Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Aplicació iBOA del Govern d'Aragó

 • Indicadors:
  • La utilització on-line de la tramitació dels textos que es publiquen en el Butlletí Oficial d'Aragó, eliminant el disquet.
  • L'any 2009, es van tramitar més de 3.000 documents administratius amb un total de 660 usuaris. L'any 2010 es van tramitar més de 5.000 documents administratius amb un total d'1.059 usuaris. Al juny de 2011 hi ha un total d'1.147 usuaris.

   

  Descripció Funcional

   El projecte va consistir a desenvolupar un sistema que permetés la gestió automàtica i telemàtica de tot el procés d'edició, publicació i signatura electrònica del BOA.
  Des del punt de vista funcional, l'aplicació consta de dos mòduls:

  • el mòdul intern, que engloba d'una banda:
  1. la tramitació telemàtica de disposicions i anuncis emesos pel Govern d'Aragó
  2. l'edició, maquetació, aprovació i signatura del Butlletí.
  • i el mòdul extern, a través del que accediran tant particulars com a empreses i diferents AAPP (ajuntaments, universitat, etc.). Per mitjà del mòdul extern, el sistema permet:
  1. La publicació d'anuncis a través d'Internet, pel que és necessari disposar d'un certificat electrònic vàlid. D'aquesta manera no serà necessari desplaçar-se al Govern d'Aragó per inserir l'anunci.
  2. El pagament telemàtic: Permet realitzar el pagament dels anuncis de forma telemàtica sense necessitat de desplaçar-se a una entitat bancària col·laboradora amb el Govern d'Aragó o al Servei de Coordinació Normativa i Programes Interdeparmentales de la Vice-presidència. L'usuari pot triar imprimir l'autoliquidació de la taxa 22 per anar presencialment a l'entitat bancària a pagar l'anunci, o bé, pot triar pagar telemàticament l'anunci.


   

  Així mateix, es va posar especial èmfasi en el compliment de la normativa d'accessibilitat vigent, nivell UNEIX de conformitat “Doble A”, tant en la seva part interna com l'accés extern de particulars i administracions públiques. Per a la verificació de l'accessibilitat es va utilitzar el Test d'Accessibilitat Web (T.A.W) del Centre Tecnològic de la Informació i la Comunicació (CTIC).

  Descripció Tècnica

  L'aplicació s'ha implementat basant-se en una arquitectura sòlida que permeti la seva execució en concurrència d'un gran nombre d'usuaris de forma segura/segura i eficient.

  Per a això es va seguir el patró de disseny MVC (Model Vista Controlador) el paradigma del qual consisteix a dividir les aplicacions en tres parteixes controlador, model i vistes.
  Es va optar per tant per una arquitectura de 3 capes (presentació, lògica de negoci, i base de dades).

  La capa de presentació és la capa que es mostra als usuaris, i la que ens mostra el resultat de les accions que realitzem. La presentació de l'aplicació està molt enriquida, pel que s'utilitzen els components AJAX, Struts i Displaytag.

  La capa de lògica de negoci és la que s'encarrega de recollir les dades, tractar els mateixos, i enviar els resultats a la capa de presentació. Aquesta capa està desenvolupada amb l'última generació en lògiques de negoci que permet una persistència fiable i lleugera. Per desenvolupar aquesta capa s'usa els següents components:

  • Spring
  • IoC (Inversion of Control) Injecció de Dependència
  • Connectors a tot tipus de serveis: Transaccions, Connexions, Serveis Web, Motors Persistència, etc.
  •   pring DAO

  La capa de base de dades aquesta desenvolupada amb tecnologia Oracle basant-nos en una Base de dades Oracle 10g i connectant-nos mitjançant Spring.

  Finalment el servidor d'aplicacions utilitzat és OC4J.

  D'altra banda, iBOA s'ha integrat amb la Plataforma de Signatura del Govern d'Aragó tant per permetre l'accés a l'aplicació com per signar els textos a publicar en el butlletí i signar el Butlletí mateix mitjançant Certificats Digitals expedits per les Autoritats Certificadors autoritzades pel Govern d'Aragó.

   

   

Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades