Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Servei de Consulta de Poders Notarials

 • Descripció Funcional

  Verificació de l'estat de vigència d'un poder notarial

  En la tramitació d'un procediment administratiu és habitual la necessitat de presentar un poder notarial per part de l'interessat o representant.

  Aquest document ho expedeix un Notari, però fins que arriba a l'Administració el seu estat pot haver canviat:

  • Revocació parcial: s'han realitzat canvis en el document original.
  • Revocació total: deixa de tenir validesa 

  L'empleat públic encarregat de validar el poder no té informació sobre si aquest poder notarial segueix estant vigent o ha estat revocat parcial o totalment.

   

   

   

   

  Notaria ofereix un servei de consulta en temps real sobre l'estat de vigència d'un poder notarial i la cadena de revocacions, si les tingués.

   

   

   

   

  Còpia simple d'un poder notarial a partir del seu CSV

  Els poders notarials poden emetre's des de 2014 amb CSV (Codi Segur/Segur de Verificació), la qual cosa permet al ciutadà evitar presentar el poder notarial o còpia compulsada davant l'Administració. El ciutadà únicament presentarà la fulla que conté el CSV del poder notarial.

   

   

  Notaria facilita a l'Administració la descàrrega de una còpia simple d'aquest poder notarial a partir del seu CSV.

   

   

  Alertes de modificació de l'estat d'un poder notarial

  La vigència d'un poder notarial pot ser necessària garantir-la durant un termini des que s'inicia un tràmit. Per evitar reiterar consultes sobre la vigència d'un poder notarial, l'empleat públic pot subscriure's a una alerta perquè se li avisi via corrreo electrònic i/o SMS al mòbil en el cas que el poder notarial consultat modifiqui el seu estat.

   

  Descripció Tècnica