Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Pla d'adreçament i interconnexió de xarxes en l'Administració

 • Descripció Funcional

  Per aconseguir la coordinació entre les AAPP es generaran unes taules amb els rangs d'adreça IP assignats a cada Administració.

  Descripció Tècnica

  Solució:

  El Pla d'adreçament i interconnexió de xarxes en l'Administració es basa en l'establiment d'un directori d'adreces de xarxa IP, a partir del com cada entitat o organisme pugui establir de manera independent els seus plans de numeració IP, en funció de la seva infraestructura de xarxa, o distribució orgànica o departamental, però mantenint una coordinació que eviti l'ús d'adreces duplicades. Les consideracions bàsiques que s'han pres com a punt de partida són:
   

  1. El pla d'adreçament té en compte la previsió que a mitjà-llarg termini totes les dependències de l'Administració poguessin comptar amb xarxes locals. Cada xarxa local d'un centre funcionarà com una subxarxa dins de la xarxa global de l'Administració.
  2. Fixar un sistema d'adreçament segons Classe A, adoptant el rang d'adreces 10.0.0.0 - 10.255.255.255 para ús privat de l'Administració tal com es recomana en el document RFC 1597.
  3. A fi de simplificar la configuració de les xarxes i els procediments d'encaminament es pot optar per utilitzar màscares de xarxa de 24 bits, amb la qual cosa és possible definir fins a 64516 subxarxes independents amb capacitat equivalent a xarxes tipus C que poden connectar fins a 254 10 nodes per segment. Amb aquest criteri la màscara de xarxa que empri qualsevol equip seria 255.255.255.0 independentment de la seva ubicació física.  No obstant això atès que la majoria dels equips actuals suporten l'ús de màscares variables, es recomana la lectura detallada de la RFC-1219 "on the assignement of subnet numbers (April 1991)" en la qual es presenten els conceptes de bits de creixement (grouth bits) l'aplicació dels quals permet dissenyar plans d'adreçament molt flexibles. També és important tenir en compte els conceptes d'agregació de xarxes "superneting" a l'hora de distribuir la numeració a cada centre, d'acord amb la topologia real de la xarxa per simplificar les taules d'encaminament.
  4. La distribució inicial de l'espai d'adreçament es fa de forma centralitzada per la Secretaria del Consell Superior d'Administració Electrònica en funció de les necessitats de cada Centre Directiu tenint en compte criteris d'organització, flexibilitat i racionalització. Una vegada assignat un rang d'adreces serà responsabilitat del Centre determinar com fer ús d'elles i establir un pla d'adreçament propi que tingui en compte les característiques de la seva infraestructura informàtica i de comunicacions.
  5. L'últim grup de bits destinats a la identificació de l'Host (típicament 8 en classe C) s'utilitzaran de forma ascendent per permetre possibles "subnetings" futurs en zones no assignades encara (RFC 1219).
    

  Per facilitar la gestió dels equips es recomana reservar uns valors d'adreces baixos per als servidors i els equips de comunicacions.

  La numeració dels equips d'usuaris, típicament ordinadors personals o estacions de treball, començarà per sobre d'aquest valor.

  Per exemple, si s'està utilitzant un subneting que assigna 8 bits a l'adreça de node (antiga classe C) una recomanació podria ser l'assignació del nombre decimal "10" a l'encaminador de comunicacions principal de la xarxa i de forma descendent a partir d'aquí (9, 8, 7) per a altres equips especials, deixant els nombres 1 a 5 per host que ofereixin serveis globals. L'assignació a la resta d'equips començaria en el número "11" de forma ascendent.

  Aquest mecanisme permet ocupar en l'assignació les primeres adreces dins del rang i deixar lliures els últims grups d'adreces per a la seva possible segmentació i ús en altres xarxes que ho precisin.

  A fi de garantir una correcta administració de la xarxa, és necessari realitzar un seguiment permanent del pla de numeració en cada subxarxa i mantenir al dia la documentació dels canvis que es produeixen en el mateix Per a això, es recomana elaborar una taula similar a la recollida en aquest document, mitjançant la qual es recullin periòdicament, i per a cada unitat, l'assignació d'adreces realitzada en cada subxarxa.

  Estàndards:

  • RFC 1597
  • RFC 1219
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades