de rede de 24 bits, co cal é posible definir ata 64516 subredes independentes con capacidade equivalente a redes tipo C que poden conectar ata 254 10 nodos por segmento. Con este criterio a máscara de rede que empregue calquera equipo sería 255.255.255.0 independentemente da súa localización física.  No entanto dado que a maioría dos equipos actuais soportan o uso de máscaras variables, recoméndase a lectura detallada do RFC-1219 "on the assignement of subnet numbers (April 1991)" na que se presentan os conceptos de bits de crecemento (grouth bits) cuxa aplicación permite deseñar plans de encamiñamento moi flexibles. Tamén é importante ter en conta os conceptos de agregación de redes "superneting" á hora de distribuír a numeración en cada centro, de acordo con a topoloxía real da rede para simplificar as táboas de encaminamiento.
  4. A distribución inicial do espazo de encamiñamento faise de forma centralizada pola Secretaría do Consello Superior de Administración Electrónica en función das necesidades de cada Centro Directivo tendo en conta criterios de organización, flexibilidade e racionalización. Unha vez asignado un rango de direccións será responsabilidade do Centro determinar como facer uso delas e establecer un plan de encamiñamento propio que teña en conta as características da súa infraestrutura informática e de comunicacións.
  5. O último grupo de bits destinados á identificación do Host (tipicamente 8 en clase C) utilizaranse de forma ascendente para permitir posibles "subnetings" futuros en zonas non asignadas aínda (RFC 1219).
    

  Para facilitar a xestión dos equipos recoméndase reservar uns valores de direccións baixos para os servidores e os equipos de comunicacións.

  A numeración dos equipos de usuarios, tipicamente ordenadores persoais ou estacións de traballo, comezará por encima do este valor.

  Por exemplo, se se está utilizando un subneting que asigna 8 bits á dirección de nodo (antiga clase C) unha recomendación podería ser a asignación do número decimal "10" ao router de comunicacións principal da rede e de forma descendente a partir de aí (9, 8, 7) para outros equipos especiais, deixando os números 1 a 5 para host que ofrezan servizos globais. A asignación ao resto de equipos comezaría no número "11" de forma ascendente.

  Este mecanismo permite ocupar na asignación as primeiras direccións dentro do rango e deixar libres os últimos grupos de direccións para o seu posible segmentación e uso noutras redes que o precisen.

  Con obxecto de garantir unha correcta administración da rede, é necesario realizar un seguimento permanente do plan de numeración en cada subrede e manter ao día a documentación dos cambios que se producen no mesmo Para iso, recoméndase elaborar unha táboa similar á recollida neste documento, mediante a que se recollan periodicamente, e para cada unidade, a asignación de direccións realizada en cada subrede.

  Estándares:

  • RFC 1597
  • RFC 1219
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas