Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Gestió de Magatzem de Consumibles

 • Indicadors:
  • Sol·licituds a l'any (del personal) Unes 1.600
  • Factures a l'any: 50 a l'any
  • Albarans: Uns 8 per factura/mes aprox. 328 a l'any
  • Usuaris de l'aplicació: Sol·licitants: 60-80; Gestors de Magatzem: 6

  Descripció Funcional

  Aplicació per a la gestió del magatzem de consumibles del Ministeri de Justícia, gestionat per la S.G. de Contractació i Servicis, amb la finalitat de facilitar la labor del personal quant al manteniment i visualització de la informació referent a proveïdors, contractes, articles, existències, demanats a proveïdors i sol·licituds de material per part del personal del ministeri.

  A més, el sistema estarà integrat amb la nova base de dades UNICA, des d'on s'obté informació dels empleats del ministeri, el lloc que ocupa i la unitat a la qual pertany. Estes dades són extretes de Badaral. També, conté la informació de contacte i la ubicació.

  Implicacions amb altres Sistemes

  Badaral:
  Esta és una aplicació que contenen totes les dades laborals del personal del ministeri, és una vista del RCP (Registre Central de Personal).

  La nova aplicació estarà integrada amb Badaral a través del projecte Unic@, des del qual es podran obtindre les dades de les persones i la seua situació, sense necessitat de duplicar informació.

  Unic@:
  Esta és una aplicació unificada, que a més de les dades laborals del personal del ministeri, conté la informació de contacte dels mateixos, tals com a telèfon, fax, correu electrònic, etc. I la ubicació, despatx, edifique, etc.

  Articles: El magatzem gestiona una quantitat determinada d'articles, estos, a més d'un detall, contenen informació relativa a la seua ubicació física dins de magatzem i a les seues existències. Les existències són alterades per esdeveniments tals com l'enviament de material o la recepció de comandes. Les comandes de material, sempre estan associats a un proveïdor a través d'un contracte vigent.

  Proveïdors: Els proveïdors són els encarregats de subministrar els articles al magatzem baix comanda. Açò es fa a través de contractes

  Contractes: En els contractes, sempre s'usa un total sense IVA, este s'aplica en la facturació.
  Els preus pactats dels articles no canvien durant la vigència del contracte,

  REQUISITS:

  1- Gestionar el magatzem
  La gestió del magatzem, inclou d'una banda, el manteniment dels articles continguts en el mateix, i per un altre, el control de les existències. Els articles es dividixen en categories i estes en tipus. A més, els articles poden tindre una ubicació. En el cas que hi haja existències en el magatzem, esta és una informació obligatòria. Finalment, també es manejarà la informació associada a les existències de cada article, com són:

  • Existències (quantitat actual)
  • Quantitat mínima
  • Quantitat màxima (opcional)

  RF-2: Gestionar els proveïdors
  Este requisit fa referència a la gestió dels proveïdors, les seues dades i els seus contractes.

  Quant als contractes, es gestionara la informació i tipus de les factures pagades i tots els seus albarans.

  El sistema portara una comptabilitat del total facturat i el disponible per a cada contracte

  RF-3: Gestionar les comandes
  L'aplicació ha de permetre la gestió completa de les comandes a proveïdors, des de la preparació de la comanda fins a la recepció del mateix. Incloent passos intermedis com a enviament de la comanda al proveïdor per correu electrònic i registre d'albarans.

  A més, s'han de mantindre sempre actualitzades les existències en el magatzem, i els consums realitzats sobre els contractes.

  RF-4: Gestionar les sol·licituds de material
  L'aplicació ha de permetre la gestió de les sol·licituds de material per part del personal del ministeri, des de la preparació de la sol·licitud fins a l'enviament del material des del magatzem. Incloent passos intermedis com a autorització de la sol·licitud per part d'un responsable de la unitat, revisió i acceptació de la sol·licitud per part del magatzem.

  A més, s'han de mantindre sempre actualitzades les existències en el magatzem, i els consums realitzats sobre els contractes.

  RF-5: Informes i impresos
  Totes les cerques podran ser exportades en diferents formats per a la seua impressió.

  A més, l'aplicació proveirà un conjunt d'informes que s'han de detallar amb els usuaris.

  RF-6: Manteniment de dades
  L'altra funcionalitat que oferirà l'aplicació, és el manteniment de les dades necessàries per a gestió els articles de l'inventari i altres aspectes de l'aplicació.

  Els citats manteniments es basen en la gestió de les dades relacionades amb: categories i tipus d'articles.

  Descripció Tècnica

  Els productes de base utilitzats per a l'explotació en el Ministeri de Justícia són:

  • SGBD: ORACLE 11G
  • Servidor d'Aplicacions: JBOSS 4.2.3
  • Servidor Web: Apatxe 2.2
  • LDAP: Microsoft Active Directory (per a l'autenticació)

  L'aplicació està preparada per a ser desplegada en alta disponibilitat (cluster JBOSS) però s'estima que el desplegament en una única instància és suficient per horari d'ús i nombre d'usuaris concurrents.

  Altres productes usats en l'aplicació:

  • Per a la generació d'informes i documents s'utilitza Jasper reports
  • Per a l'obtenció de dades d'algunes taules mestres s'utilitza una base de dades unificada del Ministeri de Justícia (UNIC@), encara que l'ús de la mateixa és opcional en altres ministeris. També s'usa Unic@ per a l'autorització d'usuaris d'accés.
  • S'accedix a Sorolla per a obtindre dades d'informació relativa a l'inventari i ubicació dels objectes en temps real

  S'utilitza per al desenvolupament:

  • Components frontals: Struts2
  • Gestió de components: Spring
  • Persistència: JPA (inclòs amb JBoss a partir de la versió 4)
Responsable